Những Nt Hoạt Động Chnh cua LMVNTD

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bắc Bộ Phủ ton những tn Đầu Gấu, Sống v tm quanh bữa tiệc đầu lu,

Ta ci đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

-------------------------------------------------------------------------------------------

Những Nt Hoạt Động Chnh

Trich tu www.lmvntd.org - (LN MẠNG THỨ BA 11 THNG HAI 2003)

1- Những Nỗ Lực Thng Tin.


Thng tin chiếm một vai tr quan trọng trong cng cuộc đấu tranh của chng ta ngy hm nay v l phương tiện để trao đổi quan niệm, đường hướng đấu tranh giữa cc lực lượng dn tộc dn chủ trong v ngoi nước. Gia tăng nỗ lực ny cũng l một hnh thức đấu tranh nhằm ph vỡ sự bưng bt thng tin trong nước, gip cho đồng bo trong nước hiểu r những hiện tượng, biến cố đang xảy ra trn thế giới để từ đ nng cao dn tr v nhn ra những nhu cầu đấu tranh cho quyền lợi của mnh. Chnh v vậy, cc thnh vin của Lin Minh Việt Nam Tự Do đ kin tr đẩy mạnh cng tc "phổ biến tin tức về Việt Nam" từ nhiều năm qua v Ban Bo Ch của Lin Minh Việt Nam Tự Do cũng thực hiện đều đặn hng thng một "Bản Tin Cho Việt Nam" để gởi về trong nước.

Ngay sau khi thnh lập, Lin Minh Việt Nam Tự Do đ thực hiện tờ bo Việt Ngữ "Lin Minh" v kể từ thng 10/1996 được thay thế bằng nguyệt san "Việt Nam Dn Chủ", pht hnh trn khắp cc lục địa. Đầu năm 1992, ấn bản Anh Ngữ "Vietnam Democracy" đ được pht hnh hng thng nhằm đp ứng nhu cầu thng tin cho người ngoại quốc. Tờ "Vietnam Infos" bằng Php ngữ cũng được thực hiện hai thng một lần để phổ biến đến chnh giới cũng như thn hữu ngoại quốc tại cc nước sử dụng tiếng Php.

Nhiều sch bo v ti liệu khc cũng đ được Lin Minh Việt Nam Tự Do tch cực quảng b, nhất l những tiếng ni đấu tranh v tự do dn chủ xuất pht từ trong nước.

Tận dụng những tiến bộ khoa học v kỹ thuật, Lin Minh Việt Nam Tự Do đ khai dụng tối đa phương tiện truyền thng điện tử để phổ biến nhanh chng v rộng ri những tin tức thời sự nng bỏng về Việt Nam. Lin Minh Việt Nam Tự Do cũng thực hiện trang điện tử bằng nhiều thứ tiếng để lưu trữ v phổ biến cc tin tức, ti liệu đấu tranh trong v ngoi nước. Cc ti liệu được thực hiện bằng bốn thứ tiếng Việt, Anh, Php, Đức.

2- Nỗ lực pht triển v kết hợp đấu tranh tại Việt Nam


Một trong những nỗ lực ưu tin của Lin Minh Việt Nam Tự Do l gia tăng động lượng đấu tranh tại quốc nội để tạo điều kiện xoay chuyển tnh hnh, đưa cng cuộc tranh đấu cho dn chủ đến thnh cng.

Trong nỗ lực ny, Lin Minh Việt Nam Tự Do đ cố gắng gia tăng nhn sự, phương tiện đấu tranh cho cc cơ sở hoạt động tại Việt Nam. Mặc d trong điều kiện hoạt động đầy kh khăn v nguy hiểm, nhưng cc thnh vin của Lin Minh Việt Nam Tự Do trong nước đ tạo được nhiều thnh quả đng kể.

Song song với nỗ lực xy dựng v pht triển nhn sự, Lin Minh Việt Nam Tự Do cn cố gắng mc nối, tiếp xc v lin kết với cc lực lượng dn tộc dn chủ đang đấu tranh trong vng b mật ngay trn đất nước cho cng mục tiu tự do dn chủ. Cc thnh vin của Lin Minh Việt Nam Tự Do tại quốc nội cũng tch cực hợp tc với cc tn gio nhằm đẩy mạnh cuộc tranh đấu cho quyền tự do tn ngưỡng v hnh đạo. Những đi hỏi dn chủ của những người phản khng trong nước cũng được Lin Minh Việt Nam Tự Do quan tm v hỗ trợ.

Mặt khc, Lin Minh Việt Nam Tự Do cũng quan tm đến những cuộc tranh đấu của đồng bo trong nước cho dn sinh v dn quyền. Đy l một lnh vực đấu tranh bng bạc trn nhiều vấn đề, từ cng bằng x hội đến nạn tham nhũng, cửa quyền, từ quyền lợi của người lao động đến đời sống giới nng dn, cng nhn. Những cuộc nổi dậy của đồng bo tại Thi Bnh, Xun Lộc, những cuộc đnh cng của cng nhn, đấu tranh của sinh vin,... cho thấy sự chuyển mnh tch cực của cuộc đấu tranh ny. Những cuộc biểu tnh khiếu kiện của dn chng trước cc cơ quan cng quyền, trước trụ sở đảng CSVN cũng cho thấy người dn đ bắt đầu vượt qua những sợ hi. Tất cả những nỗ lực đấu tranh ny đ được cổ vũ v phổ biến rộng ri lm nng cao tinh thần người dn trong nước, từ đ họ mạnh dạn tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi, cho những quyền tự do cơ bản của con người.

3- Vận Động Người Việt Tại Hải Ngoại


Từ khi thnh lập, Lin Minh Việt Nam Tự Do đ nỗ lực vận động người Việt ở khắp thế giới tham gia tranh đấu cho Tự Do Dn Chủ tại Việt Nam.

a- Nỗ lực pht triển nhn sự.

Khởi đi từ những tập hợp quần chng gồm những người Việt tỵ nạn cộng sản tại cc nước tự do trn thế giới, cuộc biểu tnh vĩ đại tổ chức tại thnh phố Leipzig vo ngy 22/07/90, lc đ cn thuộc nước cộng sản Cộng Ha Dn Chủ Đức, l nhịp cầu đầu tin để những người Việt Nam sinh ra v lớn ln ở hai chế độ chnh trị khc nhau cng đứng bn nhau để tranh đấu cho tự do dn chủ tại Việt Nam. Nỗ lực vận động cộng đồng người Việt sinh sống tại cc nước cộng sản cũ tham gia vo cng cuộc đấu tranh cho tự do dn chủ tại Việt Nam đ đạt được nhiều thnh quả tốt đẹp, cụ thể l việc gia nhập của một số thnh vin tại Tiệp từ năm 1991.

Nỗ lực ny đ được sự hưởng ứng mạnh mẽ trước cao tro đấu tranh của người Việt tại Đức từ năm 1995 đến nay, đưa đến thnh quả l Đại Hội Lin Minh Việt Nam Tự Do tại Đức tổ chức vo ngy 31/5/97, qui tụ hng trăm thnh vin thuộc nhiều tổ chức v hội đon sinh hoạt trn khắp nước Đức.

Thng 6 năm 2000, Phong Tro Thanh Nin Sinh Vin Việt Nam Tự Do tại New Zealand đ chnh thức gia nhập Lin Minh Việt Nam Tự Do. Thnh vin của phong tro gồm cc anh em du sinh tại đy v Phong tro đ đạt được nhiều thnh quả rất khch lệ, cụ thể như vận động chnh giới New Zealand hỗ trợ cho cho cng cuộc đấu tranh cho Tự do dn chủ tại Việt Nam, ln tiếng bnh vực cho ng H Sĩ Phu...

Ngoi ra, cc thnh vin Lin Minh Việt Nam Tự Do cũng nỗ lực tiếp xc với đồng bo cc nơi để quảng b chủ trương v đường lối hoạt động qua những cuộc hội thảo, những cuộc hội luận trn cc đi pht thanh Việt ngữ, mở rộng địa bn hoạt động để thu ht thm những thnh vin mới. Những nỗ lực ny được đnh dấu qua sự gia nhập của hai phong tro thnh vin mới tại New Orleans v Colorado tại Hoa Kỳ, gia tăng nỗ lực hoạt động v nhn sự tại một số thnh phố tại c như Queensland, Ty c, Nam c ...

b- Cc cng tc, chiến dịch đấu tranh tại hải ngoại.

Kể từ khi thnh lập, Lin Minh Việt Nam Tự Do lun lun st cnh, hiện diện cũng như phối hợp tổ chức cng cc đon thể tại hải ngoại trong mọi cng tc, chiến dịch tranh đấu cho nhn quyền, biểu tnh đi hỏi tự do v dn chủ cho Việt Nam như Chiến Dịch Tranh Đấu Cho T Nhn Lương Tm Việt Nam (1991), Chiến Dịch Niềm Tin Thắng Bạo Lực (1993), Chiến Dịch Hai Mươi Năm - Một Thế Hệ (04/1995), Phong Tro Đi Hủy Bỏ Bản n của Ha Thượng Thch Quảng Độ v Tranh Đấu cho Những Người Bị Tr Dập v Bị Xử n Bất Cng tại Việt Nam (12/1995), Chiến Dịch H Sĩ Phu (10/1996),

Ngoi ra, Lin Minh Việt Nam Tự Do cũng tch cực tham gia những phong tro hỗ trợ đồng bo trong nước trong nỗ lực vng ln đấu tranh cho dn sinh dn quyền. Từ Thi Bnh đến Xun Lộc, Đồng Nai, Nam Định, ... đồng bo đ cương quyết đứng ln tố co tham nhũng, đi hỏi chủ quyền trn cc bất động sản v chống lại sưu cao thuế nặng. Nhiều Ủy Ban hỗ trợ đ được thnh lập khắp nơi nhằm phổ biến tin tức đấu tranh của đồng bo trong nước, ph vỡ hệ thống bưng bt thng tin trong nước v lm cho H Nội gặp rất nhiều kh khăn trong việc đn p cc đon biểu tnh.

Thng 5/1998, cuộc biểu tnh phản đối của sinh vin Văn Lang cũng đ được đồng bo hải ngoại hỗ trợ tch cực qua Chiến Dịch Đi Hỏi Quyền Được Gio Dục cho sinh vin Văn Lang do Tổng Hội Sinh Vin Học Sinh Lin Bang c chu đề xướng.

Cuối năm 1999, cuộc đấu tranh cho Tự Do Tn Gio của LM Nguyễn Văn L bng nổ tại Nguyệt Biều ; HT Thch Quảng Độ v Gio Hội Phật Gio Việt Nam Thống Nhất cương quyết tổ chức những phi đon cứu lụt, đặc biệt l đn HT Thch Huyền Quang về Si Gn chữa bệnh ; Cụ L Quang Lim v Gio Hội Phật Gio Ha Hảo mạnh dạn đi hỏi quyền tự do hnh đạo... Lin Minh Việt Nam Tự Do đ cng với cộng đồng người Việt khắp nơi tch cực hỗ trợ, tổ chức nhiều cuộc biểu tnh, pht động phong tro hỗ trợ cho Tự Do Tn Gio tại quốc nội, vận động chnh giới tổ chức những cuộc điều trần về tnh trạng đn p tn gio v nhn quyền tại Việt Nam.

Cuối năm 2001, những nh đấu tranh cho dn chủ trong nước pht hiện việc đảng v nh nước CSVN k kết những hiệp định về bin giới v lnh hải gy nhiều thiệt hại cho dn tộc. Lin Minh Việt Nam Tự Do đ ln tiếng bo động v tch cực tham gia vo cao tro đấu tranh cho sự ton vẹn lnh thổ được dy động trn ton thế giới.

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 04, 2004

Answers

Response to Những Nét Hoạt Động Chính cua LMVNTD

***

Sorry nhe, LMVNTD la` 1 to chuc BI.P chong cong namk trong to chuc MT- HCM va` MT-Nguyenhuu Cha'nh

Moi tien dong bao ti. na.n va` mang KhangChien quan ve^` Vietnam cho Hanoi ba't he't .....

BULL SHIT

-- Bi.P eat SHIT...ok ... :) (KhucRuotNganDam@aol.com), June 05, 2004.


Response to Những Nét Hoạt Động Chính cua LMVNTD

BULL SHIT

-- Bi.P eat SHIT...ok ... :) (KhucRuotNganDam@aol.com), June 05, 2004.

BAN noi ho bull shit vay ban co bang chung gi cho tui biet voi coi hay chi noi bua`` vay thoi ? ..toi cung muon biet ho bull shit bbang cach nao the nao de toi de phong ....chu noi khong co ly le thi khong duoc

-- lu cho' thui HANOI (vietnamcongsans@yahoo.com), June 05, 2004.


Response to Những Nét Hoạt Động Chính cua LMVNTD

***

Nhung to chu"c nhu MT-HaocoMinh la` dau tie^n co' nhieu chi nha'nh rong lon nga`y xua sau khi bi. do be vi` du`ng tien ba'n Pho Hoa nen ca'c chi nha'n nho nhu CPLTVN, LMVNTD v.v.. deu nam trong guo`ng ma'i cu?a MT-Hoang co Minh, be ngoai ho. ra ve/ dau tranh NGHE RAT KEU nhung do la` be ngoai hay gay tieng vang nhung thuc chat la` do`m ngo' ghe' mat ke tai va`o ca'c cong dong Vietnam hai ngoai hau lung loa.n.

Bay gio cu moi khi co chuyen gi` trong Cong dong ta.i di.a phuong ma` ba` con biet nhung nguoi xung danh ca'c to chuc na`y ho. deu khuoc tu va` cha'n nga'n

Toi la ke tung tin va`o ca'c to chuc na`y, bay gio O tin ho. nua, ho. co' quye`n la`m gi` thi` la`m nhung ba` con ne' tra'n nhu tra'nh ta`

PS: Ca'c web-site cu?a ho. nga`y xua hay co' ma`n chu.p hi`nh ca'c member mac do ran ri dau doi mu~ do nhay du`, hi`nh chu.p trong rung dau do' ben My~, co' to chuc thi` chu.p trong ru`ng ben Thailan la`m kieng qua?ng ca'o.

-- Vi` thang Ho` gia` ma` bay gio ba` con BI.P nhau de'n che^'t :) (KhucRuotNganDam@aol.com), June 05, 2004.


Response to Những Nét Hoạt Động Chính cua LMVNTD

***

A` quen, so di co' ca'i te^n MT-HCM (Mat Tran Hoangco Minh tu+'c la` Mat Tran QUoc Gia THONG NHAT Giai Phong Viet Nam) vi` ho. thi'ch cho thien ha xem rang ho. la` 1 to chuc chi'nh bao go`m tat ca cac to chuc chong cong kha'c nen ho. du`ng chu THONG NHAT.

Co`n LMVNTD (Lien Minh Viet Nam TuDo) cu~ng the', ho. du`ng chu+~ LIEN MINH co nghia la` Lien Hop tat ca? voi nhau va`o trong to chuc cua ho.

CPCMLTVNTD (Chinh Phu Ca'ch Mang Lam Thoi VietNam TuDo) cung va.y, sau khi MT-HCM ru nhau ra toa` thua kien roi MT-HCM thua kien nen mat tieng tam ho. be`n ba'n do cho Cha'nh BI.P (CPCMLTVNTD), ca'i chi'nh phu na`y nhu he dieu, tu bau ba'n cho nhau la`m Thu Tuong, ke la`m Thu Truong ....v.v....... roi ba` con tin tuong, ca'c thanh nien yeu nuoc tham gia va`o to chuc hay mong duoc to chuc dua ve` Vietnam kha'ng chien na`o de` va`o den bien gioi hoac chua la`m duoc gi` thi` bi. Hanoi ba't he't tron tro.i.

-- Co` mo`i BI.P mang ca'c thanh nien yeu nuoc chong VC-Hanoi bi. Hanoi bat bo tu` he't .... (KhucRuotNganDam@aol.com), June 05, 2004.


Response to Những Nét Hoạt Động Chính cua LMVNTD

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 04, 2004

This VAS board was controlled by BI.P LMVNTD

=======

Post an Answer greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : Post Reply ---------------------------------------------------------------------- ----------

Original question Subject: Những Nét Hoạt Động Chính cua LMVNTD

Bắc Bộ Phủ to n những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,

Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ ---------------------------------------------------------------------- ---------------------

Những Nét Hoạt Động Chính Trich tu www.lmvntd.org - (LÊN MẠNG THỨ BA 11 THÁNG HAI 2003)

1- Những Nỗ Lực Thông Tin.

Thông tin chiếm một vai trò quan trọng trong công cuộc đấu tranh của chúng ta ng y hôm nay v l phương tiện để trao đổi quan niệm, đường hướng đấu tranh giữa các lực lượng dân tộc dân chủ trong v ngo i nước. Gia tăng nỗ lực n y cũng l một hình thức đấu tranh nhằm phá vỡ sự bưng bít thông tin trong nước, giúp cho đồng b o trong nước hiểu rõ những hiện tượng, biến cố đang xảy ra trên thế giới để từ đó nâng cao dân trí v nhìn ra những nhu cầu đấu tranh cho quyền lợi của mình. Chính vì vậy, các th nh viên của Liên Minh Việt Nam Tự Do đã kiên trì đẩy mạnh công tác "phổ biến tin tức về Việt Nam" từ nhiều năm qua v Ban Báo Chí của Liên Minh Việt Nam Tự Do cũng thực hiện đều đặn h ng tháng một "Bản Tin Cho Việt Nam" để gởi về trong nước.

Ngay sau khi th nh lập, Liên Minh Việt Nam Tự Do đã thực hiện tờ báo Việt Ngữ "Liên Minh" v kể từ tháng 10/1996 được thay thế bằng nguyệt san "Việt Nam Dân Chủ", phát h nh trên khắp các lục địa. Đầu năm 1992, ấn bản Anh Ngữ "Vietnam Democracy" đã được phát h nh h ng tháng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho người ngoại quốc. Tờ "Vietnam Infos" bằng Pháp ngữ cũng được thực hiện hai tháng một lần để phổ biến đến chính giới cũng như thân hữu ngoại quốc tại các nước sử dụng tiếng Pháp.

Nhiều sách báo v t i liệu khác cũng đã được Liên Minh Việt Nam Tự Do tích cực quảng bá, nhất l những tiếng nói đấu tranh vì tự do dân chủ xuất phát từ trong nước.

Tận dụng những tiến bộ khoa học v kỹ thuật, Liên Minh Việt Nam Tự Do đã khai dụng tối đa phương tiện truyền thông điện tử để phổ biến nhanh chóng v rộng rãi những tin tức thời sự nóng bỏng về Việt Nam. Liên Minh Việt Nam Tự Do cũng thực hiện trang điện tử bằng nhiều thứ tiếng để lưu trữ v phổ biến các tin tức, t i liệu đấu tranh trong v ngo i nước. Các t i liệu được thực hiện bằng bốn thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, Đức.

2- Nỗ lực phát triển v kết hợp đấu tranh tại Việt Nam

Một trong những nỗ lực ưu tiên của Liên Minh Việt Nam Tự Do l gia tăng động lượng đấu tranh tại quốc nội để tạo điều kiện xoay chuyển tình hình, đưa công cuộc tranh đấu cho dân chủ đến th nh công.

Trong nỗ lực n y, Liên Minh Việt Nam Tự Do đã cố gắng gia tăng nhâ n sự, phương tiện đấu tranh cho các cơ sở hoạt động tại Việt Nam. Mặc dù trong điều kiện hoạt động đầy khó khăn v nguy hiểm, nhưng các th nh viên của Liên Minh Việt Nam Tự Do trong nước đã tạo được nhiều th nh quả đáng kể.

Song song với nỗ lực xây dựng v phát triển nhân sự, Liên Minh Việt Nam Tự Do còn cố gắng móc nối, tiếp xúc v liên kết với các lực lượng dân tộc dân chủ đang đấu tranh trong vòng bí mật ngay trên đất nước cho cùng mục tiêu tự do dân chủ. Các th nh viên của Liên Minh Việt Nam Tự Do tại quốc nội cũng tích cực hợp tác với các tôn giáo nhằm đẩy mạnh cuộc tranh đấu cho quyền tự do tín ngưỡng v h nh đạo. Những đòi hỏi dân chủ của những người phản kháng trong nước cũng được Liên Minh Việt Nam Tự Do quan tâm v hỗ trợ.

Mặt khác, Liên Minh Việt Nam Tự Do cũng quan tâm đến những cuộc tranh đấu của đồng b o trong nước cho dân sinh v dân quyền. Đây l một lãnh vực đấu tranh b ng bạc trên nhiều vấn đề, từ công bằng xã hội đến nạn tham nhũng, cửa quyền, từ quyền lợi của người lao động đến đời sống giới nông dân, công nhân. Những cuộc nổi dậy của đồng b o tại Thái Bình, Xuân Lộc, những cuộc đình công của công nhân, đấu tranh của sinh viên,... cho thấy sự chuyển mình tích cực của cuộc đấu tranh n y. Những cuộc biểu tình khiếu kiện của dân chúng trước các cơ quan công quyền, trước trụ sở đảng CSVN cũng cho thấy người dân đã bắt đầu vượt qua những sợ hãi. Tất cả những nỗ lực đấu tranh n y đã được cổ vũ v phổ biến rộng rãi l m nâng cao tinh thần người dân trong nước, từ đó họ mạnh dạn tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi, cho những quyền tự do cơ bản của con người.

3- Vận Động Người Việt Tại Hải Ngoại

Từ khi th nh lập, Liên Minh Việt Nam Tự Do đã nỗ lực vận động người Việt ở khắp thế giới tham gia tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam.

a- Nỗ lực phát triển nhân sự.

Khởi đi từ những tập hợp quần chúng gồm những người Việt tỵ nạn cộng sản tại các nước tự do trên thế giới, cuộc biểu tình vĩ đại tổ chức tại th nh phố Leipzig v o ng y 22/07/90, lúc đó còn thuộc nước cộng sản Cộng Hòa Dân Chủ Đức, l nhịp cầu đầu tiên để những người Việt Nam sinh ra v lớn lên ở hai chế độ chính trị khác nhau cùng đứng bên nhau để tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Nỗ lực vận động cộng đồng người Việt sinh sống tại các nước cộng sản cũ tham gia v o công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam đã đạt được nhiều th nh quả tốt đẹp, cụ thể l việc gia nhập của một số th nh viên tại Tiệp từ năm 1991.

Nỗ lực n y đã được sự hưởng ứng mạnh mẽ trước cao tr o đấu tranh của người Việt tại Đức từ năm 1995 đến nay, đưa đến th nh quả l Đại Hội Liên Minh Việt Nam Tự Do tại Đức tổ chức v o ng y 31/5/97, qui tụ h ng trăm th nh viên thuộc nhiều tổ chức v hội đo n sinh hoạt trên khắp nước Đức.

Tháng 6 năm 2000, Phong Tr o Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Tự Do tại New Zealand đã chính thức gia nhập Liên Minh Việt Nam Tự Do. Th nh viên của phong tr o gồm các anh em du sinh tại đây v Phong tr o đã đạt được nhiều th nh quả rất khích lệ, cụ thể như vận động chính giới New Zealand hỗ trợ cho cho công cuộc đấu tranh cho Tự do dân chủ tại Việt Nam, lên tiếng bênh vực cho ông H Sĩ Phu...

Ngo i ra, các th nh viên Liên Minh Việt Nam Tự Do cũng nỗ lực tiếp xúc với đồng b o các nơi để quảng bá chủ trương v đường lối hoạt động qua những cuộc hội thảo, những cuộc hội luận trên các đ i phát thanh Việt ngữ, mở rộng địa b n hoạt động để thu hút thêm những th nh viên mới. Những nỗ lực n y được đánh dấu qua sự gia nhập của hai phong tr o th nh viên mới tại New Orleans v Colorado tại Hoa Kỳ, gia tăng nỗ lực hoạt động v nhân sự tại một số th nh phố tại Úc như Queensland, Tây Úc, Nam Úc ...

b- Các công tác, chiến dịch đấu tranh tại hải ngoại.

Kể từ khi th nh lập, Liên Minh Việt Nam Tự Do luôn luôn sát cánh, hiện diện cũng như phối hợp tổ chức cùng các đo n thể tại hải ngoại trong mọi công tác, chiến dịch tranh đấu cho nhân quyền, biểu tình đòi hỏi tự do v dân chủ cho Việt Nam như Chiến Dịch Tranh Đấu Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam (1991), Chiến Dịch Niềm Tin Thắng Bạo Lực (1993), Chiến Dịch Hai Mươi Năm - Một Thế Hệ (04/1995), Phong Tr o Đòi Hủy Bỏ Bản Án của Hòa Thượng Thích Quảng Độ v Tranh Đấu cho Những Người Bị Trù Dập v Bị Xử Án Bất Công tại Việt Nam (12/1995), Chiến Dịch H Sĩ Phu (10/1996),

Ngo i ra, Liên Minh Việt Nam Tự Do cũng tích cực tham gia những phong tr o hỗ trợ đồng b o trong nước trong nỗ lực vùng lên đấu tranh cho dân sinh dân quyền. Từ Thái Bình đến Xuân Lộc, Đồng Nai, Nam Định, ... đồng b o đã cương quyết đứng lên tố cáo tham nhũng, đòi hỏi chủ quyền trên các bất động sản v chống lại sưu cao thuế nặng. Nhiều Ủy Ban hỗ trợ đã được th nh lập khắp nơi nhằm phổ biến tin tức đấu tranh của đồng b o trong nước, phá vỡ hệ thống bưng bít thông tin trong nước v l m cho H Nội gặp rất nhiều khó khăn trong việc đ n áp các đo n biểu tình.

Tháng 5/1998, cuộc biểu tình phản đối của sinh viên Văn Lang cũng đã được đồng b o hải ngoại hỗ trợ tích cực qua Chiến Dịch Đòi Hỏi Quyền Được Giáo Dục cho sinh viên Văn Lang do Tổng Hội Sinh Viên Học Sinh Liên Bang Úc châu đề xướng.

Cuối năm 1999, cuộc đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo của LM Nguyễn Văn Lý bùng nổ tại Nguyệt Biều ; HT Thích Quảng Độ v Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cương quyết tổ chức những phái đo n cứu lụt, đặc biệt l đón HT Thích Huyền Quang về S i Gòn chữa bệnh ; Cụ Lê Quang Liêm v Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo mạnh dạn đòi hỏi quyền tự do h nh đạo... Liên Minh Việt Nam Tự Do đã cùng với cộng đồng người Việt khắp nơi tích cực hỗ trợ, tổ chức nhiều cuộc biểu tình, phát động phong tr o hỗ trợ cho Tự Do Tôn Giáo tại quốc nội, vận động chính giới tổ chức những cuộc điều trần về tình trạng đ n áp tôn giáo v nhân quyền tại Việt Nam.

Cuối năm 2001, những nh đấu tranh cho dân chủ trong nước phát hiện việc đảng v nh nước CSVN ký kết những hiệp định về biên giới v lãnh hải gây nhiều thiệt hại cho dân tộc. Liên Minh Việt Nam Tự Do đã lên tiếng báo động v tích cực tham gia v o cao tr o đấu tranh cho sự to n vẹn lãnh thổ được dây động trên to n thế giới.

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn)

Your Response Your Email Address Your Full Name

Answer: -- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 04, 2004

This VAS board was controlled by BI.P

Please don't use a fake email address; it creates a lot of technical problems for the community. For example, this software will send you an email alert if someone responds to your message and those alerts will bounce back to us if the address you type isn't valid.

-- -- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn) (KhusRuotNganDam@aol.com), June 05, 2004.Response to Những Nét Hoạt Động Chính cua LMVNTD

Noi nhu ban vay ,,thi ai that ai gia~?,,ban co that khong hay ban la thang congsan nam vung di pha hoai ?...hay la ban cung chi la phan tu pha hoai to chuc pha hoai anh em ? neu ban la phan tu ,hieu biet hoac la co chinh nghia thi ban den dong cua lai day anh em khong nen vao day ma noi bay...chi ngoai tru nhung thang congsan cho' bung bit liem dich congsan moi dung nhung doan hen ha de tien voi nhau vay thoi ,,,

-- lu cho' thui HANOI (vietnamcongsans@yahoo.com), June 05, 2004.

Response to Những Nét Hoạt Động Chính cua LMVNTD

img src="http://www.lmvntd.org/IMG/jpg/doc-48.jpg"

To^i bo? ddi 1 va`y CHA

va` VAS O cho POST PIC :)

Nhu+ng img tre^n la` SOURCE post duoc :) hi`nh LMVNTD

-- Just a test ai that ai gia (KhucRuotNganDam@aol.com), June 06, 2004.


Response to Những Nét Hoạt Động Chính cua LMVNTD

??? src="http://www.lmvntd.org/IMG/jpg/doc-48.jpg"

Error promp FROM vas

We can't accept messages with certain HTML tags; they can interfere with other users' browser.

Please back up and try plain text!

nHUNG SAO lmvntd POST DUOC pix :)

-- VAS BI.P .... (KhucRuotNganDam@aol.com), June 06, 2004.


Response to Những Nét Hoạt Động Chính cua LMVNTD

Tien su bo may thang nguy tac ba sao cho chet ret tha huong cau thuc ma cung noi xam ve MT nay voi MT no. Lan cuoi cung tui bay co the Hard-on duoc la lan thang cha Hoang Co Minh va may thang nguy tac dien lieu chet ve VN de bi vay den muc phai an thit nhau ma song sot ma cuoi cung van bi nguoi ta giet nhu giet cho dai. Bay gio tui bay het me xi quach roi, lo ma gom gop tien bac mua san dat o may cemetery di khong co luc chet lai broke nguoi ta quang me vao thung ngam xac chet de sinh vien y khoa lam may cai dissect dang hoc anatomy of the VNCH cannibals thi toi nghiep lam do lu cho ngu si kia.

-- Mat Tran Cai Mat Cac Lo Cac Bo May Day Ne! (DumaVNCH@Luchothoi.AncutMeo.Com), June 06, 2004.

Response to Những NÃt Hoạt Động ChÃnh cua LMVNTD

***

Cho du gi` thi cung la` VC-Hanoi nhung tay vao

-- Mat Tran To Quoc Cai Mat Cac Lo Cac Bo May Day Ne! (DumaVNCH@Luchothoi.AncutMeo.Com), June 06, 2004

Vui long an noi can than ke?o VC-Hanoi no' ti`m ra IP no' FUCK 1 ca;i va`o di't la` che't tuoi :) Dung loi du.ng cu.c Ku't trau ma` tuong la` cu't Hochi' me'n ro`i do'p va`o la` len toi THIEN DUONG Xa hoi chu nGHIA

-- Bc Hồ C Lẳng EAT SHIT nn nằm ngay trong Lng Cu Hồ :) SHhhiiiitttttttt (KhucRuotNganDam@aol.com), June 06, 2004.Response to Những Nét Hoạt Động Chính cua LMVNTD

Duong den ngay vinh quang

http://www.vietnamaudio.com/song_read.asp?id=791

-- Duong den ngay vinh quang (thewall@vietnam.rock), June 07, 2004.


Moderation questions? read the FAQ