me cai bon phan dong

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

chung may chi duoc beu reu vo van , doi day may hom nuacai trang nay se die thoi , het lam mom bon mat day bon phan dong chung may hay de yen cho chung tao song

-- dcsvn (dcsvnmuonnam@yahoo.com), June 16, 2004

Answers

Tây Tạng đã trở thành 1 tỉnh của Trung Quốc. Ðể yên cho chúng mày sống hả, để yên cho chúng mày bán cả cái nưóc VN cho Trung Quốc hả. Ðể yên cho chúng mày đè đầu đè cổ nhân dân hả, để yên cho chúng mày hút máu hút mủ nhân dân hả. Ðể yên cho chúng mày biến Việt Nam trở thành 1 tỉnh lẻ của Trung Quốc hả. Hôm nay chúng mày có biết cái quốc hội chó đẻ, bù nhìn của tụi mày phê chuẩn thông qua với 424 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 8 ðại biểu không bỏ phiếu về hiệp định Bắc Bộ. Thằng Lenin là thằng chó để nào mà thấy nó đứng chểm chệ ở ngay thủ đô Hà Nội. Công viên Lenin...Fuck you.

Ðêm cuối cùng rời khỏi Hà Nội, bố mày đây đứng hiên ngang đái giữa công viên Lenin.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 16, 2004.


Day la bang chung Bon phan dong gay roi trat tu ..dan ap nhan dan vn do' Moi ba con coi nhe' ,,,,

I can use text links... Visit http://www.vncha tministry.net/danaptinlanh.htm!
-- lu cho' thui hanoi (vietnamcongsan@yahoo.com), June 16, 2004.

Phản động ??

Thế c̣n cái đảng quỷ đỏ cộng sản của các đồng cháy, chúng dâng đất đai/ sông biển, mồ mả tổ tiên dân tộc ta cho bè lũ quỷ đỏ tàu phù Trung-Quốc th́ chúng là phản ǵ ?

Thưa>> . Chúng là lũ quỷ đỏ PHẢN QUỐC, PHẢN TỔ TIÊN, PHẢN DÂN TỘC...

VẬY "PHẢN" NÀO CẦN PHẢI TIÊU DIỆT ĐỂ CỨU DÂN, CỨU NƯỚC ???

-- (tosu_cs@yahoo.com), June 16, 2004.


DM tui bay bo tui bay hay lam sao ma doi chui cs

-- patriot (dogntiger01@yahoo.com), June 16, 2004.

Chống bạo quyền Mafia CSVN
can đảm, là anh hùng
thương dân, yêu tổ quốc.
 
 
 
 
 
Bám đít bưng bô cho cáo hồ và đám
CS tay sai hại dân bán nước
hèn nhát, bán rẻ lương tâm, vô liêm sỉ.
 
Đừng nghe những gì cộng sãn nói,
hãy nhìn những gì cộng sãn làm.
(Cố tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu)
 
 
 
 
 
Chống lại cáo Hổ dâm tặc gian ác và CSVN hại dân bán
nước không có nghĩa là chống lại tổ quốc dân tộc, vì tổ quốc
VN không là của riêng của một người, một đảng phái nào.


Lý thuyết CS có gì hay? Đả bị liệng vào đống rác từ chục năm nay rồi. ĐCSVN lưu manh có gì hay ho tài giỏi? 30 năm rồi dân vẫn còn nghèo đói lầm than, đem phụ nữ và con nít đi bán dâm cho các nước láng giềng. Nếu là người có liêm sĩ phải biết xấu hổ chứ.

-- _Đỉnh Ngu Trí Tệ CS (NgàyTànCS@KhátMáu.hn.vn), June 16, 2004.


Toi^ la` 1 nguoi dan trong nuoc co vai loi` y kien nhu sau : 1 che do san sinh ra la phai dem lai quyen loi cho nhan dan , moi nguoi phai duoc tu do , chinh phu nha nuoc phai lang nghe y kien nguoi dan va phai lam tot hon . mot^. che do sinh ra ma` dam' dung' tren nhan dan , ko biet lang nghe y kien nguoi dan , dan ap nhan dan che' do^. do' se som' bi nhan dan phe^' bo? thoi. hay cho` xem .

-- Nguoi yeu nuoc (thuydu_81@yahoo.com), June 16, 2004.

" DM tui bay bo tui bay hay lam sao ma doi chui cs

-- patriot (dogntiger01@yahoo.com), June 16, 2004. "

ĐÚNG LÀ LỜI LẼ CỦA MỘT " NỬA NGƯỜI NỬA NGỢM NỬA ĐƯỜI ƯƠI CỘNG SẢN " ĐƯỢC HCM NUÔI DẠY TRONG HANG HỐC PẮC PÓ , TỐT NGHIỆP PHÓ TIẾN SĨ, TẠI CHỨC HỌC VIỆN TRÍNH CHỊ CHUN ƯƠN HÀNỘI.

-- trangbatluong (tranbatluong@yahoo.com), June 20, 2004.


" DM tui bay bo tui bay hay lam sao ma doi chui cs

-- patriot (dogntiger01@yahoo.com), June 16, 2004. "

ĐÚNG LÀ LỜI LẼ CỦA MỘT " NỬA NGƯỜI NỬA NGỢM NỬA ĐƯỜI ƯƠI CỘNG SẢN " ĐƯỢC HCM NUÔI DẠY TRONG HANG HỐC PẮC PÓ , TỐT NGHIỆP PHÓ TIẾN SĨ, TẠI CHỨC HỌC VIỆN TRÍNH CHỊ CHUN ƯƠN HÀNỘI.

TRẦN BẤT LƯƠNG

-- trangbatluong (tranbatluong@yahoo.com), June 20, 2004.


Moderation questions? read the FAQ