"Bắc Bộ Phủ Bát Bộ"

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hồi thứ nhất

CON MÈO TRẮNG THƯỞNG CHÚ MÈO ĐEN

Nhớ khi xưa , Lăo Đặng B́nh Vương Thế Tổ ở Trung Nam Hải dạy rằng :" Mèo trắng hay mèo đen đều tốt,miễn sao biết bắt được chuột ". Nay th́ do chỗ cùng đường không có giáo chủ đỡ đầu , đă vậy bộ kiếm pháp "chủ nghĩa xă hội " đă hết thần lực nên bọn Bắc bộ phủ c̣n có bại danh là bọn cộng quần đang nhốn nháo lại càng rụng rời nơi thế tục nên cứ theo lời dặn xưa đó mà làm.

Mới đây ,do thấy không địch lại với hào sĩ giang hồ đang quần hùng nơi đất Ngàn Voi Laos). Bọn tiểu nhân bang nơi xứ ngàn voi đă "cơng rắn cắn gà nhà",cử sứ thần dâng cống phẩm đến Bắc bộ phủ cầu viện.Đại gian thần Phạm thanh Ngân tuân lệnh Lê Hí Triều - tên tục dân trong nước Việt đặt cho Vua Cộng sản đất Việt là Lê khả Phiêu .

Đem 2 vạn binh ma lén lút xâm nhập Ngàn Voi ,vừa chân ướt chân ráo vượt qua biên giới đă bị cung xạ cùng chưởng môn phái Ngao sơn Hơ Mông đánh cho tan tác. Đă vậy , bọn Paparazzi Tây Lang Sa lại đặt điều sinh sự chụp h́nh , và không biết moi tin tức được ở đâu , mà Phủ nhân Bang tại Hà Nội cứ ŕ rầm,loan truyền đi khắp các xứ : Quân Việt Cộng Quần Ỷ thế đem quân đánh chiếm Ngàn Voi.

Nghe tin , Thiên triều ở Bắc Kinh Đô rúng động - Năm Giang Minh Vương thứ bảy , Giang Thái Tổ triệu hồi đại sứ Cộng Quần đến mà mắng rằng :

-" To gan, Vua con các người không sợ Uy Vũ của Thiên Triều sao ? mà dám xua quân chinh phạt Ngàn Voi,không dâng sớ tâu ư trẫm ?".

Sứ thần cộng quần tái mặt ,rập đầu Kính bái xin hỏi lại Bắc Bộ Phủ xem sao rồi sẽ Kính trỉnh lên Thiên Quốc.

Tháng tư, Năm thứ hai Đời nhà Lê dâm Triều hay dân gian gọi là Lê Hí Triều,Bắc bộ Phủ mở hội cung đường , bàn chuyện triều công. Ngay sáng sớm đă thấy bọn cộng quần bại danh lênh khênh xe ngựa dập d́u,kéo nhau vào Bắc Bộ Phủ Đường ra mắt Lê Vương ,đúng giờ Th́n, chuông rung,trống đánh, gian thần cộng quần rập đầu tung hô :

- Lê Vương muôn năm,muôn năm,muôn muôn năm.

Lê Vương nhăn trán nhe miệng phán truyền :

- " miễn lễ".

Nhắn rằng, đă có quá nhiều chuyện nhiễu nhương giết chóc dân lành nước Việt do bọn cộng quần này gây ra, ấy mà trang viết có hạn, nên chỉ trong mỗi kỳ ,Việt kiếm nhân sẽ kính tŕnh cho rơ.

Trở lại , có đại sứ cộng quần tại Thiên triều cấp báo :

- "Muôn tâu,nay xứ Thiên triều đă nổi cơn thịnh nộ,khi ta đem quân sang giúp Ngàn Voi mà không tấu qua Giang thái tổ.".

Lê Vương im lặng hồi lâu,rồi phán bảo :

- "Ngươi biết một mà không biết mười,ta đem quân qua là đă có ư của thiên triều,há Giang Thái Tổ la thế là để tránh dư luận mà thôi.".

Triều đ́nh gian tặc cộng quần khen rằng :"Cao kiến,cao kiến. !!".Chốc lát ,Lê Vương truyền thánh chỉ mà rằng:

- "Nay chúng ta đều ở thế trên đe,dưới búa,đă lỡ vào đất Ngàn Voi,danh tánh chưa thuận,nên ta chỉ dụ cho Tể tướng quốc công Phạm ngọc Trà bày lễ thưởng quân công sao vàng sao đỏ,sáng mai mở tiệc Kinh đô, thưởng cho Thanh Ngân tướng quân cùng các lăng tử vô hạnh , để khích lệ ba quân.".

Tể tướng quốc công lập tức phụng chỉ thi hành. Bọn gian thần lại hùa theo mà rằng :" dùng mèo để thưởng cho mèo, thật là thượng sách".Lê vương dạo này đă gần "thất thập cổ lai hy" ,lại ham cung tần my nữ, nên truyền chỉ xong ,vội sai bọn Lục cung viện loan truyền "Băi triều" để mau mau về thăm "Nga Nga hoàng thái hậu".

-------------------------------------------------------------------------------- Hồi thứ hai.

NGA NGA HOÀNG THÁI HẬU ĐỔI MÁU GIAN DÂM MINH CHÍ HỒ CAO TỔ ĐAU L̉NG NƠI CHÍN SUỐI

Laiï nói, Hội triều xong , Lê dâm triều lập tức xa giá đến Dâm cung điện thọ.Ấy là v́ trong cung phủ sát Tây Hồ này có Nga Nga hoàng thái hậu đang chuẩn bị diện kiến Lê Vương.

Thơm ngát trong bộ cánh xiêm y lộng lẫy,tuy tuổi trạc tứ tuần nhưng vóc dáng của Nga Nga hoàng thái hậu vẫn mặn mà như con gái xứ Tuyên Quang.Nga Nga vốn tên tục là Đỗ thị thúy Nga,người đẹp xứ Nam Việt.Năm Minh Chí Hồ Cao Tổ thứ hai mươi ,Lê Duẩn tể tướng công , tức Lê Duẩn Cao thế Tổ sau này, dù biết trong ḍng tộc của Thuư Nga có ông nội của mụ là Đại hào phú Đỗ hữu Phương,nuôi phản nghịch với Đảng cộng quần trong nhà. Nhưng vẫn không dâng sớ chuẩn tâu, mà đặt điều hăm hiếp , rồi bắt ép Thuư Nga về làm vợ thứ Ba,đặt Minh chí Hồ Cao Tổ vào sự đă rồi. Giận lắm, nhưng v́ Lê tướng công nắm giữ hơn chục vạn Nam quân Cộng quần quá mạnh, nên phải ngó lơ đi.Năm Minh chí Hồ Cao Tổ thứ hai mươi bốn,Cao tổ băng hà,Lê Duẩn cao thế tổ lên ngôi,phong Thuư Nga lên thành Nga Nga hoàng hậu. Năm đó Lê dâm triều tuổi trạc đôi mươi, đang giữ chức Đô sứ Ngự Lâm Quân , hắn đă có ư t́nh đă thầm lén chung chăn gối với Nga Nga hoàng hậu. Xảy đến cho tới bây giờ,việc kia đă rành rành ,khiến dân gian ai cũng biết.Đă thế , Lê Vương không biết ngượng, lại đi so ḿnh với Lê Hoàn và Dương Vân Nga xưa kia, để cho dân t́nh tha hồ chửi rủa.

Nhắc lại, khi xa giá hồi cung,Nga Nga vội vă cung nghinh đón tiếp :

- Thánh Thượng vạn vạn tuế.Thôi,ta đang ḿnh rồng không ổn, lũ Ngao sơn Hơ Mông làm ta đau đầu suốt mấy tháng nay.Aùi hậu có cách ǵ để giúp ta chăng?.Thần thiếp cho rằng,có lẽ long mạch của Minh chí Hồ Cao Tổ bị động chăng,mà hơn mười năm nay, không năm nào nước Việt không bị bọn hào sĩ giang hồ quấy rối.

- Hừ, Lăo Cao Tổ kia làm ǵ có long mạch mà bị chạm,hồi Thế Tổ c̣n sống, có phán rằng:cứ để cho lăo bị phanh thây,cậy bụng,nhốt trong huyệt mộ âm u,để đáng đời nhà lăo.

Nói xong, Lê Vương sai Lục viện gia nhân dọn tiệc, thổi tắt bớt đèn giăng, để dễ bề ân ái.Vừa đặt tay lên eo thon của Nga Nga,bỗng có tiếng”cạch”, một vật như ám khí vút qua,dính sát cách đầu của Lê Vương chỉ vài phân.Hoàng thái hậu cùng Lê hí Triều mặt cắt không c̣n giọt máu.Có bóng người thoáng vút lên mái ngói.Lũ gia nhân hốt hoảng rút gươm,kêu lớn: “ Có thích khách,có thích khách.”……..

Xin xem tiếp hồi sau , sẽ phát hành trong kỳ tới: Đảng Cộng quần xảy ra nhiều binh biến, Lê Hí Triều dùng “ nhất dương chỉ “ ra oai.

--------------------------------------------------------------------------------

Hồi thứ Ba Đảng Cộng quần xảy ra nhiều binh biến Lê Hí Triều dùng “ nhất dương chỉ “ra oai

Nói tiếp,lúc gia nhân Lục viện thét lớn, Ngự lâm quân lập tức truy theo thích khách, nhưng bóng dáng mất tăm. Giận lắm, Lê Vương lập tức cho đ̣i Lê minh Hương hiển tướng Công gấp đến rồi truy hỏi:

”Ngươi cầm quân Cơ Mật Viện, việc tày trời này mà ngươi không biết tí ǵ sao?”.

Hương Công xám mặt sấp ḿnh:”Khải tấu, việc này nhất nhất là do bọn Đỗ Quốc trụ gây ra mà thôi.”

Lê hí Triều tái mặt :

-” Sao ngươi biết?”

Vừa nói đến , bọn gia nhân lục viện khải tŕnh :

- ” Kính báo Lê Vương cùng Hoàng Thái hậu, trong ám khí có một bức mật thư .”

Lê vương thét lớn: - ”Đưa ta xem”.

Hương Công tướng quân vội ngăn: - ”Xin Lê Vương chớ mở.”

Nói đoạn, sai tên cận hầu tránh ra xa mở thử xem sao.Thư vừa mở, một luồng khí độc bắn lên, các huyệt đạo của tên cận hầu bung ra huyết khí”huỵch”, xác hắn đổ xuống tức th́. Lê Vương vội nhảy ra xa, Nga Nga ôm mặt rú thất thanh. Hương Công Tướng quân vội xoè bàn tay ra, một luồng hơi nhỏ xíu cực mạnh hất tung xác tên hầu cận bắn xa tám trượng. Dùng “ xa nhân chưởng” xong, Hương Công vội thụp đầu bái lạy :

- ” Xin Hoàng thượng cứ yên tâm.”.

Lê Vương giờ mới hoàn hồn,giận dữ nghiến răng :

- “ Thằng thiến heo khốn kiếp kia, ngươi đừng ḥng thoát khỏi tay ta”.

Nói rồi thét bảo gia nhân lục viện đem đến chiếc hộp có ḍng chữ của người Chân Lạp, trên nắp có dịch khắc ra rằng :”Nhất dương chỉ Huỳnh Đan”. Đó là một món thuốc tuyệt chiêu mà Lê Vương cướp được của người Chân Lạp, khi đem quân Cộng quần viễn chinh thảo phạt khi xưa.

Cất vội chiếc hộp vào tay áo, Lê Hí triều ban chỉ :

- ”Xa giá ngay đến Quang Cung Đại Môn.”.

Lại nói, Quang Cung đại môn là nơi ở của Đỗ mười Pḥng Hải Tướng năm xưa,nhờ có công hầu cận Cao Tổ, mà cướp đoạt được quyền binh từ Kiệt văn Vơ Nam quân Vương tức Vơ Tuyên Tông, rồi lên ngôi đặt hiệu là Đỗ Thái Tông.Năm thứ năm mươi hai của Cộng hồ nghịch tặc hoàng triều , Đỗ thái Tông bị Lê Vương câu kết với Nga Nga hoàng thái hậu mưu phản lật ngôi, ép Đỗ mười tướng công phải xuống ngôi , mà vào hàng Quốc trụ, một chức hữu danh vô thực. Aáy nên, giờ đây, Đỗ thái Tông uất ức lắm, tưởng đă mưu sự thành công, chứ đâu biết cái hoạ đang lơ lửng trên đầu…

--------------------------------------------------------------------------------

Hồi thứ Tư ĐỖ QUỐC TRỤ TRÂN M̀NH CHỊU TRẬN ĐẢNG CỘNG QUẦN CHUẨN BỊ HỘI QUẦN THAO

Bấy giờ,Đỗ Quốc Trụ đang lim dim dựa ngũ trên cánh tay cung hầu nữ tửu.Bỗng nghe dồn dập tiếng ngựa xe, th́nh ĺnh có tiếng hét vang:

- ”Thánh thượng giá lâm,mau cung nghinh thỉnh bái.”

Chưa kịp khoác áo,sai gia nhân chải lại mái đầu “đinh” như thông lệ , th́ đă thấy Lê dâm Triều rành rành trước mặt. Ngẩng đầu lên, quốc trụ há hốc mồm khi thấy dưới tay áo rồng vàng xuất hiện ba con ngọc xà thước bắn ḿnh lên không trung từ chiếc hộp “nhất dương..” rồi lao ḿnh xuống điểm xuyến đúng ba huyệt đạo trên người quốc trụ.Lúc này,người quốc trụ như có một ḍng khí lạnh xuyên qua, y cứng người khi nghe Lê Vương điểm mặt :

- ”Tên thiến heo kia,nay ta cho ngươi nếm huỳnh đan nhất dương chỉ,để ngươi sáng cái óc heo của ngươi ra. Nể t́nh ngươi hầu hạ Thế Tổ đă lâu,ta chỉ phạt ngươi mà không giết,về sau c̣n mưu mô phản loạn,đừng trách sao ta không khách khí.”

Quốc trụ trân ḿnh chịu nhục, thâm tâm muốn chửi rủa cho hả tâm can, nhưng lạ thây,càng muốn th́ miệng càng đông cứng,chỉ nói được “Thần xin tuân chỉ”mà không hiểu tại sao?.

Lê vương quay gót cười ha hả, mắt cứ hí lim dim, ra ch́u đắc ư. Ngự xa rồi, mà Lê Vương c̣n quay lại thét to:

- ”Các người thấy không, ta đâu phải là tên “ăn thịt người”,ha ha…”. Nghe đến đó, ai nấy đều lắc đầu kinh dị.

Lại nói, lúc về lại cộng tặc hoàng cung,đă thấy cộng tặc quần thần chầu hầu xin thánh chỉ. Trên bàn ngự dụng, tấu chương từ các nơi gửi về dồn dập. Đại Khâm Sai gian thần Phạm thế Duyệt gập đầu kính báo:

- ”Tâu thánh thượng , tin cấp báo khắp nơi, Hoa bang xứ,Nam việt xứ, Thái b́nh thiên quốc,Lộc xuân gia thừa tự điều đang có biến, cả xứ ngàn voi vừa mới đây,lũ ngao sơn hơ mông đă đánh chiếm được Bảo san tỉnh,khiến tri phủ Sa thạch phải chạy dài…” .

Lê vương đập bàn thét lớn:

- ”Chận chúng lại, chận chúng lại, các ngươi được ân sủng của triều đ́nh,mở phép cho các ngươi tha hồ ăn chận của công, mà giờ đây, các ngươi để Đại Nam dấy loạn,tội lớn khó dung tha.”

Thượng thư bộ ngoại Duy Niên biến thái lập cập xin thưa:

- ”Xin Chúa thượng bớt giận,chẳng qua lũ dân đen vô học dấy cờ làm loạn, để chỉnh đốn lại cơ đồ, xin cấp tốc triệu tập hội quần thao của cộng Đảng chúng ta,mà đưa ra phép nước.”.

Lê vương gật đầu bớt giận, truyền các thừa chỉ trong bộ lại phải cấp tốc chọn ngày lành tháng tốt để mở hội quần thao. Nói đoạn , Lê Vương tính ban lệnh băi công triều, bỗng có tên gia binh chạy vào cấp báo:

- ” Muôn tâu, có sứ thần Thiên Triều xin bái kiến.”.

Ngoài sát cửa ngọ môn, đă thấy tên sứ thần Thiên triều lơ láo nói hung hăng:

- ” Lê vương của các ngươi đâu sao không rước ta vào ??”.

Qủa thật là ô nhục…

Xin xem tiếp hồi sau , sẽ phát hành trong kỳ tới :

DÂNG ĐẤT CẦU HOÀ, LÊ VƯƠNG THÀNH NGHỊCH TẶC BẤT LƯƠNG GIAN HUNG PHẢI MÚA MỎ, KHUA MÔI

--------------------------------------------------------------------------------

Hồi thứ Năm: DÂNG ĐẤT CẦU HOÀ, LÊ VƯƠNG THÀNH NGHỊCH TẶC BẤT LƯƠNG GIAN HÙNG PHẢI MÚA MỎ, KHUA MÔI

Từ đời Quang Trung đại phá quân Thanh đến bây giờ.Chính sử nước Việt chưa bao giờ ghi được nỗi nhục nào hơn nỗi nhục của Lê Vương. Tái mặt khi nghe đến tiếng Thiên triều, Lê Vương vội vội vàng vàng tuyên chỉ:

- "Mời sứ thần vào, mời sứ thần vào."

Lư gia Trung công tướng - Tổng đốc Hoa Nam, được Giang thái Tổ tấn phong chức kiêm nhiệm sứ thần Thiên Triều tại nước Nam,giỏi giao tế, mưu kế hơn người, hôm nay mặc Đại cán quan phục, nghênh ngang bước qua cửa chính ngọ môn, rồi vào thẳng Bắc Bộ Phủ Đường:

-"Kính chào Lê Vương", y khoanh tay nói nhẵn,khẻ cúi đầu thỉnh bái rồi nhoẻn miệng cười.

Lê dâm Triều giận lắm, nhưng đâu dám manh nha, vội híp mắt tươi cười đáp lễ:

-"Không dám, không dám".

Vừa kịp, y phất tay ra hiệu , có ba tên hầu lập tức bày án lễ, hô to:

-"Cung nghinh Thánh Chỉ".

Lư gia công tướng lập tức trừng mắt nh́n Lê Vương.Lê hí Triều vội vàng phủi áo, sụp đầu bái nhận thư.

Đọc thư mà Lê Vương run rẩy: " Hoàng Vương nước Nam Ta đây từ ngày lên ngôi ,dẹp loạn binh đao.Tưởng đă thấy ngươi biết noi theo phép tắc mà nể mặt Thiên Triều.Thế nhưng , ngươi không biết khẩu khí làm hoà.Nói cho ngươi biết,ruột gan ngươi ra sao, Ta đều biết rơ". Ta có ba việc nói với ngươi rằng:

-Một: Quốc trụ là người của ta,Ngươi chớ nên động chạm.

-Hai: việc bọn Tây bang muốn cải hoá đạo tà, nhất nhất có động tĩnh,ngươi phải hỏi ư ta.

-Ba: Nay Thiên dân đang cần lập dân ấp, ngươi phải mở biên thương 10 dặm mà rước dân ta vào.Nay nhận được thánh chỉ này,Vua con các ngươi phải lập tức thi hành. Nếu muốn tránh chuyện can qua. Khâm thử."

Lê vương đọc xong thư, liền mở tiệc yến rượu, gái tơ mà thếch đăi Sứ thần, lại tặng bạc vàng, tiễn khách về mà kính báo:

-"Gia Công tướng cứ yên tâm, ta sẽ cử Bất Lương Trần Quốc sư cấp tốc thi hành thánh ư".

Lư gia chếch choáng say nồng, chỉ mặt Lê Vương mà rằng:

-" Hảo, hảo" .

Năm năm mươi lăm Cộng Hồ nghịch tặc hoàng triều, dân t́nh dấy loạn khi uất ức mà nghe được rằng: Bất lương quốc sư đă thay mặt Lê dâm Triều dâng 10 dặm biên thương cho Thiên Triều lập dân ấp, cướp đất của tổ tiên.ḷng người sôi sục. Chắc rằng khó mà tránh việc binh đao?

Xin xem tiếp hồi sau , sẽ phát hành trong kỳ tới :

HOA BANG XỨ NĂM CH̀M BẢY NỔI ANH HÙNG NAM VIỆT KHOÁC ÁO KINH KHA

--------------------------------------------------------------------------------

Hồi thứ Sáu HOA BANG XỨ NĂM CH̀M BẢY NỔI ANH HÙNG NAM VIỆT KHOÁC ÁO KINH KHA

Lại nói, năm thứ ba mươi Cộng hồ nghịch tặc hoàng triều, Nam Việt Vương vốn hậu duệ Chúa Nguyễn, đóng đô ở Gia Định Hoàng Đô , bị tên tâm phản là Dương Minh tướng lật thế , phản cờ, cướp ngôi , trói chủ giao cho giặc rồi mở cửa thành ,rước quân của Thế Tổ Cộng hồ Bắc quân vào, khiến xứ Nam Việt phải tan hoang, dân t́nh lầm than , đói khổ.

Tướng cận hầu của Nam Vương là Nghĩa Phú Quốc công rút gươm tự sát. Hộ vệ uư đô sứ của Phú công tướng là Quách Đô Uư sau khi gạt nước mắt chôn cất nghĩa chủ, liền kết bè,dong buồm đem theo gia tộc mà vượt biển đến đất Tây La tá túc.Trong đám người lên thuyền vượt biển xưa kia có người con thứ của Quách Gia biệt danh là Quách Trung.Chàng càng lớn , càng tuấn tú, khôi ngô,Quách Gia thấy thế lại càng ra công dạy dỗ.

Mười hai năm sau , đúng ngày giỗ của chủ tướng, Quách Gia đầu chít khăn tang,qú về hướng Đông, lạy chín lạy, rồi bảo Quách Trung rằng:”Nghĩa tử, con đă lớn khôn,ta đă dạy con nhiều điều hay, lẽ phải.Nay con nên đi học hỏi thêm, rồi sau phải về quê cha đất tổ , trước là thăm mộ Tổ tiên và Nghĩa Chủ của ta, sau là giúp dân, giúp nước.”.

Quách Trung vâng mệnh Cha,tự chí rèn gươm, băng ḿnh qua Sơn Thuỷ, tầm sư học đạo, vơ khắp lân bang. Năm thứ năm mươi lăm Cộng hồ nghịch tặc hoàng triều, chàng đặt chân đến xứ Hoa Bang.Sỡ dĩ Quách Trung đến Hoa Bang, không phải chàng chủ ư, mà chỉ vô t́nh.Đường sơn lâm khó nhọc, từ Chân lạp thượng, muốn vào Nam Việt, phải qua xứ Hoa Bang.Hồi c̣n ở Nam Quảng xứ , chàng đă nghe nói Hoa Bang đang dấy loạn, thế mà trèo đèo đến mỏi gối chốn chân để đến nơi ,chỉ thấy lau sậy um tùm,chổ nào cũng vách đá cao kiến cố , đầu óc nặng trịch,mệt nhọc bơ phờ, trong ḷng ngán ngẩm.

Từ thuở nhỏ , Quách tráng sĩ đă thấm nhuần sâu xa Phật học và Nho học, vơ công cao thủ, nhưng thâm tâm lại không thích nghề vơ, chẳng qua dùng để cứu dân vô tội,diệt bọn bất lương, chứ hại mạng người, ḷng chàng đâu muốn.Bất giác,lại thấy túi lương trống rỗng,bụng đói cào ruột,mà quanh đây chỉ có lau sậy và xương rồng,trái cây, rau hạt chẳng có .Đói quá,chàng đành bẻ cánh xương rồng, khoét ruột cây, nhai liều cho đỡ đói rồi thiếp giấc ngũ đi.

Thoảng khi chợt tỉnh giấc nồng, Quách Trung giật ḿnh tính bung ḿnh rút kiếm khi mà trước mặt , bỗng đứng sừng sững khoảng gần trăm tên lực lưỡng, mặc áo trắng phủ dài, đầu để trần, tóc xoă tung bay , tuốt gươm loé sáng .Liếc qua phía phải, có một tên tay cầm cờ lệnh có năm chữ “Chánh đạo Hoa Bang xứ “ , ngay lập tức , có tiếng thét vang : Chớ động! Ngươi đến đây có việc ǵ ? thuộc môn phái nào? Lệnh tôn sư là ai ?. .

Xin xem tiếp hồi sau , sẽ phát hành trong kỳ tới :

Hảo hán gặp nhau, rút gươm, luyện chưởng. Bàn môn nhập rượu, Quách Tráng Sĩ ra tay.

--------------------------------------------------------------------------------

Hồi thứ Bảy Hảo hán gặp nhau , rút gươm,luyện chưởng Bàn môn nhập rượu, Quách Tráng Sĩ ra tay

Vừa dứt câu, bọn kia đă thấy thủ công của Quách Trung bung ra trên đỉnh điểm.Chiêu “ Vạn hủy tranh diện” của chàng thật thảm khốc thần sầu, những ánh kiếm vây bọc quanh thân ḿnh chàng và loà theo luồng khinh công xô ngă cả trăm tên. Tiếng binh khí chạm vào nhau loảng xoảng đến rợn người.Uốn thân ḿnh vươn lên vách đá, chàng nghĩ nhanh:Để xem vơ công của họ ra sao .

Rồi vội la”Các anh em, đừng đánh tôi đau quá”.Cả bọn gầm lên ”Ai anh em với ngươi”. Rồi cứ thế mà gươm đao phóng theo chàng tới tấp.Chàng cười khẩy:” Nếu thế th́ ta không nể”.

Dứt lời , chàng trở cán gươm,quét ngược tức th́ mười tám thế “Bàn căm huyệt đạo”, trong nháy mắt,tiếng huỵch huỵch liên tục của khí công cứ lựa huyệt hiểm và hạ bàn mà đánh khiến cả bọn phải hạ thấp gươm chống đỡ.

Đang đánh nhau hỗn loạn, từ mé sau vách đá bên kia , bỗng xuất hiện một người lạ mặt, mặc áo bào rộng lùng nhùng, đứng khoanh tay yên lặng.Quách Trung thấy người này có ba cḥm râu dài, dáng dấp bệ vệ,nước da mịn màng sáng láng liền thảy hỏi:”Lăo sư, sao c̣n đứng đó”.

Người lạ mặt mỉn cười, quét tay áo rộng,tức thời một cây gậy trúc phóng ra, đầu gậy xẹt bẻ ngang ,đánh tức thời vào đan điền chàng, mũi gậy th́ tách ra, bắn xuống nhằm hạ bộ. Bắn lên không, chàng vừa né được mũi gậy th́ đầu gậy nện mạnh vào huyệt đạo ”hự”. Rồi một luồng chưởng tạt bên hông, tấn chàng vào một bụi cây.Tức thời, chàng nghe như ḿnh đang say rượu, lúy tuư gượng dậy mà không sao cử động được. Bọn thủ hạ xấn gươm vào cổ chàng tức khắc.

“Dừng tay”.tiếng quát ngắn nhưng đầy uy lực của người lạ mặt khiến ṿng gươm chung quanh chàng hạ xuống tức th́.Một bàn tay nhẹ nhàng nâng chàng dậy: ”Ngươi từ đâu đến, sao chẳng trả lời?”.

Biết rằng gặp phải tôn sư cao thủ vơ lâm,nên chàng đối đáp: ”Thưa tôn sư, Quách Trung tôi là trai thời loạn,vốn ḍng dơi hầu cận Nam Việt Vương, nay nổi máu anh hùng mà so kiếm cùng các vị, thật là thất lễ”.

“Ha ha, trai thời loạn, trai thời loạn mới đáng là trai chứ.Lệnh tôn sư người là ai?”

“Thưa, thủ túc của tôi vốn ḍng dơi Quách Gia,v́ xă tắc loạn ly mà đành tá túc ở Tây la”.

”Tây la,ngươi từ nơi đó về mà không biết Hoa Bang ta đă lập xứ rồi sao?”.

Chàng vừa tính trả lời th́ có tiếng lanh lảnh: ”Khách gian, ngươi tính lừa gạt Đại Huynh ta sao?”.

Tức th́ có hai bóng hồng hiệp khách xuất hiện ,một nhuộm tóc vàng, một tóc lại le hoe đỏ chót,chỉa mũi gươm lừ mắt nh́n chàng.

Xin vui ḷng đón xem hồi thứ tám,sẽ phát hành trong kỳ tới :

Trai tài, gái sắc lại thêm tài

Nước Việt xưa nay có mấy ai.-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 17, 2004

Moderation questions? read the FAQ