Trường Chinh : tên đồ tể trong cuộc cải cách ruộng đất

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,

Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

-------------------------------------------------------------------------------------------

Trường Chinh : Tên đồ tể trong cuộc cải cách ruộng đất

Đấu tố cha mẹ, giết người không gớm tay!

1. Trường chinh : cuộc cải cách ruộng đất.

Sau khi chiếm được miền Bắc, Trường Chinh, lúc đó là Tổng Bí Thư Đảng Lao Động Việt Nam (tức Đảng CS trá h́nh), đă rập khuôn theo Trung Cộng, thực hiện chẳng những tốt mà c̣n hơn nữa "Chính sách cải cách ruộng đất" để thực hiện mục tiêu "Đấu tranh giai cấp" (class struggle) theo đúng giáo điều của CS.

Phong trào nầy đă thật sự tiến hành từ cuối năm 1953 tại Liên Khu IV (Thanh Hóa và Nghệ An) và chính thức tiến hành rầm rộ khi CS chiếm toàn miền Bắc trong năm 1954.

Mục đích của chính sách cải cách ruộng đất : gom thu tất cả đất đai và ruộng vườn về một ông chủ duy nhất là Đảng. Họ xúi dục giới bần nông, là những thành phần nghèo nhất trong xă hội, nổi dậy tiêu diệt ba giới trung nông, phú nông, và địa chủ là những người có trên dưới 3 sào ruộng (1 sào = 360 m2) và một con trâu hay một con ḅ trở lên (Trung nông : ( 3 sào ruộng; phú nông : 3-4 sào + 1 con trâu hay ḅ; địa chủ : có nhiều ruộng đất, không làm việc trên ruộng, sống nhờ địa tô).

Kết quả là một cuộc tàn sát dă man diễn ra nhằm tận diệt các giai cấp thù nghịch với chủ nghĩa CS. Người giàu có ở nông thôn bị đưa ra đấu tố tại một phiên xử của ṭa án nhân dân về tội "bốc lột". H́nh phạt nhẹ là phạt tù, tẩy năo từ 2-20 năm hay hơn, nhưng thường nhất là tử h́nh với nhiều h́nh thức. Đại để th́ bản án tử h́nh được thi hành ngay tại pháp trường, thường là chôn sống, có nơi chôn sống nhưng để đầu trồi lên khỏi mặt đất rồi cho trâu, ḅ cày bừa cho đến khi đầu nạn nhân ĺa khỏi cổ, có nơi nạn nhân bị trói vào cột rồi bị b¡n và xác vùi ngay tại pháp trường, lại có nơi CS khích động dân thi đua hành xác nạn nhân, hạch hỏi đấm đá, hạ nhục rồi lấy đá ném vào nạn nhân cho tới chết, lại có chỗ xô nạn nhân vào ổ kiến lửa cho chết đau đớn, hoặc trói khủy tay, bỏ vào rọ và d́m xuống nước cho đến khi tắt thở...

Trong khi bản án được thi hành, cán bộ CS tập trung bà con của nạn nhân đứng kế bên để chứng kiến. Luôn luôn ở mọi cuộc đấu tố, CS thường lợi dụng tâm lư bằng cách "ôn nghèo, kể khổ" để quần chúng càng tức khí thi hành bản án mà không nhân nhượng. Phim "Chúng tôi muốn sống" chiếu ở VN trước 1975 đă mô tả phần nào sự rùng rợn của CCRD.

Tài sản, ruộng nương, trâu ḅ của kẻ bị đấu tố bị tịch thu nói là để chia cho giới vô sản, nhưng thật sự rơi vào tay Đảng tại địa phương. Chiến dịch nầy lan tràn kh¡p miền B¡c tính, trung b́nh mỗi làng bị sát hại từ 1%-4% dân lành bị CS buộc tội là phú nông địa chủ. Kết quả là vào khoảng vài chục ngàn người đă chết v́ đấu tố.

Điều được dấu là, nhân dịp nầy CS đă thanh toán luôn những đảng viên thuộc thành phần và giai cấp có hại cho đảng, kể cả những đảng viên có công và những người giàu có ḷng ái quốc từng bỏ tiền ủng hộ cách mạng chống Pháp và Nhật trước đó. Điển h́nh là Bà địa chủ Cát Thành Long ở Vĩnh Yên, người mẹ nuôi của chiến sĩ bộ đội, từng cấp dưỡng cho HCM : bà đă bị đem ra đấu tố cho tới chết.

Sau khi nghe theo "Bác Hồ" với hy vọng được một miếng đất để cày bừa, th́ giới bần cố nông lại rơi vào một thực tế phũ phàng khác mà họ chưa bao giờ ngờ trước được. Sau khi được "chia ruộng đất", giới bần nông "phải gia nhập hợp tác xă nông nghiệp", là một tổ chức tập hợp nông dân làm việc tập thể dưới sự lănh đạo và kiểm soát của nhà nước, trong đó công sẽ được tính bằng điểm. Thí dụ : công vỡ đất một hecta : 20 điểm; công cấy 30 điểm; công dẫn nước : 15 điểm. Vạ cuối tháng, các điểm sẽ được tổng kết và cho lương bằng thóc. Nghĩa là, kết quả thu hoạch do tập thể phân phối : nông dân phải làm nhiều mà không thu hoạch được như lúc c̣n làm riêng rẽ. Ngoài ra người nông dân c̣n có nghĩa vụ đóng góp như nghĩa vụ đóng thuế bằng thóc hay bằng tiền (thuế nông nghiệp, thuế đảm phụ nghĩa vụ, nghĩa thương, nghĩa vụ lương thực,......), bán thóc dư, gà, vịt, heo cho hợp tác xă theo giá rẻ mạt do Đảng ấn định.

Rốt cuộc bần nông vẫn là bần nông : không có tư hữu dồi dào mà c̣n bị ḅn rút qua các thuế má như trên. Chính v́ lư do đó mà người nông dân miền B¡c rất nghèo khổ.

Do chính sách quá tàn bạo và theo giáo diều chủ nghĩa ngoại lai, dân chúng nhiều nơi đă nổi loạn làm cho hoạt động nông thôn hoàn toàn tê liệt như liên khu IV (Bac Trung Việt). Có nơi, Trung Ương đă phái Sư đoàn 325 về đàn áp (13/1/1956 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An; 6/1/1955 tại Ba Làng, Thanh Hóa).

Thấy dân chúng ta thán, năm 1956, HCM lên đài phát thanh khóc lóc và xin lỗi nhân dân, đưa Trường Chinh ra khỏi chúc vụ Tổng Bí Thư Đảng nhưng vẫn c̣n là Ủy viên Bộ chính trị. Thực ra người đứng trong bóng tối chỉ đạo c̣n ai ngoài HCM, đồ tể thực sự.

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), May 28, 2004

Answers

Response to Trường Chinh : tĂªn đồ tể trong cuộc cải cĂ¡ch ruộng đất

Tuyệt vời, tôi thích mấy cái bài ngày xưa này để cho các anh Vẹm măng non măng già ôm nhau mà khóc chứ NGOẠI BANG mang giầy Nike hay xe Honda vào là quên cả những cái bỉ ổi mà Đảng nhà nước đưa ra qua cái mồm thối già Hộ Xin tặng bạn đọc 1 tấm h́nh kỷ niệm sự đau khổ của nhân nhân miền Bắc qua sự cải cách ruộng đất nhưng vẫn khổ hơn trâu. Tiên sư lũ Vẹm Internet, các anh hăy xắn quần lên giúp dân nghèo chứ đừng ỷ có cây AK-47 mà hù hoa.

-- Sẽ có 1 ngày dân tộc VietNam vùng lên THIẾN SẠCH lũ Vẹm... :) (KhucRuotNganDam@aol.com), May 28, 2004.


Moderation questions? read the FAQ