CNG AN BAO VY HỘI THNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trich tu ... www.ykien.net

CNG AN BAO VY HỘI THNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT -------------------------------------------------------------------------------- MTH

Khoảng 4g00 chiều hm qua, 08/6/2004, hng trăm CA đ đến nh mục sư Nguyễn Hồng Quang, đọc lệnh bắt giam mục sư 3 thng về tội chống lại người thi hnh cng vụ, v mục sư đ bị bắt đem đi. Hiện nay chưa biết mục sư đang bị giam ở đu v số phận mục sư ra sao. Suốt 6, 7 tiếng đồng hồ, CA đ lục sot khắp nh, đ tịch thu my vi tnh v đ đem đi rất nhiều ti liệu, khoảng 8 bao bố. Đến 11g00 đm CA mới ra khỏi nh. Cn truyền đạo Trương Tr Hiền, cũng ở cng nh với mục sư, đ bị lệnh quản chế tại chỗ, khng được ra khỏi nh.

Mục sư Nguyễn Hồng Quang v truyền đạo Trương Tr Hiền l hai người đ từng mạnh mẽ ln tiếng tranh đấu cho tự do tn gio v cc quyền căn bản của con người một cch can đảm nhưng n ha, bất bạo động. Hai ng đ tranh đấu anh dũng để bảo vệ nh thờ Tin Lnh quận 2 bị nh nước quyết tm giật sập v đ thnh cng. Hai ng đ tranh đấu cho ba người chu cha L bị kết n tội gin điệp chỉ v đ cung cấp cho một vi đồng bo hải ngoại tin về ch ruột của mnh. Trước cảnh đn p d man cc tn hữu Tin Lnh người Thượng tại Ty Nguyn vừa qua, hai ng cũng đ ln tiếng tố co nh cầm quyền đn p tn gio bất chấp những co buộc của dư luận quốc tế.

Chưa biết số phận mục sư Quang v truyền đạo Hiền từ nay sẽ ra sao. Xin mọi người hy cầu nguyện cho hai người được can đảm vững tin trong tnh trạng bị thử thch hiện nay, v cũng hy ln tiếng để bảo vệ cho hai người.

Chiều nay lc 16h00 giờ Việt nam, ti nhận được tin bo Hội Thnh MENNONITE v cũng l nơi Mục Sư NGUYỄN HỒNG QUANG v gia đnh ở đang bị cng an bao vy. Ti liền gọi điện thoại di động cho Mục Sư Quang để biết r sự việc, nhưng thật lạ số điện thoại m ti vẫn thường lin lạc với Mục Sư Quang giờ l một giọng khc trả lời với ti cch bực dọc rằng khng phải. Ti lấy lm lạ gọi lại lần nữa th nghe trả lời kiếm ng Quang lm chi m gọi hoi vậy lc ny ti hiểu ngay rằng cng an đ lấy ti sản c nhn của Mục Sư Nguyễn Hồng Quang để ng khng thể lin lạc với những người khc. Ti đến nơi xy ra sự việc cng an bao vy Hội Thnh MENNONITE nhưng khng được cho vo, m chỉ c thể đứng bn ngoi v một cảnh tượng m ti khng thể ngờ đ l cng an đứng đầy từ trong Hội Thnh ra tới ngoi ng hẻm. Ti đ lin lạc điện thoại được với một vi Mục Sư ở trong Hội Thnh v được biết sau khi đọc lệnh bắt giam Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, cng an đ đọc lệnh khm xt v lục tung tất cả những g m họ c thể lục trong Hội Thnh của Cha, từ trn lầu xuống dưới nh. Ti sẽ đưa thm những thng tin mới nhất trong thời gian sắp tới. V cho đến thời điểm m ti gởi bi viết ny l 22h00 cng an vẫn cn đang lm việc khm xt v ngăn chặn khng cho ai vo điện thoại để lin lạc với Hội Thnh đ bị cắt khng thể lin lạc được.

THAY MẶT CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG BỊ BCH HẠI V CỚ NIỀM TIN NƠI CHA GI-XU TẠI VIỆT NAM

Như đ loan tin, chiều qua, 8/6/2004, CA đ bắt giữ mục sư Nguyễn Hồng Quang v quản chế tại gia truyền đạo Trương Tr Hiền. Họ đ lục sot ton căn nh v lấy đi tất cả mọi giấy tờ trong đ c cả giấy tờ nh, hồ sơ về cc vụ n được ủy thc cho mục sư thụ l v tiền bạc. Trong thời gian họ lục sot cc phng, họ khng cho mục sư Quang v truyền đạo Hiền ln phng để họ ton quyền lục sot. Những đồ họ tịch thu l 4 my vi tnh, một laptop, 8 bao bố v 4 thng carton. Trong đ, ngoi những giấy tờ v ti liệu của hai người, khng biết c vật g họ bỏ thm vo đ khng. Họ yu cầu hai người k tn vo bin bản l họ đ tịch thu những đồ đạc đ.

Sng nay, họ mời truyền đạo Hiền ra CA lm việc, nhưng v khng c giấy mời, nn truyền đạo Hiền khng chịu ra. ng đon rằng lần ny ra sẽ bị họ giam giữ lun.

Xin mọi người thiện ch hy cầu nguyện cho hai người đang gặp nạn v l tưởng hầu việc Cha.-- Kẻ Sỉ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 11, 2004

Answers

Response to CÔNG AN BAO VÂY HỘI THÁNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

Đạo Tin lnh tại Mỷ rất mạnh v giu , hơn cả Thin cha gio nửa

cầu mong tụi Việt cộng nổi cơn khng đn p gio dn của tn gio ny nhiều vo , lc đ chng mới hiểu thực sự thế no l sức mạnh của Mỷ

tại Việt Nam Đạo Tin lnh khng c ảnh hưởng nhiều , khiến tụi vẹm NGU si , tưởng bở rằng dể ăn hiếp Tn gio ny , chng đang đụng vo ổ kiến lửa rồi

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), June 11, 2004.


Response to CÔNG AN BAO VÂY HỘI THÁNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

Lay Cha kinh yeu cua chung con tren troi,xin Cha hay o o ben canh Muc Su Nguyen Hong Quang.Hien nay Muc Su dang chiu su dan ap cua chinh quyen,xin Cha hay dat ban tay nhan lanh cua Ngai len Muc Su de hong cho Muc Su nuong tua trong Ngai de vuot qua..... Con cau nguyen trong danh Chua Giexu. Amen

-- Giong Bac Ky (nho_con_bac_ky@yahoo.com), June 11, 2004.

Response to CĂNG AN BAO VĂY HỘI THĂNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

THO TRICH DANG TU TAC PHAM NHUNG BUNG HIEN CUA NHA VAN NGUYEN MAI -

Tac phm duoc vit bang TIM OC nhung chua duoc xuat ban trong nuoc, thay mat ta'c gia Nguoi Cao Nin xin duoc goi tang dn cac ban trong va ngoi nuoc dac bit dn 2 ban KE SI BAC HA v VIET TIEN.

XA PHO XA NHA

V du bit ph' xa nh V du ? Co' th cho l boi chung Ke di tha thi't voi rung V y co' th n trong, xa ngoi.

TU PHO LEN RUNG

V khi tu ph ln rung Y di boi le da tung cho xa V xa bi't ph' se l Co' noi o do' : M hoa bat ngn

VI DU ?

O do' mat kich O do' sat thp O do" qun quanh Nn chn ta buoc o giua di rung noi dy Noi co' nhung con g li n o trn di.

DEM TRANG TREN DEO PHUONG HOANG

Trang trn d'c do dm Bn duong lau la luot La

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), June 11, 2004.


Response to CĂNG AN BAO VĂY HỘI THĂNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

THO TRICH DANG TU TAC PHAM " NHUNG BUNG HIEN " CUA NHA VAN N. M. VUA DUOC NGUOI CAO NIEN DEM TU VN VE PHAP NGAY 10/6/2004.

Tac phm duoc vit bang TIM OC nhung KHNG TH xuat ban duoc trong nuoc.

Thay mat ta'c gia Nguoi Cao Nin xin duoc goi tang dn cac ban trong va ngoi nuoc dac bit dn 2 ban KE SI BAC HA v VIET TIEN.

XA PHO XA NHA

V du bit ph' xa nh V du ? Co' th cho l boi chung Ke di tha thi't voi rung V y co' th n trong, xa ngoi.

TU PHO LEN RUNG

V khi tu ph ln rung Y di boi le da tung cho xa V xa bi't ph' se l Co' noi o do' : M hoa bat ngn

VI DU ?

O do' mat kich O do' sat thp O do" qun quanh Nn chn ta buoc o giua di rung noi dy Noi co' nhung con g li n o trn di.

DEM TRANG TREN DEO PHUONG HOANG

Trang trn d'c do dm Bn duong lau la luot La luot, lau la luot Hoang tuong ma giua do.

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), June 11, 2004.


Response to CĂNG AN BAO VĂY HỘI THĂNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

THO TRICH DANG TU TAC PHAM " NHUNG BUNG HIEN " CUA NHA VAN N. M. VUA DUOC NGUOI CAO NIEN DEM TU VN VE PHAP NGAY 10/6/2004. Tac phm duoc vit bang TIM OC nhung KHNG TH xuat ban duoc trong nuoc.

Thay mat ta'c gia Nguoi Cao Nin xin duoc goi tang dn cac ban trong va ngoi nuoc dac bit dn 2 ban KE SI BAC HA v VIET TIEN.

XA PHO XA NHA

V du bit ph' xa nh V du ? Co' th cho l boi chung Ke di tha thi't voi rung V y co' th n trong, xa ngoi.

TU PHO LEN RUNG

V khi tu ph ln rung Y di boi le da tung cho xa V xa bi't ph' se l Co' noi o do' : M hoa bat ngn

VI DU ?

O do' mat kich O do' sat thp O do" qun quanh Nn chn ta buoc o giua di rung noi dy Noi co' nhung con g li n o trn di.

DEM TRANG TREN DEO PHUONG HOANG

Trang trn d'c do dm Bn duong lau la luot La luot, lau la luot Hoang tuong ma giua do.

-- nguoicaonin (xuanhutraidt@yahoo.com), June 11, 2004.Response to CĂNG AN BAO VĂY HỘI THĂNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

THO TRICH DANG TU TAC PHAM " NHUNG BUNG HIEN " CUA NHA VAN N. M. VUA DUOC NGUOI CAO NIEN DEM TU VN VE PHAP NGAY 10/6/2004. Tac phm duoc vit bang TIM OC nhung KHNG TH xuat ban duoc trong nuoc.

Thay mat ta'c gia Nguoi Cao Nin xin duoc goi tang dn cac ban trong va ngoi nuoc dac bit dn 2 ban KE SI BAC HA v VIET TIEN.

XA PHO XA NHA

V du bit ph' xa nh

V du ? Co' th cho l boi chung

Ke di tha thi't voi rung

V y co' th n trong, xa ngoi.

TU PHO LEN RUNG

V khi tu ph ln rung

Y di boi le da tung cho xa

V xa bi't ph' se l

Co' noi o do' : M hoa bat ngn

VI DU ?

O do' mat kich

O do' sat thp

O do" qun quanh

Nn chn ta buoc o giua di rung noi dy

Noi co' nhung con g li n o trn di.

DEM TRANG TREN DEO PHUONG HOANG

Trang trn d'c do dm

Bn duong lau la luot

La luot, lau la luot

Hoang tuong ma giua do.

NGUYEN MAI

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), June 11, 2004.


Response to CÔNG AN BAO VÂY HỘI THÁNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

Cng cc Bạn ồng Hnh, Cũng nh KSBH, sau khi trở lại nớc Php ny sau một chuyến " vạn l trờng chinh " từ H Nội vo Si Gn, ặc biệt với ti kẻ rời khỏi Nam VN hon 25 nm, xa H Ni hn 50 nm, nhất ịnh sẽ c nhiều iều ể tờng thuật lại nhng hiển nhin ti muốn ể tnh cảm c nhn ti ợc thật lắng ọng ể sau c thể trung thực viết ra ợc một phần no những iều ợc NHN , ợc NGHE, ợc NGỬI, ợc CẢM NHẬN... v thế cho ến hm nay, sau hn 1 ngy với thể xc " lắc l con tầu i " ti vẫn cha thể c khả nng ể miu tả những iều cần phải ni tuy nhin với những ging chữ ny ti chỉ xin bắt u kế lại chuyện " hi hũ " cuả chng ti,kẻ ở Php ngời ở c, ngời ở H Nội, thật tnh cờ tay 3 ợc hội ngộ, ợc bn luận ngay trong lng " ất ịch " về những iểm lun ợc cc bằng hữu trong nớc v hải ngoại ề cập ến. Phải kế lại nguyn cớ về một ngy ẹp trời , trong Forum ny khi vi bằng hữu viết về H Nội cuả ti, ca ti thời th ấu cắp sch ến trờng trớc 1953 nm ti theo gia nh di c vo miền Nam, thế l ti lẩm cẩm viết, hẹn với anh chng Việt Tiến về H Nội một chuyến ể xem "H Nội i no biết ra sao by giờ " v H Nội của ti c cn "Ai ứng Trng Ai Bn Hồ khua nớc trong nh ngy xa ?"...

Ti về vo những ngy cuối thng 4 ể lm chuyến di n thng ộc m từ Bắc v Nam qua những thnh phố Huế, Nẵng, Nha Trang, Lạt v Si gn hon ton khng với tnh cch du lịch v cũng chẳng chụp ợc một tấm hnh kỷ niệm no cho chuyến i ( cảm on anh chng KSBH chụp cho mấy tấm hnh v gởi cho ti chiều ngy hm qua 11/6 ).

ến H Nội ti cha dm lin lạc với anh chng Việt Tiến v th thật ti cũng hi hi "n ớn" : Chẳng biết anh chng ny c phải l một anh Cng An nhn rng khng ? Nếu phải th thật l ổ nợ cho d mnh cha lm iều g " vi phạm lut lệ nh nớc ". Ti cũng hiu rằng bất qu cc anh Cng An trục xuất ti l cng chứ bắt giam ti th th thực cũng hi kh nếu khng muốn gy chuyện rắc rối ngoại giao với ci nớc ti ang mang quốc tịch, v lại nh nớc ta cũng chẳng dại g bắt v trục xuất ti ể ti c ợc ci "oai phong " cuả một ngới lm chnh trị chống ối nh nớc ta, tuy nhin ti bắt buộc phải cẩn thận ể c thể cn ợc ng gp số tiền vi ngn Euros cho cc dịch vụ ng theo lời ku gọi của nh nớc ta khi mời cho Việt Kiều Hải Ngoại về thm qu hng.

Sau khi i thm hỏi, nghe chuyện, ni chuyện với chnh những ngời em trai họ hng của ti, những ngời từng ng gp cng lao ngay cả từ khi Bc cn lấy ịa chỉ tại Hang Pắc P v cũng từng ợc u i cho du hoc tại Lin S, ng ứcc kẻ l rể cuả một ại Tớng qun ội nhn dn v ang lm việc trong cc co quan trung ng của nh nớc tại HNộiChng ti nhất tr cng ả thng t tởng : Chẳng CN Chủ Nghĩa Cộng Sản v cũng chẳng CẦN chủ nghĩa CS tại VN m chỉ CẦN CHỦ NGHI VIET NAM, những chỉ trch ến ộ lm ti phải kinh hồn ngay tại những qun nhậu nhẹt ng ngời về bao cấp về trnh xch của nh nớc trong mọi lnh vực với kết luận giản dị : Một ảng Cớp, một bầy Kn Kn ang rỉa n trn thn thể b Mẹ VN ; Chỉ sau khi ả thng t tởng của nhau chng ti mới thực sự l anh em cng tộc họ .

Qua kinh nghiệm với những ngời anh em trong gia nh, ti lin lạc với Việt Tiến nhng ng tiếc khi Tiến i vo Saigon v ti cũng ln ớng theo lộ trnh ấn ịnh.

Vo ến Nẵng một lần n ti lin lạc với Tiến nhung cũng lại khng thể gập nhau ; ến NhaTrang ti lại lin lạc ể biết ợc Tiến sẽ ở tai Saigon cho ến ầu thng 6.

Từ Lạt về Saigon ti gởi mail cho Tiến km iạ chỉ khch san noi ti ang tạm c

Buổi tối hm , sau khi i thm hỏi bạn b trở về cũng khuya, 23 gio 45, ngời trức khch sạn ua cho ti mấy hng chữ nhờ chuyển lại cho ti : Số din thoại v tn khch sạn Tiến ang tạm tr , km thm một tớ khc ghi4 chữ Kẻ Sĩ Bắc H.

Chỉ cần cc bằng hữu tởng tợng cảnh anh gi cao nin khng cn giữ cử chỉ trang nghim n m nhẩy ln nhẩy xuốngh hửng vui mừng nh mới v c ảo chnh lật ổ bon nh nớc hiện tại ở Việt Nam ể ccc bằng hữ cảm thng tm trạng ti , ti nhắc iện thoại gọi lin tục khng ợcnh gc my thay quần o ln giờng Nhưng, chnh lc vừa ngả lng trn giờng sau một ngy Sốnglại l lc iện thoại reo,nhắc my , ầu giy bn kia giọng một anh chng trẻ tuổi ngời NamKSBH y ch. Chao i kh c thể tởng tợng ợc, thật thn thng, thật nhẹ nhng, thật ầm ấm, thật v cng hạnh phcv y l SỰ THẬT, chẳng phaỉ Internet, chẳng phải Forum chẳng phải tại Hải Ngoại m lại ngay tại Sai gon, Việt Nam...

Ti đ hỏi ngay : Chu đang ở u ? Bn đầu giy tiếng trả lời : Bọn chu ang ở tại trớc nh Ht Lớn ( Quốc Hội trước 75 ) Ti lại nghe long thong c tiếng một anh Bắc Kỳ H Nội : Bảo với ch l khoảng 15 pht nữa bọn mnh sẽ đến khch sạn tm ch . Ti đon ngay ra anh chng Bắc Kỳ ny l Việt Tiến v ti lập tức mặc quấn o ra ứng trước khch sạn ợi.

( V l do kỹ thuật xin cc bằng hữu n ọc tiếp chuyện Kh Tin m C Thực ny ).-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), June 12, 2004.


Response to CÔNG AN BAO VÂY HỘI THÁNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

ề nghị NgườiCaoNin nn post bi bỏ dấu đng hong nhất l những bi thơ văn. Tiếng Việt nhiều khi chỉ cần khc một con dấu th nghĩa khc nhau hon ton.

Ti hn hạnh c được một buổi hội ngộ với Bc Nguyển Mai, chỉ gặp nhau một lần m lng thấy trăn trở. NM đng l một Ẩn Sĩ thời đại, cũng c thể gọi l một văn thi sĩ tiếng tăm thời VNCH. Sau 1975 th được lưu dụng lại, cũng viết lch ( viết v "lch"), cũng bnh văn luận thơ nhưng theo lời NM ni ng ta "... Cũng khng ni yu thnh ght. D ai cầm dao dọa giết. Cũng khng ni ght thnh yu...".

- "Ti khng thể sống chung, ngồi chung ghế, ăn chung bn với những thằng người như thế ny. Xả hội ny l xả hội của những thằng ch đẻ...v thế l ti phải bỏ thnh phố ln rừng m sống, ln Ban M Thuộc, lm rẩy, lấy vợ nng dn. Chnh khng gian u tịch của ni rừng, của ging suối chảy rc rch, của chim ht trn cnh đ thực sự cứu sống ti. Ti sống cuộc đời như một ẩn sĩ, ti sống ngho khổ cơ cực nhưng ti vẩn tm được chnh ti. Ti đ từ gỉa tất cả bạn xấu cũng như bạn tốt, khng hề lin lạc với bất kỳ ai. Ngho khổ, cơ cực th gia đnh ti cắn răng chịu đựng. Ti nghe theo lời chnh phủ VN m trồng cafe những tưởng c thể thay đổi cuộc đời, nng dn ph bỏ hoa mu, bỏ ruộng la để trồng cafe v chnh phủ h ho VN xuất cảng cafe đứng hng thứ 2 thứ 3 trn thế giới. Thế m sau đ gi cafe khng bn được đến 4000 DVN / kg thua cả 1 kg c pho. Thế l no nần chồng chất".

l sơ lược về Nguyển Mai, một người m ti đ gặp vo buổi chiều, ăn tối, lang thang khắp Si Gn v chia tay nhau lc 1 giờ đm tại chợ Bến Thnh. Chỉ mot ci bắt tay, vổ vai khng 1 lời tạm biệt, khng cả hẹn ngy gặp lai...nhưng đ l tất cả tấm chn tnh.

Nhn vật Nguyển Mai đ lm ti khắc khoải cả một đm đ.

-- Kẻ Sỉ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 12, 2004.


Response to CÔNG AN BAO VÂY HỘI THÁNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

Hi Ng Kh Tin nhưng C Thực tiếp theo

Khoảng 15 pht sau, một chiếc taxi ngừng bn kia đường trước mặt khch san,, con đường vo ban ngy tấp nập ồn o xe cộ va người qua lại v khu ny l khu được mệnh danh l khu Ty Ba L của Saigon, ti đon chừng chắc chắn l những người bạn trẻ ti đang đợi, quả nhin từ trn xe bước xuống đầu tin l một anh chng trng cũng c vẻ Việt Kiều với cập mắt knh James Bond ti đon : KSBH Sau đ một anh chng khc to lớn đẫy đ hơn ti nhn thật kỹ v đon ra ngay được đ l Việt Tiến v hơi giống tấm hnh nhận được qua mail gởi từ HNội cho ti, r tiếp theo một c b xinh xinh nhỏ nhắnTi lững thững qua đường v một tiếng Ch pht ra từ miệng anh chng ti đ nhận ra, Việt Tiến cho ti cng với m thanh nhẹ nhng đ ti v Tiến đ m nhau, xiết nhauLm sao để c thể m tả được xc động trong ti giy pht đầu m cũng chẳng thể no ni được l đầu bởi rất c thể chng ti đ cảm thng được nhau d chỉ qua Forum Tranh Luận, dủ chỉ qua những l mail nhạt nho Ti xc động, ti nghẹn ngoKSBH sp lại gần rồi để khi vng tay Việt Tiến vư thả lỏng ti v KSBH chng ti m chầm lấy nhauLời đầu tin KSBH ni với ti :V.T được lắm ch ! Ti đ TIN v ti rất TIN. KSBH giới thiệu với ti c b, phải th thực cho đến pht ngồi viết bi ny ti vẫn chưa nhớ ra được tn c b dễ thương ny ( Bắc Kỳ, hin đang theo học tại Cao Đẳng Sư Phạm H Nội ).

Cả 4 chng ti đi tm mt qun c ph để ngồi ni chuyện, đầu tin l chuyện mnh, những cu hỏi, những cu trả lờiquấn qut chắc cả 4 người chng ti từ lu như chưa được ni hơn nữa lm sao ni được khi qu xa nhau, khi chưa biết nhau, chưa NHẬN DIỆN ĐƯỢC NHAUAi l Th ? Ai l Bạn ? Chỉ cần ni ra một bằng chứng đ c giữa ti v anh chng KSBH đ qu đủ : Trong Forum m cc bằng hữ cũng đ được đọc anh chng trẻ tuổi chống Cộng ny đ mua tặng cho ti một chiếc mũ : Cng An Cộng Sản, Thnh phần Thứ 3tuy ti đ cố gắng để ni ( hiến nhin khng thể ni thật r rng ) con đường ti đ đi, đang đi v lun lun đi với chỉ 2 chữ VIỆTNAM v chủ nghi VIỆTNAM ( hiển nhin KHNG THỂ l chủ nghi Cộng Sản ) ( lại xin được ni thm một cht : v chủ nghi Việt Nam nn ti cũng đ được một thiểu số cc anh chng trẻ yu X hội Chủ Nghĩa đến giờ thứ 25 đ gọi ti l một anh ngụy gi ) ; Hết chuyện mnh sang chuyện ĐỜI Ti lại phải ln tiếng hng biện với 3 người bạn trẻ về Con Đường Phải Đi, về một vi chiến lược chiến thuật cần phải c, về ước mơ, về niềm TIN : VIỆT NAM MINH CHU TRỜI ĐNGvề tương lai thật gần ( 5,3 năm ) về chuyện Việt Kiều nn về nước hay khng ? về một ci CHẾT CHẮC CHẮN CỦA ĐẢNG CƯỚP V BON CƯỚP NGY CỦA CI GOI L NH NƯỚC TA, về nhứng của cải ti sản bọn chng đ, đang v sẽ ăn cướp được của nhn dn, về những người YU NƯỚC BẤT KHUẤT MA TI Đ GẬP KHI ĐI TỪ H NỘI VO SAIGON, về những tr thức, văn nghệ sĩ bạn b cũ của ti2 giờ 30 sng qun c ph đng cưả, chng ti lại ko nhau ra ngồi tại một cng vin tiếp tục tm sự hn huyn cho đến 4 giờ 30 sng trong nuối tiếc tạm chia tay ai trở vế khch sạn đ với lời hư của ti sẽ tm ra nh văn N.T.L, một văn sĩ m KSBH muốn được gập, ti cũng hư hẹn sẽ giới thiệu với 3 người bạn trẻ nh van N.Mai, T.H.Lụctrong buổi gập gỡ chiều hm sau.

(Đn đọc phần tiếp theo)

Người Cao Nin

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), June 12, 2004.


Response to CÔNG AN BAO VÂY HỘI THÁNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

Thn Gởi anh chng trẻ Kẻ Sĩ Bắc H,

Ti on l bi viết rất lý th nhng ti khng ọc ra nổi. Hãy sửa lại v cho ang ể c thể ọc ợc.

Thank

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), June 12, 2004.Response to CÔNG AN BAO VÂY HỘI THÁNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

TH NGUYỄN MAI

Trch ang từ tp th NHỮNG BỪNG HIỆN

XA PHỐ XA NH

Vì u biệt phố xa nh

Vì u ? C thể cho l bởi chng

Kẻ i tha thiết với rừng

V y c thể ẩn trong, xa ngoi.

TỪ PHỐ LN RỪNG

V khi từ phố ln rừng

Y i bởi lẽ ã từng chờ xa

V xa biệt phố sẽ l

C ni ở : Mu hoa bạt ngn.

VÌ U ?

Ở mặt kịch

Ở sắt thp

Ở quẩn quanh

Nn chn ta bớc ở giữa ồi rừng ni y

Ni c những con g li ẩn ở trn ồi.

M TRNG TRN O PHỢNG HONG

Trng trn dốc o m

Bn ờng lau lả lớt

Lả lớt, lau lả lớt

Hoang tởng ma giữa o.

NGUYỄN MAI

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), June 12, 2004.


Response to CÔNG AN BAO VÂY HỘI THÁNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

Bi viết trn ti qun Encoding , ã ể Unicode(UTF-8). Ðã post lại bi ny trong Thread "i nhớ i l nhớ cc bạn trong FORUM ny"...

Ne NgờiCaoNin ng Zd Dzợ viết chậm qa h....tối nay chng mình thức sng m ể viết nhe. Nớc c ang l ma ng v long weekend vì thứ 2 l Queen Birthdate. Sẽ thức ể viết bởi vì cn hứng ang ồ ạt dng tro.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 12, 2004.


Response to CÔNG AN BAO VÂY HỘI THÁNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

..."với lời h của ti sẽ tìm ra nh vn N.T.L, một vn sĩ m KSBH muốn ợc gập, ti cũng h hẹn sẽ giới thiệu với 3 ngời bạn trẻ nh van N.Mai, T.H.Lụctrong buổi gập gỡ chiều hm sau.

....NgờiCaoNin..."

Nguyễn Thụy Long với "Loan Mắt Nhung" vang bng một thời...cch y vi nm ti c tìm mua tc phẩm ầu tin xuất bản tại Hải Ngoại l.."Ty bt viết trn gc bt" v trong ầu lun c m ớc ợc ngồi uống cafe 1 lần với NTL.

Vi nt về "ty bt viết trn gc bt"...truyện ny ti ọc ã lu nhng c 1 oạn ti khng thể no qun ợc, ại khi nh sau:

"Si Gòn một buổi sng ẹp trời, tòa soạn ni ti lm c 1 phụ nử thất thểu d dy ến xin việc lm. Hỏi ra c ny từ dới qu ln mồ ci, cha mẹ thất lạc hay dã chết hết, ang cần một việc lm kiếm sống qua ngy. Ti nn nỉ ng chủ nhiệm bo nhận cho c ta lm vì thấy qa ti nghiệp. Thế l tình yu chng ti nảy nở từ , c lẻ tình yu của ti ến từ lòng thng hại. V rồi chng ti kết hn, ng chủ nhiệm bo (ng Chu Tử???) lm chủ hn, chng ti sống trong hạnh phc, c 2 mặt con, những ứa con khu khỉnh. Ti i lm nh vn vừa l nh bo, cũng tậu ợc cn nh xinh xắn, mua ợc chiếc xe hi. Những tởng cuộc ời cứ thế lặng lẻ tri qua, ờng ời cứ the m i ln. Rồi quốc nạn 30/4/1975, nớc mất nh tan. Nớc thì mất trớc mắt, nh thì tang hoang trng thấy. Một m "cha cn ch kiet ngời từ miền Bắc v y" tự xng l b con của vợ ti, vo ở ầy trong nh. Chng n bảo với vợ ti rằng khng muốn sống chung 1 nh với 1 thằng Mỹ Ngụy l thằng ti. Thế l ti bị tống ra khỏi cn nh do chnh tay ti tạo dựng. Vợ ti lm n ra phờng khm xin ly di. Ðứng giữa phờng, vợ ti xỉa xi vo mặt ti l thằng Biệt Kck Vn Nghệ cng với tất cả lời lẻ th tục khc. Anh Trung y cng an truỏng ồn mới lợi dụng lc vắng ngời bảo ti rằng...chuyện ny rất thờng ở miền Bắc thời cải cch ruộng ất v sau ny. Nếu anh muốn sống thì hảy qun ngay ngời n b ny, họ khng phải l giống ngời. Ti khuyn anh hảy bỏ của chạy lấy ngời, ngời n b nh thế chẳng nn tiếc lm chi...

2 ứa con khu khỉnh của NTL sau c lẻ vì lòng khẩn trng ấu tranh giai cấp, b mẹ nhẩn tm gửi hẳn vo 1 c nhi viện cho mấy b so nh thờ coi sc. Thế l một gia ình trung lu thời VNCH tan hoang..."

Ti xin chn thnh giới thiệu ến cc bạn trn FORUM ny hảy tìm mua "Ty bt viết trn gc bt" của Nguyễn Thụy Long. Nhớ mua sch nhe, ừng c mợn sch vì mua sch l một phấn no gin tiếp gip dở một nh vn ngho.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 12, 2004.


Response to CÔNG AN BAO VÂY HỘI THÁNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

KHO TIN NHUNG CO THUC - tiếp theo

Sng hm sau ti ến tìm N. Mai, một ngời bạn ch thiết, một thời sống chết sau 30/4/75, ngời ã cứu ti trnh khỏi giam cầm phải c chắc chắn di hạn về những ngy trốn lnh sau 30/4 .

Sau ngy với lệnh trình diện của ci gọi l MTGPMN ti buộc lòng phải tìm ni ng ký, cũng nhờ giao du thn thiết với một số b bạn vn nghệ v ti ợc tặng cho ci tn ca sỡi của cc ca sĩ thi sĩ của cc thi sĩ nn việc ti ng ký vo ci gọi l Hội Vn Nghệ Phỏng Gii xin lỗi l Giải Phng chứ - m ng nhạc n Lu Hữu Phớc lm Chủ Tịt chỉ l một thủ tục giấy tờ, vo y ti cũng ợc cấp cho một tấm giấy c tc dụng với cc vị Cch Mạng 30 ti cũng ợc phn cng với cng tc phụ trch phần thu m cho ngy 1/5 Nao ộng Quốc Tế của Hội V phc cho ti, dn my thu của chnh ti n phản ối khng chịu hợp tc với những vị chủ nhãn mới cuả ất Saigon

Thế l trong một buổi họp mật ngời ta ã ln n ti Ph Hoại N.Mai nghe ợc tin rỉ tai ti v 2 ứa dẫn nhau i Lạt tìm chỗ nng nu. Mai còn gip ỡ ti rất nhiều khi ti tổ chức ng tầu vợt bin ra ivì thế vế ến Saigòn iều ầu tin ti ã lm l tìm cho ra tin tức cuả Mai mặc d khi còn tai Php ti ã nhờ một ngời bạn cuả ti v Mai, cũng lại l một nh vn, , hin ang cng tc cho một tờ bo của nh nớc ta tại Nam Việt Nam , anh T.H.Lục i tìm nhng anh bạn ã trả lời : 10 nm rồi khng biết tin tức gì cuả Mai.

Ba ngy sau khi từ Lat xuống Saigon ti ã c tin tức cuả Mai, anh hiện sống trong rãy trn rừng Ban Me Thuột nhng cũng may anh nng tựa tại nh b mẹ vợ nn c iện thoại, ti gọi ngay ln lại may mắn thm một lấn nữa ti ã gập Mai bn ầu giy ni, ti lập tức buộc Mai phải về Saigon gập ti ; Mai ã c mặt tại nh b mẹ ruột ngho kh ở Bình Thạnh sau khi ngồi xe m từ Ban Me thuột về v anh ã gọi iện thoại ến khch sạn ni ti ang tạm tr ; ến gập Mai ti khng thể tởng tợng ợc anh lại tiều tụy nh vậy, thn thể chỉ còn da bọc xng, bệnh hoạn vì lam sn chớng kh nhng tinh thần vẫn l Mai của ti ngy trớc, vẫn kh phch, vẫn bất khuất, vẫn khng thỏa hiệpanh kể cho ti về hiện trạng ngho kh của anh : nh còn con heo, heo lại vừa bị qu chn phaỉ em bn ể mua gạo nấu cho n qua ngy ợi bn c ph trồng trong một ni su thẳm cch ban Me Thuột hon 30 cy số xuống xe phải i bộ vo hn 1 giờ với những ngy ma trn trt ịa ngục của vng ất ny

ý ngời bạn của ti, họ vẫn kin trì ở Nẵng, Huế, NhaTrang, D Lạt, Si gon, những ngời bạn của ti khng thay ổi v cũng chẳng muốn thay ổi v cũng may cho ti sau gần 30 nm sống ni ất khch qu ngời ti cũng khng biết thay ổi, vẫn ớc m cho Mình, cho Ngời, cho ời về một Viet nam Minh Chu Trời ngBao nhiu chuyện phải ni, ni lm sao hết những au thng quằn quại, nhng niềm tin tởng ã mấtti tự h với lòng : Ti sẽ cố lm ợc iều gì ể họ nui lại ngọn lửa Tin Yu.

Ti gập Mai buổi sng hm ể mời anh tham dự buổi gập gỡ cua chng ti 3 ngời trẻ v 1 kẻ gi yếu uối, ti cũng bn với Mai ể mời anh T.H.Lục nhng ng tiếc Mai ã kể cho ti những nhợng bộ, thoả hiệp của ngời ban chung ny cũng lm ti thất vọng tuy nhin ti vẫn gọi giy ni mời Lục (m hm o& Lục ã khng ến), ti cũng hỏi Mai về N.Thụy Long nhng Mai khng biết tin tức vì lẽ giản dị anh ã khng muốn lin lạc với bất kỳ một ngời bạn no từ mấy nm qua

(n ọc phần tiếp theo)

Ngời Cao Nin

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), June 12, 2004.


Response to CÔNG AN BAO VÂY HỘI THÁNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

Trng dzể ui, Toi viết kế lại cuộc tao ngộ khi mắt ti nhòa vì những xc cảm ến từ những hình nh ợc nhìn, những chuyện ợc nghe, những cảm nhận của những ngy I v SỐNG HN 1 THNG TẠI VN v qua nn kh thể viết nhanh ợc u chng dzể ui; Chiện thức m l tui chịu thua, tui dã ni trong những m "khng ngủ " ở Saigon rồi m : Thn gi , sức yếu cố i cng cc bằng hữu ợc tới u hay tới , khi yếu qu ti sẽ xin ngồi lại , cc bạn cứ tiếp tục CON ỜNG CẦN PHẢI I .

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), June 12, 2004.


Response to CÔNG AN BAO VÂY HỘI THÁNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

Thư Ku Gọi của MS Nguyễn Cng Chnh v/v cng an bắt MS Quang

THU KEU GOI,

Kinh gui:
- Tong Giao Hoi, Hoi Thanh Tin Lanh Mennonite, Quoc te, - Giao Hoi, Hoi Thanh Tin Lanh Mennonite, Lien huu bac my, - Cung qui Toi to, con cai Chua, o khap noi tren the gioi, - Cung cac co quan cong luan bao chi trong nuoc va ngoai nuoc,,

Vao luc 15h ngay8/6/2004, co hon 100, Cong an ban sac phuc va savin, xong vao van phong Tong giao hat Hoi Thanh Tin Lanh Mennonite Viet nam, o tai C5/H1/Tran Nao, Q2, Sai gon, Cong an dung sung dua vao dau Muc su Quang, khung bo cong tay, bat Muc su Quang di,

Cung trong thoi diem nay, co gan 200, Cong an cung ban sac phuc va savin, phong toa cac ngo duong, trong khu vuc Quan 2, khong cho ai ra vao, luc luong Cong an nay ngan nhien, xong vao tru so Tong Giao hat mennonite Viet nam, khung bo toan bo truyen dao va cac nhan su Mennonite lam viec tai tru so, luc luong Cong an hung ho luc soat cac phong, thu gom nhung tai san co gia tri cua giao hoi, va nhieu gia dinh, trong do co gia dinh Muc su Quang,

Luc luong Cong an thu giu, 4 may computer, giay to van kien sinh hoat Hoi Thanh 8 bao/50, may anh, va cac thiet bi may moc dung sinh hoat cho cong viec Chua, Tien 6,000 $Can, toan bo giay to tuy than, Giay to nha dat, va cac giay to khac cua ong ba Muc su Quang,

Hien nay Ong Muc su Quang khong biet cong an, giam giu tai dau ? hon 30 ngan tin huu Mennonite, dang het long cau nguyen, va ho mong Muc su Quang som duoc tu do,

Hien nay bao chi, va thong tin dai chung o tai Viet nam, dang dang tai, va theo det dung chuyen vu khong Muc su Quang la "Chong nguoi thi hanh cong vu",

Nhung nguoc lai, Muc su Quang Chi la mot nguoi lanh dao thuoc linh, chi co mot cuon Kinh thanh va mot duc tin trong Chua Jesus, lam sao chong lai ca mot nha nuoc day quyen luc,

Hien nay hon 30 ngan Tin huu Nguoi Mennonite, rat hoang mang, khi duoc biet Muc su Quang la mot vi lanh dao thuoc linh, da bi Cong an ngan nhien khung bo bat di, khong co li do,

Cong an Viet nam da lam mot viec lam, khong may tot dep, lam ton thuong nhieu Hoi Thanh, Tin Lanh Mennonite tai Viet nam,

Chung toi xin thay mat cho hon 30 ngan Tin huu nguoi Mennonite Viet nam kinh gui thu nay den qui vi cau nguyen dac biet cho Muc su Nguyen Hong Quang va Giao Hoi Tin Lanh Mennonite Viet nam,

(Xin Chuong trinh thong cam, vi toi gui thu nay tai mot dich vu internet, khong tien go dau)

Thay mat Tong giao hat Mennonite Viet nam,
Ms: Nguyen Cong Chinh,

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 12, 2004.

Response to CĂNG AN BAO VĂY HỘI THĂNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

KH TIN NHNG C THỰC - Tiếp theo .

Buổi tra hm , ti rủ Mai về khch sạn Mai nhận lời trn m ra a cho ti mt số bo vn học m nh nớc ta cho php xuất bản ( lẽ dĩ nhin sau khi cc nh vn viết cho bo phải lch , phớt qua những tn tc gỉa in trn tờ ba bo ti cũng nhận ra những tn tuổi quen thuộc của giới vn nghệ miền Nam trớc 75 : Trần Tiến Cao ng, Trng Thanh Hng, Nguyễn ạt, C An Hng,Huy Tờng, Mai Trinh ỗ Thị, L Thiện Dũng, ặng Tấn Tới, Nguyễn Tam Ph Sa, Trần Hữu Nghim, Vũ Ngọc Giao, Triệu Tử Truyền, Nguyễn Khi,Nguyễn Hiệp, ỗ Hồng Ngọc,L Nghị,Thng Tử Tm,Hoi Anh,Bi Nghi Trang,Nguyễn Nhật Duật,Huỳnh Phan Anh,Phạm Vin Phng ; Sau khi hng hục viết lch rồi, muốn cho ấn hnh những bộ Vn Tuyển ny bọn tao phải bn quần bn o gp lại ể in, nhng vẫn cố lm cho ếN khi chng n suy nghĩ sao quyết ịnh khng cho bọn tao xuất bản g nữa Mai thuật lại với ti ; My khng biết chứ, khi tao sng xỉn chiều say, qun ời m Vng , ti biết bạn ti, với 2 iểm xấu về bản chất của anh anh khng bao giờ c thể sống bnh thờng ợc ở ci x hội lon lọt ny : Thnh Thật Qu + Nng Nẩy Qu Anh ni hụych toẹt ra ngay những g anh thấy sai tri. Nhiều khi ở trn rừng tao c ịnh uống thuốc rầy tự tử nhng th thật tao khng c can ảm v tao cn một ứa con với con vợ km học nh qu m tao gập trn ờng phiu bạt từ Saigon ln Ban M Thuột, ứa b v tội, my thử tm cch no gup tao Cu Mai ni vẫn vng vẳng bn tai ti, ti phải lm cch no C chng l trong những ngy ti c bổn phận ộng vin tinh thần cho Mai, truyền lại cho Mai một cht lửa ể Mai sống, sống trong niềm Tin Gập Lại, sống cũng chnh trong nghĩ ny ti rủ r Mai gập gỡ 3 ngời bạn trẻ của ti ể anh hiểu , Mẹ Việt Nam i Chng Con Vẫn Cn y, Cuộc Chiến ấu Vẫn Tiếp Tục v Với Thẳng Nghĩa, Việt Nam Sẽ Vinh Quang một Ngy Khng Cn Xa . .Ti hứa với lng sẽ tiếp sức bạn ti ể bạn ti sống.

Ti lấy 2 Tập Truyện mAi a cho ti , em theo ể thay mặt Mai tặng cho những ngời bạn trẻ của chng ti.

Chiều hm KSBH v c b Bắc Kỳ nho nhỏ ến trớc với chng ti tại khch sạn ti tạm tr; Khi mua v my bay ra H Nội anh dzể hụt c của ti rủ r : Ch i ra HNội với bọn con, con trả tiền my bay lun cho ch . Ti rất xc ộng trớc lời mời mọc chn tnh v th thực cũng mun thp tng trở ra lại ất Bắc nhng nghĩ lại ti cn qu nhiều việc phải lm, cn nhiều ngời cần phải i tm lại nn nhất ịnh một hai từ chối. Việt Tiến ến với cn ho s sụ , kết quả của m hm qua, m hội ngộ, m khng ngủ. Ti hi lo lắng v ci nghề của anh chng l cần giọng ni tốt nếu bệnh họan khng ni ợc l nhất ịnh sẽ ổ nợ hn nữa, tối qua chng ti c thỏa thuận : 4 ngời, chia lm 2 phe , ti v VT một phe cn một phe l KSBH v c BK nho nhỏ . ; Sau khi i n tối, sẽ tm một chỗ Karaok thay ổi khng kh.

Thng 6 Saign bắt ầu những cn ma ầu ma, nhn những hat ma ma ri t tch ngoi ờng cng kh lu chng ti quyết ịnh nhờ ngời lm của khch sạn ới cho một chiếc taxi rồi cả 5 ngời vai kề vai chen chc vo .

Ma thật to ờng phố kh vắng lạ hẳn những buổi tối khc, Việt Tiến ni với ngời ti xế taxi chở chng ti ến một tiệm m quảng, trong xe nhin ma bỗng dng một bi ht cũ trở về với ti từ trong tiềm thức, ti gn cổ ln ht Giờ chia tay ti ra chốn bin cng anh vui sa trờng, Tnh i mi về vui với phong sng lng qun ngy thng, ờng ln non chim ca với my vng nhớ cu tng phng KSBH cất giọng ht theo, rồi Việt TiếnNgời ti xế quay ầu nhn chng ti rồi ni : Bi ca ny lu lắm rồi, lu nhng thiệt l hay Vng, bi ca lu, n su trong tiềm thức ti, cũng sẽ hiện diện trong những ngời trẻ ở VN nh Việt tiến, C b BK nho nhỏ, Cc Cậu Em họ của ti ang sống tại H Nội, Ngời ti xế taxi v Rất rất nhiều ngời khc

Rồi xe ngừng trớc một qun n, Việt Tiến chi tiền rồi chng ti lục ục xuống xe chạy thật nhanh vo qunMa vẫn ri nh trt nớc bn ngoi.

Con Tiếp

Ngời Cao Nin-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), June 12, 2004.


Response to CÔNG AN BAO VÂY HỘI THÁNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

Tin thm v/v Mục s Nguyễn Hồng Quang bị bắt
Tổng hợp

Tin thm v/v Mục s Nguyễn Hồng Quang bị bắt
MTH

Saigon, 10/4/2004. -- Hiện nay, chng ti ợc biết, mục s Nguyễn Hồng Quang ang bị giam giữ tại CA quận 2. Sng nay, 10/4/2004, phu nhn của mục s l b Dung bị mời ra CA quận 2 ể lm việc (c giấy mời). V b Dung phải lm việc tại CA quận từ sng, phải ở lại ban tra, v ến 4 giờ chiều mới ợc thả về. Ngy mai b lại phải ra CA quận lm việc tiếp.

Trong khi lm việc tại CA quận, b phải lm việc với hn chục vin CA Mời mấy ngời ny ã tìm ủ mọi cch, từ e dọa ến dịu ngọt, ể p cho bằng ợc b ký vo bin bản chấp thuận cho họ mở nim phong 5 my CPU (iện ton), 8 bao bố v 4 thng carton chứa ti liệu m họ tịch thu ợc ở nh mục s Quang chiều 8/6/2004.

D bị khủng bố tinh thần ủ kiểu, b Dung nhất quyết khng chịu ký vo bin bản, vì b thấy việc p buộc ny l hon ton phi lý. B ni b chỉ chấp nhận ký vo bin bản ồng ý cho mở những thứ bị tịch thu ấy với sự chứng kiến của mục s Quang. Vì b khng biết ở trong những CPU, bao bố v thng ấy chứa những gì: những gì l của mục s Quang v những gì khng phải của ng. Lý do của b rất hợp lý, vì khi họ lục sot nh v thu gom những ồ vo bao, thng, thì hon ton khng c mặt của mục s Quang v gio sĩ Hiền. Mục s Quang ã bị họ a ra khỏi nh ngay từ ầu, nghĩa l vo khoảng 4 giờ chiều hm ấy, sau khi ọc lệnh bắt giam vì tội chống ngời thi hnh cng vụ. Còn gio sĩ Hiền i vắng về ến nh lc 4 giờ thì cũng bị khống chế một chỗ, khng c mặt tại những ni bị họ lục sot.

CA quận 2 p buộc b Dung ký bin bản ể họ mở nim phong v xem xt những gì bn trong m khng c sự chứng kiến của mục s Quang, ang khi chnh mục s cũng ang c mặt tại CA quận 2, thì thật l phi lý! Tại sao khng cho mục s Quang chứng kiến ang khi l ồ ạc ca ng ? CA hẳn phải c ẩn ý gì ? B l một phụ nữ chỉ biết qun xuyến việc nội trợ v nui con trong nh, lm sao biết ợc những giấy tờ, ti liệu của chồng. Vả lại, chnh b c ợc chứng kiến cảnh lục sot v a từng mn ồ, từng ti liệu vo bao bố hay thng khng ? Vì thế, b cng quyết khng ký. Tuy nhin, vì bị p lực qu, b cũng nhợng bộ chấp thuận cho họ mở 3 trong 5 CPU (trong c một laptop) của một vi ngời trọ trong nh, v khng chấp nhận cho mở CPU của gio sĩ Trng Tr Hiền v của truyền ạo Tm (mục s Quang khng c my vi tnh).

Khi b Dung ang lm việc với CA, thì em của b tới trụ sở CA bo cho biết l ứa con của b còn rất nhỏ khc qu mức, khng ai dỗ ợc, nn ã ngỏ lời xin CA cho b Dung ợc về sớm. Nhng CA nhất ịnh khng cho b về, m yu cầu ngời nh phải em chu b ln ể b dỗ chu tại CA quận. Cuối cng, vì chu b khc qu, khng dỗ ợc, CA buộc phải cho b về lc 4 giờ chiều.

Hm nay, 10/6/2004, CA quận cũng mời 13 ngời ang tạm tr trong nh mục s Quang phải lm việc tại CA phờng ể giải quyết vấn ề tạm tr. Nhng họ chỉ ồng ý i một nửa trớc, còn một nửa phải ở lại giữ nh. V ngy mai, nửa còn lại mới i v nửa kia sẽ giữ nh.

Theo những nguồn tin ng tin cậy m chng ti ợc biết, thì Gio Hội Mennonite quốc tế ã a n kiện ln Lin Hiệp Quốc về việc chnh quyền Việt Nam ã n p tn bạo Hội Thnh Tin Lnh Mennonite tại Việt Nam. Cụ thế nhất l việc bắt giam v nh ập rất dã man ba truyền ạo v một chấp sự tại CA quận 2. Bốn ngời ny ã bị bắt giữ ngy 02/3/2004 ến nay vì ã quyết tm bảo vệ tang chứng n p tn gio của một vi CA chìm. Vì thế, trong cuộc họp sắp tới của Lin Hiệp Quốc, ng Hng, ại sứ Việt Nam tại LHQ phải giải trình về vụ ny. Vì thế hiện nay, chnh quyền Việt Nam cố gắng tìm mọi cch chứng minh rằng họ bắt giữ những ngời trn khng phải vì lý do tn gio m vì một tội hình sự hay chnh trị no . Chng ta hãy chờ xem họ chứng minh bằng cch no khi họ ang nắm ủ mọi quyền lực trong tay, v c thể ngụy tạo hay bp mo mọi sự.

Xin những ngời thnh tm thiện ch hãy cầu nguyện cho những ngời ang vì ức tin m bị bch hại, v cũng hãy lm những gì c thể ợc ợc ể bnh vực họ.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 14, 2004.

Response to CÔNG AN BAO VÂY HỘI THÁNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

Moi ban theo doi vai chi tiec congan gay roi nhan dan tai vn vua qua ,,,

can use text links... Visit http://www.vncha tministry.net/danaptinlanh.htm!
-- lu cho' thui hanoi (vietnamcongsan@yahoo.com), June 16, 2004.

Response to CÔNG AN BAO VÂY HỘI THÁNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

Những phi lý v kh hiểu trong vụ việc bắt mục s Quang v lục sot nh ng

Knh tha Quý Vị,

Nh Quý Vị ã biết, ngy 8/6/2004, chnh quyền ã dng những nhn vin ịa chnh mời mục s Quang ra khỏi nh ể bắt ng ở bn ngoi nh ng. Sau ến nh ng lục sot v tịch thu nhiều ti liệu v my vi tnh khi ng vắng mặt. Sau mấy ngy, bo Cng An số 117 ra ngy 12/6/2004 ã vu khống mục s Nguyễn Hồng Quang một cch trắng trợn v v cn cứ với mục ch bi nhọ ể c thể kết ng một tội hon ton ộc lập với những vấn ề lin quan ến tn gio.

Nh chng ti ợc biết, sở dĩ chnh quyền phải by ra trò lục sot nh mục s Quang, bắt giam ng, nhằm kết tội ng, vì Gio Hội Mennonite quốc tế ã kiện CSVN ln Lin Hiệp Quốc về vụ n p khốc liệt Hội Thnh Mennonite Việt Nam, ặc biệt vụ bắt giam 3 truyền ạo v 1 chấp sự của Hội Thnh ny ngy 2/3/2004 rồi nh ập họ dã man. Vì thế, trong phin họp của Lin Hiệp Quốc sắp tới, ng Hng, ại sứ Việt Nam tại Lin Hiệp Quốc sẽ phải giải trình vụ ny trớc LHQ. CSVN muốn chứng tỏ vụ bắt giam 3 truyền ạo v 1 chấp sự của Hội Thnh Mennonite l hon ton khng dnh dng gì ến vấn ề tn gio. Nhng họ khng tìm ra chứng cớ no mang tnh phi tn gio. Vì thế, họ phải tìm cch tạo cho bằng ợc chứng cớ ấy với bất cứ gi no.

Chỉ cần suy nghĩ một cht ta cũng thấy c nhiều iều phi lý, kh hiểu trong việc bắt mục s Quang. Nh chng ta ợc biết: mục s Quang bị bắt với lý do "ã c hnh vi xi giục, kch ộng ngời khc chống ngời thi hnh cng vụ". Nếu l tội trạng ny, ta thấy c những iều phi lý nh sau:

Thời iểm xảy ra tội trạng ny l ngy 2/3/2004, tại sao CA khng lập bin bản v bắt giam mục s Quang ngay hm về tội trạng ny, m mãi ến ngy 8/6/2004, nghĩa l hn 3 thng sau mới bắt ng ? Rõ rng tội ny l do CA phải dng tới 3 thng mới nghĩ ra ể khp cho ng.

iều hết sức kh hiểu l: nếu lục sot ể tìm tang chứng, thì tại sao lại bắt mục s Quang trớc, em ng ra khỏi nh rồi mới lục sot nh khi ng vắng mặt ? Nh thế thì những gì tịch thu ợc c còn gi trị tang chứng nữa khng ? Khi vắng mặt ng, ai bảo ảm ợc rằng những gì tịch thu ợc l hon ton của ng, chứ khng phải của những ngời lục sot ấy bỏ v ? C thứ CA no trn thế giới hnh ộng một cch phi lý nh vậy khng ?

Nếu l tội "ã c hnh vi xi giục, kch ộng ngời khc chống ngời thi hnh cng vụ", thì chnh quyền cứ việc bắt ng, cần gì phải lục sot nh ng v tịch thu những ti liệu c nhn v những my vi tnh trong nh ng ? Những ti liệu c nhn v những my vi tnh ấy c lin quan gì ến tội chống thi hnh cng vụ ?

Việc bắt mục s Quang, phải chng ngoi mục ch kể trn l tìm cch kết ng một tội hon ton c tnh cch phi tn gio, còn c một mục ch khc l tịch thu v ph hủy những ti liệu ng c, ặc biệt l những bằng chứng chứng tỏ chnh quyền ã vi phạm tự do tn gio với những hình ảnh rõ rng ầy ủ. Chẳng hạn nh mới y, mục s Quang ã tung ln net những bằng chứng rõ rng về việc chnh quyền n p tn gio một cch dã man (vụ vợ chồng Y Tht ở Ty Nguyn, vụ anh Nguyễn Trung Tn tại Thanh Ha, v.v). Mục s Quang c cho những ngời tn cẩn biết ng còn rất nhiều bằng chứng khc m vì lý do bận qu nhiều cng việc, ng cha c thì giờ a ra nh sng.

Ngoi những bằng chứng vi phạm tự do tn gio, còn c rất nhiều ti liệu của ngời dn thấp cổ b miệng bị chnh quyền ịa phng ức hiếp n p. Chẳng hạn nh vụ tu của b Kim chnh quyền mợn m khng trả hay bồi thờng xứng ng ã từng ợc a ln net trớc y. Những ngời ny khng biết ku ai, chỉ biết nhờ mục s Quang l ngời hiểu rõ luật php lại c tm huyết với ngời ngho, ngời bị p bức, nn ã nhờ ng tìm cch bnh vực, gip ỡ.

Nh vậy, rõ rng l ci tội m chnh quyền vu cho mục s Nguyễn Hồng Quang chỉ l một ci cớ ể bắt ng hầu bịt miệng ng, vì ng ã ln tiếng tố co nh nớc CSVN vi phạm tự do tn gio v nhn quyền với những bằng chứng xc thực.

Sau khi bo CA ng bi vu khống mục s Quang (vo thứ bảy 12/6/2004), thì tối Cha Nhật 13/6, tại nh mục s Quang, ni Hội Thnh Mennonite vẫn tụ tập ể cầu nguyện vo sng, chiều v tối Cha Nhật, nhiều thanh nin thiếu nữ ã ến nhm họp, cầu nguyện tại y. Trong c em Huỳnh Thị Yến Nhi, sinh nm 1989, l một b gi 14/15 tuổi m bo CA c ề cập ến khi viết: "Gần y, một số ngời ã c n tố co Quang dụ dỗ con họ, trong c những b gi 14/15 tuổi bỏ nh theo Quang v lm những chuyện bậy bạ". Trong khi nhm họp với cc bạn thanh nin khc, em tỏ ra rất bất mãn khi thấy bo CA ã xuyn tạc sự thật v bi nhọ danh dự mục s Quang một cch trắng trợn v bất cng. Chng ti ã phỏng vấn em bằng miệng, c ghi m, sau yu cầu em viết lại ra giấy những cu trả lời của em. Ngời phỏng vấn ghi lại những cu hỏi v dnh chỗ cho em viết cu trả lời ngay sau mỗi cu. Chng ti xin nh km hình chụp bản lời khai của em, do em ký tn bn dới.

Bản "Lời Khai" của em nguyn vn nh sau:

LỜI KHAI
Họ v tn: Huỳnh Thị Yến Nhi. Nm sinh: 1989
ịa chỉ: A 19/4A. Tn Thất Thuyết. F18. Q4

Hỏi: Ai l ngời lm chứng cho Nhi tin Cha ?
Trả lời: Anh Nhn.
Hỏi: Ai giới thiệu cho Nhi ến thờ phợng Cha tại Hội Thnh Mennonite Q.2 (C5/1H Trần Não- Q.2) ?
Trả lời: Tự em tìm hiểu, thấy tốt v em tự i.
Hỏi: Nhi tự nguyện ến thờ phợng Cha tại Hội Thnh Mennonite Q.2 (C5/1H Trần Não- Q.2) hay l bị dụ dỗ ? Ai l ngời dụ dỗ em ?
Trả lời: Em hon ton tự nguyện ến thờ phợng tại Hội Thnh Mennonite Q.2. Khng c ai dụ dỗ em. Em ủ nhận thức ể biết việc lm của mình.
Hỏi: Khi mẹ Nhi khng ồng ý em tin Cha v khng cho em ến thờ phợng Cha tại Hội Thnh Mennonite Q.2 (C5/1H Trần Não- Q.2), c phải em tự trốn mẹ ến Q.2 thờ phợng Cha phải khng ?
Trả lời: ng, em tự nguyện ến Hội Thnh ể thờ phợng Cha
Hỏi: Khi ng b Ms. Nguyễn Hồng Quang hay tin em bị mẹ nh v cấm on khng ợc ến (C5/1H Trần Não- Q.2) ể thờ phợng Cha thì c khuyn em về gia ình tạm thời, ể mẹ hiểu ra việc em tin Cha l khng c gì xấu xa cả. Nhng vì yu mến Cha em ã tiếp tục trốn mẹ ể ến thờ phợng Cha, iều c khng ?
Trả lời: Vì yu mến Cha em ã tiếp tục trốn mẹ ể ến thờ phợng tại (C5/1H Trần Não. Bình Khnh. Q.2), em ã khng nghe theo lời khuyn của anh chị trong Hội Thnh l về nh tạm thời ể mẹ hiểu ra.
Hỏi: Ở Hội Thnh Mennonite Q.2 (C5/1H Trần Não- Q.2) em ợc dạy dỗ iều gì ? Ms. Nguyễn Hồng Quang hay cc anh em trong Hội Thnh c bắt em lm những việc gì bậy bạ khng ?
Trả lời: Ở Hội Thnh Mennonite em ợc học những iều tốt còn học ợc cuộc sống tự lập của ngời hớng ạo sinh, yu thng gia ình. Ms. Nguyễn Hồng Quang v cc anh em trong Hội Thnh khng bắt em lm việc bậy bạ gì cả.
Hỏi: Theo bo ặc san cng an (số 117 ra ngy 12.6.2004) trn trang 10 trong c ề cập ến Ms. Nguyễn Hồng Quang dụ dỗ b gi 14-15 tuổi v lm những chuyện bậy bạ. Chnh em l b gi , em suy nghĩ gì khi cng an vu khống cho Ms. Quang nh vậy ?
Trả lời: Em ủ nhận thức ể hiểu việc no ng hay sai, khi em ọc tờ bo ny em cảm thấy cng an ã vu khống xc phạm ến nhn phẩm của Ms. Quang. Thật ra cng an u c bằng chứng gì ể ni về em nh vậy. Tại sao cha tìm hiểu hết lại bi xấu vo nhn cch của em v hn nữa l Ms. Quang.
Ti xin cam oan những iều trả lời trn của ti l ng sự thật.
Ký tn
Huỳnh Thị Yến Nhi. (Ngy 15/6/2004)
Ngoi ra, bo CA còn viết: "Tiếp , tại P. Bình An, Q2, c một cn nh xy dựng tri php bị chnh quyền xử lý. Quang ã ko một nhm ngời ến chống ối hò ht gy rối òi "bảo k" cho việc xy dựng tri php ny". ể trnh ụng chạm ến tn gio, bo CA khng ni rõ "cn nh xy dựng tri php bị chnh quyền xử lý" l ngi nh nguyện Tin Lnh quận 2, do mục s Trng Vn Ngnh ứng ra xy dựng. Khi thấy bo CA ã vu khống bất cng nh thế, mục s Ngnh ã viết một l th cho b mục s Quang ể xc nhận sự v tội của mục s Quang, v cho thấy bo CA hon ton vu khống (xin coi nh chụp vn bản nh km):

HỘI THNH TIN LNH VIỆT NAM (MN)
CHI HỘI THỦ THIM
KNH GỞI : B MỤC S NGUYỄN HỒNG QUANG

Tha b !

Thay cho Hội Thnh Tin Lnh chi hội Thủ Thim, chng ti gởi ến b v gia ình lời cho thm trong tình yu của Cha Gixu Christ.

Ngy 12 thng 6 nm 2004, chng ti ọc ợc trn bo cng an thnh phố c ng bi về Nguyễn Hồng Quang bị khởi tố chống ngời thi hnh cng vụ. Trong bi viết, tc giả c ề cập ến chi tiết : ng Nguyễn Hồng Quang c lin quan với việc một cn nh tại phờng Bình An , Quận 2. Cn nh trn cất khng c giấy php bị xử lý v ợc ng Nguyễn Hồng Quang bảo k.
Tha b, tại phờng Bình An, ng Mục s Nguyễn Hồng Quang c t vấn cho một cn nh no khc khng ? Ring nh nguyện Tin Lnh tại phờng Bình An, Quận 2 cất nm 2003, chng ti c lm n xin php v dựng ln theo ng qui ịnh của php luật. Chng ti khng bị xử lý, vì nếu bị xử lý thì nh nguyện Tin Lnh khng thể tồn tại ến ngy hm nay v cũng khng ợc nh nớc c quyết ịnh xy dựng chnh thức cn nh nguyện trong những ngy sắp tới. Trong việc cất nh nguyện tạm, chng ti khng c sự "bảo k" no của Mục s Nguyễn Hồng Quang. Khi dựng cn nh, chng ti gặp kh khn nn c nhờ ng Mục s Nguyễn Hồng Quang t vấn về php luật cho Hội Thnh. Hội Thnh chng ti xin cảm n ng b Mục s ã nhiệt tình gip ỡ chng ti.
Chng ti xin tỏ by cng b v gia ình. Xin chc b v gia ình ợc trn ầy n phớc Cha.
Thủ Thim, ngy 14 thng 6 nm 2004
Thay mặt Hội Thnh
Mục s Quản nhiệm
Chi hội Thủ Thim
Trng Vn Ngnh
Chấp sự 1
Nguyễn Thị Kim Vn
Chấp sự 2
Trần Thị Cc
Bo CA c viết: "Cch y vi nm, Quang mua giấy tay một mảnh ất của ng H Vn B c diện tch 156m2 tại KP1, P. Bình Khnh, Q2. Sau Quang dng thủ oạn lấn chiếm thm của ng B 30,3m2. Y ngang ngợc bảo: " l ất cha, ai ginh ợc cứ lấy!". ng B ấm ức nn ã gửi n khiếu nại ến cc c quan chức nng. UBND P. Bình Khnh ã hai lần mời ng B cng Quang ln hòa giải nhng lần no y cũng tỏ thi ộ phch lối, ni ngang. ất ang c tranh chấp, nhng Quang vẫn ngang nhin xy cất tri php. Ngy 25-7-2002, UBND P. Bình Khnh yu cầu Quang ình chỉ thi cng, nhng y vẫn ngoan cố tiến hnh. Ngy 6-8-2002, UBND Q2 ra quyết ịnh xử phạt 564.000 ồng, buộc tho dỡ cng trình xy dựng tri php ny nhng Quang vẫn khng chấp hnh"

Chng ti cũng ã ến gặp ng H Vn B, v qua chng ti ợc biết l c sự mu thuẫn về quyền lợi ất ai giữa ng B v mục s Quang. ng B c tha kiện v chnh quyền ã xử, kết quả l mục s Quang thắng kiện v ng B ã phải xin lỗi mục s Quang. Thế m nay bo CA lại ặt iều ni ngợc lại.

l những sự việc m chng ti hiểu rõ v nắm bắt ợc. Chng ti xin trình by ể mọi ngời ợc rõ hầu phn on ai ng ai sai.
Knh
MTH

Tự Do Tn Gio

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 16, 2004.

Response to CÔNG AN BAO VÂY HỘI THÁNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

Gan day nhieu nha hoat dong dan chu tai VN bi nha cam quyen dan ap va dua ra xet xu voi toi danh ma` nha nuoc CS ga'n cho.

Day la` ca'ch chup mu ma` nha nuoc CS thuong a'p dung.

Thi'ch cho ai toi gi` thi` ga'n cho la` xong, khong can bang chung.

Ca'i ca'ch la`m viec na`y giong nhu ca'ch la`m cua bon mafia.

Chu'ng ta can kien quyet hon nua voi ca'i bon CS na`y, boi vi` no' khong co`n la` mot che do, nha nuoc nua ma` da chuyen tha`nh mot tap doan Mafia thong tri.

-- lu cho' thui hanoi (vietnamcongsan@yahoo.com), June 16, 2004.


Response to CÔNG AN BAO VÂY HỘI THÁNH MENONITE - MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG BỊ BẮT

I can use text links... Visit http://www.vietnam-on- line.com/vnch/tailieu3/VanhKhanTang.html!


Xin moi ba con doc

-- lu cho' thui hanoi (vietnamcongsan@yahoo.com), June 17, 2004.

Moderation questions? read the FAQ