V́ Đảng Mà Nhân Dân Khốn Khổ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,

Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

-------------------------------------------------------------------------------------------

V́ Đảng Mà Nhân Dân Khốn Khổ

Sơn Hà - Đưa lên lenduong.net - ngày 29/07/2003

Nói theo nhà khoa học Hà Sĩ Phu th́ ở Việt Nam ai cũng biết đảng CSVN "miệng nói một đằng, tay làm một nẻo". Làm ǵ có chuyện làm kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa? Trong tập tài liệu "Chia Tay Ư Thức Hệ" của nhà khoa học Nguyễn Xuân Tụ, tức Hà Sĩ Phu, ông đă kêu gọi những người cộng sản đừng lừa người ta nữa, hăy để cho cái lư thuyết CS ấy ra đi; hăy tỉnh giấc mơ, nh́n lại thực tế mà làm lại cuộc đời. Ông cũng cảnh báo về một cuộc "diễn biến ḥa b́nh" vĩ đại, sẽ êm đềm lật đổ tất cả.

Ở Trung Quốc, lúc c̣n làm thủ tướng, Lư Bằng đă nói rằng: "Chúng ta đi con đường xă hội chủ nghĩa, nghĩa là chúng ta đang t́m ṭi, thăm ḍ. Trong sự phát triển của XHCN, không có mô h́nh trọn vẹn". Chóp bu của đảng CSVN cũng nói như chóp đảng CS Trung Quốc vậy. Lúc c̣n làm chủ tịch đảng, Đỗ Mười cũng đă phát biểu rằng: "Chúng ta làm kinh tế theo định hướng XHCN là vừa làm vừa học, v́ chưa có mô h́nh ấy bao giờ". Con đường xă hội chủ nghĩa là con đường đang t́m ṭi. Nói nôm na là đảng CSVN làm kinh tế không theo định hướng nào cả. V́ chính con đường XHCN chưa có th́ làm sao định hướng cho việc làm kinh tế? Cả tập đoàn lănh đạo đảng CSVN biết rơ điều này mà cứ vẫn bắt nhân dân phải đi con đường XHCN th́ quả là táo tợn. Một là đảng ta ngu, hai là đảng ta đang trắng trợn lường gạt nhân dân. Hai tội này đủ có thể kết án đảng CSVN có tội với nhân dân, đưa đất nước đến cảnh nghèo đói lạc hậu như ngày nay.

Nói đến nghèo đói và lạc hậu th́ sẽ bị đảng CSVN phản đối và đưa ra những con số tăng trưởng kinh tế, hoặc những nhà cửa xây cất ở nơi thành thị để nói rằng nước Việt Nam đang phát triển tốt. Một thứ lư luận dùng hiện tượng che dấu cái bản chất. Thực tế th́ các nhà tư bản dân tộc không c̣n nữa. Vừa khi chiếm được chính quyền ở miền Bắc, qua các đợt đấu tố của cuộc Cải Cách Ruộng Đất, hàng ngàn những nhà tư bản dân tộc đă bị chết thảm, mất hết tài sản vào tay đảng. Không ai được có quyền tư hữu. Chiếm được miền Nam vào năm 1975, cả nước lại phải trải qua những đợt đổi tiền, những đợt "cải tạo tư sản tư bản tư doanh", để đảng tịch thu quyền tư hữu của nhân dân. Đảng muốn biến hết tất cả mọi người trở thành những người vô sản. Những người có tài sản th́ bị liệt vào giai cấp "tư sản mại bản" và bị tận diệt. Nhiều người chết thảm và đảng tịch thu tất cả tài sản của họ. Hàng triệu người bỏ nhà cửa, bỏ tài sản mà chạy thoát thân. Việt Nam không c̣n những người biết làm kinh tế. Đảng CSVN tịch thu hết các tài sản tiền bạc của nhân dân, rồi chuyển sang cho đảng viên cộng sản, trở thành những nhà tư bản đỏ, sống trong nhung lụa, bất kể đến những khốn khổ của nhân dân.

Nhà văn Dương Thu Hương đă nhiều lần công khai tố cáo đảng đă tàn phá nền tảng kinh tế quốc gia, đưa cả nước đi thụt lùi hàng mấy chục năm. Bà viết rằng: "Áp dụng nguyên lư đấu tranh giai cấp vào một cộng đồng chỉ đem lại cảnh nồi da nấu thịt, tiêu hủy những trữ năng tinh thần to lớn trong truyền thống (như tinh thần đoàn kết, nền luân lư cổ truyền, thuần phong mỹ thuật, các kênh liên kết tinh thần của cộng đồng...) và tiêu hủy những tiềm năng phát triển kinh tế (cải cách ruộng đất đă tiêu diệt lớp trung nông, những người sản xuất chính ở nông thôn; các cuộc tư bản tư doanh ở miền Bắc năm 1956 và ở miền Nam năm 1977 đă làm tàn lụi kinh doanh và kỹ nghệ gia, nền tảng của sự phát triển công nghiệp và kinh tế đô thị)". Sự thất bại của các chính sách kinh tế dựa trên mô h́nh lộn ngược, sản phẩm của óc duy ư chí cực tả đă là một bài học đau đớn, đẩy lùi tinh trạng xă hội Việt Nam cũng như hệ thống XHCN nói chung, lạc hậu hàng thập kỷ so với bước tiến của nhân loại trên toàn cầu".

Ngày nay, đảng CSVN vẫn cứ tiếp tục kêu réo nhân dân làm kinh tế theo định hướng xă hội chủ nghĩa dù ai cũng biết chẳng có hướng nào là XHCN cả. Nhân dân Việt Nam là những người trắng tay. Tập đoàn lănh đạo đảng CSVN là những người tịch thu tất cả. Người dân Việt Nam không phải là những người vô sản mà là những người mất tài sản.

Sử gia Trần Quốc Vượng, giáo sư tại đại học Tổng Hợp Hà Nội đă kiến nghị với đảng rằng: "Người ra đi hàng triệu, bỏ xác ngoài biển khơi hàng ngàn, hàng vạn, biết bao em gái ta, chị ta, cả mẹ ta nữa... bị kẻ hải tặc khốn kiếp dày ṿ làm nhục! Chưa nói đến của cải, ai sống th́ đều cảm thấy mất quê hương. Người ở lại, hàng chục triệu nông dân bỗng dưng cảm thấy mất đất, không có quyền hành xử trên "mảnh đất ông bà", trong khuôn viên do chính tay ḿnh tạo dựng; hàng triệu công nhân mất việc, thất nghiệp hay bị kém sử dụng, sống ngất ngư, lây lất qua ngày... Trí thức th́ tản mác, bị lăng phí thảm hại... người nào cũng cảm thấy mất tự do tư tưởng và sáng tạo. Một t́nh trạng như thế chỉ có lợi cho lũ gian manh. Cuộc đổi đời kỳ cục như thế mà gọi là cách mạng, th́ là một cuộc cách mạng đă mất phương hướng".

Mệnh danh là những người đi làm cách mạng giải phóng dân tộc nhưng họ là những người đi chiếm đoạt của nhân dân. Nói một đằng mà làm một nẻo. Đó là bản chất của đảng CSVN. Nhà khoa học Nguyễn Xuân Tụ đă viết trong Chia Tay Ư Thức Hệ rằng: "Để giữ yên cái ghế thống trị của ḿnh... lănh đạo của các nước ấy một mặt cố sức trói buộc xă hội ở t́nh trạng ngu dân bằng phương pháp tư tưởng cũ và nhất là đạo đức cũ dưới bàn tay bảo trợ của bạo lực, nhưng một mặt họ cũng như tất cả mọi người, đang lao như điên và cuộc "đổi mới" kinh tế và ngoại giao mà thực chất là cuộc đấu tranh sinh tồn để mau chóng thích nghi, để khỏi bị gạt ra bên lề ḍng chảy. Miệng nói một đằng tay làm một nẻo... Ở nước ta, hệ tư tưởng Mác Xít cũng không khác ǵ một quốc giáo, thực chất là biến tướng của tư tưởng phong kiến. Nhân dân mang tiếng làm chủ xă hội, nhưng không được biết ǵ về sự thật to lớn ấy; ai nói sự thật ấy là làm lộ bí mật quốc gia".

Những nhà tư bản dân tộc đă bị tiêu diệt trong những đợt "cải tạo" do đảng CSVN tiến hành. Trong nhân dân, đâu c̣n ai có khả năng làm kinh tế. Những người cộng sản đă trở nên những nhà tư bản đỏ đang cấu kết với tư bản ngoại bang để làm nên một nền kinh tế hoang dă, cùng nhau xâu xé tài nguyên quốc gia và khai thác sức lao động của nhân dân Việt Nam. Tư bản đỏ đă trở thành những ông chủ bự cùng với ngoại bang bóc lột nhân dân. Luật lệ về kinh tế, ngoại giao và tất cả mọi khía cạnh đều do đảng CSVN chế tạo và ban hành, đem áp dụng cho nhân dân. Đại đa số nhân dân Việt Nam là những người bị bốc lột, là những người cùng khốn trong xă hội. Bên trên là bọn thiểu số thống trị th́ sống trong nhung lụa, vẫn tiếp tục bóc lột. Sức chịu đựng nào cũng có giới hạn. Nhân dân Việt Nam phải chịu đựng nỗi khốn khổ này đến bao giờ?

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), May 27, 2004

Answers

Response to Vì Đảng MĂ  NhĂ¢n DĂ¢n Khốn Khổ

SU TIEN BO TU DO CUA LOAI VEM !

CONG TY DET NHA MAY SAN XUAT DAI HANOI

-- lu cho" thui HANOI (vanphongbttvh@cpt.gov.vn), May 29, 2004.

Response to Vì Đảng MĂ  NhĂ¢n DĂ¢n Khốn Khổ

SU TIEN BO TU DO CUA LOAI VEM !

SU VAN MINH TIEN BO CUA DAT TA SAU 30 NAM DANH MY THANG

-- lu cho" thui HANOI (vanphongbttvh@cpt.gov.vn), May 29, 2004.

Moderation questions? read the FAQ