Hỏi thêm một câu

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tui việt cộng nói gía xăng dầu lên cao , tụi nó phải chiụ lổ

Cầy hương thắc mắc vầy ? NGU sao mà chịu lổ ? gía MUA SAO TH̀ BÁN VẬY THEO nhu cầu cũa người dân ? tại sao phải chiụ lổ ?

theo đít mấy thằng cắc chú nói tiếng tiều hay quăn hay quan thoại nên mấy thằng to đầu trong TƯ đảng NGU hết rồi

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), June 03, 2004

Answers

Response to Hỏi thĂªm một cĂ¢u

Thật ra th́ tụi nó sợ nếu để giá cả xăng đầu trôi nổi theo giá thị trường th́ tụi nó sẻ không quản lư nổi t́nh h́nh vật giá và đưa tới toàn bộ giá trị hàng hoá bị gia tăng. V́ chính sách lương bổng của Việt Nam quá cứng ngắc không theo cung cầu và mức sống của thị trường cho nên sẻ làm đồng tiền mất giá dẩn tới mức lạm phát tăng. Lạm phát tăng th́ phát triển GDP sẻ bị giảm v́ nếu chỉ tăng GDP 10% 1 năm nhưng lại bị lạm phát 20% th́ coi như GDP tăng theo con số âm! V́ để tránh bị lạm phát... chúng đành bù lổ cho nhiều ngành quan trọng như xăng dầu và năng lượng (điện)! Đây cũng là 1 biện pháp nhưng về lâu, về dài sẻ làm ngân khố càng yếu kém mà thôi v́ t́nh h́nh phát triển ngày càng có đ̣i hỏi cao về năng luợng th́ mới phát triển được.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), June 03, 2004.

Response to Hỏi thĂŞm một câu

ua~ VN co´ ga^`n 10 cai gie^´ng daû``... nhu*ng ngu qua´ ddem daû` tho^ ddi ba´n re~ ....mua xa(ng, dâu` ve^``ba´n gia´lo^~ cho da^n. ca´n bo^. va` ca´c công ty tha ho^`buo^n laû sang campuchia .va` ddem mobilphone la^.u ve^` VN ....hoan ho^dda?ng tham nhu~ng, ngu nhu* vi.t CSVN .......nha` may´ lo.c daû` DUNG QUAT phai? cho*`dde^´n na(m thi`n bao~ lu.t mo*i´xong ....hoan ho^ " BE´C " va` dda?ng Vi.t cô` .......

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), June 03, 2004.

Response to Hỏi thĂªm một cĂ¢u

a ha ......VN bay gio` la` noi xuat cang dau tho ma` sao lai. co' van de ve gia ca dau "lo " voi' " loi`" trong nay` ....khong le may con Vem dit' do khong biet xai dau xang sao ??? hay la` chung' ban' dau^` ra nuoc ngoai` roi nhap than cui~ ve cho dan xai` ???

-- MA CO DIEM DUC. HO CHI MINH (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), June 04, 2004.

Response to Hỏi thĂªm một cĂ¢u

Đào Được Một Cái Hố ___ Một bữa nọ, hai bố con VEM cùng làm vườn. VEM con thấy bố đào một cái hố lớn liền hỏi: ___ - Bố ơi, đất mới đào lên nhiều thế này làm sao bây giờ? ___ Bố VEM hỏi lại: - Vậy theo ư con th́ làm như thế nào? ___ VEM con nói như một phát kiến: ___ - Khó ǵ đâu bố! Đào thêm một cái hố nữa, rồi xúc tất cả đống đất này chôn xuống đó là xong hết bố ạ.

-- Đào Được Một Cái Hố (vietnamcongsans@yahoo.com), June 05, 2004.

Moderation questions? read the FAQ