Khi kẻ cướp la làng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,

Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

-------------------------------------------------------------------------------------------

Khi kẻ cướp la làng

Trich tu www.lmvntd.org - NGUYỄN NGỌC ĐỨC

(LÊN MẠNG THỨ NĂM 3 THÁNG SÁU 2004)

TRONG những ngày qua, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (CSVN) đă huy động toàn bộ các cơ quan truyền thông của họ, từ truyền h́nh, báo chí đến truyền thanh, internet, để tấn công Liên Minh Việt Nam Tự Do (LMVNTD) và tổ chức Montagnard Foundation của ông Kok Ksor là hai tổ chức khủng bố. Các bài viết trên báo Tuổi Trẻ, Lao Động,... với các tựa đề như "Tuyên chiến với tổ chức khủng bố", "Loại bỏ những kẻ khủng bố ra khỏi diễn đàn Liên Hiệp Quốc",... làm cho người đọc không am tường nội vụ có thể liên tưởng đến những nhóm khủng bố Hồi Giáo cực đoan đang làm cho cả thế giới phải bận tâm đối phó. Sự thật ra sao ? Tại sao nhà cầm quyền CSVN lại tấn công LMVNTD và tổ chức Montagnard Foundation của ông Kok Ksor là những tổ chức khủng bố ? Ai mới là những kẻ đáng bị lên án là khủng bố ?

Nội vụ khởi đi từ phiên họp kéo dài nhiều ngày trong tháng 5 vừa qua của Ủy ban các tổ chức phi chính phủ (Ủy Ban NGO) thuộc Hội đồng Kinh tế - Xă hội Liên Hiệp Quốc (ECOSOC), để xét đơn các tổ chức NGO xin được hưởng quy chế tham vấn của ECOSOC, cũng như duyệt xét khiếu nại của các quốc gia thành viên LHQ về các hoạt động của các NGO đă có quy chế tham vấn của Hội Đồng này. Điều cần biết là Ủy Ban NGO của ECOSOC gồm có 19 nước thành viên của LHQ, trong số đó có Trung Quốc, Cuba, Nga và một số nước ở Phi Châu như Cameroon, Côte d'Ivoire. Do đó, các quyết định của Ủy Ban NGO tùy thuộc rất nhiều vào quyền lợi của các quốc gia thành viên và những liên hệ quyền lợi giữa các quốc gia này với nhau. Trong phiên họp tháng 5 vừa qua, nhà cầm quyền CSVN đă cực lực phản đối đơn xin quy chế tham vấn của LMVNTD và đưa yêu cầu loại Transnational Radical Party, v́ tổ chức này đă tạo điều kiện cho Montagnard Foundation, một tổ chức đấu tranh cho đồng bào Thượng ở Việt Nam của ông Kok Ksor, có cơ hội lên tiếng tố cáo chính sách đàn áp người thiểu số ở Tây Nguyên vừa qua. Kết quả là Ủy Ban NGO đă bác đơn của LMVNTD và đề nghị đ́nh chỉ quy chế tham vấn của Transnational Radical Party trong ṿng 3 năm.

Điều cần nhấn mạnh ở đây là dù quyết định của ECOSOC ra sao, nó cũng không ảnh hưởng ǵ đến hoạt động của LMVNTD hay của các tổ chức NGO như Transnational Radical Party. Từ khi thành lập vào năm 1990 đến nay, LMVNTD không có quy chế tham vấn của ECOSOC, nhưng vẫn hoạt động hữu hiệu, vẫn tạo được ảnh hưởng trong dư luận quốc tế về các vấn đề nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, vẫn góp phần tạo áp lực từ thế giới đối với các vụ đàn áp đối kháng, tôn giáo hay đồng bào thiểu số trong nước. Do đó, việc có hay không có quy chế tư vấn của ECOSOC không hề ảnh hưởng ǵ đến hoạt động của LMVNTD.

Nếu đă không ảnh hưởng ǵ trên hoạt động đang có, tại sao các tổ chức NGO như Liên Minh Việt Nam Tự Do hay Transnational Radical Party muốn có quy chế tham vấn tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc ?

Như chúng ta biết, Liên Hiệp Quốc là một cơ chế quy tụ hầu hết các nước trên thế giới, Việt Nam là một thành viên của cơ chế này. LMVNTD là một tổ chức phi chính phủ, được thành lập từ năm 1990, nhằm cổ vơ cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Nền tảng và các phương hướng hoạt động của LMVNTD hoàn toàn dựa trên tinh thần của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc được công bố vào năm 1948 và các văn kiện của cơ chế này như các công ước quy định về quyền dân sự, chính trị hay kinh tế và xă hội. V́ nhận thấy những hoạt động của LMVNTD có thể giúp cho Hội Đồng Kinh Tế - Xă Hội Liên Hiệp Quốc (ECOSOC), đặc biệt là Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, hiểu rơ hơn t́nh trạng nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, nên từ năm 2001, LMVNTD đă nộp đơn xin được có quy chế tham vấn tại Hội Đồng này. Nếu có quy chế tham vấn, các tổ chức NGO có thể tham dự các cuộc họp của ECOSOC, có quyền chất vấn các nước thành viên LHQ về những vấn đề liên quan đến lănh vực hoạt động của NGO. Một trong những mục tiêu của LMVNTD khi nộp đơn xin quy chế tham vấn của ECOSOC là để có cơ hội đối diện trực tiếp với nhà cầm quyền CSVN, nhằm chất vấn và tranh luận một cách thẳng thắn về t́nh trạng nhân quyền và xă hội Việt Nam. Đây là điều mà nhà cầm quyền CSVN rất e sợ, nên họ đă làm mọi cách, kể cả bịa đặt những điều không có thật, để vu khống, bôi nhọ LMVNTD nhằm áp lực Ủy Ban NGO bác đơn.

Điều vu cáo phi lư thứ nhất là nhà cầm quyền CSVN gán LMVNTD và tổ chức Montagnard Foundation của ông Kok Ksor là hai tổ chức khủng bố.

Phi lư v́ cả hai tổ chức này đă hoạt động một cách hợp pháp nhiều năm ở khắp thế giới, được sự thừa nhận của nhiều quốc gia và không hề chủ trương dùng sức mạnh hay bạo lực để đấu tranh cho các mục tiêu đang theo đuổi. Trong khi đó, chỉ riêng vụ Tây Nguyên, cả thế giới đều lên án nhà cầm quyền CSVN đă đàn áp, khủng bố đồng bào Thượng, khi họ biểu t́nh một cách bất bạo động để đ̣i hỏi quyền tự do tín ngưỡng và được đối xử b́nh đẳng. Nhiều đồng bào Thượng đă bị chết trong vụ này ; một số đă bị bắt và một số khác đă phải trốn sang Campuchia để xin được tỵ nạn. Do đó, trong vụ Tây Nguyên, kẻ đáng bị buộc tội khủng bố chính là nhà cầm quyền Việt Nam. Khi biến cố này xảy ra, LMVNTD là một trong những tổ chức đă mạnh dạn lên tiếng tố cáo chính sách khủng bố này và vạch trần âm mưu kích động ḷng thù hận và đào sâu hố ngăn cách dân tộc. Đây là lư do mà nhà cầm quyền CSVN đă bày tỏ thái độ căm tức, thù hận đối với LMVNTD và đă buộc tội một cách vu vơ rằng LMVNTD là một tổ chức khủng bố.

Điều vu cáo phi lư thứ hai là nhà cầm quyền CSVN nói rằng LMVNTD bị Cục Điều Tra Liên Bang Hoa Kỳ (FBI) liệt vào danh sách các tổ chức hỗ trợ và tổ chức các hoạt động tội phạm và buôn bán ma túy !

Tại Hoa Kỳ, sự dính líu, dù chỉ là gián tiếp, với những hoạt động tội phạm và buôn bán ma túy, chắc chắn luật pháp không để yên cho các cá nhân hay tổ chức đó. Không lẽ FBI của Mỹ đă liệt LMVNTD vào danh sách đen, mà luật pháp của Mỹ lại để yên cho LMVNTD hoạt động một cách công khai như hiện nay hay sao ? Người có sự suy luận dù sơ đẳng cách mấy, cũng thấy đươc sự phi lư trong lời lẽ vu cáo của nhà cầm quyền CSVN. Tuy là phi lư, nhưng sự vu cáo này đă ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của một tổ chức đang tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, do đó LMVNTD đang nghiên cứu các khía cạnh luật pháp tại Hoa Kỳ để mang vấn đề vu cáo này ra trước ṭa án để được minh bạch và đ̣i hỏi một sự trừng phạt đối với nhà cầm quyền CSVN.

Điều vu cáo phi lư thứ ba là nhà cầm quyền CSVN cho rằng LMVNTD t́m cách phá hoại công cuộc xây dựng và phát triển Việt Nam.

Trước khi phân tích sự phi lư trong lời cáo buộc này, chúng ta thách thức nhà cầm quyền CSVN trả lời các câu hỏi như : Ai đă đưa đất nước vào nguy cơ phá sản trong thập niên 80 ? Ai đă tạo nên t́nh trạng tŕ trệ kinh tế của Việt Nam trong nhiều năm ? Ai đă khiến cho Việt Nam có một khoảng cách tụt hậu đáng ngại với các quốc gia trong vùng ? Ai đă biến guồng máy cai trị và hành chánh trở thành tham nhũng và hủ hóa như hiện nay ? Ai đă để mặc cho nhiều phụ nữ và trẻ em bị bắt hay bị bán vào các động măi dâm ở nước ngoài ? Ai đă khiến cho công nhân Việt Nam bị đánh đập, ngược đăi ở nhiều nơi trên thế giới ?

Từ xưa đến nay, đảng CSVN luôn luôn theo chủ nghĩa "đổ thừa", nên họ sẽ bắt đầu các câu trả lời với chữ "tại" hay chữ "bị", như "tại bọn phản động phá hoại", "bị các nước thù nghịch cô lập",... và chắc chắn họ sẽ không bao giờ nh́n nhận rằng chính họ mới là những kẻ đă và đang phá hoại công cuộc xây dựng và phát triển Việt Nam. Ở các nước dân chủ, một đảng phái chính trị như vậy, đă bị quần chúng loại trừ ra khỏi vị trí cầm quyền từ lâu. Nhưng ở Việt Nam, đảng CSVN vẫn tiếp tục cầm quyền, vẫn tiếp tục phá hoại đất nước, v́ họ đă dùng mọi cách để giữ quyền, kể cả biện pháp khủng bố để diệt trừ mọi mầm móng chống đối.

Trong khi đó, về phía LMVNTD, mục tiêu hoạt động bao giờ cũng chú trọng đến nhu cầu phát triển và canh tân đất nước. Vào năm 1997, LMVNTD đă công bố văn kiện chính trị "Con đường dân chủ hóa và phát triển Việt Nam" nhằm đưa ra những đề nghị cụ thể để từng bước dân chủ hóa Việt Nam trong ḥa b́nh cùng với một số định hướng để phát triển Việt Nam trong dài hạn. Dựa trên tinh thần của văn kiện chính trị này, LMVNTD đă nỗ lực đóng góp vào nhu cầu dân chủ hóa Việt Nam và đă có những kế hoạch cụ thể nhằm hỗ trợ cho nhu cầu phát triển đất nước trong dài hạn. Mặc dù những nỗ lực này c̣n rất khiêm nhường, nhưng LMVNTD có quyền tự hào là một tổ chức đă và đang đóng góp một cách tích cực cho một tương lai mới của Việt Nam. Hẳn nhiên tương lai này khác hẳn với tương lai mà đảng CSVN mong muốn, nhưng nó là tương lai mà mọi người Việt Nam đang chờ đợi, đó là một nước Việt Nam dân chủ, phát triển và phú cường.

***

Ngày xưa, có một kẻ cướp đầy thủ đoạn, sau khi dí dao lột hết tiền bạc của nạn nhân ở giữa chợ, trong khi nạn nhân c̣n đang bàng hoàng hoảng sợ, hắn la làng "bớ người ta, có ăn cướp !". Cả chợ xôn xao, hổn loạn. Thừa lúc đó, hắn lĩnh mất, mà không ai để ư. Ngày nay, không phải chỉ có một tên cướp, mà là cả một tập đoàn đồng lơa với nhau từ trên xuống dưới. Chúng cướp tài sản của những người làm ăn lớn, với khẩu hiệu sặc mùi chiến tranh là "đánh tư sản mại bản". Chúng tiêu diệt giới làm ăn nhỏ với chính sách gọi là "cải tạo tiểu thương". Chúng cướp ruộng vườn một cách trắng trợn khi đề ra kế hoạch "cải cách ruộng đất",...

Những vụ cướp này xảy ra chưa lâu, người Việt Nam không thể nào quên. V́ không thể quên, nên người Việt Nam luôn đề cao cảnh giác, không để cho tập đoàn này tiếp tục "cướp giữa ban ngày". V́ không thể quên, người Việt Nam không để tập đoàn này vừa ăn cướp, vừa la làng như hiện nay. V́ không thể quên, người Việt Nam luôn luôn mạnh dạn tố cáo tập đoàn này không những đă có những hành động cướp giật tài nguyên đất nước một cách trắng trợn, mà c̣n đang trở thành một tập đoàn khủng bố.

Sau biến cố ngày 11/9, thế giới đang dần dần nhận được ra một điều. Đó là nạn khủng bố thường xuất phát từ những chế độ độc tài. Mặt khác, người ta cũng hiểu được thêm một điều, khủng bố không chỉ là những hành động gây thương vong cho những người vô tội, mà c̣n là những hành động làm khủng hoảng tâm lư quần chúng hay gieo rắc sự sợ hăi.

Rơ ràng, đặc tính độc tài của chế độ CSVN đang là một mối đe dọa đối với thế giới. Rơ ràng, với những biện pháp đàn áp điên cuồng những người khác chính kiến, đàn áp những đ̣i hỏi ôn ḥa của đồng bào sắc tộc, đảng CSVN đang theo đuổi một quốc sách khủng bố. Song song với quốc sách khủng bố đang bị dư luận trong và ngoài nước lên án, đảng Cộng Sản Việt Nam c̣n đang lộ nguyên h́nh là một tập đoàn bán nước. Sau vụ nhượng đất ở biên giới phía bắc, nhà cầm quyền CSVN đang chuẩn bị thông qua Hiệp Ước Phân Định Vịnh Bắc Bộ và hàng ngàn cây số vuông lănh hải đang có nguy cơ biến mất trên bản đồ Việt Nam.

Là người Việt Nam, chúng ta không thể dửng dưng trước những hành động gây nguy hại lâu dài cho quyền lợi của dân tộc. Do đó, đấu tranh để chấm dứt chế độ "khủng bố và bán nước" hiện nay tại Việt Nam phải là nhiệm vụ của mọi người Việt Nam yêu nước.

Nguyễn Ngọc Đức

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 03, 2004


Moderation questions? read the FAQ