ĐẶC BIỆT .TRANG NHẠC

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

[Vào đây để download RealPlayer]Đồng dao hoà b́nh
Ai trở về xứ Việt
Anh đă ngủ yên trên quê hương
Anh đi về đâu
Bên bờ đại dương
Chàng tuổi trẻ tù binh chiến tranh
Chiến sĩ vô danh
Chiến sĩ vô danh
Chờ nh́n quê hương sáng chói
Chuyến tàu hồi hương
Chuyện hai người lính
Con có một tổ quốc
Con Cuốc Việt Nam
Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng
Cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu
Dân chủ cho Việt Nam
Đêm chôn dầu vượt biển
Đêm Mê Linh
Đêm nhớ về Sài G̣n
Đêm qua mơ thấy Sài G̣n
Em vẫn mơ một ngày về
Freedom what it takes
Free my words
Friends of freedom
Giặc từ miền Bắc vô đây
Giọt nước mắt cho quê hương
Hai mươi năm làm tuổi trẻ
Hát cho linh hồn anh
Hát cho ngày Sài G̣n quật khởi
Hăy đứng lên
Hăy giữ vững niềm tin
Hăy ngồi xuống đây


-- (tosu_cs@yahoo.com), June 12, 2004

Answers

To_SuCS suu tam o dau ra ma hay qua vay?

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (KSBH@yahoo.com), June 12, 2004.

Dạ. TổSư_cs xin xài ké của http://www.viettreasure.com/AmNhac/musicmain.html

-- (tosu_cs@yahoo.com), June 12, 2004.

Kính gởi tới quí vị gần xa, nếu ai thích xuy tầm lịch sử VN hay nhạc Việt hay là bài hát dấu tranh hay nhạc về lính VNCH th́ xin mời quí vị hảy ghé vào mấy các link dưới dây, trân trọng cảm ơn, TBT.

Nhạc đấu tranh, nhạc về lính, cổ nhạc

Lịch sử VN, Nhạc VN, Ca dao

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 12, 2004.


THÀNH THẬT KHEN NGỢI ANH CHÀNG (tosu_cs@yahoo.com), ĐẤU TRANH THÉ NÀY MỚI THỰC LÀ ĐẤU TRANH . TIẾNG SÁO TRƯƠNG LƯƠNG CHẮC ANH CHÀNG KHÔNG THỂ NÀO KHÔNG BIẾT !

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), June 12, 2004.

toan xui bay xui ba, may cai bai hat luc keu dung len, luc thi bao ngoi xuong. nham nhi

-- (vietnam@vietnam.com), June 13, 2004.


For rock fans. Pls click here ---> "DUONG TOI NGAY VINH QUANG"

http://www.vietnamaudio.com/song_read.asp?id=791

The Wall

-- Duong den ngay vinh quang (thewall@vietnam.rock), June 14, 2004.


Cảm ơn Bác Ngườicaoniên nhiều lắm..

Bác đi VN về, Bác kể nhiều chuyên hay wá Bác à

-- (tosu_cs@yahoo.com), June 14, 2004.


***

Those Nha.cs VNCH/DauTranh from anh tosu_cs@yahoo.com nghe nho+' ru+`ng ru' Me^ Linh Vu~ng Ta`u qua XayDungNongThon cu`ng ca'c no+i deo` heo hu't gio' ma` ca? 2 ANH EM da~ che'm gie^'t nhau qua su+. nho^`i so.

VNCH thua vi` nho`i so. too bad, nho^`i gio+? ne^n thua lu~ Ve.m Ba ('c phuong va` ro^`i sau na`y lu~ Ba('c phuong la.i theo ke? ma` mi`nh -da~ gie^'t ho., -da`o mo^` ma? ho. ra ti`m bao Nylong, go^~, kha(n, v.v... -de^? ma` ba'n buo^n sinh so^'ng

Ca?m o+n anh To^?SU+ CS De Booboo :)

PS: Tu+` nga`y an TScs ra -di wrong HTML thi` Mr VAS Keeper kill all HTML input .... to^i buo^`n vo+`i vo+.i :)

PS2: Well, We are now not on foot, but on words only :) No Pix

-- Ba'c Ho^` no'i -De'o O anh ChuyenTriHOINA'CH, to^i gia? nho^` la` "thu+a O" ... A^'y, ba'c -de` to^i ra ba'c -de'o va`o -di't ho+n 10 fu't, to^i sau -do' bi. -di te' re ....:) .... (ChuyenTriHOINACH@aol.com), June 14, 2004.


TổSư_cs đâu biết là tại Tscs mà Bác VAS không cho gửi h́nh lên nữa đâu.. Khổ wá.. Xin lỗi mọi người nhé..V́ mới được bác TriếtGia chỉ, nên phải M̉ làm HTML. mấy lần Tscs gửi lên bị hư luôn cả trang, phải nhờ Bác VAS xóa hộ..Th́ ra thế nên mọi người bị lây./. Xin lỗi bác VAS và mọi người nhiều..

Nếu có thể được> Xin Bác VAS cho mọii người được phép post h́nh lại . Cảm ơn bác VAS nhiều..

-- (tosu_cs@yahoo.com), June 14, 2004.


Dung roi do'' ,,,BAC VAS nay hoi kho tinh do nhe' 1 tam hinh bang tram loi noi'' ,,lam toi day cung bi que la khong post duoc nua......toi cung dong y la xin BAC VAS nuong tay 1 chut de ba con ninh em VN dep cua tosu mang ve chu ha?

-- lu cho' thui HANOI (vietnamcongsans@yahoo.com), June 14, 2004.


Tui chẳng hề cấm quí vị post h́nh (trừ h́nh sexy) Vị nào biết post th́ cứ post. Nhưng gần đây 1 số web server biết quí vị chuyên mượn ké website của họ post h́nh họ block lại! Điển h́nh là mấy tấm h́nh của TBT và NAG tại angelfire.com. Tôi có check mấy tấm của anh Trietgia post gần đây, thấy vần OK, và vẩn đẹp!!! Không biết anh này có "thù riêng" với tui không? hay anh chuyển sang là nghề sản xuất kim băng mà khoái châm chích tui vậy???

-- VAS Moderator (vasgatekeepers@yahoo.com), June 14, 2004.

Chống bạo quyền Mafia CSVN
can đảm, là anh hùng
thương dân, yêu tổ quốc.
 
 
 
 
 
Bám đít bưng bô cho cáo hồ và đám
CS tay sai hại dân bán nước
hèn nhát, bán rẻ lương tâm, vô liêm sỉ.
 
Đừng nghe những gì cộng sãn nói,
hãy nhìn những gì cộng sãn làm.
(Cố tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu)
 
 
 
 
 
Chống lại cáo Hổ dâm tặc gian ác và CSVN hại dân bán
nước không có nghĩa là chống lại tổ quốc dân tộc, vì tổ quốc
VN không là của riêng của một người, một đảng phái nào.


Anh Chiết Gia nhà ta vui tính đùa rởn chút chơi, anh VASGateKeeper đừng phiền lòng. Tôi có post thử một cái link cho hình cũng không được. Copy source từ trang củ (đả có hình hiện ra), nhưng cũng bị error. Khi nào anh VAS có thì giờ mong anh check lại. Không có hình thì mất vui. Đa tạ.

-- _Đỉnh Ngu Trí Tệ CS (NgàyTànCS@KhátMáu.hn.vn), June 14, 2004.

Ki'nh go+?i le^n Quy' Die^?n DDa`n cu`ng toa`n the^? Quy' Thi Va(n Hu+~u ba`i tho+ vie^'t theo da.ng chu+~ VietNet nhu+ sau :

QUA^N DDO^.I MANG TIE^'NG NHA^N DA^N (Do Ho^` Chi' Minh tha`nh la^.p va` tuye^n bo^' la` mo^.t ddo+n vi. cu?a Quo^'c Te^' Co^.ng Sa?n.)

Na(m mu+o+i la(m ! na(m khai sinh Bo^. DDo^.i ! Vo+'i my~ tu+`, la` Qua^n DDo^.i Nha^n Da^n, Ta.i Ba DDi`nh, Ho^` ta(.c tuye^n bo^' ra(`ng : La` ddo+n vi. cu?a Qua^n DDoa`n Quo^'c Te^'\.

Trang Qua^n Su+?, ro~ ra`ng Ho^` ddo^` te^? ! Chi.u cu'i lo`n, dda?ng co^.ng sa?n dde^. tam\. Tho+` Nga-Hoa, sa('c ma'u Ba('c Vie^.t Nam Thuye^'t vo^ sa?n, ho^ ha`o cho^'ng a'p bu+'c\.

Nguo^`n Da^n To^.c, hoa`n toa`n dde^`u ca(m tu+'c Lu~ thu+.c da^n, ha` kha('c Nha^n Da^n ta Ta`u la^~n Ta^y, ddie^u ddu+'ng nu+o+'c non nha` Ho^` lo+.i du.ng, tho+`i co+ dda^`y gian tra'\.

Cuo^'i The^' Chie^'n Bo^'n La(m, Ho^`, thuo^.c ha. Vo+'i mu+u ddo^` dde^'n Pha'p ky' hie^.p thu+o+ng A(n chu+.c na(`m cho+`, xin xo? nhu'ng nhu+o+`ng Pha'p Bo^'n Sa'u, ddo^? qua^n va`o Ha` No^.i\.

Mu+o+.n tay Pha'p, Ho^` a^m mu+u ga^y to^.i Ta.o ha^.n thu`, die^.t dda?ng pha'i Quo^'c Gia\. Vay dda.n bom, So^ Vie^'t la^~n Trung Hoa Ta`u Co^' Va^'n ! chie^'n tru+o+`ng DDie^.n Bie^n Phu?\.

Vo~ Nguye^n Gia'p ! chi? la` te^n ga', phu. DDe^? mi. lu+`a, ho.p su+'c Ho^` Chi' Minh Bo^. DDo^.i dda^`u tie^n, ho.p ta.i Ba DDi`nh Na(m Bo^'n Ba?y, chi'nh la` na(m tha`nh la^.p\.

Ho^` quye^`n lu+.c, ddo^.ng binh va` ho.c ta^.p Ma'u ha^.n thu`, nhuo^.m ddo? da~y Tru+o+`ng So+n Thanh Thie^'u Nie^n, Ho^` thu'c dda^?y ca(m ho+`n Say thuo^'c su'ng, che'm gie^'t nhau ta`n sa't\.

Ho^` gian manh, dda^'t nu+o+'c ta tan na't Ai dda'nh thue^ \? Ai mo.i ro+. ngoa.i bang \? Bo.n Lie^n So^ ! Lu~ Ta`u co^.ng ba.o ta`n ! DDa~ a'p dda(.t Vie^.t Nam va`o kho'i lu+?a\.

Le~ na`o ca?, binh ddoa`n kho^ng thuo^'c chu+?a \? La.i dda`nh que^n Qua^n Su+? cu?a nu+o+'c nha` Nghi`n na(m xu+a, Ta`u ddo^ ho^. nu+o+'c ta Ho. thua nhu.c, nho+` Tie^`n Nha^n dda'nh ba.i\.

Pha?n bo^.i nha^n da^n, bao na(m o^ la.i ! DDo^.i quan tha^`y, xe' dda^'t nu+o+'c la^`m than Ca('t thi.t xu+o+ng, da^n to^.c qua' ddie^u ta`n Da^ng la~nh tho^?, a^m tha^`m kho^ng chie^'n dda^'u\.

Qua^n DDo^.i Nha^n Da^n ! na`o phu+o+`ng tha?o kha^'u \? La.i la(.ng thinh, ca?nh nhau ro^'n pha^n li`a \? Cu~ng Quan Quye^`n, dda^u pha?i nhu+~ng ta^'m bia \? Trung U+o+ng DDa?ng, xem Anh vo^ tri' gia'c\.

Nie^`m ha~nh die^.n, dda'ng cho^~ na`o ghi ta.c \? DDe^? ddo^`ng ba`o, tha^.t da. me^'n ye^u Anh \? Ca? nu+o+'c mie^.t khinh, dda^`u dda?ng cu+o+'p gia`nh \? Mo^.t qua^n ddo^.i, thanh danh sao nhu nhu+o+.c\.

Mo+? ma('t ra ! te^n Anh la` dda^'t nu+o+'c ! Chu+~ nhu.c vinh, dda~ tha('m thi'a qua' ro^`i Chuo^'c vong no^, lu~ binh tu+o+'ng ba^?n, to^`i Da^n cho+` ddo'n ! hoan ho^ Anh ddu+'ng da^.y\.

Ho^`n So^ng Nu'i ! dda^u dda^y ddang thu'c dda^?y ! Mong mo^.t nga`y, Qua^n DDo^.i to? hu`ng anh \?? Vie^'t la.i trang, Qua^n Su+? Vie^.t sa.ch la`nh Nga`y Ky? Nie^.m ! Bie^n Cu+o+ng ta ddo`i la.i\...

KHAI TRINH

-- QUA^N DDO^.I MANG TIE^'NG NHA^N DA^N (vietnamcongsan@yahoo.com), June 14, 2004.


 
 
 
 
 
 
 
 
 


-- (tosu_cs@yahoo.com), June 14, 2004.

Tscs thử post h́nh, nhưng vẫn chưa được. Chỉ post được Cờ , mà Tscs chôm kiểu của anh Đỉnh Ngu Trí Tệ CS (NgàyTànCS@KhátMáu.hn.vn),

-- (tosu_cs@yahoo.com), June 14, 2004.


Chống bạo quyền Mafia CSVN
can đảm, là anh hùng
thương dân, yêu tổ quốc.
 
 
 
 
 
Bám đít bưng bô cho cáo hồ và đám
CS tay sai hại dân bán nước
hèn nhát, bán rẻ lương tâm, vô liêm sỉ.
 
Đừng nghe những gì cộng sãn nói,
hãy nhìn những gì cộng sãn làm.
(Cố tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu)
 
 
 
 
 
Chống lại cáo Hổ dâm tặc gian ác và CSVN hại dân bán
nước không có nghĩa là chống lại tổ quốc dân tộc, vì tổ quốc
VN không là của riêng của một người, một đảng phái nào.


He he ... chàng TSCS trẻ tuổi tài cao có khác, làm chủ được lá cờ vàng 3 sọc đỏ không cần xin ké của site nào hết. Good job!

-- _Đỉnh Ngu Trí Tệ CS (NgàyTànCS@KhátMáu.hn.vn), June 14, 2004.

ERROR -da^y ne` Mr VAS o+i, to^i chi? add ca'i HTML code cho "xuo^'ng ha`ng" tu+'c la` cho space line ma` cu~ng O cho ..... Mr VAS co' ca^`n to^i send Cashier Check, vui lo`ng cho bie^'t Bank Account # :)

http://www.greenspun.com/bboard/insert-msg.tcl

We can't accept messages with certain HTML tags; they can interfere with other users' browser.

Please back up and try plain text!

-- Mr VAS vui lo`ng -die^`u chi?nh giu`m nhe ... Thanks ....:) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), June 14, 2004.


test header

test paragraph


test new line
test new line
Test Link to Yahoo-- VAS Moderator (vasgatekeepers@yahoo.com), June 15, 2004.


Sorry quí vị! Tôi test rồi.. forum không c̣n cho post phép post HTML với image nữa. Nothing I can do! V́ là forum của người ta, người ta sửa lại cái script mắc dịch đó cho phép post image th́ đành chịu chết. Nhưng dù sao link vần c̣n OK, XIn bà con post link tới image vậy.

Trăm ngàn lần sorry anh bạn Trietgia. Tui lại trách lầm anh rồi. Lần này thiệt là bị hôi nách thiệt, chắc hôm nào ghé anh xin 1 liều thuốc hôi nách!!!

-- VAS Moderator (vasgatekeepers@yahoo.com), June 15, 2004.


Tôi test thêm lần nửa th́... chỉ có khi nào tôi dùng admin account log vào trong, th́ có thể sửa message lại và muốn post img tag th́ sẻ post được!!!

Không biết giải quyết cho quư vị làm sao đây?

-- VAS Moderator (vasgatekeepers@yahoo.com), June 15, 2004.


***

Tho^i thi` chu'ng ta ne^n Sha`Va` cho qua -di, post LINK cu~ng quy' hoa' ro^`i, post img direct va`o trong 1 forum ca'i vu. legal right cu~ng kho' no'i cho forum Owner, tha^.t ra ma` nio'i thi` ca'c hi`nh la` -di xu'c o+?i cho^~ kha'c cu?a nguo+`i ta ro^`i bo? va`o link cho la` cu?a mi`nh, du` co' vie^'t From hay ke^ khai source cu~ng va^~n la` nhu+ black mail va^.y.

To^i co' hi`nh ba'c Ho^` kho'c, ba'c la^'y kha(n mu`ishoa cha^'m 2 ca'i ma('t su+ng chu` vu` cu?a ba'c. Ca'c anh Ve.m ma` nhi`n tha^'y cha('c pha?i ngu+ng a(n thi.t cho' ma` kho'c theo ba'c, ba'c kho'c vi` nghe tin chi. -Da`o Cine'ma Marilyn Monroe cu?a My~ che^'t khoa? tha^n tre^n giuo+`ng ... :)

Ky` na`y ma^'y tha(`ng Ve.m Hanoi may ma('n thoa't che^'t kho^?i su+. NHO^`i SHO. cu?a to+' :)

-- Lu~ Ve.m Lucky so far ... :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), June 15, 2004.


Chống bạo quyền Mafia CSVN
can đảm, là anh hùng
thương dân, yêu tổ quốc.
 
 
 
 
 
Bám đít bưng bô cho cáo hồ và đám
CS tay sai hại dân bán nước
hèn nhát, bán rẻ lương tâm, vô liêm sỉ.
 
Đừng nghe những gì cộng sãn nói,
hãy nhìn những gì cộng sãn làm.
(Cố tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu)
 
 
 
 
 
Chống lại cáo Hổ dâm tặc gian ác và CSVN hại dân bán
nước không có nghĩa là chống lại tổ quốc dân tộc, vì tổ quốc
VN không là của riêng của một người, một đảng phái nào.


Thử test một kiểu link khác:
 


-- _Đỉnh Ngu Trí Tệ CS (NgàyTànCS@KhátMáu.hn.vn), June 16, 2004.

Thiệt là khâm phục anh bạn "Cong San Khat Mau ngaytanCS@cskhatmau.hcm.vn" vậy mà anh cũng nghĩ ra được. Tôi xin post cách anh ta post image lên... bằng h́nh này

 

<table background="http://24.17.27.37/_pics/conheoCSVN.jpg" width=341px height=360px > <tr><td >  </td > </tr > </table>-- VAS Moderator (vasgatekeepers@yahoo.com), June 16, 2004.


***

Anh ta la` Vietfun.com OWNER -da^'y Mr VAS :)

-- Ma^'y ho^m nay to^i buo^`n qua' ... :).. vi` to^i do^'t HTMLs .. (ChuyenTriHOINACH@aol.com), June 16, 2004.


Chống bạo quyền Mafia CSVN
can đảm, là anh hùng
thương dân, yêu tổ quốc.
 
 
 
 
 
Bám đít bưng bô cho cáo hồ và đám
CS tay sai hại dân bán nước
hèn nhát, bán rẻ lương tâm, vô liêm sỉ.
 
Đừng nghe những gì cộng sãn nói,
hãy nhìn những gì cộng sãn làm.
(Cố tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu)
 
 
 
 
 
Chống lại cáo Hổ dâm tặc gian ác và CSVN hại dân bán
nước không có nghĩa là chống lại tổ quốc dân tộc, vì tổ quốc
VN không là của riêng của một người, một đảng phái nào.


Ấy dà da, Chuyên Gia Trị Hôi Nách thương tình promote tôi mà thôi. Tôi vừa mới biết Vietfun.com tọa lạc tại thành phố Seattle, nhưng không có dính dáng liên hệ chi hết. Mặc dù tôi cũng kiếm sống qua ngày bằng nghề web/windows applications nhưng chuyên về accounting, logistics, nên cũng biết chút ít về HTML/ASP để cạnh tranh kiếm bạc cắc. Thấy các bạn đau khổ vì không post được hình nên mới nghỉ ra cách post. Cái phương pháp này có một cái bất tiện là phải biết cái size (width, height) của cái hình muốn post. Nếu cho nhỏ quá hình sẽ bị cắt đầu cắt đuôi. Cám ơn anh VAS có lời khen.

Nói thật ra tôi bị hook vô cái forum này cũng tại vì khoái coi mấy tấm hình thôi. 5 phút cười vui còn hơn uống thuốc bổ một tháng. :-))

-- _Đỉnh Ngu Trí Tệ CS (NgàyTànCS@KhátMáu.hn.vn), June 16, 2004.

SÁM HỐI

Sau khi nhận giấy phóng thích, Lư Tứ đi ra khỏi cổng trại tù gần như chạy. Hắn đi như vậy hơn mười phút mới chắc là ḿnh hết ở tù. Không thiếu ǵ tù nhân đă măn hạn tù được cho về, vừa ra khỏi cổng th́ bị gọi trở vào ở tù tiếp. Trại làm như vậy để chứng tỏ uy quyền của ḿnh. Dù đă được trên tha, nhưng trại bắt tù nhân tiếp tục ở tù lúc nào cũng được nếu t́nh cờ xét thấy chưa tốt. Lư Tứ thở phào nhẹ nhơm, bước đến bên lùm cây định ngồi nghỉ th́ thoáng thấy một bóng người mặc đồng phục công an từ trong đó bước nhanh ra chận hắn lại. Lư Tứ tái cả người nhưng anh công an tươi cười nói : - Đồ kư gởi đă nhận hết rồi chứ ? Không để Tứ kịp mở miệng, anh công an nh́n cái đồng hồ trên cổ tay Tứ nói tiếp : -Bán cho tớ nhé ! Lư Tứ cởi cái đồng hồ đưa cho anh công an. Anh ta lấy bóp ra trả tiền nhưng t́m măi chẳng thấy đồng nào cả, bèn lấy cái nón cối đưa cho Lư Tứ rồi đi nhanh về phía rại. Lư Tứ bị án 10 năm tù về tội hiếp dâm. Khi vào tù hắn đă kư gởi tất cả của riêng, đáng giá nhất là cái đồng hồ Seiko và 500 đồng. Cái đồng hồ đă không may bị “ bắt lại”, chỉ c̣n 500 đồng. Lư Tứ leo lên một cái dốc và tiến về phía chiếc xe đ̣ đang rước khách. Hắn bu nhanh vào chiếc xe ọc ạch đang lăn bánh khởi hành. Anh lơ xe ra dấu đoài trả tiền. Lư Tứ dúi vào tay anh ta tờ giấy 500 và chờ thối lại. Anh lơ xe ngạc nhiên bật cuời : -Giỡn chơi cha nội. Tiền của cha nội mua chưa được muỗng cám cho heo ăn. Lư Tứ chợt nhớ lại là trong 10 năm hắn ở tù tiền đă mất giá gấp bao nhiêu lần rồi. Khi ấy h́nh như 500 đồng mua được vài chỉ vàng, thế mà bây giờ mua chưa được một muỗng cám. Đúng là “ gởi vàng ăn cám”. Hắn đang ngẩn ngơ suy nghĩ th́ anh lơ xe đă trả 500 đồng lại cho hắn và nói: -Thôi, bu đở phía sau xe đi. Ở trong “toà bạch ốc” ra hả ? O, À sao giống ...một người quá vậy ? Có bà con chi không... Hắn định hỏi “giống ai” nhưng thấy anh lơ xe h́nh như lỡ lời, nửa chừng im bặt, nên hắn cũng im luôn. Lư Tứ vừa bước xuống xe th́ bỗng choáng cả người v́ có ai đang từ phía sau vỗ mạnh vào vai hắn và nói lớn : -Đây rồi ! Bây giờ mới thấy. C̣n ai vào đây nữa. Lư Tứ lạnh người quay nh́n lui. Một người đứng tuổi, xương xẩu, mang kính đen, đang đăm đăm nh́n hắn. Ông ta nghiêng đầu nheo mắt rồi nói : -Ừ, c̣n ai vào đây nữa. Các đồng chí ra đây! Một bọn chừng năm sáu người, cả đàn ông lẫn đàn bà, từ trong một tiệm cơm bên vệ đường đổ xô ra vây chặt lấy Lư Tứ. Bọn họ đăm đăm nh́n vào mặt hắn rồi la lên: -Bác ! bác ! Vài cô vừa la vừa cười như nắc nẻ. Người đứng tuổi vội nghiêm mặt và nói với Lư Tứ: -Xin lỗi ! Tôi mừng quá nên hơi đường đột. Tôi là giám đốc kiêm đạo diễn của xưởng phim Giải Phóng. Chúng tôi đang thực hiện một cuốn phim vĩ đại nói về Bác, nhưng người đóng vai Bác bỗng dưng mất tích, chưa t́m diễn viên thay thế được. Nay gặp được đồng chí, có ngoại h́nh y hệt bác, chúng tôi muốn mời đồng chí tham gia đóng vai này, rất mong đồng chí nhất trí. Lư Tứ ngỡ ngàng giây lát rồi gật đầu nhận lời, không đ̣i hỏi điều kiện ǵ cả. Đạo diễn kéo Lư Tứ vào trong tiệm cơm và nói với hắn là cần bắt tay vào việc ngay. Sau khi ăn một bữa no nê ngon lành, Lư Tứ bắt đầu tập diễn và học kịch bản. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ Lư Tứ chưa hề biết kịch bản, tập diễn là ǵ cả, nhưng hắn đă làm tất cả mọi việc có liên quan đến hai việc này một cách thành thạo khiến ai cũng ngạc nhiên. Đến chiều Lư Tứ cùng đoàn đóng phim lên hai chiếc xe vận tải đến một khu rừng rậm rạp. Lư Tứ được dẫn vào trong một hang đá lớn chung quanh có cây cối um tùm mà mọi người gọi là hang Pắc Pó. Hắn cùng một số diễn viên nam nữ đóng thử một lần cuối cùng rồi trở về nhà ở tập thể để sáng sớm mai quay thật. Theo thủ tục, tối hôm đó hắn phải kê khai lư lịch tất cả ba đời cùng quá tŕnh hoạt động của riêng ḿnh từ khi mới ở trong bụng mẹ chui ra. Sau khi xem lư lịch Lư Tứ, đạo diễn điện đàm khẫn hỏi ư kiến lănh đạo đảng và được chấp thuận thu nhận Lư Tứ làm diễn viên. Đă hai tháng rồi Lư Tứ cùng đoàn phim đi khắp nơi để đóng phim. Với bộ đồ đại cán, với khuôn mặt bây giờ đă đỏ hồng v́ được bồi dưởng cơm thịt và với bộ râu thưa ba cḥm, Lư Tứ trông y hệt Bác sau ngày trở về tiếp thu Hà Nội. Càng ngày Lư Tứ càng diễn xuất hay. Hắn là diễn viên khó ai thay thế được. Để diễn xuất cho thật có hồn, theo lời đạo diễn, hắn phải có phong thái giống Bác. Muốn có phong thái như thế, tốt nhất là nên có sinh hoạt y hệt Bác. Trong nhà ở tập thể của xưởng phim, ngoài đao diễn kiêm giám đốc được cấp pḥng riêng, c̣n tất cả diễn viên phải chia nhau ở trong bốn căn pḥng, nhưng Lư Tứ lại được cấp một pḥng, có bàn làm việc, có giá sách, có cả thuốc lá đầu lọc, có b́nh trà và đôi khi có cả rượu. Hằng ngày ngoài việc học thuộc kịch bản và diễn xuất, hắn ngồi sau bàn giấy ph́ phèo điếu thuốc lá đọc sách, thỉnh thoảng tớp một tớp trà hay rượu và chắp tay sau đít, đi đi lại lại, cau mày suy tư, xong vỗ đùi một cái và cười đắc ư. Tóm lại, trong lúc sinh thời, Bác làm thế nào th́ hắn phải làm y như vậy. Đạo diễn nói như thế là “tập dượt tranh thủ“. Đạo diễn c̣n bắt các diễn viên khác “tập dượt tranh thủ“ bằng cách xem Lư Tứ như là Bác thật sự ngoài đời, nghĩa là các diễn viên khác nên có thái độ cung kính đối với Lư Tứ, xưng hô “bác”, “cháu”. Đạo diễn thủ vai đồng chí thủ tướng nên gọi Lư Tứ là “Bác” và bảo Lư Tứ gọi ḿnh là “chú” như Bác vẫn thường gọi các đồng chí lănh đạo trung ương trước đây. Một hôm Lư Tứ đang ngồi mỉm cuời một ḿnh v́ thấy đời hắn lên hương quá nhanh th́ bỗng giật thót ḿnh thấy một người giống y hệt hắn đang hiện ra ở ngưỡng cửa. Lư Tứ dụi mắt cứ tưởng ḿnh đang soi gương. Nhưng không, người này đă tiến sát đến bên Lư Tứ. Lư Tứ hốt hoảng hỏi : -Anh là ai ? Người ấy đập bàn quát lớn : -Ta là Bác. -Láo ! -Ta là Bác. -Mời các đồng chí vào đây. Bọn người từ bên ngoài ùa cả vào trong pḥng. Đạo diễn nh́n trừng trừng thằng cha tự xưng là Bác rồi hỏi: - Đồng chí Minh, hơn hai tháng nay đồng chí đi đâu ? Tại sao phim đang quay nửa chừng, đến đoạn quan trọng nhất trong đó có đồng chí thủ vai Bác, đồng chí lại bỏ đi hả ? Minh trả lời, miệng toát ra nồng nặc mùi rượu Lúa Mới: -Dữ dội thế ! Tôi bị công an bắt v́... -V́ ǵ ? -Chơi gái. -Rơ đẹp mặt nhỉ ! Cán bộ chơi gái! -Tôi vẫn thủ vai Bác chứ ? -Đùa hay thật. Ở đây không c̣n chỗ cho anh. Thủ vai Bác ? Anh chỉ thích hợp với vai Bác khi Bác c̣n ở hang Pắc -Po, nhưng các cảnh đó đă quay rồi. Coi ḱa ! Râu ria lởm chởm, mắt mũi láo liên, mặt mày xanh xao. Xem Bác đây này. Đạo diễn lấy tay chỉ Lư Tứ đang ngồi chễm chệ sau bàn giấy đọc sách như không thèm lưu ư đến ai cả. Minh chồm về phía Lư Tứ như muốn đánh. Lư Tứ gọi lớn : -Bảo vệ đâu ? Bọn người đóng phim đến ôm lấy Minh, kéo hắn ra ngoài. Lư Tứ càng ngày trông càng bệ vệ, trắng trẻo, rất thích hợp với vai Bác trong khoảng thời gian đầu thập niên 1960. Lắm lúc Lư Tứ cứ tưởng như ḿnh là Bác thật. Hắn ăn nói hoà nhă nhưng có vẻ bề trên, tuy nhiên đạo diễn và các diễn viên khác không hề khó chịu. Như thế là v́ mọi người đều yêu nghề, muốn “tập dượt tranh thũ”, muốn đóng thật trọn vai tṛ của ḿnh trong cuốn phim vĩ đại nhất từ trước đến nay; và nhất là v́ mọi người cũng như hắn, đang tự kỷ ám thị để có cảm tưởng như ḿnh là những lănh đạo. Trong cái “triều đ́nh” này, Lư Tứ là một ông vua. Mọi người nghe lời hắn răm rắp, ngay cả các cô nữ diễn viên. Đôi khi hắn bắt gặp các cô nh́n hắn với cặp mắt tôn sùng. Hắn biết những cặp mắt phụ nữ tôn sùng như vậy rất dễ dàng trở thành những cặp mắt đắm đuối. Lư Tứ quyết định thử một phen xem sao. Đă trên mười năm nay chưa hề gần đàn bà, bây giờ cơm thịt đầy đủ, hắn cảm thấy lửa dục nung nấu cả tâm can. Thế là một hôm Lư Tứ gọi một nữ diễn viên vào pḥng nhờ cô ta lấy kéo tỉa hộ bộ râu hơi dài của ḿnh cho được giống Bác hơn. Trong lúc cô ta đang lúi húi tỉa, Lư Tứ cầm chặt lấy tay cô ta. Thấy cô ta không phản đối, Lư Tứ lấy tay rờ những nơi khác. Đến khi rờ đến chỗ hiểm hóc nhất, Lư Tứ nghe cô ta kêu lên “ - Á,Bác !”. Hắn giật ḿnh nhưng nh́n thấy cô ta cười nên đóng cửa pḥng lại và d́u cô ta xuống giường...Ăn một món măi cũng chán, Lư Tứ gọi cô khác “tỉa râu”. Hắn đă “tỉa râu” nửa tá nữ diễn viên như vậy, nhưng chẳng ai phản đối. Lư Tứ cảm thấy h́nh như mọi người đều biết, kể cả đạo diễn. nhưng họ giả lơ. Hắn nghĩ có thể mọi người đều đang cùng nhau “tỉa râu”. “Vương quốc” này đă tiến lên giai đoạn “ làm tùy sức hưởng tùy cần”. Càng ngày Lư Tứ càng mạnh dạn hơn. Hắn gần như công khai gọi hết cô này đến cô khác ngủ đêm với hắn trong pḥng riêng. Thật ra mọi người đều biết nhưng không muốn đụng chạm hắn v́ không muốn ai đụng chạm ḿnh. Hơn nữa qua hai cuộc chiến tranh, thanh niên chết quá nhiều, phụ nữ cở tuổi 35 này đang thừa mứa, ai hơi đâu tranh dành làm ǵ cho rắc rối. Hôm đó nhằm ngày giỗ Bác, mọi người mua hoa và thắp hương dâng lên bàn thờ Bác rất trịnh trọng nhưng Lư Tứ vẫn tỉnh bơ ngồi xem sách, uống rượu và đánh một giấc ngon lành. Nửa đêm hắn chợt thức giấc v́ có ai đến nằm bên cạnh. Hắn nghe có giọng thỏ thẻ: -Con...dâng Bác. Lư Tứ điềm nhiên hưởng đồ dâng cúng vô cùng thích thú. Nhưng sau khi “xong việc”, cô diễn viên chợt rợn tóc gáy v́ thấy người Lư Tứ lạnh ngắt và cứng đơ. Cô đưa tay sờ mũi Lư Tứ thấy hắn đă tắt thở. Cô ta nhanh trí lấy cây trâm có đầu nhọn đâm vào xương cụt Lư Tứ. Hắn rùng ḿnh một cái và ngồi bật dậy. Cô nữ diện viên sợ quá, chạy ra khỏi pḥng. Hôm nay là ngày bắt đầu quay cảnh cuối cùng của cuốn phim. Mọi người đều thức dậy sớm để chuẩn bị. Trái với mọi ngày thường dậy rất trể, hôm nay Lư Tứ ra khỏi pḥng từ lúc 5 giờ sáng. Hắn nh́n mọi người và cảnh vật chung quanh với đôi mắt khacù lạ hơn mọi khi, nhưng rồi gật gù, ra vườn sau làm vài động tác thể dục mà hắn chưa từng bao giờ làm như thế trong đời. Lư Tứ ăn chút ít điểm tâm, uống một chén trà xong hỏi : -Cận vệ đâu ? Mọi người ngạc nhiên thấy hắn càng lúc càng khác lạ. Đạo diễn nói: -Hôm nay quay cảnh nhà sàn Bác. -Biết, biết. Đi ngay bây giờ chứ ? -Dạ. Mọi người lên xe đến khu nhà sàn. Lư Tứ xuống xe đi thẳng đến hồ cá. Hắn vào trong cái kho nhỏ bên cạnh lục t́m đồ ăn cho cá và ngồi xuống bên bờ hồ, vừa cho cá ăn khe khẻ ngâm thơ. Đạo diễn trố mắt ngạc nhiên nh́n Lư Tứ và nói lớn: - Rất đạt ! Ánh sáng đâu? Quay phim đâu? Xong chưa? Nhanh lên! Quay ! Không cắt. Bác làm ǵ cứ thế mà quay. Sẽ cắt xén sau. Kư chú viên đâu ? Nhanh lên ! Đạo diễn nói như một cái máy, vừa nói vừa thở. C̣n Lư Tứ th́ cứ tự động diễn xuất, không thèm nghe lời hay chú ư đến ai cả. Hắn cứ làm như đây là nhà của hắn. Hắn cho cá ăn xong, đi vào pḥng làm việc của Bác trong lúc sinh thời ngồi hí hoáy viết ǵ đó lên tập giấy để sẳn trên bàn. Đoàn quay phim lục tục chạy theo quay. Đến chiều tối đạo diễn nói : -Chúng ta trở về. Đoạn Bác từ trần không quay kịp hôm nay. Ngày mai tiếp. Lư Tứ nói : -Các đồng chí về. Ngày mai gặp tôi. -Bác đi đâu ? -Tôi đi nghỉ. Lư Tứ nói xong đi vào pḥng ngủ nằm xuống giường. Mọi người ngạc nhiên nhưng không biết xử lư thế nào. Các người bảo vệ nhà sàn vào can thiệp, nhưng Lư Tứ vẫn không chịu rời pḥng. Sau một hồi căi cọ, một người bảo vệ xông vào Lư Tứ định lôi hắn đi. Lư Tứ trừng mắt nh́n mọi người nói lớn - Phản động ! Công an đâu ? Hai anh công an bấy giờ đă đến nơi. Thấy “Bác” đang dẫy dụa trong tay anh bảo vệ, một anh công an chĩa súng vào anh bảo vệ và hét : -Thả Bác ra ! Đưa tay lên ! Anh công an kia há hốc mồm nh́n t́nh huống trước mắt như một cơn mơ. Đạo diễn và hai ba diễn viên cắt nghĩa sự việc cho công an rơ. Công an chần chừ vài phút rồi nói với Lư Tứ : -Mời đồng chí đi. -Ta không đi -Một lần nữa, mời đồng chí đi ! -Ta không đi. Gọi đồng chí Bộ Trưởng Nội Vụ tới đây ! -Chúng tôi bảo đồng chí đi. Có đi không ? Hai anh công an xông vào Lư Tứ. Hắn vụt chạy ra khỏi pḥng và la: -Phản động ! Đảo chánh ! Lư Tứ nhảy một cái từ trên nhà sàn xuống đất như người có khinh công thượng thặng và chạy về phía quảng trường Ba Đ́nh. Hắn dừng chân ngồi nghỉ trên một phiến đá gần Chùa Một Cột. Hai ba đứa trẻ đang chơi đùa trên băi cỏ thấy Lư Tứ, reo to lên : -Bác ! bác ! Một số người từ trong các ngôi nhà gần đó chạy ra và kêu lên: -Bác ! Bác ! Những phu xích-lô, những người bán hàng rong, khách đi đường, trẻ con...từ mọi phía đổ dồn đến chỗ Lư Tứ đang ngồi. Vài ba kẻ ăn xin xách bị gậy chen nhau đến bên Lư Tứ ch́a tay ra. Lư Tứ xua tay nói : -Không có ǵ quư hơn độc lập tự do. Hắn nói xong, đi như bay đến lăng Bác. Hai người lính cao lớn cúi đầu đứng gác như đang ngủ gục. Lư Tứ vượt nhanh qua mặt họ và đi vào trong lăng. Họ chỉ kịp thấy Lư Tứ vụt qua mặt rồi mất hút. Ho hoảng hốt thổi c̣i báo động. Xe công an hụ c̣i chạy đến bao vây bên ngoài. Một lát sau Lư Tứ từ trong lăng bước ra. Một anh công an theo thói quen đưa súng lên nhắm vào Lư Tứ. Nhưng một anh công an khác lại đưa tay ngăn lại. Một anh khác nữa nghiêm chỉnh đưa tay lên chào Lư Tứ. Phần lớn các anh công an khác đang kinh dị đứng nh́n, không biết phải làm thế nào. Lư Tứ đến đứng trên bờ thềm cao trước lăng, dơ tay vẫy chào đám đông bấy giờ đang đứng chật ních trên quảng trường. Hắn nói giọng sang sảng và lớn, cách vài trăm thước vẫn c̣n nghe rơ : -Hắn nói thao thao bất tuyệt, nhấn mạnh những đoạn “ tất cả mọi người sinh ra đều b́nh đẳng”, “đả đảo người bóc lột người”, “ai cũng có cơm ăn áo mặc, cũng được học hành”. Cuối cùng Lư Tứ nhất quyết thực hiện công bằng xă hội, quyết tâm tiêu diệt tư sản tận gốc rễ. Hắn hỏi đám đông : - Đồng bào có nghe rơ không? Đám đông, phần nhiều là những người cùng khổ reo ḥ và kêu lên : -Dạ rơ ! Đánh đổ bọn tư sản ! Đánh đổ bọn bóc lột người ! Bác muôn năm ! Bác muôn năm ! Đám đông đổ xô vào các biệt thự sang trọng của cán bộ cao cấp toạ lạc chung quanh quảng trường, lôi chủ nhà ra trói gô lại và bắt đầu đấu tố. Một số đông đang hôi của, khuân máy truyền h́nh, tủ lạnh, quạt máy... lên xe ba-gát và xe xích-lô. Một số khác đang đập phá. Có vài đám cháy bốc lên, vài tiếng súng nổ, tiếng thét. Trong khi đó Lư Tứ vẫn đứng trên thềm cao thao thao bất tuyệt. Lệnh trên đưa xuống phải bắn chết ngay kẻ xách động cuộc bạo động là Lư Tứ, nhưng ai cũng trù trừ. Cuối cùng một đồng chí trung ương đến nơi. Ông ta thét to trước đám công an . -Tại sao không bắn ? -Chúng tôi sợ đó là Bác sống dậy. -Hoang đường ! Nhưng nếu là Bác sống dậy thật th́ lại càng nên...bắn. “ Bác sống dậy” không phải là Bác. Bắn ! Một anh công an run rẩy đưa khẩu AK lên nhắm vào đầu Lư Tứ bóp c̣. Lư Tứ ngă nhào trên thềm, miệng vẫn c̣n lảm nhảm những ǵ nghe không rơ, hai gịng lệ máu rỉ ra từ cặp mắt vẫn c̣n chưa khép lại. Thế rồi những loạt súng chỉ thiên vang lên inh ỏi cả không gian. Đám đông dạt ra hai bên và phía sau rồi biến dần trong các con hẻm, để lại vài chục người bị trói gô ngay chính giữa quảng trường. Xa xa có tiếng c̣i xe công an hụ, tiếng súng nổ, tiếng người la hét v́ bị đuổi bắt pha lẫn tiếng reo ḥ “Bác vĩ đại sống măi trong sự nghiệp của chúng ta”. Hôm sau nhằm ngày thăm viếng Bác. Khách tham quan rất kinh dị trông thấy từ hai khoé mắt Bác trong ḥm kính có hai gịng lệ máu chảy dài xuống khuôn mặt nằm ngửa, một khuôn mặt buồn rầu hối hận như thấy đời ḿnh làm toàn chuyện vô ích và tai hại.

Bồ Tùng Ma

-- Tan Khoa (Tankhoa13@aol.com), June 19, 2004.


Xin thân gửi đến tất cả mọi người những bản nhạc
Cho một người nằm xuốngElvis-Phương
Bài hát cho người tuổi trẻ
Cho một người vừa nằm xuốngKhánh- Ly
Mẹ Việt Nam ơi
Chợt nh́n quê hương sáng chói
Cho thành phố mất tên
Đêm thấy ta là thác đổ


-- (tosu_cs@yahoo.com), June 25, 2004.

Thân gưỉ đến mọi người giọng ca Sỹ-Phú qua những nhạc phẩm bất hủ
Hà Nội ngày tháng cũ
Nổi ḷng người đi
Trở về bến mơ


-- (tosu_cs@yahoo.com), June 25, 2004.-- (tosu_cs@yahoo.com), July 21, 2004.

==========NHẠC ĐẤU TRANH..Thứ tự theo vần A-X========

Lời giới thiệu: Con Rồng cháu Tiên
L ời giới thiệu: Gương Hai bà Trưng
LO 01;i giới thiệu: Chiến thắng Bạch Đằng
L̖ 1;i giới thiệu: Chiến thắng Chi Lăng
Lời giới thiệu: Chiên thắng Đinh Bộ Lĩnh
Lời giới thiệu: Chiến thắngTây Sơn
Lời giới thiệu: Tổ quốc ngh́n năm

Ải Chi Lăng
Ai cũng thấy
Ai trở về xứ Việt
Ai trở về xứ Việt
Ai trở về xứ Việt
Anh
Anh Bắc Thái B́nh Em Nam Xuân Lộc
Anh đă ngủ yên trên quê hương
Anh đi chiến dịch
Anh đi về đâu
Anh em tôi
Anh giải phóng tôi
Anh hùng ca
Anh khóc cho em đêm nay
Anh sẽ về
Anh vẫn sống
Anh vẫn sống
A nh vẫn sống

Bạch Đằng giang
Bạch Đằng giang
Bạch Đằng giang
Bạch Đằng giang
B 855;c Thái B́nh Nam Xuân Lộc
Bài ca chiến thắng
Bài ca chiến thắng
Bài ca cho bé Thảo
Bài ca cho người bạn trẻ
Bài ca cho người lữ khách
Bài ca tŕu mến
Bài ca tuổi trẻ
Bài ca về nguồn
Bài thơ ngỗ nghịch
Bà mẹ Phù Sa
Bạn bè của tôi
Bậu
B& #7847;u trời quê hương ta
Bên bờ đại dương
Bên bờ đại dương
Bến đ̣ Long Beach
Bên em đang có ta
Bên em đang có ta
Bé ơi đừng khóc nữa
Bi̓ 5;n mở đường đi biển lấp đường về
Biế t đến bao giờ
B́nh định quê tôi
Bóng quê hương
Bông cờ lau
Bư&# 7899;c chân Việt Nam
Bướ ;c chân Việt Nam

(c̣n tiếp)

-- (tosu_cs@yahoo.com), August 18, 2004.


MẸ VIỆT-NAM ƠI " Nguyễn Ánh 9.. Lời: Hoàng Phong Linh"

""" Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn c̣n đây"""Tiếng nhát Thái-Thanh

(Lento-1:)
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn c̣n đây...
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn c̣n đây...
Mang gịng họ của Lê Lư Nguyễn Trần
Mẹ dưỡng nuôi con gịng sữa Bắc Trung Nam
Con của Mẹ đều một giống da vàng
Quyết một ḷng diệt hết lũ tham tàn

(March-1:)
Trên đầu voi rạng ngời vung ánh thép
Gái Triệu Trưng bồ liễu chống xâm lăng
Hé môi cười nghe tiếng sóng Bạch Đằng
Con Hưng Đạo như Rồng Tiên vùng vẫy
Vượt Trường Sơn, Nguyễn Huệ, Bắc B́nh Vương
Quyết một ḷng đi giữ vững quê hương
Và c̣n nữa con của Mẹ toàn danh tướng
Ḷng Mẹ vui hănh diện với đàn con....

(Lento-2:)
Nhưng Mẹ ơi giờ đây sao Mẹ khóc ?
Hai vai gầy run rẩy nát tâm can
Mẹ ḷng đau thương xót cảnh lầm than
Áo nâu nghèo Mẹ rách để phơi thân
Một đàn con rồi quên ơn Mẹ nuôi dưỡng
Súng đạn cày tan nát luống quê hương
Mẹ ḷng đau thương xót cảnh lầm than
Xót xa nhiều phương Bắc chiếm phương Nam

(March-2:)
Nhưng Mẹ ơi Mẹ đừng than khóc nữa !
V́ chúng con tuổi trẻ vẫn c̣n đây
Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây
Quê hương ḿnh trong TỰ DO ấm no
Xin Mẹ yêu Mẹ đừng than khóc nữa !
V́ chúng con mười bảy triệu vẫn c̣n đây
Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây
Chúng con nguyện đi dựng lại Quê hương

(Repeat Lento-2)

Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn c̣n đây
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn c̣n đây...
Không phản bội gịng sữa thơm nuôi đưỡng
Chúng con nguyện đi dựng lại Quê hương
Mẹ Viet Nam ơi.. Mẹ Viet Nam ơi... Mẹ Viet Nam ơi...

""" Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn c̣n đây"""Tiếng nhát Thái-Thanh

-- (tosu_cs@yahoo.com), September 07, 2004.


Moderation questions? read the FAQ