TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba đ́nh Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản "Tuyên ngôn độc lập" khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam á, cùng đồng bào cả nước và nhân dân thế giới.

Hỡi đồng bào cả nước, "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bính đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ư nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra b́nh đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: "Người ta sinh ra tự do và b́nh đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và b́nh đẳng về quyền lợi". Đó là những lẽ phải không ai chối căi được. Thế mà hơn tám mươi năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bính đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta.

Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp dă man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết. Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương ṇi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Nhưng rồi một sớm đầu thu mùa thu trở lại Tuổi hai mươi mắt nh́n đời trẻ dại Ngỡ cờ sao rực rỡ. Tô thắm màu xứ sở yêu thương Có ngờ đâu giáo giở đă lên đường. Hung bạo phá bờ kim cổ. (NCT)

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho no`̣i giống ta suy nhược. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lư, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn. Mùa thu năm 1940, phát-xít Nhật đến xâm lăng Đông - Dương để mở thêm căn cứ đánh Đồng minh, th́ bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật.

Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng trị đến Bắc kỳ hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói. Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc bỏ chạy hoặc đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không "bảo hộ" được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng dă man bán nước ta hai lần cho Nhật.

Trước ngày mồng 9 tháng 3, biết bao lần Việt minh đă kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đă không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt minh hơn nữa. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng co`̣n nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng. Tuy vậy, đối với nước Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo.

Sau cuộc biến động ngày mồng 9 tháng 3, Việt minh đă giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật, và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ. Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đă thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng đồng minh th́ nhân dân cả nước ta đă nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng ḥa. Sự thật là dân ta đă lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

Lịch sử quay tít vo`ng ngược lại Thời hùm beo rắn rết công khai Ngàn vạn đấu trường mọc dậy giữa ban mai Đúng lúc đất trời nhợt nhạt Bọn giết người giảo hoạt. Nâng cốc mừng thắng lợi liên hoan.(NCT)

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đă đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mưới thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng ho`a.

Bởi thế cho nên, chúng tôi, Lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đă ky' về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Đạo ly' tối cao của xứ đồng lầy. Là lừa thầy phản bạn Và tuyệt đối trung thành vô hạn. Với Đảng, với Đoàn, với lănh tụ thiêng liêng. Hạt thóc, hạt ngô phút hóa xích xiềng. Họa phúc toàn quyền của Đảng. Dần dà năm tháng. Mắt ngả vàng, da sắc xám Đi về ai nhận ra ai? (NCT) ..

Bộ kaki vàng vàng như mắt dân đen. Quỷ quái, đê hèn lừa đảo! Gia tài tra khảo cướp trơn tay. Từ buổi quỷ vương hớn hở mặt mày. Đứng trước Đảng kỳ trịnh trọng. Đọc lời khai mạc thuở hoang sơ. Tụ tập đảng viên đại hội dưới cờ. Nguyện đem cuộc đời hơi thở. Đạp bằng, phá vỡ. Ngàn năm văn hiến ông cha. Ảo vọng dựng lên một thứ sơn hà. Mê muội,nặng nề không hề nghiêng ngă. Nó lùa, nó thả. Lũ mặt người dạ thú xông ra. Khiến đồng xa. Nơi mấp mô mồ mả. Các hồn ma cũng hả vong linh. Vi` thấy địa ngục của mi`nh. Co`n ít nhục hi`nh hơn dương thế! (NCT)

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lo`̣ng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp. Chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh đă công nhận những nguyên tắc dân tộc b́nh đẳng ở các Hội nghị Tê-hê-răng và Cựu-kim-sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.

Một dân tộc đă gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đă gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát-xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập! Vi` những lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam dân chủ cộng họa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đă thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1976.

Con ác điểu hoài nghi xù đôi cánh rộng. Truy lùng mồ mả cha ông. Thánh thất miếu đường xáo động. Con thuyền chở đạo nghiêng trao. Sóng gió thét gào, man rợ. Tiếng sinh sinh nức nở, âm thầm. Mặt đất tím bầm, tiết đọng. Lá cờ lật lọng. Nhân buổi dương tàn âm thịnh cao bay! Thần tượng cuồng quay, hi`nh thay lốt rũ Hang Pắc Bó hóa thành hang ác thú. Bác Hồ già hóa dạng bác Hồ Ly. Đôi dép lốp nặng bằng trăm đôi dép sắt.-- lu cho" thui HANOI (vanphongbttvh@cpt.gov.vn), May 31, 2004


Moderation questions? read the FAQ