Công an CSVN thường xuyên đọc lén e-mails các những người dùng dịch vụ mạng lưới quốc nội.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Công an CSVN thường xuyên đọc lén e-mails các những người dùng dịch vụ mạng lưới quốc nội.

HÀ NỘI (VB) - 13/08/2001 - Theo tin từ tờ báo San Jose Mercury News loan hôm Thứ Hai 13-8-2001 th́ công an CSVN đang theo dơi để t́m bắt một số người lập trang web có tính cách chống đối tại quốc nội. Hơn thế, công an c̣n thường xuyên vào lục lọi các hộp thư e-mails của người mua dịch vụ Internet, kể cả các nhà ngoại giao nước ngoài. Tuy nhiên người đứng đầu internet VN cũng phải công nhận là bức tường lửa không c̣n hữu hiệu nữa, nhiều tổ chức Việt kiều hải ngoại đă phá thủng bức tường đó.

Ông Đỗ Quư Đoàn, chủ tịch Dự Án Vietnam Website Project thuộc Bộ Văn Hóa Thông Tin, thú nhận với kư giả Mark McDonald của báo Mercury News rằng "Kiểm soát bằng bức tường lửa không c̣n hữu hiệu nữa. Nếu có ai muốn vượt bức tường lửa, họ sẽ vượt được. Đây chỉ là biện pháp kỹ thuật. Nếu chúng ta đặt tất cả hy vọng tương lai của chúng ta vào tường lửa, th́ hỏng cả."

Lời thú nhận đó từ một cán bộ kỹ sư cao cấp của Cộng Sản không có nghĩa là dẹp bỏ Bức Màn Sắt Internet của Hà Nội hoàn toàn đâu. Từ vài năm qua, CSVN vẫn chăm chỉ học hỏi cách thức và đường lối từ Trung Quốc làm thế nào ngăn chặn các trang chống cộng từ hải ngoại.

Báo Mercury cho biết là hiện nay tại Việt Nam, bức tường lửa đă ngăn chận hơn 3,000 trang webs có tính cách dâm đăng và không lành mạnh.

Nhưng những trang Web về tôn giáo và các tổ chức chính trị hải ngoại cũng bị Cộng Sản nghi ngờ và ngăn chặn.

Đỗ Quư Đoàn tuyên bố rằng: "Dĩ nhiên, chúng ta có những trang web chính trị xấu", và v́ thế nhiệm vụ của ông ta là không làm cho chúng ảnh hưởng vào dân chúng VN được.

Tuy nhiên ông ta cũng tự thú bất lực trong việc chặn tin tức khi ông ta nói: "nhưng người ta cũng có thể nhận thông tin đó xuyên qua email, fax hay radio. Không ai kiểm soát nổi cả."

Nhà nước thú nhận là bức tường lửa làm nản ḷng nhiều doanh gia v́ mạng lưới trở nên quá chậm.

Công an gần đây cũng bắt đầu khám phá một hiện tượng mới - các trang web chống đối chính trị thực hiện từ trong nước VN.

Đỗ Quư Đoàn thú nhận, "Vâng, chúng tôi đang truy t́m các trang đó," mà không bàn thêm ǵ.

Để đối phó với các nhà bất đồng chính kiến, Hà Nội như dường liên tục chiến lược bố ráp nhà cửa, cắt dây phone và tịch thu máy vi tính.

Các nhà bất đồng chính kiến phải dùng các tiệm cà phê Internet - đang mọc ở nhiều thành phố lớn - để gửi các bản văn chống đảng. Một nhà hoạt động đă có 2 máy vi tính và 1 máy fax bị công an tịch thu đă kể rằng bây giờ ông phải đội nón và hóa trang khi đi quán cà phê Internet. Ông dùng các quán khác nhau mỗi lần đi và thường đổi xe taxi khi tới đó.

VN mới có Internet ba năm rưỡi nay, có 5 hăng cung cấp dịch vụ Internet, tất cả đều là quốc doanh, cho thuê lối vào Internet xuyên qua 1 cổng duy nhất của VN từ hăng quốc doanh Vietnam Data Communications Co. Ngay cả với dân số 77 triệu người, VN chỉ có 135,000 người dùng Internet, phần lớn v́ giá quá cao.

Lục lọi các hộp thư email cũng là tṛ thường dùng của công an cộng sản Việt Nam, ngay cả đối với người nước ngoài, và cả các nhà ngoại giao quốc tế.

Theo SJ Mercury, một nhà ngoại giao Tây Phương nói tiếng Việt lưu loát kể lại rằng một hôm có hai thợ sửa chữa tới ṭa đại sứ của ông để sửa 1 chỗ hư hỏng trong mạng lưới gửi email. Trong khi họ sửa máy vi tính, nhà ngoại giao này nghe lỏm được người này nói với người kia rằng chuyện hư hỏng xảy ra v́ 1 trong những tay ḍm lén của nhà nước đă chui vào lục lọi quá đà.

-- lu cho' thui hanoi (vietnamcongsan@yahoo.com), June 03, 2004

Answers

Response to CĂ´ng an CSVN thường xuyĂªn đọc lĂ©n e-mails cĂ¡c những người dĂ¹ng dịch vụ mạng lưới quốc nội.

hoi oi thi o my cung dau co kem gi vn canh sat cung nghe len dien thoai cua dan do thoi cha noi may

-- patriot (dogntiger01@yahoo.com), June 16, 2004.

Response to CĂ´ng an CSVN thường xuyĂªn đọc lĂ©n e-mails cĂ¡c những người dĂ¹ng dịch vụ mạng lưới quốc nội.

Dung vay ,tren the gioi mot so thanh phan bi coi la toi ac thi bi theo doi voi su dong y cua toa an .Tai VN tat ca moi nguoi dieu bi theo doi vi tat ca moi nguoi dieu la thanh phan dong ngay ca thanh phan lanh dao ,toi cho thi du dien hinh la Chu An Lai ,Dang Tieu Binh van bi Mao Thanh Dong theo doi va muu sat .

-- thich du thu (toollover@comcast.net), July 29, 2004.

Moderation questions? read the FAQ