VIỆT NAM : CNG ĐI LN CNG MỜ MỊT

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

VIỆT NAM : CNG ĐI LN CNG MỜ MỊT

Sao by giờ chủ nghĩa x hội vẫn chưa sng tỏ với đảng vin ?

Phạm Trần

Hoa Thịnh Đốn.- Ngay trong lc phin ta xử Năm Cam, vụ n băng đảng, cờ bạc v tham nhũng thối nt lớn nhất chế độ đang diễn ra ở Si Gn, cấp lnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đ tập trung vo cc cuộc thảo luận đỉnh cao để tm cch lm sng tỏ điều được gọi l con đường đi ln chủ nghĩa x hội.

Nhưng tại sao cho đến by giờ, 73 năm sau ngy đảng CSVN ra đời, tuyn truyền l đ đạt được hết thắng lợi ny đến thắng lợi khc sau hai cuộc chiến chống Php v chống Mỹ thnh cng m ci chủ nghĩa ny vẫn cn mờ mịt với đảng vin v nhn dn th hẳn l n phải c vấn đề.

Nng Đức Mạnh, Tổng B thư đảng ni:Phải thấy rằng, hiện nay vẫn cn khng t vấn đề l luận v thực tiễn về con dường đi ln chủ nghĩa x hội ở nước ta, mặc d đ được giới l luận tranh luận, hội thảo, nghin cứu rất nhiều nhưng vẫn chưa c lời giải đp đủ sức thuyết phục. ( Trch pht biểu tại Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng L luận Trung ương ngy 11-1-2003 tại H Nội)

V vậy, Mạnh đ yu cầu cc cấp của Hội đồng L luận phải :Đẩy mạnh hơn nữa tổng kết thực tiễn v nghin cứu l luận, bảo vệ pht triển sng tạo chủ nghĩa Mc - Lnin v tư tưởng Hồ Ch Minh, gp phần nng cao niềm tin của cn bộ, đảng vin nhn dn ; tiếp tục lm sng tỏ hơn l luận về chủ nghĩa x hội v con đường đi ln chủ nghĩa x hội để gp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - x hội bức xc, nng cao đạo đức cch mạng, qut sạch chủ nghĩa c nhn, tiến hnh cuộc đấu tranh bc bỏ những quan điểm sai tri v lm thất bại m mưu diễn biến ha bnh của cc thế lực th địch.

Những vấn đề Mạnh vừa nu ra khng mới mẻ g m chỉ lập lại những nhiệm vụ đ đề ra trong đại hội đảng lần IX cch đy trn hai năm. V như vậy l những việc cần phải lm vẫn chưa lm được. N cũng tương tự như việc Mạnh ni lại sự đe dọa lm lung lay tư tưởng cc đảng vin, theo điều được gọi l của : Cc thế lực th địch v một số phần tử bất mn, cơ hội đang lợi dụng vấn đề mở rộng dn chủ trong cng tc tư tưởng, l luận để xuyn tạc đường lối, chnh sch của Đảng, kch động cc hoạt động vi phạm php luật, tuyn truyền, bịa đặt, gy chia rẽ trong Đảng v giữa Đảng với nhn dn, chia rẽ khối đại đon kết ton dn, xm phạm an ninh quốc gia...

Tuy nhin, Mạnh đ khng ni đch danh những ai hay tổ chức no đang lm như thế. Mạnh chỉ yu cầu cần trừng trị thch đng những kẻ xấu đ. V ra chỉ thị cho Hội đồng L luận Trung ương v cc cấp ủy, cc ban, ngnh lin quan cng giới l luận nước ta cần đẩy mạnh cuộc đấu tranh bc bỏ những quan điểm sai tri v gp phần lm thất bại m mưu diễn biến ha bnh của cc thế lực th địch.

HỌP NHIỀU QUỜ QUẠNG NHIỀU Sau đ từ ngy 12-2 cho đến ngy 27-2-2003 lin tiếp từ Si Gn ra Huế đ c những cuộc họp tổng kết thnh tch v đề ra kế hoạch hoạt dộng trong năm 2003 của cc ngnh Tư tưởng - Văn ha ; Thng tin - Văn ha; Gio khoa; v Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nội dung của mỗi kỳ họp đều tập trung vo việc lm sao để đon kết ton dn v đưa được những Nghị quyết của Đảng vo thự tế lm đn bẩy tiến ln x hội chủ nghĩa. Nhưng trong mỗi nội dung thảo luận tại cc cuộc họp đều khng qun h ho giữ vững quan điểm chnh trị v đường lối của Đảng v phải kin quyết đấu tranh chống cc quan điểm sai tri, th địch, gp phần tạo ra sự thống nhất cao trong Đảng v trong x hội. ( pht biểu của Nguyễn Khoa Điềm, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn ha Trung ương, 14-2-2003.)

Nỗi lo u lung lay tư tưởng, khng cn tin vo những gio điều của Mc-Lnin v tư tưởng Hồ Ch Minh của cn bộ, đảng vin hiện nay l mối m ảnh hng đầu của hng ngũ lnh đạo đảng CSVN. Nhưng đảng CSVN đ v đang tm mọi cch để khng nhn nhận đ l hệ quả của sự tiếp tục cai trị đất nước theo lối độc quyền, độc đảng.

Ngược lại họ đ đổ tội cho những bất cập, thiếu st của những người soạn ta chnh sch v cn bộ thừa hnh, hoặc nghim trọng hơn l những thế lực phản động, th địch khng ngừng chống ph Nh nước ta, chế độ ta gay gắt, quyết liệt. (Trch pht biểu của Phan Diễn, Ủy vin Bộ Chnh trị, Thường trực Bộ Chnh trị v Ban B thư Trung ương, 12-2-2003 tại Hội nghị Tư tưởng - Văn ha.)

Diễn ni về hiện tượng cn bộ lơi l học chủ nghĩa Mc - Lnin v tư tưởng Hồ Ch Minh, khng c khả năng chống lại những chỉ trch chủ nghĩa ny hoặc khng thi hnh lệnh đảng:Ngay trong lĩnh vực cng tc tư tưởng - văn ha, như trong bo co của cc đồng ch cũng đ nu ln, vẫn cn khng t những hạn chế, yếu km. Cng tc gao dục chủ nghĩa Mc - Lnin, tư tưởng Hồ Ch Minh, cng tc phổ biến, qun triệt cc chỉ thị, nghị quyết của Đảng chất lượng chưa cao, c nơi, c lc cn mang tnh chất hnh thức. Cng tc nghin cứu l luận chưa theo kịp sự pht triển của thực tiễn, chưa lm sng tỏ được nhiều vấn đề do thực tế đất nước đặt ra để định hướng tư tưởng v hoạt động thực tiễn, ngay cả trn nhiều vấn đề rất cơ bản. Việc phản bc, đấu tranh với cc quan điểm sai tri của cc thế lức th địch, của cc phần tử cơ hội chnh trị, chưa thật mạnh mẽ, sắc bn, c khi cn lng tng, bị động.

Đối với của bo ch, văn ha Diễn ni:Trong cc hoạt dộng bo ch, xuất bản, cc hoạt động văn ha nghệ thuật cũng c xu hướng thương mại ha, c những biểu hiện tiu cực, chưa c những tc phẩm văn học nghệ thuật, cc cng trnh văn ha tương xứng với chiến cng v tầm vc của dn tộc ta, đất nước ta, v.v...

Sau đ, trong hai ngy 16 v 17-2 họp tại Si Gn với giới lm văn học nghệ thuật cả nước, Nguyễn Khoa Điềm, Trưởng Ban Tư tưởng -Văn ha Trung ương cũng on trch: Đến nay vẫn cn qu t những tc phẩm đạt đỉnh cao, c gi trị lu bền, phản nh một cch su sắc hiện thực cuộc sống của nhn dn ta, của đất nước ta. Chưa c nhiều tc phẩm hay khẳng định thnh quả của sự nghiệp đổi mới dưới sự lnh đạo của Đảng.

Điềm cn yu cầu giới sng tc, ph bnh cần nng cao tnh cảm cch mạng, phản nh su sắc hiện thực cuộc sống đang biến đổi pht triển, nhất l cuộc sống của nhn dn... đội ngũ văn nghệ sĩ hy đề cao trch nhiệm, chủ động sng tạo để c nhiều tc phẩm c gi trị....

Lời than phiền của giới cầm quyền hy cn qu t những tc phẩm đạt đỉnh cao khng phải l điều mới lạ m n đ xuất hiện từ trn 10 năm nayGiới cầm quyền th muốn cc nh văn, nh thơ, nh lm phim, viết kịch dấn thn đi thực tế (đi tới những nơi c cng nhn, c nh my, c cng trường - nng trường v tới tận bản su, lng xa, hải đảo để lm việc v tm hiểu đời sống của người dn...) để viết ln tnh ho hng, tự ho của một dn tộc c Bc Hồ của đảng CSVN vinh quang lnh đạo. Hoặc l viết lại những trang sử được gọi l ho hng, chiến cng hiển hch chiến thắng vĩ đại như l Điện Bin (Điện Bin Phủ) chấn động địa cầu v.v...trong hai cuộc chiến chống Php v Mỹ để vinh quang Đảng lnh đạo; hay viết ra những thnh tựu to lớn, thnh cng to lớn của những bộ c Đảng ta l tr tuệ trong thời kỳ đất nước chuyển mnh theo đổi mới tiến ln x hội chủ nghĩa !

Nhưng đ khng c ai, d đ c lớp bị đưa đi thực tế, viết ra được một tc phẩm đạt muốn của nhm cầm quyền bởi v chnh hng ngũ lnh đạo Đảng cũng chẳng hiểu hay biết đề ra tiu chuẩn thế no l đỉnh cao ! Bởi v cc Nh văn v những người lm nghệ thuật hiểu rất r ci thứ đỉnh cao của văn nghệ Maxist - Lninist hay văn nghệ Hồ Ch Minh khng phải l thứ văn nghệ dn tộc.

Vậy mặt tri của tnh trạng khng chịu học Mc-Lnin-Hồ Ch Minh, khng lm theo chỉ thị của Đảng; c v số người cng khai đi đnh gi lại thnh cng v thất bại của Đảng hay xa hơn cn đi bỏ x hội chủ nghĩa, dn chủ ha chế độ, bầu cử tự do, viết v ni tự do, bỏ chnh sch độc quyền bo ch v truyền thng v.v... l g nếu khng phải l thi độ của một tập thể cn bộ, đảng vin v văn nghệ sỹ đ gic ngộ muốn chối bỏ chủ nghĩa Cộng sản; chống lại chủ trương của một đảng cầm quyền độc ti chỉ biết dựa trn một chủ nghĩa đ mất hết tnh thực dụng để ko di chậm tiến cho dn tộc v lm cho đất nước ngho mi ?

Nhưng những người cộng sản đang cầm quyền đ khng dm nhn vo thực trạng ny để thay đổi v sợ mất quyền v mất lợi nn cũng giống như Nng Đức Mạnh, Diễn vẫn cao cổ ku gọi cn bộ Tư tưởng - Văn ha phải :Nng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của cng tc tuyn truyền gio dục về chủ nghĩa Mc - Lnin, tư tưởng Hồ Ch Minh trong cc tầng lớp nhn dn, đặc biệt trong thế hệ trẻ. Để lm được điều ny lại đi hỏi phải đổi mới cả nội dung v phương php tuyn truyền, gio dục, tạo nn những phương php tuyn truyền, gio dục phong ph, đa dạng, sinh động, hấp dẫn, ph hợp với từng đối tượng.

Nhưng vấn đề l liệu c mấy người trẻ ở Việt Nam by giờ cn tha thiết học tập thứ chủ nghĩa đ băng hoại ở cuối thế kỷ 20. Bởi v nếu chủ nghĩa Mc - Lnin v tư tưởng Hồ Ch Minh m hấp dẫn, mở ra con đường cho giới trẻ tiến thn cho bằng với những người trẻ khc của cc nước trong khu vực, chứ đừng vội so với thế giới bn ngoi Đng nam chu, th lm g c chuyện gần 20 phần trăm Tu nghiệp sinh vin Việt Nam trốn ở lại Nhật bản sau khi đ học xong ? (Trch tin bo Lao Động, 27-2-2003). V lm sao lại c chuyện cứ 10 ngn cụ ng, cụ b Việt kiều về Việt Nam thăm con chu th chỉ may ra c vi cụ muốn ở lại chết trn đất qu hương ?

Nhưng dường như Phạm Gia Khim, Ph Thủ tướng vẫn chưa nhn ra l do phủ nhận của giới trẻ nn vẫn hồ hởi h ho yu cầu thời gian tới, cng tc khoa gio ch trọng hơn tới vấn đề gio dục ton diện, nhất l gio dục chnh trị, lập trường Mc - Lnin trong cc trường học. (Trch pht biểu ngy 24-2-2003 tại Hội nghị tổng kết cng tc khoa gio ton quốc của Ban Khoa gio Trung ương tổ chức ở Huế, Thng tấn x Việt Nam -- TTXVN)

M MẪM TRONG VŨNG BN Trong khi ấy th những l thuyết gia hng đầu của đảng CSVN vẫn ngy đm miệt mi m mẫm trong vũng bn đen dưới ao su để cố chứng minh cho nhn dn thấy rằng:Lịch sử 73 năm qua chứng tỏ rằng, Đảng ta vẫn l Đảng văn minh, Đảng tr tuệ. v quả quyết rằng:Để c quyết định đng về đường lối, chủ trương vẫn phải nắm vững chủ nghĩa Mc - Lnin, tư tưởng Hồ Ch Minh, nắm vững điều kiện thực tiễn, c sự vận dụng st, đng, linh hoạt.... (Trần Xun Trường, Tạp ch Cộng sản, số 28-2003).

Cũng khng km, Hong Tng (cựu Tổng Bin tập bo Nhn Dn) người được coi l một trong số những cy cổ thụ của tư tưởng v bo ch của CSVNcũng ln tiếng bnh vực cho Mc-Lnin v Hồ Ch Minh.

Tng viết:Điều cần phải lm sng tỏ l những thắng lợi lớn m Đảng ta đ ginh được l do biết nắm vững bản chất khoa học v cch mạng của chủ nghĩa Mc Lnin, gắn liền với tư tưởng truyền thống tốt đẹp, độc lập, tự chủ giải quyết cc vấn đề của cch mạng Việt Nam. Thắng lợi ấy l cuộc Cch mạng Thng Tm, hai cuộc khng chiến chống ngoại xm, l cng cuộc đổi mới hiện nay. (Nhn Dn, 23-2-2003)

Tng cũng biện giải rằng:Sự sụp đổ của Lin X v cc nước x hội chủ nghĩa ở Đng u c nguyn nhn l v cc x hội ấy cng những thể chế ở đ đ cạn kiệt nguồn sống v động lực, bị quần chng quay lưng lại.

Ni như Tng th thi độ khng nghe v lm theo yu cầu của Đảng của cn bộ, đảng vin v tr thức đang bị cc đầu đảng chỉ trch trong cc kỳ Hội nghị mới đy ở H Nội, Huế v Si Gn c phải l một thi độ quay lưng lại chưa hay những người ny phải viết ra trao tận tay lnh đạo th đảng mới biết ?

Nhưng cả Trường v Tng phải giải thch tại sao đảng CSVN d nay đ c tới 73 tuổi đời, kể từ ngy khai sinh 3-2-1930, m vẫn cn mờ mịt chưa tm được đường đi đng hướng để đưa dn tộc thot khỏi cảnh ngho đi hiện nay.

Sự bối rối do khng dm thừa nhận Hồ Ch Minh v đảng CSVN thất bại khi khng c khả năng biến Việt Nam từ lạc hậu trong thời chiến thnh một nước x hội cng bằng dn chủ văn minh của thời bnh nn họ phải bịa ra l do để trốn trch nhiệm. Họ bảo thời gian 30 năm từ cuộc Tổng khởi nghĩa (1945), cho đến hai cuộc chiến đnh bại chủ nghĩa thực dn cũ của Php (1954) v thực dn mới của Mỹ (1975) cũng chỉ để ginh độc lập v thống nhất để đưa cả nước đi ln x hội chủ nghĩa. (!)

Nhưng x hội chủ nghĩa l ci thứ chủ nghĩa g nếu khng phải n cũng chỉ l chủ nghĩa Cộng sản m Hồ Ch Minh đ nhập cảng vo Việt Nam nhưng đ bị nhn dn Nga, nơi sinh ra chủ nghĩa ny, đứng ln tiu diệt n vo năm 1992 ?

Ấy thế m Trần Xun Trường v nhiều người khc trong đội ngũ lnh đạo tư tưởng của đảng CSVN vẫn cứ vnh vang như đi vo chỗ khng người ni rằng đảng của họngy nay đang tm ti khai ph con đường đi ln chủ nghĩa x hội chưa từng c trong lịch sử, mở ra những bước đột ph về l luận v thực tiễn m khng chỉ dn tộc ta m cả nhn loại cần lao cũng đang di theo với sự tin cậy v lng ngưỡng mộ.

Thật l vĩ đại ! Đng lẽ ra Hội đồng giải thưởng Nobel của Thụy Điển, khng cần phải đợi c người tiến cử cũng phải phải chọn đảng CSVN để trao giải thưởng mới phải. Nhưng tại sao họ chưa ng ngng g đến thứ pht minh tư tưởng lạ dng ny cũng l điều cần l giải v đu v do ai m Việt Nam cng đi ln cng mờ mịt ? -/-

Phạm Trần-- lu cho' thui HANOI (vietnamcongsans@yahoo.com), June 06, 2004

Answers

Response to VIỆT NAM : CÀNG ĐI LÊN CÀNG MỜ MỊT

O VN bay gio thi ngay ca Chu tich nuoc lan Tong bi thu va Chu tich quoc hoi khong co ong nao tin ti gi vao CNXH voi CNCS nua dau. May ong VNCH cu sao dau oc ngu muoi qua vay, khong thay dieu do sao? O VN bay gio tu gia toi tre tu lon toi be chi co tam niem mot dieu la lam sao kiem cho duoc that nhieu dollars thoi. Cac gia tri khac gan nhu la khong ton tai. Con nhung nguoi nhu may ong cuu quan nhan VNCH hung ho anh hung rom, yeu nuoc leo trong forum nay thi dau oc cac ong qua kem coi, lam lon het ca roi. Muon VN phat trien hon nua va tu do dan chu mau den voi dan VN thi phai co tam long thuc su yeu thuong dong bao minh va dep qua mot ben nhung thu han va thanh kien cua qua khu va hien tai (Nhieu khi phai bo qua ca nhung dieu chuong tai gai mat trong XH VN ngay nay) de tim moi cach dong gop xay dung cho VN. Toi so trong so cac ong VNCH chui rua am i o day khong ai co duoc nhung suy nghi va tam long nhu vay.

-- Dung Chui Bay Nua, Hay Nghi Den Xay Dung VN (Noilaothide@Xaydungmoikho.Com), June 08, 2004.

Response to VIỆT NAM : CÀNG ĐI LÊN CÀNG MỜ MỊT

Bắc Bộ Phủ ton những tn Đầu Gấu, Sống v tm quanh bữa tiệc đầu lu
Ta ci đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

----------------------------------------------- --------------------------------------------

Cu Chuyện Kinh Tế Việt Nam

Trich tu www.vietbao.com - Trần Bnh Nam

Lời ni đầu: Từ đầu thập nin 1990 khi Việt Nam quyết định từ bỏ kinh tế Mc Xt để d dẫm bước vo con đường kinh tế thị trường th nền kinh tế Việt Nam bắt đầu khởi sắt. Trước hết, nạn đi khng cn đe dọa Việt Nam như giữa thập nin trước. Đất nước thay da đổi thịt sau nhiều năm di chiến tranh tiếp theo 10 năm nằm dưới một chnh sch kinh tế lạc hậu. Thế nhưng sau 15 năm hội nhập với thế giới, Việt Nam vẫn l một nước ngho, v mức giu ngho của nhn dn trong nước, giữa thnh thị v nng thn cng ngy cng chnh lệch.

Cc quan st vin kinh tế nước ngoi, đặc biệt của cc tờ bo lớn như Wall Street Journal ở Mỹ, Far Eastern Economic Review v Asia Week ở Hồng Kng, The Economist ở Lun Đn trong 10 năm qua khi viết về tnh hnh kinh tế Việt Nam bo no cũng gần như c một điệp khc như nhau: pht triển, nhưng tr trệ v nước vẫn ngho. Điệp khc đ cũng được lặp lại trong bi Vietnam' s economy: The Good Pupil (Kinh tế Việt Nam: người học tr học giỏi) đăng trong Tạp ch The Economist số ngy 8-14 thng 5 năm 2004.

Tại sao lại c hiện tượng kỳ lạ ny? Do những nguyn nhn no? V chừng no th Việt Nam thot ra khỏi ci vng trn luẩn quẩn l lm ăn kh giả m nước vẫn ngho. C nhiều cch giải thch ty theo lối nhn. C người nhn vo văn ha, c người nhn vo ảnh hưởng của sắc tộc, kiến thức v thể chế chnh trị. Mỗi yếu tố c những ảnh hưởng nhất định của n đối với sự pht triển kinh tế. Nhưng yếu tố chnh trị c lẽ l yếu tố chnh. Kinh tế thị trường vận hnh theo luật cung cầu. Muốn pht huy tối đa để mang lại phc lợi hi ha cho ton bộ quốc gia nguyn tắc "cung cầu" phải được vận hnh dưới bảng chỉ đường của một hệ thống ngn hng ngay thẳng v một hệ thống trọng ti độc lập v phn minh. Tại Việt Nam, đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận kinh tế thị trường như mới thả con chim cung cầu, nhưng cột hai chn n lại bằng một hệ thống ngn hng trong tay của đảng v một hệ thống tư php cũng trong tay của đảng. Hai ci giy cột chn ny được đảng Cộng sản Việt Nam miu tả bằng một danh từ hoa mỹ l "kinh tế thị trường theo định hướng x hội chủ nghĩa". Do đ con chim cung cầu c cnh m khng thể bay v nền kinh tế Việt Nam bị ngộp thở.

Ti khng nghĩ những chuyn vin chp bu kinh tế của đảng Cộng sản Việt Nam khng thấy được điều đ, nhưng họ cần hai ci giy cột để duy tr quyền hnh v quyền lợi của đảng. Chừng no đảng Cộng sản Việt Nam lấy một quyết định l đặt quyền lợi lu di của đất nước ln trn quyền lợi của đảng, tối thiểu l lấy Điều 4 ra khỏi bản Hiến php, thi vỗ ngực đảng mnh l đảng lnh đạo duy nhất nữa, chừng đ may ra Việt Nam mới thot ra khỏi ci vng trn luẩn quẩn l: kinh tế pht triển m nước vẫn ngho, dn vẫn khổ."

Sau đy l bi bo: "Vietnam' s economy: The good pupil" Trần Bnh Nam phng dịch.

Vietnam' s Economy: The good Pupil

------------------------------

(Kinh Tế Việt Nam: Người Học Tr Học Giỏi)

Nhn về mặt đầu tư nước ngoi vo Việt Nam th Việt Nam khng thua một nước tư bản no. Trong năm 2003, đầu tư nước ngoi chiếm 8% tổng sản lượng nội địa (GDP), một tỉ số cao hơn đối với Trung quốc. V ni về tăng trưởng th với đ tăng trưởng trung bnh 7.4% trong thập nin qua Việt Nam chỉ đứng sau Trung quốc. Năm nay, 2004, Việt Nam c nhiều triển vọng giữ nguyn đ tăng trưởng ny. Tốt hơn nữa, số người ngho tại Việt Nam cng ngy cng giảm. Theo Ngn hng Thế giới (World Bank: WB) năm 1993 tỉ số người ngho tại Việt Nam l 58%, năm 2002 chỉ cn 29%.

Nhưng Việt Nam c khả năng giữ đ pht triển ny khng?

Cho đến lc ny, nền kinh tế Việt Nam đang tiến bước vững vng. Bệnh SARS năm ngoi v bệnh cm g năm nay hnh như khng ảnh hưởng g lắm. Ngay cả cuộc khủng hoảng năm 1997, trong khi cc nước chu khc điu đứng, mức tăng trưởng của Việt Nam cũng khng hề giảm dưới 4.8%.

Sự cải cch nng nghiệp, chia đất cho nng dn tự do canh tc l yếu tố tch cực nhất lm cho kinh tế Việt Nam pht triển lc đầu. Kế đ sản xuất tăng nhờ đầu tư dồi do, nhn cng rẻ v giỏi. Năm 2003 xuất cảng tăng 20% thu về 20 ti mỹ kim (bn cạnh số tiền khim nhường quốc tế tặng l 2 tỉ). Hng ha Việt Nam xuất cảng sang Hoa Kỳ tăng gấp đi trong năm 2002 sau khi hai nước thi hnh bản thỏa ước thương mi song phương, v qua năm 2003 cũng tăng ln gấp đi nữa.

Đối với Hoa Kỳ, trao đổi kinh tế tăng c tạo ra một số vấn đề. Năm ngoi người nui c catfish tại Hoa Kỳ đ nại luật chống ph gi (anti-dumping laws) để đưa ra ta n đi chnh phủ tăng thuế quan c catfish nhập cảng từ Việt Nam. Năm nay những người đnh tm cũng dự tnh lm như vậy. Bộ Thương Mi Hoa Kỳ cũng đang nghin cứu cch giảm lượng quần o nhập cảng từ Việt Nam để phạt Việt Nam để cho hng may mặc của Trung quốc nhập cảng vo Hoa Kỳ dưới quota của Việt Nam. D Việt Nam c trnh được sự trừng phạt ny, kể từ năm nay về sau mỗi năm số lượng o quần nhập cảng vo Hoa Kỳ cũng chỉ tăng mỗi năm một cht thi, khng tăng ồ ạt như trong ba năm từ 2001 đến 2003. Trong ba năm ny hng may mặc Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng từ 47 triệu mỹ kim ln 2.4 tỉ mỹ kim.

Nhưng Việt Nam sẽ khng khốn đốn bởi cc biện php của Hoa Kỳ v Việt Nam sản xuất nhiều thứ v xuất cảng đến nhiều nước chứ khng phải chỉ c, tm v hng may mặc. Th dụ lượng c catfish vo Hoa Kỳ giảm 1/3 sau vụ kiện của ngư dn Hoa Kỳ, tổng số c catfish Việt Nam xuất cảng vẫn tăng với khch hng mới tại u chu v c chu. Việt Nam đang chuẩn bị gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới năm 2005, v d khng gia nhập kịp, Việt Nam với chn đứng trong AFTA (khối tự do mậu dịch Đng nam chu) v Thỏa ưc Mậu dịch Song phương với Hoa Kỳ, v với Trung quốc bn cạnh Việt Nam khng thiếu thị trường. Từ năm 2000 sau khi chnh quyền H Nội ban hnh luật tiểu thương, sinh hoạt của ngnh tiểu thương pht triển khch lệ. Cuối năm 2002 người ta đếm được c 50.000 cơ sở tiểu thương. Tuy nhin ci Việt Nam cần nhưng thiếu l giới kinh doanh trung cấp giữa cc cơ sở tiểu thương cấp gia đnh v cc đại cng ty c khả năng xuất cảng m đa số nằm trong tay chnh quyền.

Tiểu thương Việt Nam kh pht triển v họ qu nhỏ để c thể mua đất đai lập cơ sở v vay tiền chnh phủ dễ dng. Cc cơ sở kinh tế trong tay chnh phủ vay gần một nửa số tiền cc ngn hng cho vay. Một nghịch l l cho d cc ngn hng (cũng thuộc chnh phủ) muốn cho cc cơ sở nhỏ vay, cc cơ sở ny cũng khng đủ điều kiện thế chấp để vay. Của thế chấp gi trị nhất l đất đai th tại Việt Nam đất đai - theo luật- thuộc sở hữu của nh nước. Người nng dn (v giới doanh nhn) chỉ c quyền thu đất của chnh phủ trong di hạn. Trong thời hạn ny họ c quyền thế chấp nhưng cc ngn hng khng tin kiểu thế chấp ny. Kết quả l trong một nền gọi l kinh tế thị trường nhưng đất đai khng phải l một phẩm vật của thị trường tự do. Ngoi ra tham nhũng lm trở ngại khng t cho dịch vụ tiểu thương. Tại một số tỉnh, một cơ sở tiểu thương hằng năm phải trải qua t nhất l 15 cuộc thanh tra của cc cơ sở chnh quyền địa phương.

Chnh phủ (c nghĩa l đảng Cộng sản Việt Nam) thấy những trở ngại ny v ni muốn giải quyết, nhưng khuynh hướng của chnh phủ vẫn l đổ tiền v cấp đất cho cc cơ sở quốc doanh nhất l cc cơ sở c tn rất ku nhưng khng mang lại nhiều lợi lộc cho quốc gia như cc nh my lọc dầu, nh my sản xuất thp v cơ cở sản xuất phn bn. Kết quả l sự phung ph ti nguyn. Với đ đầu tư hiện nay, Việt Nam đng phải tăng trưởng mạnh gấp 3 lần mức tăng trưởng hiện nay. Theo ng Robert Glofcheski, kinh tế gia thuộc Chương trnh Pht triển Lin hiệp quốc (U.N. Development Program) th Việt Nam cần nhanh chng đầu tư nhiều tiền bạc vo lĩnh vực gio dục, y tế v đừng do dự chuyển ti nguyn (đất đai, tiền bạc) cho tư nhn.

Đ l điều cần lm để ko nước Việt Nam ra khỏi danh sch những nước ngho. Tuy nhin lc ny vấn đề "giảm ngho" trở nn kh khăn hơn v trong những năm qua sự pht triển khng cn đối đ lm cho sự ngho kh tập trung tại những vng xa xi hẻo lnh, nhất l những nơi người thiểu số sinh sống. Lc ny v kinh tế Việt Nam chnh yếu l kỹ nghệ nn thnh thị pht triển v kh giả hơn ở thn qu nhiều. V chnh quyền Việt Nam khng thể giải quyết vấn đề chnh lệch ny tận gốc chừng no cn ban đặc n đặc huệ cho cc cơ sở quốc doanh.

Trần Bnh Nam

June 4, 2004-

binhnam@earthlink.net

http://www.vnet.org/tbn

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 08, 2004.


Response to VIỆT NAM : CÀNG ĐI LÊN CÀNG MỜ MỊT

Bắc Bộ Phủ ton những tn Đầu Gấu, Sống v tm quanh bữa tiệc đầu lu
Ta ci đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

----------------------------------------------- --------------------------------------------

Xm Ngho Bn Sng

Trich tu www.vietbao.com

Trn địa bn thnh phố H Nội, c một xm quy tập những người dn ngho nhất. Đ l Xm Bi Giữa, chỉ l một dải đất nh ln của đoạn sng Hồng từ cầu Chương Dương tới cầu Long Bin. Gọi l "nh", l "căn hộ" cho "oai" nhưng thực ra l những chiếc lều được dựng ln tạm bợ, l chỗ "chui ra chui vo" của những người dn sống cho qua ngy đoạn thng. Bo Kinh Tế-Đ Thị viết về xm ny như sau. Họ ở tứ phương, chủ yếu l dn Khoi Chu - Hưng Yn dạt về, khng đủ sức cắm đất trong bờ, ra đy dựng lều, chia "ranh giới", hng ngy sống dựa vo những gnh hng đồng nt, những ngy cng lao động lm thu cuốc mướn. Xm ny gồm 22 "căn hộ" v 55 nhn khẩu, trong đ 16 hộ ngoại tỉnh, 6 hộ l dn H Nội gốc. Những "căn hộ" thường c hai vợ chồng v một, hai đứa con. Nh no kh giả th thu đất canh tc, trng mu, nui thm vi con lợn, con g cũng trang trải được bữa ăn hng ngy. Chỉ thiệt thi cho những đứa trẻ, mới t tuổi đầu m ngy qua ngy cặm cụi cuốc đất, nhặt cỏ, thu lượm đồng nt ngoi đường về cho bố mẹ bn lấy tiền. Hai em Đỗ Văn Trng v Đỗ Thị Huế con anh Sỹ, chị Hoa đ 14, 15 tuổi m chưa biết mặt chữ. Hay anh Minh, chị Huế cũng hon cảnh o le, khng nơi nương tựa, m con ra dựng lều sinh sống.

Nhn những đứa trẻ chăm lm nhưng kht chữ khng ai khng thấy chạnh lng.

Từ khi c xm Bi Giữa đến nay, năm no cũng thế, cứ vo ma ny, khi nước sng Hồng bắt đầu ln, họ lại rục rịch "khăn gi quả mướp" ln bờ, đợi khi nước rt sẽ quay về dựng lại "nh". Cuộc sống cứ thế tiếp diễn năm ny qua thng khc. Những lc nước sng Hồng trn bo động 3, Bi Giữa trắng xo một mu, khng cn dấu tch g cho thấy c một dải đất nh ln. Họ ngậm ngi nhn "tổ ấm" của mnh chỉ cn mnh mng một mu đất ph sa.Nếu như những "căn hộ" của xm anh Sỹ, chị Hoa c thể được gọi l "đất liền" một cht th ra pha mp bờ sng, hơn 20 "căn hộ" (l những thuyền, b) m người dn trong xm vẫn quen gọi l "nh". Nh của họ được "đổ mng" bằng 7, 8 ci thng phuy sắt, sn l những mảnh gỗ tạp ghp vo, bốn bn che kn bằng những chiếc chiếu rch, nilon, tấm ct p đ nhuốm mu v những tấm giấy dầu lởm chởm.

Phng vin gh vo tp lều lụp xụp của b Hanh sống cng 2 đứa con tn Anh v nh. Mi đầu bạc phơ, nước da xm ngắt v nhăn nheo khiến b trng gi hơn ci tuổi 68 của mnh.B qu Lao Cai, lấy chồng người Lệ Chi-Gia Lm. Sau khi chồng mất, b bị gia đnh chồng hắt hủi. Ba mẹ con đnh dắt du nhau ra ở nhờ trong chiếc thuyền to nh ng Được, người hng xm tốt bụng. Hng ngy lm thu cuốc mướn cho người dn Phc X, Ngọc Thuỵ, tch cp được cht vốn, b mới dựng được tp lều rch nt, xiu vẹo ny. Đứa con tn Anh sinh năm 1982 chưa bao giờ được đến trường cn đứa tn nh sinh năm 1985 học lớp tnh thương Nguyễn Văn Tố đến hết lớp 4 phải bỏ dở đi lm thu kiếm sống.

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 08, 2004.


Response to VIỆT NAM : CÀNG ĐI LÊN CÀNG MỜ MỊT

me nha` bon ban nuoc nay` bon may` an cut cho' a`

-- tuan (boynik2003@yahoo.com), June 14, 2004.

Response to VIỆT NAM : CÀNG ĐI LÊN CÀNG MỜ MỊT

TRICH ANG T BAO TUỔI TRE - C QUAN CỦA ON TNCS THANH PHO SAIGON VIET VE " LAO ỘNG LA VINH QUANG " THEO LỜi BC Ã NI KHI BC VỠN HNH ...LẠC.

Nhịp Sống Trẻ Thứ Ba, 15/06/2004, 06:02 (GMT+7)

Những ngời i xy giấc m

Hậu, 13 tuổi (tri) v Phong, 15 tuổi ang khing gạch: cng việc hằng ngy của phụ hồ - Ảnh: Nguyễn Tập TT - Khng thể phủ nhận một thực tế nghề phụ hồ ang l lối ra cho thanh nin thiếu trình ộ, nghề nghiệp, nhng... ể sống với n, nhiều ngời khng chỉ nh ổi bằng sức khỏe của mình.

Một ngy buồn ở cng trờng

D tối qua phải ổ btng ến gần 22g nhng sng 25-5-2004, cha ến 7g từng tốp thợ ã ko nhau ến cng trờng ở khu dn c X35 (ờng Hong Hoa Thm, quận Tn Bình). Hm nay tiếp tục ổ btng nn phụ hồ dới 18 tuổi cũng ợc iều ộng ể vc ximng, gạch .

Bỗng rầm, từ một cng trình ang xy, anh thợ phụ bị rớt từ gin gio cao hn 6m, nhờ tấm bạt cng ở pha dới nn chỉ... bể ầu, mu tun ra ớt ẫm. Cnh thợ chp miệng: Ở khu ny cha ợc ba thng m ã thấy nm, bảy vụ rồi.

Lọt thỏm trong m thợ lực lỡng, nớc da en chy c một ch thợ phụ mặt còn non choẹt, nớc da trắng th sinh ang cặm cụi chuyển gạch, cho thợ xy. ừng tởng thợ hồ ai cũng thất học nh, thợ phụ tụi tui c thằng Phc ã tốt nghiệp lớp 12, chuẩn bị vo ại học rồi ấy. ng cai Hạnh tự ho chỉ ch thợ ấy khoe với ti.

11g30, thợ ợc nghỉ tra. Trn chiếc ln lm bằng cc tấm cppha k tạm (mi ợc phủ bằng tấm bạt thủng lỗ chỗ), xung quanh ngổn ngang sắt thp, o quần, bữa n tra của su ngời chỉ vỏn vẹn một chai nớc tng, một ĩa thịt kho từ hm trớc v một ĩa bn trắng. Hết.

Tiền u m n cho nhiều, còn phải gửi về gia ình, phòng thn nữa chứ. Thằng Phc quệt ngang mồ hi ầm ìa mặt tm sự: Em qu ở Tr Bồng (Quảng Ngãi), tốt nghiệp lớp 12 rồi, giờ vo xin lm phụ hồ ể kiếm tiền nm sau thi ại học. Rồi Phc xin lỗi vì tranh thủ giờ nghỉ tra i cng với ngời bạn thợ hồ ến chống dột cho một cn nh ở Tn ịnh ể kiếm thm cht tiền.

Phc quy quả i m khng biết rằng l chuyến i ịnh mệnh của n. Khoảng 15g, ngời bạn thợ hồ i chống dột cng Phc chạy về cng trình mặt xanh xm: Thằng Phc leo ln mi nh lt tn bị iện giật chết rồi. Phc chết, mang theo cả giấc m vo ại học cha kịp thực hiện

Phụ hồ khng ợi tuổi

- Ngy 1-1-2004, một cn nh ang xy ở P.9, Q.3 sập lm hai ngời chết, trong c một thợ hồ.

- Ngy 1-6-2004, tại quận 10, ba thợ hồ ngã từ lầu 4 xuống: một chết, hai bị thng nặng...

- Từ 1996-2002 trong xy dựng ã xảy ra 2.066 vụ tai nạn lao ộng: 171 ngời chết, 2.192 ngời bị thng... Thợ hồ ã khổ, phụ hồ còn cực hn. ợc ln cấp thợ t ra lng cũng 50.000 - 70.000 ồng/ngy, nhng ối với phụ hồ ty vo sự rnh việc m lng sẽ từ 28.000 - 40.000 ồng/ngy.

Cng việc của họ l o ất, khun vc, chuyển vật liệu từ 7g30-17g mới nghỉ. ấy l cha kể khi ổ btng sn, lc chủ thầu ký ợc hợp ồng xy gấp thì thợ phải lm lun ban m, phải khing btng lin tục ể trộn, l lc sức lực của thợ phụ bị vắt kiệt nhất.

Huỳnh Vn Sang - gim st thi cng của Cng ty Arch Tran - cho biết: Ngời Bắc, Trung vo ếm khng xuể, họ sẵn sng lm với bất cứ gi no, vì thế c những cai lợi dụng iều ể bớt xn tiền cng thợ. Một cng trình nhỏ c 10-15 thợ, chỉ cần xn 2.000 ồng/ thợ ng cai ã c thm ợc 20.000 - 30.000 ồng/ngy.

Loắt choắt, cao chừng 1,5m, ngời quắt queo nh tri khổ qua chn ho vậy m Thanh Phong khing bao ximng 50kg khỏe re. Cũng phải thi, ở qu (Mỹ Thạnh An, Bến Tre) n ã i phụ hồ từ lu rồi. Ba bị tật chỉ còn một chn, mẹ bị g ở nh lm thợ ụng ai ku gì lm nấy.

Nghe ti hỏi tuổi, Phong cứ ấp ng trong miệng. B Vn - phụ hồ, cũng l dì của Phong - ỡ lời: Mới 15 tuổi thi nhng ai hỏi n cũng ni 17 tuổi vì sợ khng cho i lm. ng cai thở di: u ai muốn nhận con nt vo lm nhng nh n ngho, lại nn nỉ xin qu, tội lắm. Mỗi tuần Phong lĩnh ợc khoảng 180.000 ồng, xi gi ghm trong 50.000 - 70.000 ồng, còn lại n gửi hết về qu.

Tuy vậy, ở cả khu cng trờng ang xy dựng (gần ờng Cộng Hòa) Hậu mới l phụ hồ nhỏ nhất: 13 tuổi. Nh Hậu lm hồ c truyền thống. Ba Hậu - ng Dng Vn Do - i lm hồ từ nm 17 tuổi ến nay ã hn 35 nm. Mẹ trớc ở nh bện chổi, sau cũng ln Si Gòn theo chồng lm phụ hồ. Một anh (16 tuổi), một chị (18 tuổi) cũng l dn phụ hồ.

Mặt trận của những ngời ngho?!

Cheo leo trn gin gio m khng c bất cứ phng tiện bảo hiểm no - Ảnh: Nguyễn Tập Ở những cng trình t nhn, cc ng cai thờng hay giam lng một ngy ể giữ chn thợ. Kh khn hn, c cng trình lng chỉ pht sau hai tuần. Pht lng trễ còn ỡ, bị quịt lng cũng gặp khng t. Nhiều phụ hồ chỉ cần ủ tiền n uống hằng ngy, vi thng mới lấy tiền một lần từ ng cai ể gửi về qu.

Chị Hồng - phụ hồ cho cng trình trn ờng Tn Lửa (Bình Trị ng, Bình Tn) - cho biết: Mới y thi, một cai thầu ở khu Tn Tạo (Bình Tn) gom hết tiền (khoảng mời mấy triệu ồng) của hn chục thợ hồ từ cc tỉnh pha Bắc rồi dng tuốt. Cắc củm dnh dụm từng ồng một ể gửi về cho vợ, chồng, con ci, vậy m... Khc muốn cạn nớc mắt, c ngời còn òi tự tử. Sau nh phải tứ tn i tìm cng trình khc kiếm sống...

Từ tổ 25 ến tổ 30 (ấp Bình Khnh 2, phờng Bình An, quận 2) l ni tập trung dn thợ hồ Nghệ An, Thanh Ha với hng chục dãy nh chia thnh từng l cho thu. ến thm nh trọ khng số - ni ở của ng L Hữu Khang v hai con sinh nm 1980, 1984. Cả gia ình nm ngời xm xt trong cn phòng nhỏ cha ến 12m2 (tnh lun nh vệ sinh). Trời ma, những khu nh ớt nh chuột lột. Ở Thanh Ha, cả gia ình chỉ c 6 so ruộng (500m2/so), tnh trung bình mỗi thng ợc 300.000 ồng nn cha con a nhau vo Nam rồi dnh lun nghiệp phụ hồ.

Cn nh xy xong, ng chủ xoa tay hi lòng: giấc m c một cn nh ng hong ã ợc thực hiện... Ngoi sn, những ngời thợ hồ li hi dọn lại mớ o quần cũ ầy vết ximng, mớ bay, x beng , xẻng, rồi lầm lũi ra i ể ngy mai tiếp tục xy những giấc m khc - những giấc m m chnh họ cũng khao kht một ời.

NGUYỄN TẬP

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), June 15, 2004.Response to VIỆT NAM : CÀNG ĐI LÊN CÀNG MỜ MỊT

TRICH TU BAO TUỔI TRẺ - CO QUAN CUA TNCS THANH PHO SAI GON

LAO ỘNG LA VINH QUANG THEO LOI BC DẠY KHI BC VỠN HNH...LẠC.

Lao ộng - Việc lm Thứ Hai, 14/06/2004, 09:12 (GMT+7)

a lao ộng sang i Loan phạm luật sẽ bị rt giấy php

TT (TP.HCM) - Theo Luật cấp php v quản lý n vị dịch vụ việc lm t nhn của i Loan, cc doanh nghiệp xuất khẩu lao ộng vo i Loan nếu vi phạm sẽ bị rt giấy php trong thời gian hai nm.

Trong thời gian ny, doanh nghiệp khng ợc php a lao ộng vo i Loan cũng nh khng ợc lm thủ tục ể xin cấp lại giấy php.

Một quan chức phòng visa Vn phòng Kinh tế - vn ha i Bắc tại TP.HCM cho biết: những trờng hợp bị rt giấy php sẽ l cc n vị c lợng lao ộng a qua i Loan bỏ trốn cao (thng 9-2003 lợng lao ộng VN qua i Loan bỏ trốn ln ến 7,2%), thu ph dịch vụ cao hn so với qui ịnh, a lao ộng tri với mục ch cng việc ban ầu....

N.TẬP

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), June 15, 2004.


Response to VIỆT NAM : CÀNG ĐI LÊN CÀNG MỜ MỊT

ỌC VA SUY NGHĨ VỀ NHỮNG GÌ BON NỬA NGỜI NỬA NGỢM NỬA ỜI I NI V SẼ LM

TRICH ANG TỪ BO TUỔI TRE CO QUAN TNCS THANH PHO SAIGON

Chnh Trị Thứ Hai, 14/06/2004, 09:14 (GMT+7)

Thng qua nghị quyết về qui hoạch, kế hoạch sử dụng ất

TT (H Nội) - Quốc hội (QH) bớc vo ngy lm việc p cht 14-6 bằng phin họp ring tại hội trờng thảo luận dự n Luật an ninh quốc gia. Chiều nay v sng mai, QH cho ý kiến dự n Luật bảo vệ v pht triển rừng (sửa ổi).

Trong phin bế mạc chiều 15-6, ba nghị quyết sẽ ợc lần lợt thng qua: ph chuẩn tổng quyết ton ngn sch nh nớc 2002; ph chuẩn Hiệp ịnh phn ịnh vịnh Bắc bộ giữa VN v Trung Quốc; về qui hoạch sử dụng ất ến nm 2010 v kế hoạch sử dụng ất ến nm 2005. Ngoi ra QH c thể thng qua nghị quyết về việc giải quyết khiếu nại, tố co của cng dn v nghị quyết kỳ họp.

Trớc , trong ngy 12-6, Thủ tớng Phan Vn Khải ã c bi giải trình quan trọng trớc QH, ề cập su vấn ề lớn ang ợc QH v cử tri cả nớc quan tm: lm tốt hn chức nng ịnh hớng cho sự pht triển kinh tế - xã hội; ẩy nhanh việc xy dựng v hon thiện hệ thống thể chế; ổn ịnh kinh tế vĩ m; quản lý tốt kinh tế nh nớc; bảo ảm thực hiện tiến bộ v cng bằng xã hội; nng cao hiệu lực chỉ ạo thực hiện của bộ my hnh chnh nh nớc.

Thủ tớng cam kết việc xc ịnh chỉ tiu phấn ấu của kế hoạch nm nm tới sẽ khắc phục xu hớng chạy theo thnh tch một cch phiến diện v giả tạo, cng tc qui hoạch sẽ bảo ảm tnh dn chủ, cng khai v hiệu lực. Cho rằng khả nng che chắn của chng ta khng thể ko di trong bối cảnh một số nớc trong khu vực ã phải iều chỉnh gi nội ịa, dự bo giảm nhịp ộ tng trởng, Thủ tớng ku gọi QH v ngời dn ủng hộ phng n iều chỉnh gi xng dầu tới y của Chnh phủ.

Việc sử dụng nguồn vốn ầu t của Nh nớc còn nhiều lãng ph v bị thất thot nghim trọng, lm sao xoay chuyển ợc tình hình v nng cao hiệu quả ồng vốn ầu t? Nu cu hỏi ny, Thủ tớng Phan Vn Khải ni những cng trình sai về chủ trng ầu t ang xy dựng dở dang cần phải xem xt cc phng n khắc phục, khng n trnh những giải php tuy au ớn nhng cần thiết. y l cng việc phải lm kin quyết song thận trọng, qui ịnh rõ tổ chức v phng thức kiểm tra, nh gi, trnh kết luận vội vng.

Theo Thủ tớng, những cn bệnh ham quyền, ham chức, ham lợi, ham danh ang ly lan nhanh; ci h hỏng, thoi ha trong một bộ phận cn bộ c chức, c quyền ang tc ộng mạnh ến thế hệ trẻ; tệ quan liu, v cảm trớc những vấn ề bức xc do yu cầu của cuộc sống v nhn dn ặt ra vẫn còn phổ biến. Xã hội ta khng thể ể t kh lấn t chnh kh. Nếu t kh lấn t chnh kh, ất nớc sẽ lm nguy... - Thủ tớng Phan Vn Khải ã nhấn mạnh iều ấy.

D luận chung ghi nhận sự tận tụy v bớc trởng thnh của nhiều vị bộ trởng sau hai nm ảm nhận trọng trch. Trch nhiệm trả lời chất vấn cũng ợc nng ln, cch ứng xử trong hoạt ộng chất vấn v trả lời chất vấn c tiến bộ. l lời pht biểu của Chủ tịch QH Nguyễn Vn An khp lại ba ngy sinh hoạt chất vấn của QH.

Tuy nhin Chủ tịch Nguyễn Vn An lu ý: vẫn còn tình trạng ại biểu QH nu chất vấn di dòng, khng rõ ý, i khi vụn vặt. Cch trả lời của một số vị bộ trởng còn c iểm chung chung, cha su, cha rõ ối với những vấn ề bức xc trong cuộc sống m cử tri quan tm. Nhiều vị bộ trởng ã nghim tc hứa hẹn song cc giải php a ra thì nhìn chung cha ủ mạnh, tnh khả thi thấp v tnh thuyết phục cha cao.

QH, cử tri v nhn dn cả nớc òi hỏi cao hn nữa trch nhiệm c nhn của bộ trởng - cả trch nhiệm theo luật php qui ịnh, cả trch nhiệm về mặt tinh thần v lng tm của ngời cn bộ - Chủ tịch Nguyễn Vn An nhấn mạnh.

Sau khi giải thch rõ vì sao Bộ trởng Bộ Bu chnh - viễn thng ỗ Trung T khng ra chất vấn trớc QH kỳ ny, Chủ tịch QH Nguyễn Vn An cho biết: Ủy ban thờng vụ QH dự kiến ể bộ trởng Bộ Bu chnh - viễn thng trả lời chất vấn tại hội trờng ở kỳ họp sau (cuối nm nay). Ring những vấn ề khng thuộc phạm vi ang thanh tra (vụ VNPT), Ủy ban thờng vụ QH ã yu cầu Bộ trởng T gửi vn bản trả lời ến cc ại biểu c chất vấn.

TRANG

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), June 15, 2004.


Response to VIỆT NAM : CÀNG ĐI LÊN CÀNG MỜ MỊT

TRICH ANG T TUOI TRE CO QUAN TNCS THANH PHO SAIGON

Thời Sự Suy Nghĩ Thứ Ba, 15/06/2004, 09:08 (GMT+7)

Lng - bổng - gi!

TT - Những nm thng của thập nin 1960, 1970, cả nớc thắt lng buộc bụng cho cng cuộc giải phng dn tộc, giao lu quốc tế chủ yếu khp kn trong phe XHCN, mọi ngời vui vẻ sống ạm bạc, sức lao ộng khng ợc o ng bằng ồng lng một phần vì c bao cấp của Nh nớc.

Rồi ất nớc hòa bình, bỏ dần bao cấp v cả lối nghĩ duy ý ch, CBCNV phải lo toan nhiều hn trớc cho mu sinh; giao lu quốc tế ngy cng rộng i theo sức ht mạnh mẽ của cuộc sống tiện nghi, hởng thụ.

Ở thnh thị t ai chịu i bộ, xe ạp, tu iện, chỉ nghe radio, vì bản nng vn tới của con ngời rất mạnh. Thế m xa bao cấp ở u chứ lĩnh vực lng bổng thì vẫn khng mấy suy suyển.

Hậu quả tất yếu ã, ang, sẽ xảy ra ngy cng lớn: ngời ta tìm mọi cch kiếm tiền ngoi ồng lng t ỏi. Ngời c iều kiện thì kiếm nhiều, t thì kiếm t, kiếm bằng mọi cch, ai cũng cố kiếm trớc hết bằng cch no m lng tm mình ỡ ray rứt nhất, t bị xã hội ln n nhất (v dụ nh chuyện lm thm, cũng thờng l n cắp thì giờ nh nớc, nhng còn khả dĩ). Thế rồi họ khng nhận ra rằng mình phải dừng ở u, mọi sự ều dễ ợc cho qua bằng một ci tặc lỡi, ai cũng nhìn ln, nhìn xung quanh, v tặc lỡi...

C ni, c lc, nền tảng ạo ức ợc hạ xuống ến mức dới cốt khng lc no khng ai hay (bc sĩ ợc bệnh nhn cảm n bằng phong bì chứ khng vòi vĩnh trớc l bc sĩ tử tế, n hối lộ tập thể - c cả cấp trn thấy yn lòng hn l n một mình...) .

Những ngời c trch nhiệm (ở Bộ Ti chnh, Bộ Lao ộng) ni rằng khng c tiền ể cải cch c bản, nn những cải cch ang ợc a ra chỉ kch thch thm cn i kht của mối mu thuẫn lng - gi cả - cuộc sống. Nh nớc chnh l một doanh nghiệp khổng lồ nếu nhìn theo gc ộ kinh tế.

N khng thể khng c tiền trả lng thỏa ng cho nhn cng của mình một khi ất ai sở hữu của n qu lớn lại ang bị x xẻo v tội vạ, bộ my qu cồng kềnh km hiệu quả, tiền i vay bị chi ph ầu t khng ng chỗ...

Khng thể ể tình trạng nh ci vòng luẩn quẩn: vì lng thấp nn cn bộ lời biếng, nhũng nhiễu, ph phạm sinh ra bộ my cồng kềnh - yếu km, ti sản quốc gia hao tổn; rồi vì con ngời km, ti sản thiếu hụt m khng dm, khng nghĩ ra cch trả lng thỏa ng.

ã nh còn c những bi ton kinh tế v nhiều vấn ề nan giải khc lin quan ến ti chnh - tiền tệ, chnh sch xã hội, nhng cũng khng thot khỏi p số phải ạt ợc: trả lng thỏa ng cho ngời lao ộng, bằng giải php mạnh mẽ nhất, cng sớm cng ỡ tổn thất (lớn nhất l ạo ức), d phải chấp nhận những au ớn no trớc mắt.

NGUYỄN HỮU VINH

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), June 15, 2004.


Moderation questions? read the FAQ