Không Lẽ Thấy cộng sản Việt Nam Giết Người, Giết Dân Tộc Mà Làm Lơ ? Đễ Họ Lộng Hành? Nhân Tài Đâu Rồi ? Tuổi Trẽ Đâu Rồi ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,

Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

-------------------------------------------------------------------------------------------

Không Lẽ Thấy cộng sản Việt Nam Giết Người, Giết Dân Tộc Mà Làm Lơ ? Đễ Họ Lộng Hành? Nhân Tài Đâu Rồi ? Tuổi Trẽ Đâu Rồi ?

Trich tu Dai Hoc Phuc Quoc - Đăng ngày 08 10, 2003 - 04:10 PM bởi Admin

Nhắn gởi tất cả các sinh viên phục quốc.

CSVN là chế độ giết người v́ muốn độc quyền cai trị đất nước và bất chấp máu đổ thành sông, xương chất thành núi . Đây là một vài chính sách họ đă áp chế trên dân tộc Việt Nam :

Thứ nhất : chiến dịch cải cách ruộng đất. Họ đă làm ǵ trong chiến dịch này? Chặt đầu phanh thây hàng ngàn người dân vô tội mà họ cho là địa chủ. Giết bằng cách nào? ( Tùng Xẽo ) Có nghĩa là một bên trống một bên dao. Cứ mỗi tiếng trống (Tùng) th́ dùng dao (Xẽo) một miếng và tiếp tục như vậy cho đến khi người đó chết. Ngày này qua ngày nọ máu dân tộc Việt Nam chảy thành sông.

Thứ hai : Chính sách tiêu diệt chất xám. Họ đă làm ǵ trong chiến dịch này? Bắt bớ, xiềng xích, giết chóc những Văn Hào Nhân Sĩ mà họ cho rằng có kiến thức và tŕnh độ kể cả Tu sĩ. Đến nỗi các nhà tu , nhà văn, thơ... Những người dùng ng̣i bút nói lên tiếng nói phản ảnh văn hoá và xă hội....hầu như biến mất thay vào đó là nhà tù và kẽ cai tù ngày càng nhiều lên.

Thứ ba: Chiến dịch tiêu diệt tư bản. Họ đă làm ǵ? Ngang nghiên cướp đoạt đi tài sản của những người dân mà họ chụp lên cho một cái mũ gọi là Tư bản. Dùng chính sách ĐỔI TIỀN năm lần bảy lược và chỉ cho mổi người công dân chỉ được đổi vài trăm mà thôi. Có nghĩa là ai có tiền triệu th́ cũng chỉ đỗi được có vài trăm, phần c̣n lại th́ bỏ thùng rác. Biết bao nhiêu người đă nhảy lầu tự tử v́ mất hết tài sản. Cái đắng cay hơn là những kẽ không giàu có ǵ, nhưng họ có một ít vốn nhỏ đễ buôn bán làm ăn và nuôi gia đ́nh cũng tan theo mây khói trong những lần đó. Gia đ́nh họ đă khổ mới ăn cơm độn khoai ḿ th́ bây giờ ăn khoai ḿ một trăm phần trăm luôn hoặc là khoai ḿ cũng không có mà ăn.

Đây chỉ là một vài chính sách trong hàng ngàn chính sách của CSVN áp dụng trên dân tộc. Như vậy bạn cùng chúng tôi cùng ngồi xuống nghĩ xem tại sao họ làm như vậy?

Xin chắc với các bạn rằng chỉ v́ một mục đích đó là muốn độc tài cai trị đất nước và bằng mọi thủ đoạn cho dù là bằng máu của dân tộc. V́ muốn độc tài nên họ đă tùng xẽo những người địa chủ bởi lẽ giàu có th́ mới có thời giờ và tiền bạc đễ chống lại với CSVN. Bởi v́ sợ những người trí thức phản ảnh sử sai lầm của đảng và t́m cách lấy lại công lư nên phải xiềng xích và bắt bớ.

Bởi v́ Tư bản luôn là kẽ thù của chủ nghĩa cộng sản nên họ phải tiêu đời.

Tóm lại một chế độ muốn giữ lấy quyền lực cai trị và sẳn sàng làm mọi việc kễ cả giết người, cướp của,....th́ có nên đễ cho họ tiếp tục nắm chính quyến không? Câu hỏi đă rơ, tội ác và chi tiết đă tŕnh bày. Chúng tôi đễ cho bạn tự quyết định cho vận mạng của đất nước và phải xử sao, làm ǵ với chế độ này? Mến chào bạn và mong rằng bạn không nở đứng nh́n CSVN giết người và tiếp tục giết người. Ngày nào c̣n cộng sản trên đất Việt Nam th́ ngày đó sẽ c̣n những chiến dịch cải cách ruộng đất ngày càng tinh vi hơn và có lẽ ngày đó sẽ đến lược gia đ́nh của bạn và chúng tôi. Bạn c̣n chờ ǵ nữa mà không đứng lên thế Thiên Hành Đạo, đem xuống cái phần c̣n lại thối nát của đệ tam cộng sản.

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 02, 2004

Answers

Response to KhĂ´ng Lẽ Thấy cộng sản Việt Nam Giết Người, Giết DĂ¢n Tộc MĂ  LĂ m Lơ ? Đễ Họ Lộng HĂ nh? NhĂ¢n TĂ i ĐĂ¢u Rồi ? Tuổi Trẽ ĐĂ¢u Rồi ?

Hệ Thống Phụ Nữ Việt Nam Nô Lệ Đang H́nh Thành Ở Đài Loan Mà Thủ Phạm Là Chế Độ Cộng sản Việt Nam

Trich tu Dai Hoc Phuc Quoc - Đăng ngày 05 18, 2003 - 04:46 PM bởi HoaiBao

Cộng sản Việt Nam là thủ phạm của khoảng trên dưới một trăm ngàn phụ nữ Việt Nam dưới h́nh thức (cô dâu) và đang dần dần biến thành hệ thống nô lệ hợp lệ ở Đài Loan. "Thật là một sỉ nhục cho Dân tộc Việt Nam" lời nhận định của một Linh Mục trong phần phỏng vấn đặc biệt do Việt Dũng thực hiện trong cuốn băng có tựa đề (Triệu Đoá Hồng Cho Người Phụ Nữ Việt Nam)

Hiện nay ở Đài Loan đang có khoảng trên dưới một trăm ngàn phụ nữ Việt Nam mang danh nghĩa là (Cô dâu) nhưng thật sự đang làm nô lệ cho người Đài Loan. Tuy nhiên con số này chưa dừng ở đây, nó sẽ phát triển rất mạnh trong những ngày tới. Nếu chúng ta nhắm mắt trước oan nghiệt này và đễ cho số phụ nữ Việt Nam tăng lên hai trăm hoặc ba trăm ngàn hoặc hơn th́ lúc đó chế độ phụ nữ Việt Nam nô lệ coi như được thành lập và hợp pháp Ở Đài Loan. Gần đây phong trào mua phụ nữ Việt Nam ở Đài Loan về làm người ở, phục vụ những tṛ tiêu khiển xác thịt, làm gái măi dâm. Lúc đầu lấy danh nghĩa làm vợ, sau đó ép vào những nơi tội lỗi. Có những cô đang tuổi xuân xanh chưa biết ǵ hết đă phải bị bán vào những chỗ này. Ngoài việc phục vụ pḥng the cho người chồng, c̣n bị ép phải phục vụ luôn cho những người bạn của chồng ḿnh, nếu không sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Sau khi những ông chủ đă chán chường rồi th́ lại gă hoặc bán cho một người chủ khác. Thật đau thương cho những người phụ nữ Việt Nam và "Thật là một Sỉ nhục cho Dân tộc Việt Nam" do một Linh mục nhận xét trong cuộc phỏng vấn đặc biệt đă được thực hiện bởi Việt Dũng trong cuốn băng có tựa đề (Triệu đoá hồng cho người phụ nữ Việt Nam)

Thủ Phạm của những cô gái Việt Nam nô lệ này là bàn tay lông lá của chế độ Cộng sản Việt Nam. Họ không những đă nghèo nàn hoá đât nước Việt Nam từ thể xác tới tâm linh mà c̣n bôi nhọ cho người Việt. Một chế độ đă đến lúc phải chấm hết.

Hỡi tuổi trẽ Việt Nam khắp năm châu bốn bễ, hăy tỉnh thức đễ nh́n nhận ra việc này và viết luận án đễ kết thúc chế độ đẫm máu này, hoặc bạn hăy giúp một tay đễ thực hiện luận án bong bóng bay và đèn Khổng Minh đễ vận động Đồng Bào đứng lên đễ làm cuộc cách mạng chấm hết chế độ khốc liệt này. Chắc chắn không cần nói các bạn cũng biết kết quả của đất nước Việt Nam ra sao nếu bạn và chúng tôi quyết định không làm ǵ hết. Như vậy có nghĩa là đất nước và Dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục đẫm máu và nước mắt dưới lưởi dao cộng sản, phụ nữ Việt Nam rồi đây sẽ chịu cảnh nô lệ nơi đất khách quê người. v.v...Khi những người phụ nữ mà cộng sản đă đễ cho bán đến đây ngày càng nhiều th́ những phụ nữ mang danh nghĩa cô dâu này sẽ dần biến thành một hệ thống người Việt nô lệ ra đời ở Đài Loan rồi sau đó những nước khác là điều chắc sẽ không tránh khỏi.

Hy vọng rằng các bạn sẽ làm việc ǵ đễ bảo vệ đất nước Việt Nam khỏi bàn tay lông lá và tội lỗi của chế độ cộng sản, nhất là bảo vệ những người phụ nữ yêu kiều Việt Nam tay mền chân mơng. Họ là những người Mẹ Việt Nam, và họ không thễ là nô lệ của một nước ngoại bang nào hết.

Là người Việt Nam nhất là tuổi trẽ nhất định phải ra tay đễ gánh vác và đấu tranh cho công lư và trừng phạt chế độ cộng sản đă trực tiếp sỉ nhục Dân tộc bằng cách bán đi những người phụ nữ mà đă từng là Mẹ của ḿnh. Một chế độ sáng suốt lănh đạo không thể có việc trái ngang này xảy ra, và kết thúc chế độ này là một việc của mỗi người mang ḍng máu Việt Nam.

V́ vậy nhờ bạn hăy tức thời viết thư gởi cho Tổng thống và quốc hội các nước ở địa phương của bạn cúng báo chí đễ nói cho họ biết và nhờ họ giúp một tay chăn đứng sự sỉ nhục này cùng trừng phạt chế độ đă tạo điều kiện cho sự ra đời tăm tối và đi ngược lịch sử này.

Hoài Bảo

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 02, 2004.


Response to KhĂ´ng Lẽ Thấy cộng sản Việt Nam Giết Người, Giết DĂ¢n Tộc MĂ  LĂ m Lơ ? Đễ Họ Lộng HĂ nh? NhĂ¢n TĂ i ĐĂ¢u Rồi ? Tuổi Trẽ ĐĂ¢u Rồi ?

Tại Sao Phải Tiêu Diệt Chế Độ Cộng Sản?

Trich tu Dai Hoc Phuc Quoc - Đăng ngày 05 17, 2003 - 04:13 PM bởi Admin

Chế độ nào dùng máu của Dân tộc đễ đổi lấy địa vị và quyền lực th́ phải tiêu diệt.

Các bạn sinh viên mến,

Nếu viết sách đễ kễ tội ác của Cộng Sản Việt Nam th́ chưa chắc đă có thể kể hết được. Tuy nhiên đại học xin tóm tắt và nêu lên vài điểm đễ bạn nhất là sinh viên trong nước có thêm tài liệu và sức mạnh trước sự thật phủ phàng mà chế độ cộng sản đă đang và sẽ c̣n áp đặc lên dân tộc và chính bản thân bạn.

Điểm đầu tiên đưa đến tất cả những tội ác của chế độ Cộng Sản Việt Nam là độc Đảng. Từ độc Đảng đă đưa họ đến độc tài và đă gieo lại đau thương, tang tóc và đẩm máu cho dân tộc. Tại sao nói như vậy? V́ họ có thể tự quyết định làm bất cứ việc ǵ kễ cả giết người đễ giữ quyền lực mà không có sự cản trỡ nào hết. Thí dụ như phong trào (Cải cách ruộng đất, tiêu diệt chất xám.v.v..) Nói rơ hơn là Cộng sản Việt Nam dùng chính sách này đễ hợp thức hoá kế hoạch giết người của họ. Phong trào cải cách ruộng đất đễ chặt đầu hàng triệu các tư bản và địa chủ Việt Nam trong đó có người thân của bạn. Tại sao họ lại giết địa chủ? v́ họ biết rằng tư bản và địa chủ có sức mạnh và nguy hiểm cho chế độ sau này. Chính sách tiêu diệt chất xám cũng vậy. Cộng sản bắt bớ, giam giữ, và hà hiếp tất cả những nhà trí thức, nhất là những nhà văn, thơ, thi hào nhân sĩ. Tại sao? Nói chung ai có tŕnh độ và khả năng làm việc có hệ thống, có thể trỡ thành lănh đạo yêu nước th́ sẽ bị tiêu diệt bằng cách này và cách khác. Một đất nước không thễ đi lên nếu như nhân tài bị tiêu diệt.

Bạn mến! không phải Cộng sản định làm việc này mà họ đă áp dụng những ngang trái này trên dân tộc Việt Nam. Việc của đại học là nói cho bạn biết về chế độ Cộng Sản Việt Nam đang tàn phá và giết chóc dân tộc Việt Nam đễ họ được quyền lực và được nhà cao cửa rộng trên một quan điểm thật thà và công bằng. Như vậy bạn sẽ là người quyết định phải làm ǵ đễ kết thúc chế độ này trong khả năng của bạn.

Điểm thứ hai là Cộng sản Việt Nam đă dùng chính sách ngu dân đễ lừa gạt dân tộc Việt Nam và lật ngược lịch sử. Bạn và chúng tôi đều là những người bị gạt của chế độ. Tại sao nói như vậy? Thí dụ Cộng sản nói rằng Việt Nam có tự do. Nhưng nếu bạn ra đường nói rằng đường lối của cộng sản là sai lầm th́ sẽ bị bỏ tù ngay. Như vậy đâu có thể gọi là tự do. Hiểu đúng hơn là chỉ có Cộng sản mới có quyền tự do và phê b́nh ai đúng ai sai theo định nghĩa của cộng sản chứ khộng được ai phê b́nh đảng v́ họ cho đảng của họ luôn đúng kễ cả những việc sai và ai dám nói là sẽ trả cái giá ở tù. Cứ như vậy đêm qua ngày tới họ tập cho dân tộc Việt Nam một cái thói quen sợ ở tù và giử im lặng trước tội ác của cộng sản và chính sách ( ngu dân ) được h́nh thành trước bạo lực của cộng sản. Hiểu được điều này đại học xin cùng chia xẽ với các bạn trẽ và nói cho bạn biết tại sao phải tiêu diệt cộng sản c̣n việc làm thế nào chúng tôi đễ bạn tự viết luận án và kế hoạch chờ sẳn đễ chờ cái ngày chung mà đem ra thực hiện.

Cộng sản nói rằng nước Việt Nam (ấm no). đại học muốn hỏi bạn có đúng là dân tộc Việt Nam ấm no hay đảng viên cộng sản ấm no. Hăy nh́n vào bạn trước và hỏi ḷng bạn rằng (Tôi có ấm no hay không? chiếc xe đạp của tôi hư có tiền đễ sữa hay không? Hay tôi từ lúc chín mười tuổi đă phải đi vá xe đạp ở lề đường hoặc theo mẹ ra chợ buôn gánh bán bưng đễ mua vài lon gạo và bó rau về chấm nước mắm đễ đêm đó khỏi chết v́ đói, và đễ có sức ngày mai đi vá xe đạp tiếp.

Cái cảnh dựng lều bên đường đễ bán thuốc lá, vá xe đạp, bán xăng v.v... là những công việc cho dân tộc Việt Nam ngày nay cũng như bạn và sinh viên chúng tôi dưới sự cai trị của chế độ cộng sản. Không lẽ bọn sinh viên chúng ta từ ngàn xưa đến nay được mệnh danh là tuổi trẽ tài ba mà lại đễ cho chế độ cộng sản gồm những thành phần không có đủ tŕnh độ lănh đạo từ tất cả mọi mặt, thậm chí không biết làm toán lớp sáu như là (trục căn thức ở mẫu số) chà đạp lên nhân phẩm của của dân tộc Việt Nam như vậy sao?

Các bạn hăy nhớ rằng chuẩn bị cho cuộc cách mạng đễ giải thể chế độ cộng sản Việt Nam không phải là chuyện phản động hay là ghê gớm ǵ đâu. Đây là một việc phải làm như một trách nhiệm của mổi người mang cái Họ Việt Nam. Làm việc này cũng giống như bạn bắt con sâu từ trong nồi canh ra vậy. Không lẽ bạn thấy con sâu trong nồi canh mà đễ vậy ăn được sao. Nếu bạn không đỗ nồi canh đó đi th́ ít nhất cũng bắt con sâu ra chứ.

Bất cứ một chế độ nào, hoặc họ dùng cái tên ǵ đi nữa th́ cũng nhất định phải có những cái quyền căn bản đễ làm người. Nếu không th́ phải đem nó xuống như Liên Xô, Sadam, Taliban.v.v...và đây là một việc hiển nhiên trong đạo lư làm người.

Nói đến đây chắc các bạn sẽ hỏi rằng nếu muốn góp phần th́ bạn phải làm ǵ? Xin trả lời: bạn có thể góp một tay trong bước đầu là vận động ḷng yêu nước của Đồng bào sau khi đă có nhiều người ủng hộ và xuống đường th́ cuộc cách mạng kết thúc chế độ cộng sản bắt đầu. Làm sao đễ vận động ḷng yêu nước. Các bạn hăy giúp một tay bằng cách dùng những chiếc bong bóng bay đễ thả lên những chiếc cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Đây là lá cờ Việt Nam mà không ai được thay nó đi v́ nó đă có từ thời lập quốc, tuy nhiên cộng sản iệt Nam đă ngang nhiên thay đổi và bây giờ bạn và chúng tôi tuỗi trẽ đầu đội Trời chân đạp đất phải dựng nó lên lại. Khi Đồng bào trong nước thấy cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay họ sẽ hiểu rằng ngày tàn cộng sản đă đến và sẽ xuống đường cùng bạn đễ kết thúc chế độ này. Ngoài ra c̣n có luận án dùng đèn Khổng Minh đễ thả truyền đơn kêu gọi Đồng bào xuống đường ( bạn có thể tham khảo thêm luận án này trong phần Luận án cứu nước trong thư viện của đại học ).

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 02, 2004.


Response to KhĂ´ng Lẽ Thấy cộng sản Việt Nam Giết Người, Giết DĂ¢n Tộc MĂ  LĂ m Lơ ? Đễ Họ Lộng HĂ nh? NhĂ¢n TĂ i ĐĂ¢u Rồi ? Tuổi Trẽ ĐĂ¢u Rồi ?

Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu
Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

------------------------------------------------- ------------------------------------------

LỜI NHẮN TỚI NÔNG ĐỨC MẠNH CÙNG CÁC ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN

Trich tu Dai Hoc Phuc Quoc - Đăng ngày 05 04, 2003 - 05:12 PM bởi Admin

Thư gởi ông Mạnh cùng các đảng cộng sản Việt Nam, ông bà nắm hết chính quyền và đất nước trong tay đă hai mươi tám năm rồi. Tại sao:

1/ Bờ cỏi đất nước Tổ Tiên đă dựng và giữ từ ngày lập quốc ngày càng lớn ra về phía Nam và bây giờ ngày càng nhỏ lại từ phía Bắc?
2/ Nhà thờ, Chùa chiền mỗi ngày không chân mà biến mất?
3/ Người Dân ai cũng c̣n có bộ xương sườn?
4/ đảng viên ai cũng béo ph́, lỡ té th́ có thể chảy ra mấy lít nước nhờn?
5/ Người dân không có tiền mua gạo đổ vào nồi mỗi ngày hai bữa?
6/ đảng viên phải đem tiền ra ngân hàng Quốc tế bỏ v́ ngân hàng cộng sản không đủ sức chứa?
7/ Nhà người Dân th́ rách nát
8/ Tại sao nội bộ CS cứ hô hào là đất nước giàu mạnh trước những cảnh trái ngang này?
9/ Các ông bà thường bắt dân lành làm kiểm điểm. Như vậy có bao giờ tự ḿnh làm kiểm điểm đễ coi ḿnh lầm đường lạc bước đến cỡ nào không?
10/ CSVN chê chế độ tư bản, dân chủ, đa đảng.v.v... là xấu, sao con cán bộ cao cấp như con ông giáp.v.v...và hầu hết con của các ông lớn khác lại đi du học ở những nước đó ? Có phải đang lừa gạt dân hay không?
11/ Có thấy thẹn cho đất nước khi những cô gái Việt Nam yêu kiều tuổi đôi mươi phải bán ḿnh cho những ông tàu Đại hàn làm vợ bé, con ở, và c̣n là tṛ chơi khiển thú ở đất khách quê người kiếm hai bữa cơm một ngày không?
12/ Hăy nh́n xung quanh trong ông cùng bà coi được mấy người biết làm toán lớp sáu " Trục căn thức ở mẫu số." làm bài toán đó không được th́ tŕnh độ ở đâu mà lănh đạo đất nước và người dân đói rách là điều dĩ nhiên. Một chế độ hoang đường đến nỗi mới đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất là đă thấy những khuôn mặt đảng viên cộng sản nhơ nhuốt chờ sản để tham nhủng và bóc lột rồi th́ ông bà nghĩ rằng chế độ sẽ tồn tại được sao? Hay ông bà c̣n ôm trong ḷng cái thuyết tồn tại của mác: rằng làm nhửng việc bỉ ổi tầm thường mỗi ngày không chịu thay đổi và hy vọng kết quả lạ thường sẽ đến với ông bà?

Nếu không trả lời nổi chỉ có một vài câu hỏi trên th́ đă đến lúc ông bà phải rút chân và nhường bước cho một chế độ mới ra đời. Chế độ cộng sản phải chấm hết. Tốt nhất là đi con đường như Liên Xô đễ tránh khỏi đổ máu cho dân tộc. Nếu các ông bà c̣n ngu mụi chưa hiểu điều này. Đại học Phục Quốc xin nhắc lại mục đích ra đời của chúng tôi chỉ để làm có một việc và chỉ một việc mà thôi. Đó là gom góm những tấm ḷng yêu nước, lănh đạo từ khắp năm châu bốn bễ đễ làm một cuộc cách mạng triệt tiêu chế độ này bằng những luận án, kế hoạch có sự nghiên cứu và bàn tính kỷ lưỡng của khối óc có đầy chất xám Việt Nam. Ông bà vào phần mục đích của đại học đễ tham khảo đường lối và tầm nh́n cùng sự sáng tạo đễ biết thêm. Nhưng nếu vẫn c̣n cứng ḷng và tham lam. Lúc đó không ai có thể bảo đảm cho tương lai của ông bà đâu. Hăy nh́n quân đội và đảng viên cứng đầu của Sadam và Taliban đễ làm gương. Chi bằng bây giờ làm không xong hay không nỗi th́ rút lui có trật tự. Đồng Bào sẽ làm một cuộc tổng tuyễn cử cho ra đời một chế độ mới đa Đảng không cộng sản, có nhân quyền. Chắc chắn ông bà sẽ được Liên Hiệp Quốc sắp xếp cho tị nạn ở một nước thứ hai hoặc ba hay nhận khoan hồng của chính phủ Lâm thời trong kế hoạch giải thể chế độ cộng sản sau khi cuộc cách mạng thành công . Chắc chắn nó không phải là chính sách học tập cải tạo man rợ có tính cách hút máu và lừa đảo như ông bà đă áp đặt lên những người tù chính trị Việt Nam Cộng Hoà. Ông Mạnh cùng các đảng viên cộng sản phải tức thời lập kế hoạch đễ làm những việc sau đây:

1/ Lập tức huỷ bỏ điều bốn của hiến pháp, chấm dứt sự hoạt động của chế độ cộng sản tức thời và phải thành lập một chế độ đa Đảng, không cộng sản v́ đảng này đă đem lại quá nhiều máu và nước mắt cho dân tộc và phải tự ḿnh giải tán và rút lui. Hơn Nữa thế giới ngày nay không c̣n chấp nhận chế độ độc tài, độc đảng nữa. Đại học mong rằng ông, bà hiểu được điều này và lấy chế độ Sadam.H ở Iraq và Taliban ở Afganistan ra đễ làm gương. Chúng tôi hy vọng rằng chế độ cộng sản Việt Nam sẽ không chọn con đường đẫm máu như hai chế độ trên đễ cùng đi với họ một lần nữa. Như đă nói trên, thế giới ngày nay chắc chắn sẽ không chấp nhận chế độ độc đảng hiện hành của các ông nữa, v́ nó không chỉ là mối đe doạ cho riêng dân tộc Việt Nam và con cho cả thế giới nữa. Chế độ này không tự huỷ diệt ḿnh hôm nay th́ cũng phải làm ngày mai. Hy vọng các Ông bà làm sớm đễ tránh vung váy thêm máu của dân tộc và khỏi phải đương đầu với sự căm phẫn của dân tộc và thế giới như Sadam phải bị xấu hổ và đễ bị ṿ đầu, ṿ cổ trên hệ thống truyền h́nh của thế giới và cuối cùng chắc sẽ phải nhận cái án tử h́nh. Mong rằng Đại học sẽ là tiếng chuông đánh thức các ông trước giờ quá trễ.

2/ Phải có tự do ngôn luận, tự do Tôn giáo và các cái quyền tự do căn bản thật sự khác mà người Việt Nam không cần phải xin xỏ các ông đễ có. Hăy nên nhớ rằng các ông không thể cho đi những ǵ các ông không có. Chế độ cộng sản nói chung và cộng sản Việt Nam nói riêng lâu nay vốn vẫn lừa gạt thế giới và đồng bào Việt Nam rằng: Nước Việt Nam có đủ các quyền tự do nói trên. Như vậy chẳng những ông bà muốn lừa gạt mọi người mà c̣n lừa gạt chính ḿnh nửa. Cái loại tự do mà ông bà rêu rao chỉ là một loại tự do đóng khung mà thôi. Có nghĩa là đảng sẽ ra chỉ thị đễ nói và mọi người phải nói theo, làm theo. Các Tôn giáo muốn phong chức cho các vị tu sĩ th́ những người này phải được cộng sản chấp thuận. Ai đă cho chế độ cộng sản cái quyền này vậy. Nói thiệt các ông bà đảng viên cộng sản đă đi quá xa và cần phải biết là ḿnh đi lạc đường. Đại học một lần nữa xin đánh tiếng chuông đễ đánh thức ông bà tỉnh dậy đễ trao lại cái ch́a khoá tự do này cho chủ nhân của nó. Nếu ông bà vẫn chưa hiểu hai chữ "Tự Do" thật sự nghĩa ǵ? Đại học chúng tôi xin được chỉ cho ông, bà vài cách thử đễ biết: Thí dụ 1: Nếu chúng tôi đặc đại học Phục Quốc ở giữa thành phố Sài G̣n th́ liệu nó có tồn tại được hai tiếng đồng hồ hay không? Nếu không th́ tự do này ở Việt Nam chỉ là bánh vẽ mà thôi.

Thí dụ 2: Các đài phát thanh ở Việt Nam có được điều hành bởi tư nhân không? Có được tự do nói lên điều muốn nói hay không? Nếu không th́ không thể gọi là có tự do ngôn luận ở Việt Nam được. Tự do ngôn luận là một loại tự do mà không những chỉ đơn giản nghe những điều ḿnh muốn nghe mà c̣n tôn trọng và không cấm phá những điều bất đồng quan điểm ḿnh không muốn nghe nữa.

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 02, 2004.


Response to KhĂ´ng Lẽ Thấy cộng sản Việt Nam Giết Người, Giết DĂ¢n Tộc MĂ  LĂ m Lơ ? Đễ Họ Lộng HĂ nh? NhĂ¢n TĂ i ĐĂ¢u Rồi ? Tuổi Trẽ ĐĂ¢u Rồi ?

(Tiep theo)

Thí dụ 3: Các Tôn giáo có được phong chức cho các vị tu sĩ mới đễ tiếp tục phục vụ đời sống tâm linh cho người dân trong tự do không? Hay vẫn c̣n phải chờ được sự chấp thuận của cộng sản. Nếu không th́ không thể gọi có tự do Tôn giáo. Đễ cho người dân đi Chùa và nhà Thờ th́ chưa gọi là tự do Tôn giáo đâu. Nếu cộng sản đễ cho dân đến Chùa Chiền Và nhà thờ nhưng không cho phong chức cho các tu sĩ mới như : Sư Tăng, Linh Mục.v.v... Như vậy không phải là các ông đang tiêu diệt Tôn giáo sao?

Ba ví dụ này mong rằng nó giúp các ông hiểu được sự khác biệt giữa tự do đóng khung và tự do thật sự.

Hai điều trên không phải là một sự thương lượng giữa đại học Phục Quốc và chế độ cộng sản Việt Nam mà là tiếng chuông đánh thức ông bà đảng viên cộng sản và cũng là mệnh lệnh đễ ông, bà thực hiện hai lệnh trên. Lệnh này xuất thân từ câu tục ngữ " Tức Nước Vỡ Bờ "

Lệnh này CSVN phải sắp xếp dự án đễ thi hành càng sớm càng tốt v́ mỗi ngày qua đi các ông sẽ thấy nhiều luận án và phong trào dưới đây sẽ phát động từ đại học âm thầm trong sinh viên yêu nước và khi nó bễ ra th́ các ông sẽ không c̣n đường chạy nữa đâu. Ngay cả cái mạng của các ông cũng sẽ giống như Sadam bây giờ. Đây là những việc đại học sẽ kêu gọi sinh viên thực hiện trong những ngày tới và cũng xin được báo trước việc chúng tôi làm đễ các ông liệu bề suy tính chứ không phải như CSVN bán đất cho Tàu xong rồi mà dân trong nước không được mấy ai biết tới. Nếu điều hành bất cứ đất nước hay một công xưởng nào trong bóng tối th́ sẽ luôn bị áp lực và sự sợ hải cái ngày đem ra ánh sáng. V́ vậy tự ḿnh đem nó ra ánh sáng là điều cần làm chứ đừng đễ người ta phải kéo ra như kéo Sadam từ dưới ổ tối lên. Lịch sử thế giới đă và sẽ ghi lại rất rơ việc làm của Sadam và Gopbachop. Hăy nh́n hai ông này mà chọn một con đường cho ḿnh và cho dân tộc. Mời các ông đọc tiếp tục phần c̣n lại.

1/ Tăng lên hai chục ngàn email gởi đến Đồng bào, sinh viên Việt Nam trong nước và khắp năm châu bốn bễ mỗi tuần.

2/Phát động phong trào dùng bong bóng bay kéo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ lên mạnh mẽ hơn. Hàng triệu lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ lớn hơn gấp trăm lần so với lá Cờ như trên mà đại học đă thả lên trong những ngày vừa qua như ông bà đă thấy trên. Độ lớn của những lá Cờ này có thể bao trùm phi trường Tân Sơn Nhất.v.v...

3/ Phát động thêm luận án dùng đèn Khổng Minh đễ thả truyền đơn. Các ông, bà có c̣n nhớ Anh hùng Lư Tống đă lái máy bay từ Thái Lan về Việt Nam đễ thả truyền đơn năm nào không? Vâng, những chiếc đèn Khổng Minh này cũng làm được những việc tương tự trong khả năng của sinh viên chúng tôi, tuy có khác hơn một tí là đèn Khổng Minh sẽ được thả lên ngày đêm chứ không phải chỉ có một lần, và mỗi chiếc đèn này sẽ thả xuống vài chục ngàn lá truyền đơn đễ kêu gọi Đồng Bào đứng lên làm một cuộc tổng khởi nghĩa vĩnh viễn chấm hết chế độ cộng sản trên bờ cơi Việt Nam, đễ cộng sản không c̣n béo mỡ trên sự nghèo đói của dân tộc cùng cắt đất dâng biển cho Trung cộng nữa.

4/ Nói đến hai chữ đại học là nói đến sinh viên và luận án. Các ông, bà hăy nh́n những đồ vật xung quanh ông, bà từ cái điện thoại, cái ly uống nước.v.v.... có cái nào tự nó có không? Tất cả đều phải qua một quá tŕnh nghiên cứu và nó được gọi là luận án và kế hoạch. Sự ra đời của đại học Phục Quốc không chỉ đễ viết luận án mà c̣n là vận động Đồng bào khắp năm châu bốn bễ viết luận án phục quốc và vĩnh viễn chấm hết chế độ cộng sản Việt Nam, bằng con tim và ḷng yêu nước dưới ngọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Có nghĩa là không chỉ luận án dùng bong bóng bay đễ kéo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trên khắp các nẽo đường Quê Hương đễ ông, bà ăn không ngon ngủ không yên, hoặc đèn Khổng Minh để thả truyền đơn hay phát thanh mà c̣n hàng ngàn luận án khác âm thầm khắp thế giới và đang ở ngay trong nước đễ làm chỉ có một việc. Đó là kết thúc chế độ cộng sản, một chế độ dùng thủ đoạn đễ nghèo nàn hoá đất nước về mọi mặt từ tâm linh đến cái ăn, cái mặc và c̣n lừa gạt Đồng bào cùng thế giới.

5/ Đại học sẽ đăng Anh ngữ ở đây và báo cho cộng đồng thế giới biết tội ác của cộng sản bằng cách gởi đi hàng triệu email giới thiệu họ đến đại học này. Giải thích cho thế giới biết về cộng sản Việt Nam rơ hơn và chắc chắn họ sẽ hiểu rằng (end all Communist regime is the right thing to do) có nghĩa là chấm dứt sự tồn tại của độc tài cộng sản trên thế giới là việc làm chân lư.

6/ Viết thư, luận án gởi đến cho Tổng thống và Quốc hội Mỹ cùng với báo chí nói cho họ biết cái về ngày sinh nhật đẫm máu của họ Nông tên Mạnh 09/11/1940 vs 09/11/2001 đễ nhắc nhở cho người Mỹ biết rằng cái ngày chết chóc v́ khủng bố và đẩm máu trên quê hương họ lại là ngày ra đời một lănh đạo cộng sản cũng có một lịch sử đẫm máu giết người trong đó có hàng triệu người Việt Nam và năm mươi tám ngàn lính Mỹ. Họ Nông là một người lănh đạo của chế độ độc tài và giết người c̣n tinh vi hơn cả chế độ Sadam và Taileban. Người Mỹ họ đă và c̣n đang nghiên cứu cái ngày đẫm máu này và bây giờ họ lại có thêm tài liệu cho việc nghiên cứu của họ, và khi họ t́m ra những sự đẫm máu trùng hợp của cái ngày này th́ chế độ cộng sản sẽ được nước Mỹ đặc biệt quan tâm hơn về sự bạo tàn của chế độ cộng sản và cái ngày tàn của chế độ cộng sản chắc cũng chẳng xa.

Ghi chú: Bây giờ không phải là lúc ông Nông đức mạnh và các đảng viên của ông có sự lựa chọn mà là hăy nh́n chế độ độc tài Sadam và Taileban đễ thi hành mệnh lệnh của Đồng bào Việt Nam đang đói khát tự do và nghèo đói. Ông Nông, làm lănh đạo th́ phải đặc hai chữ đạo nghĩa vào việc làm và quyết định của ḿnh đễ tránh hậu quả về sau. Đại học mong rằng quyết định và thi hành hai mệnh lệnh trên của ông không phải là quyết định đẫm máu như cái ngày sinh của ông 9/11/1940 v́ nó là một ngày chết chóc và đẫm máu của nhân loại nói chung và cho người Mỹ nói riêng. Một lần nữa, mong rằng Iraq và Afgan không phải là nơi kết thúc của chế độ cộng sản Việt Nam.

* Trong những ngày tới đại học sẽ thông báo thêm những luận án và kế hoạch mới đễ chế độ cộng sản biết thêm và rơ hơn hậu quả nếu lệnh trên không được thực hiện.

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 02, 2004.


Response to KhĂ´ng Lẽ Thấy cộng sản Việt Nam Giết Người, Giết DĂ¢n Tộc MĂ  LĂ m Lơ ? Đễ Họ Lộng HĂ nh? NhĂ¢n TĂ i ĐĂ¢u Rồi ? Tuổi Trẽ ĐĂ¢u Rồi ?

Ong gia lan than nay viet cai gi nhu nguoi mac benh tam than moi tot nghiep tu DH Cho Quan (Nha thuong Cho Quan) ra vay.

Hoc sinh PT bay gio chi muon thi vao cac truong DH co cac nganh Kinh te, Thuong mai,... sure voi ong dien nay la neu co cai truong ky quac do setup o day (tui noi la "NEU" thoi vi chi nghe ten ma "mac cuoi" roi thi ai ma vo do hoc). Ong co biet rieng truong tui (DH Kinh te Tp.HCM) moi nam co bao nhieu SV tot nghiep khong? Tui chi la SV nam 2, gia dinh chang co ai lam cong chuc Nha nuoc, ban than chua bao gio tham gia Doan-Hoi nao het tu thoi PT vay ma doc nhung thu ong viet con muon mua -"oi" do! - thi noi gi may dua khac. Tai sao nhu vay? thi co le la ong va cai truong DH "kiu ma VNCH" (saving ghost)cua ong hieu ro hon ai het. Ua? ong khung thi dau oc co tinh tao dau ma hieu la minh "an khong, noi co" dung chuyen thay so nhu vay. O VN ma nhu ong noi thi ong da danh gia thap trinh do dan tri trong nuoc va coi thuong lop tri thuc tre chung toi. Sao ong khung qua vay? Tui noi nhu vay hieu hay khong thi tuy ong.

Doc bai cua anh chang duoi nay viet thay cung duoc ne. Biet dau ong bot khung?!

xinhxinh --------------- "Trong khi đa số dân chúng trong nước càng ngày càng cảm thấy đời sống khá hơn, tốt hơn, dân chủ hơn th́ những người trên diễn đàn này lại bảo VN đói khổ, bị đàn áp và họ phải về 'giải phóng' ?!

Khi chính những người ở quê VN đói khổ đó bảo: 'không, chúng tôi không bị xiềng xích đâu, bạn nhầm rồi' - th́ mấy người này (chắc đa số chưa về VN bao giờ) lại nói: 'có đấy, có đấy, để chúng tôi về nổi dậy giết CS cho' nhưng có điều họ tỏ ra chẳng biết cái quái ǵ về VN cả!! - Đúng là tinh thần Mỹ!

Muốn VN giàu mạnh dân chủ tự do - dân chủ tự do thực sự chứ không phải đa đảng - chính trị chỉ đóng góp một phần. Điều quan trọng nhất là tầng lớp trung lưu trong XH phải đông đảo và mạnh mẽ - chính họ sẽ tạo ra thể chế chính trị mà không nhà độc tài nào có thể kiểm soát nổi. Như Nam Hàn, mặc dù theo thế giới tự do từ lâu nhưng phải đến năm 1980s mới có thể nói có dân chủ thực sự. C̣n Nam Dương, mặc dù đa đảng nhưng tham nhũng vẫn lan tràn, chính phủ yếu kém nên mới để mất Đông Timor.

Đă là người Việt, ai chẳng đau đớn khi thấy nước ḿnh tụt hậu, nghèo đói, trong khi mọi thứ đă có thể khác đi. Nhưng ai có thể thay đổi những ǵ đă xảy ra? Chỉ đáng trách một điều là chúng ta đă không biết cách đoàn kết và t́m cách hiểu nhau. Khi xưa, Bắc Việt khăng khăng đường lối CS là v́ họ tin chắc rằng nó đúng, nó là chân lư; trong khi đó Nam Việt khẳng định CS là đại hoạ, là kẻ thù không đội trời chung.

Người Việt ḿnh đă không tin nhau, không chịu đối thoại với nhau, mà chỉ nghe lư luận của ngoại bang nên cả hai bên mới bị xúi dục lao vào chiến tranh huynh đệ hương tàn. Ngày nay, chẳng lẽ t́nh h́nh vẫn thế? 3 triệu người chết và 30 năm chiến tranh lưu tán vẫn không làm chúng ta tỉnh hơn?

Chẳng lẽ cứ phải lật đổ cộng sản rồi xây dựng dân chủ kiểu Mỹ? vậy ai sẽ lănh đạo cả bộ máy nhà nước trong giai đọan CS đổ rồi mà chưa có chính phủ mới? nhờ Mỹ và Liên hiệp quốc giúp như Iraq à? nếu nhiều người không đồng t́nh th́ sao? nếu người dân nh́n nhận sự can thiệp ccủa Mỹ và Liên hiệp quốc là sự xâm lược th́ sao? ai có thể có đủ uy tín để thành lập được chính phủ mới? Lấy ǵ đảm bảo đó không có kẻ cơ hội? Các anh suy nghĩ ngây thơ quá, cứ như người Mỹ âư! Các anh nói trên mạng này đă không có nhiều người phục, thế mà c̣n đ̣i làm cái ǵ đó to tát ở VN!

Nhà nước VN đă chính thức kêu gọi hoà hợp dân tộc, bỏ qua thù oán - xây dựng tương lai - đó là một cử chỉ thiện chí, phần c̣n lại là tùy thuộc suy nghĩ mỗi người. Nếu thực sự có tâm XD đất nước th́ hăy làm ǵ đóng góp cho người dân của nó nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Việt nam là mảnh đất lạc hậu, có nhiều tham nhũng và vấn nạn, nhưng lịch sử đă tạo nó ra như thế, chúng ta không có cách nào khác là làm cho nó tốt hơn.

Hoà hợp, hoà giải dân tộc, cố hiểu nhau, cố chấp nhận nhau là phương sách tốt nhất. Chính phủ ở VN, dù không được tốt lắm, vẫn danh chính ngôn thuận là chính phủ dân chủ, v́ dân, và mọi quyền cơ bản - nếu không phương hại đến trật tự an ninh - vẫn được tôn trọng đầy đủ. Nó không quá tệ để có thể gọi là bạo chúa; nó không quá ác để không thể thay đổi được.

Chuyện xấu ma túy, mại dâm, bán phụ nữ, đàn áp dân chủ,... diễn đàn nêu lên, không nên chỉ nh́n một phía và đổ hết lỗi cho CS. V́ điều đó không đúng sự thực, nó không khác ǵ v́ vụ Mỹ Lai mà cho rằng chính phủ Mỹ tàn ác, coi mạng người Việt như rơm rác. Công bằng, nó là tệ nạn xă hội mà chỉ có cách duy nhất thoát khỏi là nâng cao đời sống người dân. Nên nhớ: tất cả những vấn nạn nêu trên được CP Việt Nam đặc biệt coi trọng, và được coi như là sản phẩm của cơ chế thị trường hay rác rưởi của chính chủ nghĩa Tư bản! (Ex: đi mua dâm ở nước ngoài là b́nh thường, c̣n ở VN là phạm pháp).

Tóm lại, người Việt chúng ta, dù bất đồng quan điểm nhưng vẫn là anh em một nhà, cùng chung lịch sử tổ tiên. Bây giờ khôn ngoan nhất là cùng hoà hợp để chung sức xây dựng đất nước - tất nhiên là đối với những người c̣n coi VN là một phần quan trọng của cuộc sống họ.

Một vài ḍng đóng góp cho những người c̣n tâm huyết với vận mệnh VN, tuy rằng tôi không đồng t́nh với đa số ư kiến ở đây, nhưng tôi vẫn cho rằng ḷng yêu nước là một động cơ quan trọng để các bạn bỏ nhiều thời gian vào trang Web này.

V́ một Việt Nam độc lập, ấm no, tự do, dân chủ thực sự.

-- Tân (nguyentienbinh@yaoo.com), May 31, 2004. ---------------------- xinhxinh (xinhxinh85@hcm.vnn.vn), June 03, 2004.Response to KhĂ´ng Lẽ Thấy cộng sản Việt Nam Giết Người, Giết DĂ¢n Tộc MĂ  LĂ m Lơ ? Đễ Họ Lộng HĂ nh? NhĂ¢n TĂ i ĐĂ¢u Rồi ? Tuổi Trẽ ĐĂ¢u Rồi ?

Ban chat cua bang dang cong san la cuc doan, ngoan co nhu chu nghia Phat-xit.

Tat ca nhung nguoi nhe da vi tin vao cai 'ly tuong cao dep', banh ve cua chung, khi nhan ra la chinh minh la nhung nguoi ngu lau, len tieng chi trich la deu bi chung dan ap, trong nhung nam 50, khi nhung nguoi nhu Tran Dan, Van Cao,vv, trong nhom Nhan Van Giai Pham, nhan ra thuc te la dat nuoc Viet Nam, nhan dan Viet Nam la nhung nan nhan cua bang dang 'bua liem' nay, lap tuc chung dan ap thang tay,

Sau do trong nhung nam 60, khi nhung nguoi trong 'vu an chong dang' den ca cap tuong ta, chot nhan ra thuc chat cua cai goi la ' Chu Nghia Xa Hoi', roi 'dau tranh giai cap',vv, chi la cai ma bang dang 'bua liem' dung de di giet nguoi khac, cuop cua ve cho mot thieu so trong cai bo chinh tri cua chung,

Qua nhung cuoc tan sat hang trieu nguoi Nga cua Stalin, hang trieu nguoi Trung Hoa boi Mao Trach Dong trong cai goi la 'cuoc cach mang van hoa', ho tim cach len tieng la lap tuc bi chung triet ha ngay.

Den nay ban da thay thuc chat cua bang dang cong san chi la mot bon hut mau mu nhan dan, chung bay dat ra nhung du an nhu xa lo Bac Nam, nha may loc dau, de thuc hien trong 5 nam, 10 nam, 20 nam hay lau hon nua de chung thi nhau hut mau mu cua dan trong nhung du an do, het ten nay an no xong thi ten khac nhay vao thay.

Nhung nguoi Viet Nam chan chinh nhan ra cuoc doi cua minh bi chung lua dao, nhu tuong Tran Do, Hoang Van Thai, dai ta Pham Que Duong, Nguyen Ho,vv, khong ke xiet, khi len tieng cung bi chung dan ap ngay. Nhung cung chua bao gio nhan dan Viet Nam dai doan ket nhu hien nay de chong bon cong san Viet gian, phan quoc, vo cung phan dong nay.

Nhung bai hoc cua nuoc Nga, Ru-Ma-Ni, Tiep, quang truong Thien An Mon, doi voi bon cong san cuc doan phai san sang co bien phap vu luc vi chung nhu nhung con vat ky sinh trung hut mau mu, khong bao gio tu nguyen roi bo cai dia vi cua chung.

Hien nay dang o thoi ky thanh lap nhung doan the bi mat, cong khai, sau do den thoi ky van dong nhung phong trao, khi do se la luc toan dan dung day gianh lai quyen song, quyen con nguoi, quyen co tu do, hanh phuc va cong ly ve cho minh.

Ban cung chinh la mot trong nhung nan nhan cua bang dang cong san nhu hang trieu nguoi khac, ma dau teu chinh la nhung ten trong bo chinh tri cua cai bang dang 'bua liem' nay.

-- lu cho' thui hanoi (vietnamcongsan@yahoo.com), June 04, 2004.


Response to KhĂ´ng Lẽ Thấy cộng sản Việt Nam Giết Người, Giết DĂ¢n Tộc MĂ  LĂ m Lơ ? Đễ Họ Lộng HĂ nh? NhĂ¢n TĂ i ĐĂ¢u Rồi ? Tuổi Trẽ ĐĂ¢u Rồi ?

Hôm nay có giờ rảnh nên TổSư_cs xin viết vài hàng trả lời bài cuả Tân (nguyentienbinh@yaoo.com)

-- xinhxinh (xinhxinh85@hcm.vnn.vn ....

). ,Post lại ,ở trên..

-----Anh TÂN viết.---------- "Trong khi đa số dân chúng trong nước càng ngày càng cảm thấy đời sống khá hơn, tốt hơn, dân chủ hơn th́ những người trên diễn đàn này lại bảo VN đói khổ, bị đàn áp và họ phải về 'giải phóng' ?! Khi chính những người ở quê VN đói khổ đó bảo: 'không, chúng tôi không bị xiềng xích đâu, bạn nhầm rồi' - th́ mấy người này (chắc đa số chưa về VN bao giờ) lại nói: 'có đấy, có đấy, để chúng tôi về nổi dậy giết CS cho' nhưng có điều họ tỏ ra chẳng biết cái quái ǵ về VN cả!! - Đúng là tinh thần Mỹ!""""""""""""""""""

Trong cả chiều dài lich sử Việt-Nam, chưa bao giờ đất nước/dân tộc ta phải bị nghèo nàn lạc hậu so với các nước trong vùng như ngày nay.. Việt Nam ngày hôm nay có phần khá hơn cái đáy điạ ngục cuả XHCN Việt Nam những thập niên miền Bắc 45-95, miền Nam 75-95. .Nhưng những vấn đề mới nhất do đảng & nhà nước đề ra cho chương tŕnh phát triển cuả cái đích 2010là tăng trưởng gấp đôi ngày nay..Tính theo b́nh quân trên đầu người , ở Sài G̣n khoảng 600đô/1năm, Hà-Nội 500+độ/1năm. Tới năm 2010 sẽ tăng theo cái đích X2 = khoảng 1200đôla 1người/1 năm..Trong khi đó lợi tức b́nh quân đầu người cuả các nước Dân Chủ lân bang vào năm 2010 đă lên hàng chục ngàn /1ngướ, th́ dân Việt vẫn là dân nghèo như ngày nay..Thế th́ hỏi đâu là phát triển.? Phát triển phải đo cái mức phát triển trong vùng & thế giới, không thể so sánh 10 năm trước khi mở cửa cuả nước nhà với 10 năm sau cuả nước ḿnh ..rồi ca ngơị là giầu có. Tài nguyên nước ta dồi dào. mỏ dầu nước ta đang khai thác nhiều và bán ra nước ngoài toàn dầu thô với giá rẻ mạt & nhập cảng xăng dầu đắt từ nước ngoài. Tại sao nhà nước không đem ra những điều kiện dễ dàng cho những nước muốn hợp tác xây dựng nhà máy lọc dầu trong nước, để VN có thể khai thác và lọc ngay ở VN ? Nhân công VN đông đảo. tại sawo nhà nước không cố tạo công vệc cho người dân ḿnh ngay trong nước để phát triển đất nước về chiều dài, mà lại bán dân lao động ra nước ngoài, làm giầu cho nước họ/

"""""""""""""Muốn VN giàu mạnh dân chủ tự do - dân chủ tự do thực sự chứ không phải da dảng - chính trị chỉ dóng góp một phần. Điều quan trọng nhất là tầng lớp trung luu trong XH phải dông dảo và mạnh mẽ - chính họ sẽ tạo ra thể chế chính trị mà không nhà dộc tài nào có thể kiểm soát nổi""""""""""

Một nước goị là DÂN CHỦ .Ít nhất để được gọi là Dân Chủ phải là ĐA ĐẢNG, để người dân được TỰ DO lựa chọn ngướ tài/đức lên điều hành đất nước ...Không một thể chế DÂN CHỦ nào là ĐỘC TÀI ĐỘC ĐẢNG cả. V́ thế VN hoàn toàn không có dân chủ. Việt Nam ngày nay những tầng lớp thượng & trung lưu cũng đă đầy dẫy. nhưng những thành phần này toàn là đảng viên độc tài đảng trị, vô luât pháp, tham nhũng, chẳng ai kiểm soát họ. và chính họ đang nắm giữ quyền hành sinh sát th́ làm sao có thể chờ sự THAY ĐỔI ?

""""""""Như Nam Hàn, mặc dù theo thế giới tự do từ lâu nhưng phải đến năm 1980s mới có thể nói có dân chủ thực sự. C̣n Nam Dương, mặc dù đa đảng nhưng tham nhũng vẫn lan tràn, chính phủ yếu kém nên mới để mất Đông Timor.""""""""

Nam Hàn đă có nền tự do dân chủ từ ngày 15 -8 (1945) . và nền kinh tế vững mạnh. Năm 2003 GDP:trên 1.000 tỷ mỹ kim/1năm . với dân số 48,289,037 (2003) . Bắc Hàn theo Cộng Sản nên nên dân chúng nghèo đói, kinh tế chỉ đạt GDP: $22.6 tỷ mỹ kim/1 năm (2002) dân số 22,466,481 (2003).. Nam-Dương bị cai trị bởi nhà độc tài Suharto từ năm 1867, tới năm 1998..Khi sinh viên & nhân dân Nam Dương đứng lên lật đổ ông..và nhân dịp đó nhân dân Timor đứng lên kêu goị thế giới giúp lấy lại quốc gia họ đă bị Nam Dương đánh chiếm hoàn toàn ngày 17-12-1975.

Cướp chiếm đất nước ngướ, rồi ngướ ta đ̣i lại. Như thế không phải kẻ cướp chiếm bị mất, mà là trao trả lại. Như trường hợp CSVN cướp chiếm Campuchia ngày nào, và cũng phải trả lại đất nước cho nhân dân họ. .

""""""""""""""Đă là người Việt, ai chẳng đau đớn khi thấy nước ḿnh tụt hậu, nghèo đói, trong khi mọi thứ đă có thể khác đi. Nhưng ai có thể thay đổi những ǵ đă xảy ra? Chỉ đáng trách một điều là chúng ta đă không biết cách đoàn kết và t́m cách hiểu nhau. Khi xưa, Bắc Việt khăng khăng đường lối CS là v́ họ tin chắc rằng nó đúng, nó là chân lư; trong khi đó Nam Việt khẳng định CS là đại hoạ, là kẻ thù không đội trời chung.""""""""""""""

CỘNG SẢN DÚNG LÀ TAI HOẠ .Cộng sản là TAI HOẠ không chỉ riêng dân tộc Việt Nam, mà đă là tại hoạ cho thế giới những năm trước khi Liên-Xô & đông Âu sụp đổ.Cộng Sản là nguyên nhân chính đẩy dân tộc rơi vào cuộc chiến tương tàn 54- 75, và cung là nguyên nhân gây lên đói nghèo lạc hậu ngu dân. Cứ nh́n vào những nước bi cai trị bởi CS th́ ta thấy rơ ngay. Ngày nay thế giới chỉ c̣n laị một nhóm vài nước CS tàn dư ngoan cố...

""""""""""""""Chẳng lẽ cứ phải lật đổ cộng sản rồi xây dựng dân chủ kiểu Mỹ? vậy ai sẽ lănh đạo cả bộ máy nhà nước trong giai đọan CS đổ rồi mà chưa có chính phủ mới? nhờ Mỹ và Liên hiệp quốc giúp như Iraq à? nếu nhiều người không đồng t́nh th́ sao? nếu người dân nh́n nhận sự can thiệp ccủa Mỹ và Liên hiệp quốc là sự xâm lược th́ sao? ai có thể có đủ uy tín để thành lập được chính phủ mới? Lấy ǵ đảm bảo đó không có kẻ cơ hội? Các anh suy nghĩ ngây thơ quá, cứ như người Mỹ âư! Các anh nói trên mạng này đă không có nhiều người phục, thế mà c̣n đ̣i làm cái ǵ đó to tát ở VN! """"""""

Cưụ tổng thống Nga Boris-Yelsin đă nói "CỘNG SẢN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI, MÀ CẦN PHẢI DẸP BỎ ". Ông cũng là người đă từng nắm giữ quyền cao trọng trong bộ lănh đạo đại khối CS Liên-Xô, nên chắc chăn ông hiểu rơ Cộng-Sản & ông biết chắc được những ǵ ông nhận xét về CS là đúng hơn ai hết . Ngày nay THẾ GIỚI không c̣n là những khối riêng rẽ nữa, mà là trên đường toàn cầu hoá. Nên vấn đề cuả một quốc gia hay một cá nhân con người , không c̣n là chuyện 'riêng tư/nội bộ' nếu cá nhân hay quốc gia đó vi phạn nhân quyền hay pháp luật quốc tế. nếu vấn đề cuả một cá nhận hay quốc gia nào không thể tự giải quyết trong ṿng phạm vi cá nhân hau quốc gia, th́ chắc chắn phải có sự can thiệp/hỗ trợ từ cộng đồng thế giới... Những luận điệu "xâm lược" là luận điệu tuyên truyền bịt bợm cuả CS, là cái nọc đảng gieo vào đầu óc nhân dân tạo nên căm thù trong ḷng dân đối với những thành phần không thuộc về đảng. đảng nhồi nhét vào đầu óc nhân dân về những nguy hiểm xấu xa tai haị dơ bẩn cuả những kẻ TRÍ THỨC & TƯ BẢN rồi đảng hô hào nhân dân diệt trừ những tàn dư cuả đế quốc xâm lược. Thế là Cải Cách Ruộng Đất thành h́nh, rồi Nhân Văn Giai Phẩm ngoài Việt Bắc thành h́nh.. rồi đảng lơim dụng/ khai thác tối đa cái từ "XÂM LƯỢC" để xô đẩy nhân dân miền Bắc vào " CỨU ANH EM RUỘT THỊT MIỀN NAM ĐANG BỊ GIẶC MỸ XÂM LUỢC ÁC ÔN ĐÀY ĐOẠ ĐÓI KHÁT NGHÈO KHỔ" .Thế là đảng cứ việc xô đẩy hàng hàng lớp lớp thanh niên nam nữ vào nam cướp chiếm miền Nam cho đảng. Mà ngày nay mọi người đă thấy rơ..

'''''''''''Nhà nước VN đă chính thức kêu gọi hoà hợp dân tộc, bỏ qua thù oán - xây dựng tương lai - đó là một cử chỉ thiện chí, phần c̣n lại là tùy thuộc suy nghĩ mỗi người. Nếu thực sự có tâm XD đất nước th́ hăy làm ǵ đóng góp cho người dân của nó nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Việt nam là mảnh đất lạc hậu, có nhiều tham nhũng và vấn nạn, nhưng lịch sử đă tạo nó ra như thế, chúng ta không có cách nào khác là làm cho nó tốt hơn''Hoà hợp, hoà giải dân tộc, cố hiểu nhau, cố chấp nhận nhau là phuong sách tốt nhất. Chính phủ ở VN, dù không duợc tốt lắm, vẫn danh chính ngôn thuận là chính phủ dân chủ, v́ dân, và mọi quyền co bản - nếu không phuong hại dến trật tự an ninh - vẫn duợc tôn trọng dầy dủ. Nó không quá tệ dể có thể gọi là bạo chúa; nó không quá ác dể không thể thay dổi duợc. """""""""""

Đảng rêu rao HOÀ GIẢI HOÀ HỢP/XOÁ BỎ HẬN THÙ ? T́m hiểu những ǵ đảng đă làm..ta sẽ thấy rơ chiêu bài HGHH/XBHT chỉ là chiêu bài củng cố điạ vị đảng được vững bền, khỏi bị chống đối bởi những thành phần đối kháng. Nếu đảng thực tâm HGHH/XBHT th́ đảng hăy thực thi "tinh thần cao thượng" HGHH/XBHT trước đi, để nhân dân & thế giới tin lời đảng kêu gọi.. Đảng CS..từ ngày nó hiện hữu trên trần gian tới nay "hơn70 năm" đă giết chết trên 100triệu người, và làm 1/4 nhân loại rơi vào ngục tù bưng bít. th́ nó c̣n quá hiền từ sao? Người dân dù sống ở nơi,đâu cũng luôn nhớ về quê hương/dân tộc, muốn góp sức xây dựng đất nước/ giúp đỡ dân ḿnh. Nhưng hăy nh́n vào nhà cầm quyền co cho phép con người tự do cứu giúp anh em không? Mọi ngướ thử t́m ṭi về những ǵ đă xảy ra giữ đảng với những ngướ Việt nước ngoài về VN cứu giúp những nạn nhân thiên tai ở Huế & đồng bằng sông Cưủ-Long mới ngày nào đây, th́ biết ngay . V́ dân SỢ đảng quá "nhiệt t́nh" mà không dám NHIỆT T̀NH..

"""""""""""""Chuyện xấu ma túy, mại dâm, bán phụ nữ, đàn áp dân chủ,... diễn đàn nêu lên, không nên chỉ nh́n một phía và đổ hết lỗi cho CS. V́ điều đó không đúng sự thực, nó không khác ǵ v́ vụ Mỹ Lai mà cho rằng chính phủ Mỹ tàn ác, coi mạng người Việt như rơm rác. Công bằng, nó là tệ nạn xă hội mà chỉ có cách duy nhất thoát khỏi là nâng cao đời sống người dân. Nên nhớ: tất cả những vấn nạn nêu trên được CP Việt Nam đặc biệt coi trọng, và được coi như là sản phẩm của cơ chế thị trường hay rác rưởi của chính chủ nghĩa Tư bản! (Ex: đi mua dâm ở nước ngoài là b́nh thường, c̣n ở VN là phạm pháp).""""""""""""""""

Nếu nhà nước thực tâm tiêu diệt ma tuư/mại dâm/buôn bán phụ nữ, th́ nhà nước CS dám chắc đă làm được trong ṿng 48 tiếng...Sau 75 đảng đă dám nhốt vào tù gần 1 triệu người trong ṿng vài tuần lễ..Về ma tuư/măi dâm . báo đài cuả đảng tuyên bố số lượng cả nước không tới 150.000 ngừơi, có thể cộng cả những kẻ buôn bán phụ nữ, th́ chẳng có ǵ là khó. Nhưng những tệ đoan xă hội ấy lại là một mối lợi nhuận rất lớn, làm giầu cho cả lũ đảng viên từ cao xuống thấp, cả một lũ vơ vét đớp hít những "sản phẩm của co chế thị truờng hay rác ruởi của chính chủ nghia Tu bản! " th́ làm sao đảng dám dẹp tệ đoan xă hội. Đảng không đàn áp dân chủ ư? Một độc đảng không đàn áp để sống c̣n , th́ điều này coi trên mây..Biết bao nhiẹu người đang bị ngồi từ v́ muốn nói lên tiếng nói cuả ḿnh đóng góp cho nhân dân /đất nước v́ tự do dân chủ như BS Phạm_Hồng-Sơn. Luật gia Lê-Chí-Quang ..V.V. Không phải là ĐÀN ÁP sao?... Và cuối cùng th́ nhân dân ta phải hỏi cựu tổng thống Nga Boris- Yelsin ..Chúng tôi phải làm ǵ với CS để dân tộc tôi được hưởng Tự-Do Dân-Chủ / văn minh tiến bộ ?-- (tosu_cs@yahoo.com), June 04, 2004.


Response to KhĂ´ng Lẽ Thấy cộng sản Việt Nam Giết Người, Giết DĂ¢n Tộc MĂ  LĂ m Lơ ? Đễ Họ Lộng HĂ nh? NhĂ¢n TĂ i ĐĂ¢u Rồi ? Tuổi Trẽ ĐĂ¢u Rồi ?

Duong den ngay vinh quang ------> http://www.vietnamaudio.com/song_read.asp?id=791

-- Duong den ngay vinh quang (thewall@vietnam.rock), June 07, 2004.

Response to KhĂ´ng Lẽ Thấy cộng sản Việt Nam Giết Người, Giết DĂ¢n Tộc MĂ  LĂ m Lơ ? Đễ Họ Lộng HĂ nh? NhĂ¢n TĂ i ĐĂ¢u Rồi ? Tuổi Trẽ ĐĂ¢u Rồi ?

tui may la do cho de DANG CONG SAN MUON NAM DANG CONG SAN MUON NAM DANG CONG SAN MUON NAtui may chi sua bay ba ma doi a? da ve VIET NAM chua ma noi nhieu? tui may that de hen

-- TRONG DAT (DANGCONGSANMUONNAM@yahoo.com), June 10, 2004.

Response to KhĂ´ng Lẽ Thấy cộng sản Việt Nam Giết Người, Giết DĂ¢n Tộc MĂ  LĂ m Lơ ? Đễ Họ Lộng HĂ nh? NhĂ¢n TĂ i ĐĂ¢u Rồi ? Tuổi Trẽ ĐĂ¢u Rồi ?

tui may biet gi ma noi ha?? cha cua may la nguy,ong cua may cung the! Con cha may day la mot nguoi VIETNAM chan chinh->ta theo DANG CS.may la mot lu bam MY !!HEN NHU CHO, NGU NHU HEO!!! Muon dan giau em can theo cong san,con chung may chi an bam MY thoi sang ben thi tui may lam boc vac hay culi the ha?? con tao la cha chung may nen biet nhieu hon do con a MGUYEN VAN THIEU la do cho!!!! Bac ho chi minh moi la anh hung dan toc duoc UNESCO cong nhan.HIEU CHUA??

-- phi tien (DANGCSMUONNAM@yahoo.com), June 10, 2004.


Moderation questions? read the FAQ