GOI CAC BANG HUU ,,DANG CU NGU TAI HOA KY - U'C - PHA'P - ANH-QUÖ'C....

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

GOI CAC BANG HUU DANG CU NGU TAI HOA KY - U'C - PHA'P - ANH-QuÖ'C....

Môt hành-dông râ't dê ràng, râ't gian-di xin ca'c bang-huu tiê'p tay :

CÔNG BÔ' BAN DANH-SA'CH NHUNG TÊN CA'N-BÔ, CHUC-SAC DANG VIÊN DANG CÔNG-SAN VIET NAM THAM NHUNG

AN CUOP AN CAP CUA CAI TA`I-SAN NHÂN DÂN VA HIÊN DA THOA'T THÂN CHAY RA DINH-CU TAI NUOC NGOÁ TRONG NHUNG NAM GÂN DÂY.

Hành-dông cua ca'c bang-huu là môt bang-chung cu-thê vê bô mat thât cua bon duoc goi là "nhà nuoc" mat kha'c cung là dip dê chu'ng không thê trà trôn, thoa't thân doi ngày dê`n tôi voi 80 triêu dân ViêtNam .

-- nguoicaoniên (xuanhutra'idâ't@yahoo.com), March 12, 2004.

-- lu cho' thui HANOI (vietnamcongsan@yahoo.com), June 12, 2004

Answers

Response to GOI CAC BANG HUU ,,DANG CU NGU TAI HOA KY - U'C - PHA'P - ANH-QUĂ–'C....

Trich Dung Day-Binh Luan

KHÔNG CHO CHÚNG NGỤY THƯ VỚI DÂN, KHÔNG CHO CHÚNG LÙI

Lâu lâu vào thăm các anh chị ở khoa văn trường đại học … họ phàn nàn rằng dạo này các nhà văn dỏm ở hội nhà văn Hà Nội thường mạo danh nghiên cứu văn chương để rởm đời , che mắt thiên hạ theo đúng chính sách của đảng : đấy là không đem chính sự vào văn học , không dám nghiên cứu thẳng những tai hoạ cho chế độ độc tài cộng sản gây nên như bè cánh ở TW đảng tham nhũng , trả lời đóng kịch cho có ở quốc hội rỏm … mà thay vào đấy , họ cục tác lung ta lung tung về "... gia phả??" .
Âu là ông này khoe là tôi là cháu tổ của quốc công Nguyễn Bặc , ông kia dẫn giải ông này "nguỵ thư gia phả" . Đủ mọi chuyện làng xóm kiểu gà hốt chó ở làng quê miền Bắc dưới chế độ XHCN vinh quang để cuối cùng th́ đọc giả phí thời giờ chứ không góp tích sự ǵ cho dân cả.

Các anh chị nói rất đúng : việc chính phải là đem dân chủ vào cao trào trong toàn dân . Để ư thấy , các tháng gần đây anh em đấu tranh cho dân chủ rất chịu khó lên các diễn đàn trong nước để vạch rơ bộ mặt bán nước của cộng sản . Riêng dưới áp lực không khoan nhượng của toàn dân , việc chính sự và đấu tranh dân chủ được dân ta rất nhiệt t́nh ủng hộ .

Nào là góp sức góp công phanh phui các tài sản tham nhũng cực lớn của các quan gia . Nào là buộc các bộ trưởng dù ở quốc hội rỏm cũng phải từ từ đi vào nề nếp của dân chủ Phương Tây luật định .

Người dân nghèo , bị áp bức trong nước đang mong mỏi ở chúng ta điều ǵ ? dù tranh đấu bạo động hay bất bạo động cũng phải bám sát mục tiêu của nhân dân giao phó : đấy là vạch trần "nguỵ thư " của chính sách dối trá , tham lam mà nhà cầm quyền cộng sản đang duy tŕ . Kiên quyết không nương tay dù chúng có lùi một bước .

Đánh cộng sản là phải đánh đến cùng .

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 12, 2004.

Moderation questions? read the FAQ