Qua Nga vai ngay ma y n tng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Sở dĩ ti post bi ny ln vì ợc biết Việt Tiến ã từng du học bn Nga, ni v viết tiếng Nga hn cả Putin. Ðồng thời cũng ợc biết Việt Cờng cuối nm nay sẽ du lịch nớc Nga vỉ ại 1 chuyến. Chc Việt Cờng 1 chuyến i mỹ mản... Qua Nga vai ngay ma y n tng

Nguyn Giang

Trng Ban Vit Ng BBCin Kremlin la mt cng trinh kin thuc vi ai va c ao. Nm 1991 ti co dip sang Matxcva, ung vao nhng ngay nc Lin X hp hi. La mt khach qua canh, ti cung D, mt ban cung hoc Balan i tau hoa sang thu Nga thm be ban va sau o mua ve hang khng Aeroflot v thm nha tai Vit Nam.
Mi quan tm hang u cua ti khi o la lam sao mang c mt it la My qua Nga an toan v Vit Nam co tin mua sm ch khng y n nhng bin ng chinh tri ln lao trn toan Lin Bang X Vit.

Khi y Balan a co ch ca kinh t, ca chinh tri t do, ai mun mua ban, ct gi bao nhiu la thi c vic, con tai Lin X, lut phap khng cho phep mang la ra khoi x s nhng chp nhn ngi nc ngoai c quyn mang vao ri mang ra tin cua ho.

Va nu khng chng minh c vi c quan bin phong va hai quan Nga rng o la khoan tin ban mang vao Nga t Balan thi se bi tich thu khng thng tic. o la cha k vao thi ky hn loan y, trm cp Matxcva nhiu nh v k va cng an cung rt hng hai trong vic kham xet n tin ngi nc ngoai.

Khi oan tau dng ca khu Brzesc chuyn b banh di gm toa thi chung ti khai ngay vi my ngi hai quan Nga v s tin cua minh. Ho cm ly, m cn thn ri vit cho mt manh giy mau vang nh, ta nh giy ph thai vi toan ch Nga nhng co ung con s lam chung ti yn long.

Gi thi phai gi tm giy o nh bua h mnh vi nu lam mt no, khoan tin chung ti co se tr nn bt hp phap va ng cng an Nga nao cung co quyn thu mt ngay lp tc.

Khng quan tm n con ngi

Xe la tuyn ng dai la phng tin di chuyn cua nhiu ngi Nga

Ga Brzesc phn bn Lin X tht la bn. Trong nha ga la hang trm ngi vi bao bi, tui xach n i nm ch va ngu ngay trn san. Nha v sinh chi co ung hai cai l en ngom di nn xi-mng, mun i phai dung giy bao va mui hi thi thi t xa a bit. Ti khng th ng c sau my th h xy dng chu nghia xa hi ma tinh trang cac cng trinh cng cng cua ho ang s n th.

Sau nay, khi v n my khu nha sinh vin Matxcva tro ch cac ban Vit Nam ti mi nhn ra mt s tht la nhiu ngi nha cao tng, xy kha cng phu cua nc Nga chi ep khi nhin t trn cao xung, hoc rt hoanh trang khi nhin t xa lai. Con vao bn trong thi ta mi thy cac chi tit xy ct rt xu, th lu, va thng rt mt v sinh.

Tt nhin nc Nga X-Vit co nhiu ch sach ep nhng a s la cho quan chc cao cp va ngi Phng Ty. Con cac khu n cua dn chung thi kem xa so vi Balan la mt nc cung chng giau co gi.

Ti tng chi khi Lin X sp sup thi moi th mi xung cp nh vy nhng cac ban Vit Nam cho bit o la vi kinh t Lin X tp trung vao cng nghip nng va nhng cng trinh vi ai ma bo qua cac nhu cu thit thc cho i sng dn chung.

Ti c nghe mt tiu lm nh sau:
B Chinh tri ang cng san Lin X hop va ra muc tiu trong vong ba nm thi mi gia inh se co mt chic trc thng ring. Moi ngi v tay nhit lit hng ng. Sau co mt uy vin rut re hoi:
-Tha tng bi th, xin ng chi cho bit chung ta se dung may bay ln thng vao nhng cng vic gi a?
ng chi tng bi th ci lng:
-May bay trc thng vi ky thut X-Vit ti tn se cho phep cac gia inh Matxcva nu khng xp hang mua c giy v sinh thi co th bay thng ln Leningrad xp hang sm, mua xong kip bay v thu i lam.

Nhng phai noi tht rng thu nc Nga la mt thanh ph ep va vi ai. Hng Trng rng mnh mng vi bc tng thanh in Kremlin gach o m trai dai ngut tm mt. Lng Lenin vn co nhng hang ngi vao ving. Nhng to rng qua cung d khin ngi xem thy mt va chong moi chn.

Lnin a chi li cho toan b xa hi Lin X trong nhiu thp nin

i chi quanh, xem thanh quach, chup anh xong thi chung ti va my ngi ban phai i hang chuc cy s ht bng xe in ngm, xe troleibus va ca taxi na mi v lai ch tro va sau lai phai ln tr lai mt s ch co ca hang mua my ming thit m kem phm cht v lam cm. Cac goc ph cua thu nc Nga co ban nc ngot, banh trai va hoa qua nhng kim c n nong thi hi kho.

Co ve ma kho ln may bay

Vui chi my ngay Matxcva chung ti khng bit rng mt cuc chin ang ch trc mt. Sau khi a mua c ve may bay v Ha Ni chung ti vi vang chun bi goi qun ao, qua cap vao vali ra sn bay.

My thng ban ci kha kha, bao Gi ma vi th, ra sn bay chc gi a v ngay c ma nong rut. Chung ti ngac nhin qua i va c giai thich la ra thi c ra nhng cha chc a vao c sn bay va co vao c thi cha chc a ln c may bay. , ky la tht nhng nghe vn thy kho tin.

n phi trng ti va cu ban mi hoang s thy chuyn bi ket lai co th thanh tht. Ngay li vao sn bay Sheremetyevo la hang trm, thm chi co th n hang nghin ngi Vit Nam chen chuc nhau vao ca hai quan. Ai cung co mt xe hang to tng. Cng an Nga cm dui cui vut lia lia chn khng cho ho vao. Bt c ai mun y xe hang vao nhanh hn u n on.

Vi khng co xe hang va vali nn chung ti chen c ln trn va ngac nhin thy mt s ca co nhn vin hai quan lam vic, con nhiu ca khac ho chi ngi th nhin ra, khng ai lam gi ca. Thinh thoang, am canh sat mi m hang rao st cho mt s ngi Vit Nam c vao lam thu tuc.

Vao thi gian khung hoang nm 1991 khng phai ai co ve cung ln c may bay Aeroflot

Sau hn mt gi nong rut ch i, chung ti thy c hi vao c ngay cang nho be hn. Chi vai chuc phut na la tr gi ln may bay va my trm tin ve se mt toi. Hang khng Lin X thi y khng quan tm n chuyn khach cua ho co ln c may bay hay khng vi nu bi l chuyn thi ngi ta lai phai mua ve mi.

Ti va cu ban tim cach treo qua hang barie vao, lp tc mt tay cng an lao ti cm dui cui vut tui bui. Ti nhanh chn tranh c on va treo ngc tr lai, con anh ban ti thi bi anh vao tay va vi chui xung phia di barie tranh on.

Ti keo anh tr v bn phia an toan. Qun anh ban bi mc vao mt moc st nao o nn rach toc t ui xung chn. Thi, chuyn nay thi ung la xong phim.

Xung quanh chung ti la hang trm ngi Vit Nam khac, a s la cng nhn xut khu lao ng. Ngi ta ho het, goi nhau i i, co mt s ngi tim cach a tin cho cng an va c cho vao. Nhng tin thi chung ti khng co.

Thy mt ngi ra ve la sy quan canh sat ng gn o than nhin nhin am ngi Vit Nam khn kh la het, ti nghi ra mt k. Ti rut tm the sinh vin quc t lam bn Balan ra va goi ngi o bng ting Anh.

Co le vi thy chuyn khac la nn ng ta bc lai gn. Ti cm tm the mau xanh bic a cho ng ta xem va noi chung ti la sinh vin t nc khac qua, chi co nhu cu ln may bay ch khng mang theo hang hoa gi. Khng ro ng ta co hiu my cu ting Anh cua ti khng nhng y chic barie chn li ra va cho ti vao.

Anh ban qun rach cung chay theo thi bi ng ta y thng tr lai. Ti vi giai thich chung ti i cung nhau. Nghe thy th ng ta mi cho D vao cung.

Vao n phong ch ti ngac nhin thy ca trm hanh khach khac, cung la ngi Vit a ngi ung dung trong o ung nc, hut thuc hay tan chuyn phim. Ti bt ng gp mt ngi ban la sinh vin Matxcva.

Theo giai thich cua anh nay thi nhng ai thuc gii co quan h c bit vi phia Nga nh lam n nh chinh anh ta, hay la quan chc ngoai giao cua Vit Nam thi chng bao gi phai qua 'ca ai' cc kh nh nhng ngi lao ng Vit Nam bn ngoai kia.

Thi ra ngi Vit Nga cung co th hang, loai ngi trn va loai thp c be hong. Ti ngm ngui nghi sao sang n thanh tri chu nghia cng san, ni cng bng phai la mt gia tri co thc, ma ngi Vit minh vn con phai chiu canh phn bit i x nh vy.

Chung ti mt moi ln may bay va thip i trong ni s ch n 'ca kh' tip theo la sn bay Ni Bai.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 15, 2004

Answers

Response to Qua Nga vaÌi ngaÌy maÌ ðâÌy âìn týõòng

Bai nay chi duoc doc duoi dang "View-Encoding-Vietnamese(windows) "

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 15, 2004.

Response to Qua Nga vaÌi ngaÌy maÌ ðâÌy âìn týõòng

Quả l tiếng Nga thật ..Bc KẻSỹBắcH ... h .h

-- (tosu_cs@yahoo.com), June 15, 2004.

Response to Qua Nga vaÌi ngaÌy maÌ ðâÌy âìn týõòng

Sở dĩ ti post bi ny ln vì ợc biết Việt Tiến ã từng du học bn Nga, ni v viết tiếng Nga hn cả Putin. Ðồng thời cũng ợc biết Việt Cờng cuối nm nay sẽ du lịch nớc Nga vỉ ại 1 chuyến. Chc Việt Cờng 1 chuyến i mỹ mản... Qua Nga vai ngay ma y n tng

Nguyn Giang

Trng Ban Vit Ng BBC

in Kremlin la mt cng trinh kin thuc vi ai va c ao. Nm 1991 ti co dip sang Matxcva, ung vao nhng ngay nc Lin X hp hi. La mt khach qua canh, ti cung D, mt ban cung hoc Balan i tau hoa sang thu Nga thm be ban va sau o mua ve hang khng Aeroflot v thm nha tai Vit Nam. Mi quan tm hang u cua ti khi o la lam sao mang c mt it la My qua Nga an toan v Vit Nam co tin mua sm ch khng y n nhng bin ng chinh tri ln lao trn toan Lin Bang X Vit.

Khi y Balan a co ch ca kinh t, ca chinh tri t do, ai mun mua ban, ct gi bao nhiu la thi c vic, con tai Lin X, lut phap khng cho phep mang la ra khoi x s nhng chp nhn ngi nc ngoai c quyn mang vao ri mang ra tin cua ho.

Va nu khng chng minh c vi c quan bin phong va hai quan Nga rng o la khoan tin ban mang vao Nga t Balan thi se bi tich thu khng thng tic. o la cha k vao thi ky hn loan y, trm cp Matxcva nhiu nh v k va cng an cung rt hng hai trong vic kham xet n tin ngi nc ngoai.

Khi oan tau dng ca khu Brzesc chuyn b banh di gm toa thi chung ti khai ngay vi my ngi hai quan Nga v s tin cua minh. Ho cm ly, m cn thn ri vit cho mt manh giy mau vang nh, ta nh giy ph thai vi toan ch Nga nhng co ung con s lam chung ti yn long.

Gi thi phai gi tm giy o nh bua h mnh vi nu lam mt no, khoan tin chung ti co se tr nn bt hp phap va ng cng an Nga nao cung co quyn thu mt ngay lp tc.

Khng quan tm n con ngi

Xe la tuyn ng dai la phng tin di chuyn cua nhiu ngi Nga

Ga Brzesc phn bn Lin X tht la bn. Trong nha ga la hang trm ngi vi bao bi, tui xach n i nm ch va ngu ngay trn san. Nha v sinh chi co ung hai cai l en ngom di nn xi-mng, mun i phai dung giy bao va mui hi thi thi t xa a bit. Ti khng th ng c sau my th h xy dng chu nghia xa hi ma tinh trang cac cng trinh cng cng cua ho ang s n th.

Sau nay, khi v n my khu nha sinh vin Matxcva tro ch cac ban Vit Nam ti mi nhn ra mt s tht la nhiu ngi nha cao tng, xy kha cng phu cua nc Nga chi ep khi nhin t trn cao xung, hoc rt hoanh trang khi nhin t xa lai. Con vao bn trong thi ta mi thy cac chi tit xy ct rt xu, th lu, va thng rt mt v sinh.

Tt nhin nc Nga X-Vit co nhiu ch sach ep nhng a s la cho quan chc cao cp va ngi Phng Ty. Con cac khu n cua dn chung thi kem xa so vi Balan la mt nc cung chng giau co gi.

Ti tng chi khi Lin X sp sup thi moi th mi xung cp nh vy nhng cac ban Vit Nam cho bit o la vi kinh t Lin X tp trung vao cng nghip nng va nhng cng trinh vi ai ma bo qua cac nhu cu thit thc cho i sng dn chung.

Ti c nghe mt tiu lm nh sau: B Chinh tri ang cng san Lin X hop va ra muc tiu trong vong ba nm thi mi gia inh se co mt chic trc thng ring. Moi ngi v tay nhit lit hng ng. Sau co mt uy vin rut re hoi: -Tha tng bi th, xin ng chi cho bit chung ta se dung may bay ln thng vao nhng cng vic gi a? ng chi tng bi th ci lng: -May bay trc thng vi ky thut X-Vit ti tn se cho phep cac gia inh Matxcva nu khng xp hang mua c giy v sinh thi co th bay thng ln Leningrad xp hang sm, mua xong kip bay v thu i lam.

Nhng phai noi tht rng thu nc Nga la mt thanh ph ep va vi ai. Hng Trng rng mnh mng vi bc tng thanh in Kremlin gach o m trai dai ngut tm mt. Lng Lenin vn co nhng hang ngi vao ving. Nhng to rng qua cung d khin ngi xem thy mt va chong moi chn.

Lnin a chi li cho toan b xa hi Lin X trong nhiu thp nin

i chi quanh, xem thanh quach, chup anh xong thi chung ti va my ngi ban phai i hang chuc cy s ht bng xe in ngm, xe troleibus va ca taxi na mi v lai ch tro va sau lai phai ln tr lai mt s ch co ca hang mua my ming thit m kem phm cht v lam cm. Cac goc ph cua thu nc Nga co ban nc ngot, banh trai va hoa qua nhng kim c n nong thi hi kho.

Co ve ma kho ln may bay

Vui chi my ngay Matxcva chung ti khng bit rng mt cuc chin ang ch trc mt. Sau khi a mua c ve may bay v Ha Ni chung ti vi vang chun bi goi qun ao, qua cap vao vali ra sn bay.

My thng ban ci kha kha, bao Gi ma vi th, ra sn bay chc gi a v ngay c ma nong rut. Chung ti ngac nhin qua i va c giai thich la ra thi c ra nhng cha chc a vao c sn bay va co vao c thi cha chc a ln c may bay. , ky la tht nhng nghe vn thy kho tin.

n phi trng ti va cu ban mi hoang s thy chuyn bi ket lai co th thanh tht. Ngay li vao sn bay Sheremetyevo la hang trm, thm chi co th n hang nghin ngi Vit Nam chen chuc nhau vao ca hai quan. Ai cung co mt xe hang to tng. Cng an Nga cm dui cui vut lia lia chn khng cho ho vao. Bt c ai mun y xe hang vao nhanh hn u n on.

Vi khng co xe hang va vali nn chung ti chen c ln trn va ngac nhin thy mt s ca co nhn vin hai quan lam vic, con nhiu ca khac ho chi ngi th nhin ra, khng ai lam gi ca. Thinh thoang, am canh sat mi m hang rao st cho mt s ngi Vit Nam c vao lam thu tuc.

Vao thi gian khung hoang nm 1991 khng phai ai co ve cung ln c may bay Aeroflot

Sau hn mt gi nong rut ch i, chung ti thy c hi vao c ngay cang nho be hn. Chi vai chuc phut na la tr gi ln may bay va my trm tin ve se mt toi. Hang khng Lin X thi y khng quan tm n chuyn khach cua ho co ln c may bay hay khng vi nu bi l chuyn thi ngi ta lai phai mua ve mi.

Ti va cu ban tim cach treo qua hang barie vao, lp tc mt tay cng an lao ti cm dui cui vut tui bui. Ti nhanh chn tranh c on va treo ngc tr lai, con anh ban ti thi bi anh vao tay va vi chui xung phia di barie tranh on.

Ti keo anh tr v bn phia an toan. Qun anh ban bi mc vao mt moc st nao o nn rach toc t ui xung chn. Thi, chuyn nay thi ung la xong phim.

Xung quanh chung ti la hang trm ngi Vit Nam khac, a s la cng nhn xut khu lao ng. Ngi ta ho het, goi nhau i i, co mt s ngi tim cach a tin cho cng an va c cho vao. Nhng tin thi chung ti khng co.

Thy mt ngi ra ve la sy quan canh sat ng gn o than nhin nhin am ngi Vit Nam khn kh la het, ti nghi ra mt k. Ti rut tm the sinh vin quc t lam bn Balan ra va goi ngi o bng ting Anh.

Co le vi thy chuyn khac la nn ng ta bc lai gn. Ti cm tm the mau xanh bic a cho ng ta xem va noi chung ti la sinh vin t nc khac qua, chi co nhu cu ln may bay ch khng mang theo hang hoa gi. Khng ro ng ta co hiu my cu ting Anh cua ti khng nhng y chic barie chn li ra va cho ti vao.

Anh ban qun rach cung chay theo thi bi ng ta y thng tr lai. Ti vi giai thich chung ti i cung nhau. Nghe thy th ng ta mi cho D vao cung.

Vao n phong ch ti ngac nhin thy ca trm hanh khach khac, cung la ngi Vit a ngi ung dung trong o ung nc, hut thuc hay tan chuyn phim. Ti bt ng gp mt ngi ban la sinh vin Matxcva.

Theo giai thich cua anh nay thi nhng ai thuc gii co quan h c bit vi phia Nga nh lam n nh chinh anh ta, hay la quan chc ngoai giao cua Vit Nam thi chng bao gi phai qua 'ca ai' cc kh nh nhng ngi lao ng Vit Nam bn ngoai kia.

Thi ra ngi Vit Nga cung co th hang, loai ngi trn va loai thp c be hong. Ti ngm ngui nghi sao sang n thanh tri chu nghia cng san, ni cng bng phai la mt gia tri co thc, ma ngi Vit minh vn con phai chiu canh phn bit i x nh vy.

Chung ti mt moi ln may bay va thip i trong ni s ch n 'ca kh' tip theo la sn bay Ni Bai.-- Diet Gian Tru Bao (DietGianTruBao@DGTB.com), June 15, 2004.


Response to Qua Nga vaÌi ngaÌy maÌ ðâÌy âìn týõòng

Gà Già và Gà Non

___ Thầy:

___ - Quang, em căn cứ vào đâu mà phân biệt được gà nào già, gà nào non?

___ Tro`:

___ - Dạ, thưa thầy, bằng răng ạ.

___ Thầy ngạc nhiên hỏi:

___ - Con gà làm gì có răng để phân biệt?

___ Tro`:

___ - Thưa, con gà thì không có răng nhưng con có răng, thịt nào mềm là gà non, nếu không mền thì gà già.

-- Gà Già và Gà Non (vietnamcongsans@yahoo.com), June 15, 2004.


Moderation questions? read the FAQ