Việt Nam Hai người bị bắt v́ phân phát truyền đơn xuyên tạc các chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Voanews 17.06.2004

Việt Nam Hai người bị bắt v́ phân phát truyền đơn xuyên tạc các chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam. 17 Jun 2004, 14:56 UTC Hôm thứ Năm, các giới chức cho hay hai người đă bị bắt v́ phân phát truyền đơn chỉ trích các chính sách kinh tế của Việt Nam và các đảng viên Cộng Sản. Một viên chức chính quyền địa phương yêu cầu không nêu danh tính nói rằng ông Trần văn Lương, 65 tuổi, một nhà vật lư học từng làm việc cho Viện Khoa Học và công nghệ nhà nước, và bà Nguyễn thị Minh Hoan, 56 tuổi, cựu y tá quân y đă bị bắt hôm 5 tháng này tại tỉnh Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 60 kilomet.

Ông Lương và bà Hoan bị cáo buộc đă viết và phân phát các truyền đơn xuyên tạc các chính sách của đảng và nhà nước, và chỉ trích một số lănh đạo đảng và nhà nước.

Công an cũng đă tịch thu nhiều tài liệu trong các cuộc bố ráp căn nhà mà hai người đă ở tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Báo Tiền Phong số ra ngày thứ năm loan tin hai người đă viết các tài liệu và kư tên tự nhận là cựu chiến binh quân đội. Sau đó họ phân phát các tài liệu tại nhiều cơ quan nhà nước, trong đó có văn pḥng quốc hội và Mặt Trận Tổ Quốc.

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), June 17, 2004

Answers

Response to Việt Nam Hai người bị bắt vì phĂ¢n phĂ¡t truyền đơn xuyĂªn tạc cĂ¡c chĂ­nh sĂ¡ch của đảng vĂ  nhĂ  nước Việt Nam.

Lâu qúa không gặp trbapi trên forum. Chúc anh thật nhiều sức khỏe

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 17, 2004.

Response to Việt Nam Hai người bị bắt vì phĂ¢n phĂ¡t truyền đơn xuyĂªn tạc cĂ¡c chĂ­nh sĂ¡ch của đảng vĂ  nhĂ  nước Việt Nam.

LINK ... http://quockyvietnam.web1000.com/QuanTaiChonCoDo.html

Toi Ac cong san tai day ,,xin moi ba con doc

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 18, 2004.


Response to Việt Nam Hai người bị bắt vì phĂ¢n phĂ¡t truyền đơn xuyĂªn tạc cĂ¡c chĂ­nh sĂ¡ch của đảng vĂ  nhĂ  nước Việt Nam.

Tra loi Kẻ Sĩ Bắc Hà

Cam on Anh. Toi van khoe. Toi cung chuc Anh that nhieu suc khoe. Mong co dip duoc lam quen voi Kẻ Sĩ Bắc Hà.

Than

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), June 21, 2004.


Moderation questions? read the FAQ