.....Bác Hồ............... là 1 PROFESSEUR .......

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

=========================== Bác Hồ chí Mén là 1 LIẾM PROFESSOR Cứ mỗi lần nhắc đến bác Hồ kính yêu th́ tôi lại buồn nôn? WHY? Thưa các anh Vẹm đồng chấy đồng rận AK-47, các anh cứ chửi những người dân chạy trốn VietCong ra ngoài hải ngoại này là LIẾM ĐÍT NGOẠI BANG thế th́ bác Hồ của các anh LIẾM MÔNG người ta từ cái năm nào rồi mà các anh có biết không :) Look at the picture above :) BULL SHIT, bác Hồ De Booboo của các anh ngày hôm nay giá mà c̣n sống...... th́ bác cũng ôm cả nước Mỹ nước Tây bác hôn rội

-- Từ từ bác sẽ được cả thế giới chú ư v́ cái mồm thối của bác thối hơn cóc chết :) (KhucRuotNganDam@aol.com), May 29, 2004

Answers

Response to .....BĂ¡c Hồ............... lĂ  1 PROFESSEUR .......

Anh triet gia qua that la Nhan tai cua xu khuc ruot xa Ngam Dam ...Kinh phuc ......

-- lu cho" thui HANOI (vietnamcongsans@yahoo.com), May 29, 2004.

Response to .....BĂ¡c Hồ............... lĂ  1 PROFESSEUR .......

*** . .

Chào các bạn :)

Tôi là dân Bắc Kỳ di cư 1954 rồi nay di cư qua Mỹ, O chỉ là thích qua Mỹ nhưng v́ tôi và gia đ́nh chạy trốn lũ giặc Cộng hung tàn nên chỉ biết chạy, tới đâu tính tới đó, nước nào nhận th́ nhặn, O nhận th́ chịu chết, như bao nhiêu THUYỀN NHÂN VietNam đă vùi thây trong rừng Kampuchia, Thái Land, nơi biển cả chỉ v́ chữ TỰ DO DÂN CHỦ.

Do đó khi tôi tới được bến bờ th́ tôi cố gắng t́m ṭi lịch sử VietNam, nhất là giữa VNCH vs CongSan-HANOI nên 1 khi t́m ra những Info là tŕnh làng cho bạn bè họ hàng xem, ngày nay Internet là 1 phương cách nhanh chóng nên Hanoi và China đă/đang lo lắng và ngăn chặn sự truyền thông hưu hiệu này.

Tuy nhiên, làm ǵ th́ cũng có ngơ ngách, cũng có người vượt biên, cũng có kẻ tham nhũng, cũng có thằng Vẹm tốt v́ hoàn cảnh, cũng có thằng Vẹm xấu v́ MÙ lương tâm nên thiển nghĩ chúng ta cố gắng Passé Info lên Net, đặc biệt là VAS này có những anh Vẹm CÔNG AN Internet theo dơi, đây là dịp cho họ xem và nghĩ ǵ về 1 Vietnamese American Society và cũng để cho họ tự vấn lương tâm của họ.

-- Xin kính káo :) (KhucRuotNganDam@aol.com), May 29, 2004.


Response to .....BĂ¡c Hồ............... lĂ  1 PROFESSEUR .......

....> p *** . . Uncle Ho^` De SHit danh vo ViViNam dai cut ngua :) Bác quả là tài, cái đéo ǵ cũng thông, đánh vơ đánh địt đánh dâm hủ hóa bác đánh từ trên đánh xuống :)

-- A GOOD ACTOR so far ... :) (KhucRuotNganDam@aol.com), May 29, 2004.


Response to .....BĂ¡c Hồ............... lĂ  1 PROFESSEUR .......

sao giong nhu uncle Ho chuan bi de chu nhoc ra hiep dam qua

-- Nguyen Thi Binh (MT Phong Dai Mien Nam@nguNhuHeo.com), May 29, 2004.

Response to .....BĂ¡c Hồ............... lĂ  1 PROFESSEUR .......

*** . . Thật ra nào bác Hồ có tài có giỏi ǵ đâu? Nh́n cái h́nh th́ thấy bác vừa xông tới là thằng bé đă lo ngoảnh mặt nghiêng người v́ cái mồm bác THỐI QUÁ.... :) Đấy, các anh Vẹm hăy điều nghiên mà ghi nhớ, càn ǵ thắc mắc về tư tưởng bác làm chi, nh́n cái h́nh là biết rồi, bác đóng kịch giả làm Trần Dân Tiên, nay bác làm vơ sư con bồng ngựa khua tay múa chân, thằng nào tỏ vẻ giỏi vơ hơn bác là bác cho vô bao bố rồi quăng xuống sông..... A... không biết c̣n cái anh kia cầm súng nục giơ ra làm chi???? Bắn cái đoàng là xong rồi...... Có lẽ có bắn cũng bằng thừa v́ vơ sư như bác th́ 1 tay chộp đạn như chơi ấy mà......

-- Chúc các Vẹm đực vẹm cái vui vẻ .. :) (KhucRuotNganDam@aol.com), May 30, 2004.Response to .....BĂ¡c Hồ............... lĂ  1 PROFESSEUR .......

nhin` cai' stance cua Ho Dai Bu. thi thay ro thang` Ho dai' bu. no' loe` may dua con nit' vay ma`. thang Vem. dau cut' nao` dao dien de chup tam hinh nay` qua' ngu va tro tren

-- MA CO DIEM DUC. HO CHI MINH (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), May 30, 2004.

Response to .....BĂ¡c Hồ............... lĂ  1 PROFESSEUR .......

PS: cai stance cua Ho Cu Lang chung' to Ho ta rat ranh` mon' " Vac' cay qua nui' "

-- MA CO DIEM DUC. HO CHI MINH (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), May 30, 2004.

Response to .....BĂ¡c Hồ............... lĂ  1 PROFESSEUR .......

HAY QUA'.... NOI' QUA' HAY....

HOAN HO^ CAC' ANH QUAN LUC VIET NAM CONG-HOA`....

DU-MA' THANG` CHO' HO^` CHI' MINH HAI DAN^ VA` BAN' NUOC*'!

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 01, 2005.


Moderation questions? read the FAQ