ADVERTISEMENT

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Subject: BBC News E-mail: Analysis: How thermobaric bombs work

ADVERTISEMENT Matthew Tran saw this story on BBC News Online and thought you should see it.

------------ Message:

Hoa-ky` dang xu*~-zu.ng loa.i vu~-khi' mo*'i la`m cho ca'c nu*o*'c CS nhu* Ba 'c-ha`n, Trung Co.ng, CSVN, vv ... le^n ruo^.t. Mu.c-di'ch cu~a loa.i vu~-khi' na^`y la` tie^u-zie^.t di.ch-qua^n trong ca'c du*o*`ng ha^`m, ca'c ta^`ng la^`u ma` kho^ng la`m hu* ha.i co^ng-su*. xa^y ca^'t. Nguye^n-ta 'c die^`u-ha`nh cu~a loa.i vu~-khi' na^`y la` su*'c no^~ va` http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1854371.stm

-- lu cho' thui hanoi (vietnamcongsan@yahoo.com), June 14, 2004

Answers

Khổ quá cho mấy giống Bò này chỉ biết có ăn cỏ.

Người Bắc có câu châm ngôn..."Có tiền mua cá, cá ươn. Mua rau muống héo cho người Ngẩn Ngơ".

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (KSBH@yahoo.com), June 14, 2004.


...." Lư do bài viết của bạn bị xoá v́ bạn dùng 1 bài viết có chung 1 nội dung post thành 40, 50 lần vào các thread khác nhau và mổi bài lại rất dài... như vậy là không đúng và có tính cách phá rối forum này. Tôi đă xoá hết nhưng vẩn chừa lại 1 bài ở 1 thread nào đó... bạn tự kiếm. Nếu bạn muốn đưa ra vấn đề th́ có thể mở 1 thread mới để thảo luận. Chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận kiểu post đi, post lại chỉ có 1 bài. -- VAS Moderator (vasgatekeepers@yahoo.com), June 10, 2004.

-- VAS Moderator (vasgatekeeper@yahoo.com), June 10, 2004 ........."

De Nghi Clarifier (xinhxinh85@hcm.vnn.vn), post lai bai cua 1 trong 1 thread khac. Toi rat muon doc. Chi noi cai ten xinhxinh85 la toi ...rat muon doc . Doc de xem y kien cua XinhXinh. Duoc khong . Lam on di.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (KSBH@yahoo.com), June 15, 2004.


Thế mới biệt được " Chình Độ Trính Chị của các anh chàng, chị chàng trẻ tuổi mầm non của Đảng Cướp Ta được đào tạo ở các viện Trính Chị, các Trường Học Đại, các Viện Cao Cẳng, các Trường Cấp Cao ( chỉ nhìn những tấm bảng quảng cáo to tổ bố ở HÀ Nội, Dà Nẵng, NhaTrang, Saigòn là biết được ở VN chẳng thể tìm đâu ra những trường Cấp Thấp ) cuả Đảng Cướp và Lũ Nưả Người Nưả Ngợm Nhà Nước Ta khi đọc vài điều đã thread trên đây : Đ. M chúng mày....

Qua những hàng chữ chửi bới điển hình trên đây chúng ta càng hiểu biết được Đỉnh Cao Chí Rận cuả Chủ Nghiã Xả Hơi ở VN hiện nay .

Ný thuyết Đảng Cướp và Trính Sách Nhà Nước Ta chỉ có vậy thôi sao ?

Thế còn Trủ Nghiã Cộng Tài Sản cuả Nhân Dân lại bọn trẻ này để đâu ?

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), June 15, 2004.


Các bạn có bao giờ về miền quê chưa?. Có bao giờ thấy cảnh một mục đồng cởi trâu..."ai bảo chăn trâu là khổ...chăn trâu sướng lắm chứ...".

Ðưá mục đồng cởi trâu...nếu muốn con trâu tiến lên phía trước, mục đồng cầm roi quất vào mông. Nhiều khi con trâu cứng đầu dở chứng không chịu đi thì, đứng ì một chổ, rống lên ôôôôôôô...ôôo..., như búc xúc, như bực bội 1 điều gì đó, cái đầu lắc lắc...

Mục đồng đành nhảy xuống lưng trâu, vừa la hét vừa nắm đầu trâu mà kéo đi. Con trâu chỉ rống lên một tiếng kêu đầy ưu uất...đứng lì một chổ. Ôi thôi con trâu này nó ù lì rồi.

Con trâu này nó...lì ra rồi. Phải làm sao đây.

-- Kẻ Sỉ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 15, 2004.


Moderation questions? read the FAQ