Tại Sao Dân Trí, Đạo Đức Suy Đồi Ở Các Nước Cộng Sản

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tại Sao Dân Trí, Đạo Đức Suy Đồi Ở Các Nước Cộng Sản

Trực Ngôn Chu Chi Nam

Trich tu www.vietbao.com - Ba lê ngày 20/05/2004

Một hiện tượng làm nhiều người ngạc nhiên và ngay cả những người cộng sản sáng suốt cũng phải công nhận : đó là không riêng ǵ t́nh trạng kinh tế, mà ngay cả t́nh trạng dân trí không phat triển và đạo đức suy đồi tại những nước cộng sản. Thật vậy, chúng ta không cần làm những cuộc nghiên cứu mất th́ gờ, hao công tốn của, chỉ cần quan sát, nhận xét về tư cách, tŕnh độ một vài lănh tụ cộng sản Việt Nam hiện nay, đọc một vài tờ báo, qua một vài tin tức, như sáng nay tôi đọc tờ báo Người Lao Động, số ngày 18/05/2004, với tin một cậu ấm ở Việt Nam, phá nhà, đánh bộ mẹ, cầm dao đâm bố mẹ, mỗi khi cậu cần tiền để chơi bời, hút sách ; chỉ như vậy chúng ta cũng có thể đi đến kết luận là dân trí ở Việt Nam hiện nay rất thấp kém, t́nh trạng đạo đức gia đ́nh và xă hội Việt Nam hiện nay đang băng hoại trầm trọng.

Tại sao như vậy?

Dân trí đây là sự hiểu biết của dân. Người ta thường nghĩ đây là sự hiểu biết thiên về sách vở, thiên về khoa học, kỹ thuật chuyên môn, có được là do đi học ở nhà trường. Nhưng trí ở đây trong 2 chữ dân trí bao gồm sự hiểu biết rộng răi hơn. Đồng ư là có cả những sự hiểu biết khoa học, kỹ thuật chuyên môn từ nhà trường. Nhưng có thể nói trí ở đây là tŕnh độ văn hóa của một dân tộc. Đó là cách sống, cách cư xử, nói năng, suy nghĩ : sống thế nào cho phải đạo, được mọi người tôn trọng, kính phục, không bị ai chê cười, ở thế hệ này và ngay cả ở thế hệ sau ; nói năng có giữ lời lẽ lễ độ hay không ; suy nghĩ có chín chắn không. Như vậy, dân trí là cả một văn hóa, văn minh của một dân tộc. Từ đó đưa đến đạo đức, tức là lẽ phải và phép tắc phải noi theo. Một dân tộc có dân trí cao thường là một dân tộc có đạo đức, có một nền văn hóa cao từ lâu. Nếu như vậy th́ những nước cộng sản như Liên Sô, Trung Cộng và Việt Nam là những nước có một truyền thống văn hóa cao từ lâu, tại sao ngày hôm nay, dân trí họ lại bị chê là thấp kém, đạo đức của họ lại bị coi là băng hoại? Trái lại dân tộc Hoa Kỳ là một dân tộc có một nền văn hóa mới hơn 2 trăm năm, tại sao lại có thể nói dân trí họ tương đối cao và tương đối có đạo đức ? Chúng ta sẽ có dịp bàn sau chi tiết hơn đến trường hợp Hoa Kỳ, nhờ họ có một cơ chế chính trị tốt, dân chủ, nhờ giới lănh đạo khá, giai tầng trí thức giỏi. Ở đây trong hạn hẹp bài này chúng ta chỉ nói đến dân trí và đạo đức tại những nước cộng sản, đặc biệt là Việt Nam.

Dân trí thấp kém, không phát triển, đạo dức băng hoại, suy đồi ở những nước cộng sản bắt nguồn từ nhiều nguyên do : 1) Lư do thứ nhất là lư thuyết Mác Lê chủ trương tiêu diệt văn hóa và văn minh cổ truyền ; 2) Thứ hai là lư thuyết Mác Lê chủ trương băi tôn giáo, một hàng rào quan trọng ngăn cản con người làm bậy, một trường học to lớn khuyên con người làm lành, tránh ác : 3) Thứ ba, Marx chủ trương băi bỏ gia điénh, căn bản giáo dục, đạo đức và trí thức đầu tiên của con người ; 4) Giáo dục học đường của những nước cộng sản là giáo dục độc khuynh, chỉ có chấp nhận tư tưởng Mác Lê, trở nên thấp kém ; 5) Từ những nguyên nhân trên đưa đến nguyên nhân cuối cùng là xă hội cộng sản thấp kém về đủ mọi mặt, tất nhiên như vậy là giáo dục xă hội không có, xă hội không mang lại một gương tốt nào ngoài những gương xấu.

I) Lư thuyết Mác Lê chủ trương tiêu hủy văn hóa, văn minh cổ truyền Marx viết : " Bởi lẽ đó, chủ nghĩa cộng sản chủ trương hủy diệt chân lư muôn thửơ, băi bỏ tôn giáo và đạo đức thay v́ cải thiện ; chế độ cộng sản đi ngược lại tất cả mọi sự phát triển xă hội có trước nó. " (K. Marx-Le Manifeste du Parti communiste - trang 44-Uninion générale d'Editions-Paris 1962). Đây là một sự lầm lẫn to lớn của Marx và những người cộng sản, nghĩ rằng để sáng tạo văn hóa và văn minh mới th́ phải thiêu hủy văn hóa và văn minh cũ. Ngày hôm nay người ta ư thức rất rơ rằng thiêu hủy văn hóa, văn minh cũ là triệt tiêu văn hóa, văn minh ; và ngược lại bảo tồn văn hóa, văn minh chính là sáng tạo văn hóa, văn minh.Văn hóa, văn minh là hành động thế thứ trao truyền, là kết quả của những hành động tích lũy từ đời này qua đời nọ. Nó có thể ví như một cái cây, rễ cây là quá khứ, thân cây là hiện tại, và cành lá là tương lai. Rễ cây phải lớn, ăn xâu vạ ḷng đất để mang nhựa lên thân cây ; thân cây phải to lớn để phân phát nhựa ; cành lá phải rườm rà để lấy không khí từ thập phương.Một nền văn hóa, ngay dù có sai trái, như một cây cam, ngay dù quả nó có chua, chúng ta cũng nền sửa từ từ, thay v́ chặt vứt nó đi, như Marx và những người cộng sản chủ trương, đến lúc cần, ngay dù quả chua, cũng không có mà ăn. Tâm lư của Marx và những người cộng sản, suy nghĩ cho cùng là tâm lư ấu tri', theo kiểu : " Chân đạp cứt rồi th́ chặt chân vứt di, thay v́ rửa chân ". V́ vậy, những xă hội cộng sản là những xă hội què quặt về kinh tế cũng như về mặt dân trí, luân lư, đạo đức. Chúng ta nên nhớ, Marx viết quyển Tuyên Ngôn Thư Đảng Cộng Sản cuối năm 1847, cho xuất bản lần đầu tiên ở Anh năm 1848, lúc Marx mới có 29 tuổi, v́ ông sinh năm 1818. Với tuổi 30, cho dù thông minh chăng nữa, nhưng sự hiểu biết c̣n chưa chín chắn, nhất là Marx lại viết với nhiệt t́nh của một con người cách mạng. Chủ trương phá bỏ văn hóa, văn minh cũ của Marx chứng tỏ sự suy nghĩ chưa chín chắn của ông.

II) Lư thuyết Mác Lê chủ trương băi bỏ tôn giáo, một hàng rào uan trọng ngăn cấm con người làm bậäy. Thật vậy, tôn giáo ngoài vấn đề tâm linh, siêu h́nh, c̣n là những hàng rào ngăn cản con người làm ác. Những chùa, nhà thờ là những trung tâm khuyên dạy con người làm điều thiện, các vị tu sĩ đă bỏ hết cả đời minh làm điều thiện, từ bi, bác ái. Không thể có cái nh́n của Marx và những người cộng sản, vơ đũa cả nắm, viện cớ một vài sai trái của tôn giáo, một vài sai lầm của một vài tu sĩ, rồi chủ trương băi bỏ tôn giáo. Thêm vào đó chùa, nhà thờ c̣n là nơi cứu những người hoạn nạn, về cả hai phương diện vật chất và tinh thần. Vai tṛ của tôn giáo là hướng dẫn con người đến những mục đích cao quí, giảm ḷng tham, bớt hận thù, tạo ḷng vị tha, làm phong phú hóa cuộc sống hữu hạn của kiếp người, để vươn tới, cố tiếp cận cái vô hạn của vũ trụ. Đó chính là hành tŕnh giải thoát tâm linh của con người khỏi xiềng xích ngu muội, lo âu, bất an để đạt tới cảnh tự do, tự tại thực sự ở một kiếp khác, ngay dù là không có, ngay dù là tưởng tượng ; nhưng dù là tưởng tượng chăng nữa, đó cũng là sự phong phú của cuộc sống, là một lời răn đe con người làm bậy, làm ác ở kiếp này! â

III) Marx và những người cộng sản chủ trương băi bỏ gia đ́nh, chính là băi bỏ căn bản giáo dục, trí thức, đạo dức đầu tiên của con người. Chính v́ vậy mà trí thức, đạo dức bị tụt hậu và băng hoại ở những nước cộng sản. Ngày hôm nay, những nhà tâm lư, giáo dục đều đi đến kết luận rằng những đứa trẻ có một giáo dục gia đ́nh tốt, th́ thường nó dễ thành công ở học đường và cũng dễ thành công ở ngoài đời mai sau, tỷ lệ phạm pháp ít. Ngược lại những đứa trẻ được xă hội giáo dục thường tỷ lệ thành công ở học đường cũng như ngoài xă hội mai sau cũng thấp hơn, tỷ lệ phạm pháp vẫn cao hơn trường hợp đầu.Ở điểm này Marx và những người cộng sản cũng lầm lẫn như trong lănh vực tôn giáo, chỉ nh́n thấy mặt xấu của gia đ́nh, không nh́n thấy mặt tốt của gia đ́nh, nên mới chủ trương băi bơ gia đ́nh. Đó là cái nh́n nếu không nói là ấu trĩ, th́ cũng là không chín chắn, kiểu " Chân đạp cứt rồi, th́ hăy vứt bỏ chân đi ! ", v́ vậy xă hội cộng sản là một xă hội què quặt, đạo đức suy đồi, băng hoại là vậy.

IV) Giáo dục học đường của những nước cộng sản là một giáo đục độc khuynh, chỉ chấp nhận một là tư tưởng của Marx, không chấp nhận những tư tưởng khác, nên đă hạn chế sự lựa chọn ngay từ lúc đầu của đứa trẻ, làm cho nó chỉ biết nh́n một chiều, không có cái nh́n đa khuynh, đa diện, làm cho khả thế ứng xử của nó mai sau ở ngoài đời bị hạn chế. Thật vậy, đây là nhận xét của ông Gorbatchev, cựu Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Liên Sô đưa ra trong Hội Nghi bàn về phát triển kinh tế và xă hội, được tổ chức ở thủ đô Tây Ban Nha vào năm 2003, dưới sự bảo trợ của vua Jean Carlos xứ này. Chủ trương độc khuynh chẳng khác nào chỉ cho đứa trẻ lúc đầu ăn một món ăn, làm sao nó có thể biết hưương vị những món khác, làm sao nó có thể đánh giá đúng các món ăn, và suy rộng ra nữa là đánh giá đúng vấn đề, một khi ra ngoài đời ; ngoài việc chỉ biết nghe chỉ thị, tuân hành chỉ thị từ trên.V́ vậy khả năng phát minh, sáng kiến ở những nước cộng sản rất thấp. Chúng ta chỉ cần mở quyển tự đieÅn về phát minh sáng kiến của thế kỷ 20 vừa qua, chúng ta thấy rơ, Hoa Kỳ và các nước Tây Âu chiếm 90ù%, 10% c̣n lại là cho các nước cộng sản trong đó có cả Liên Sô, các nước Đông Âu và những nước chậm tiến Á Phi. Năm 2002, viện Nghiên cứu Giáo dục, Khoa học Rockfeller, có chi nhánh ở Úc, có làm một cuộc nghiên cứu tổng kết những về phát minh sáng kiến của những nước Đông Nam Á, trong đó có Cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Viện đă cho ra một bản tổng kết, theo đó Thái lan có 6500 phát minh sáng kiến, Singapour có 7 500, Việt Nam cộng sản có 280 ; riêng Cộng đồng Việt Nam hải ngoại khoảng gần 3 triệu người ở khắp năm châu, nhiều nhất ở Hoa Kỳơ, đạt tới 14 000 phát minh sáng kiến, gấp 50 lần 82 triệu người sống dưới chế độ độc khuynh, độc đảng cộng sảûn Việät Nam. V́ vậy, cũng con người đó, nếu họ sống dưới chế độ tự do, hấp thụ nền giáo đa khuynh, tốt, th́ khả năng phát minh sáng chế của họ cao hơn là sống trong chế độ độc đoán, độc tài, độc khuynh giáo dục và chính trị. Chúng ta chỉ nh́n 2 trường hợp Bắc Hàn và Nam Hàn, chúng ta cũng thấy rơ. Trong khi Bắc Hàn đang chết đói dưới chế độ độc tài, độc khuynh, độc đảng cộng sản, Nam Hàn là cường quốc kinh tế thứ 10 trên thế giói, nền giáo dục được coi là một trong những hàng đầu thế giới, Nam Hàn hiện nay được coi là đă bắt đóng góp về phát minh thế giới, năm 2003 vừa qua, đă đóng góp trong tổng số phat minh sang chế thế giới là1,5% ; Hoa Kỳ là 36,3% ; 15 nước trong Hiệp hội Âu châu là 38,6% ; Nhật là 10,6% ; đứng về só lượng phát minh sáng kiến trên 1 triệu người, th́ Thụy sĩ và Thụy ĐieÅn đứng đầu thế giới, với con số 1 000, tức cứ 1 triệu người th́ có 1 ngàn phát minh sáng kiến, Anh có 700, Hoa Kỳ có 600, Đức và Pháp có 500, Nam Hàn có 200 ; trong khi đó Việt Nam, Trung Cộng và ngay cả Nga không có cái ǵ ( theo Bilan du Monde- Le Monde - trang 31- Edition 2004 - Paris).

V) Từ những nguyên nhân trên đưa đến nguyên nhân cuối cùng là xă hội cộng sản thấp kém về đủ mọi mặt, tất nhiên là giáo dục xă hội không có. Xă hội cộng sản chỉ trưng bày những gương xấu, đứa trẻ không thể học được mà c̣n nêu những thí dụ xấu cho đứa trẻ. Thật vậy, cũng theo ông Gorbatchev, cũng trong kỳ Hội Nghị về phát triển ở Tây Ban Nha, ông can đảm tuyên bố : " Tôi đă bỏ 2/3 cuộc đời theo đuổi lư tưởng cộng sản, nhưng ngày hôm nay, tôi đau đớn tuyên bố : Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo ! "Cựu đại tá Phạm quế Dương, cựu chủ nhiệm tạp chí Nghiên cứu Lịch sử Quân đội Nhân Dân, cũng nói : " Cộng sản vừa bất tài, bất lực, bất lương!" Bà Dương thu Hương, khi theo đoàn quân "chiến thắng" cộng sản vào miền Nam, bà đă nh́n thấy đời sống văn minh của miền Nam, bà đă khóc lên và than: "Tôi đă ở trong một đoàn quân "chiến thắng". Nhưng những kẻ chiến thắng chính là những người man dại. C̣n những người chiến bại, chính là những người văn minh".

Chúng ta thử hỏi một xă hội mà những người man dại, bất tài, bất lực, bất lương, những kẻ chỉ biết tuyên truyền và nói láo cai trị, th́ c̣n đâu là gương tốt cho giới trẻ. Giáo dục thấp kém, đạo đức suy đồi cũng là v́ vậy ! Ngày nào c̣n những kẻ man dại, bất tài, bất lực bất lương, những kẻ chỉ biết tuyên truyền và nói láo làm " Phụ mẫu chi dân ", nắM quyền lănh đạo, ngày đó giáo dục, đạo đức Việt Nam c̣n suy đồi, băng hoại ; dân Việt c̣n tụt hậu và đau khổ !-- aa (a@a.com), May 27, 2004

Answers

Response to Tại Sao DĂ¢n TrĂ­, Đạo Đức Suy Đồi Ở CĂ¡c Nước Cộng Sản

Tuyet voi!

Cong-san doi khat va ngu-xuan khong nhung do su dien khung cua chu-nghia cong-san, ma con do su kieu-cang mot chieu cua nguoi cs: luc nao cung cho la minh dung, la "dinh cao tri tue loai... nguoi" (that ra la ...loai VUON!), la "uu-viet", va bat cu ai nghi khac deu la "phan-dong", la "nguy"...

-- TrungNam (DietCong HungQuoc@TQVN.org), May 27, 2004.


Response to Tại Sao DĂ¢n TrĂ­, Đạo Đức Suy Đồi Ở CĂ¡c Nước Cộng Sản

Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,

Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

------------------------------------------------------ -------------------------------------

Vé Số Ôm

Trich tu www.suthat.net - Trần Tuư Lang

Ở Việt Nam có những chuyện nghe qua thật buồn cười từ xe Honda ôm, bia ôm, cà phê ôm, vọng cổ ôm, rồi cà phê nằm!... nay lại thêm vé số... ôm! Chữ "ôm" theo từ ngữ Việt c̣n có nghiă gắn bó, sát, khít khao, thân mật, đại loại như ṿng tay ôm đến dại khờ, hay ôm ấp thiết tha, làm mây lang thang thành mây thiết tha... Chữ ôm ngày nay ở Việt Nam c̣n có nghiă bí hiểm được dịch nghiă bóng là thân mật chỉ v́ tiền, pha chất t́nh dục mua bán, mà có lẽ chỉ phổ biến đa dạng vào hạng nhất tại Việt Nam ngày nay. T́nh trạng ôm rất phổ biến ai cũng biết, quá nhiều nên ai nấy xem thường, kể cả ông nhà nước. Vốn nhờ cái ôm mà làm ra áp phe, có thêm tṛ ăn chơi và được dịp tiêu tiền tham những, góp phần làm ung thối xă hội.

Buổi sáng "ôm" ở quán cá phê v́ người dân rỗi công thưà giờ, buổi trưa trốn nắng ông công nhân làm vài ly đế, uống chai bia cũng ôm, nóng bức nhưng vẫn ôm. Đêm về, đồng lơa với bóng tối hành động ôm c̣n phổ thông. Hiện sinh, hiện thực 100% dưới ánh đèn mờ. Ở đây từ thứ dân, xích lô, xe ba gác đều lao vào ôm. Trước đây bác tài xe ba gác để lấy sức "chiến đấu" đạp xe, làm một chén trắng, anh phu xích lô chào bà hàng bán cóc, ổi bằng 1 ly trắng (rượu đế quốc lủi) vào lúc 10 giờ. Ngày nay, xă hội thay đổi, anh được phong "quan" vào quán cà phê ôm, tay kia cầm chén trắng, tay nọ bợ ly cà phê và anh được hà hơi chiêu dụ bằng nụ hôn "ôm" ẻo lả rất nghề cuả cô bé đáng tuổi con ḿnh một "câu rất ngọt". Đây nè cục cưng cuả em"! Sáng sớm mở hàng cho em nhờ!.

Đêm về, trên báo Lao Động mô tả: "Trời sẩm tối, bờ biển Long Hải, Vũng Tàu thưa dần người, chỉ c̣n ánh trăng đêm lấp lóang trên mặt sóng lăn tăn. Một cô gái cầm xấp vé số bước vào, tuy trang điểm sơ sài nhưng mới nh́n nụ cười hơn hớn cuả cô ta, ông bạn tôi bấm nhỏ "Đấy, chính là nàng đấy".

"Nàng có gương mặt khá trẻ, đôi mắt dậy sóng t́nh. Không đứng mời vé số như những người khác, nàng sà xuống ghế rồi cất giọng thẽ thọt: "Mua dùm em vài tấm lấy hên. Hồi trưa tới giờ chưa bán được vé nào." Khách suưt xoa ngạc nhiên. Trời ạ. Cái độ tuổi về già "sắp cùng xuân ly dị măi" cuả tôi được nàng gọi bằng anh nghe sao cảm động thế!.

"Tôi suưt móc tiền mua 20 tờ, nhưng H. bấm tay tôi ngăn lại. Đợi đến khi những câu trăng gió, được H. phun ra như nước máy, bàn tay nàng nằm trong bàn tay thô ráp cuả H. tự lúc nào, tôi mới được ra hiệu mua vé số, nhưng không thấy gương mặt nàng lộ vẻ vui khi được mua những 20 tờ mà dường như nàng đang đợi cái ǵ khác. H. mập mờ lên tiếng hỏi "Bạn anh muốn gặp lại, ở đâu th́ được?"Ánh mắt nàng sáng lên với nụ cười khinh khích: "Nếu vậy th́ gặp nhau sau 1 tiếng nữa tại pḥng trọ T. gần băi tắm T.T. song song với con đường này. Bấy giờ xem như xong một cuộc ngă giá, nàng ỏn ẻn bước ra, đầu c̣n ngoái lại nguưt dài chúng tôi với tiếng chào sành điệu "See you again".

Cuộc "hẹn gặp lại" ở Long Hải, Vũng Tàu cũng có hoàn cảnh tương tự như ở tỉnh Tây Ninh mà người dân chơi ở đây c̣n gọi bằng nhóm từ kinh dị "vé số xổ liền". Tuy cùng mục đích "See you again" nhưng cách "tiếp thị" bên ngoài hơi khác. Người "bán vé số" kiểu này đội chiếc nón lá lụp xụp che ngang gương mặt, bộ đồ khá mỏng, xộc vào mời khách một cách tự nhiên. Mở nón ra thấy nàng chân mày tô đậm, môi son đỏ choét không phù hợp với da mặt ngâm ngâm cuả nàng, khách mới nhận ra dấu hiệu "tự giới thiệu". Nàng "hẹn gặp lại" trên con đường vắng trong thành phố Tây Ninh để tâm sự không bằng lời nói. Nàng nhấn mạnh: "Nơi đây tối hù như đêm 30, anh đừng ngại".

T́nh trạng "see you again" chỉ mới phát sinh gần đây khi người bán vé số tăng nhanh, các cô gái làng "chơi" thất nghiệp đổ xô đi bán vé số mưu sinh. Lợi dụng thực trạng, các cô gái "ăn sương" len lỏi vào "làm ăn" qua nghề tay trái bán vé số. Một cô bán vé than thở: "Tụi em đi bán đôi lúc bị nhầm với các cô "Xổ Liền", mấy ông đàn ông dê sàm sỡ, cầm tay, vuốt má. Phải làm căng mấy chả mới chịu tha."

T́nh trạng lừa, vé số cạo gọt sửa c̣n bị lưà mất tiền. T́nh trạng gái măi dâm dùng kỹ thuật mời gọi khó phát hiện và họ đóng vai du khách được công an bao che, hay tay mơ "nhảy dù" vài chuyến, khi con nhà "lành" kẹt tiền v́ ăn chơi quá đà. Các ông kiếm tiền không biết mệt, dân hảo ngọt thích "ôm", kẻ ít học cũng tập tành giải quyết "sầu đời" bằng cách mua vui vô ư thức, nên cũng ưa đi ôm tuốt luốt cho thân mật v.v.

Các cô gái "see you again" giữa đường họ không vào pḥng trọ, chỉ "tâm sự" trên con đường vắng, không khác ǵ t́nh nhân. Xă hội VN tối đen như vậy làm sao bệnh Liệt Kháng có thể ngăn chận ? Ai trả lời được câu hỏi này dùm cho ông nhà nước VN?

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), May 28, 2004.


Response to Tại Sao DĂ¢n TrĂ­, Đạo Đức Suy Đồi Ở CĂ¡c Nước Cộng Sản

Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,

Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

------------------------------------------------------ -------------------------------------

Chợ T́nh Ở Cầu Thị Nghè

Trich tu www.suthat.net

Khu vực cầu Thị Nghè, một điểm nóng về tệ nạn mại dâm trên địa bàn hiện nay của TP SG. Cầu nằm giữa hai quận khác nhau, phía đầu cầu là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đakao, quận 1, bên kia là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc phường17 và 19, quận B́nh Thạnh.Hằng đêm, khi Sài G̣n lên đèn cũng là lúc những cô gái tụ tập về cầu Thị Nghè đây để bán dâm. Họ đứng ngồi rải rác trên lề bục cầu, chào mời, huưt sáo, ngoắc tay vẫy gọi những người đàn ông đi đường ngang qua. Tin Nhanh VN ghi nhận như sau.

Thành phố càng về khuya, cảnh tượng "mua bán" tại đây càng tấp nập đến hỗn tạp. Khách đến "t́m hoa" tại đây thuộc đủ các thành phần khác nhau nhưng có chung một điểm là thích t́m "của lạ". Từ những thanh niên trên dưới 30 tuổi đến những "cụ" tương đối già. Họ chạy xe bên mé cầu, mắt liêng liếc sang một bên như để "thẩm định món hàng" mà lát nữa đây, ḿnh sẽ "sở hữu". Sau khi ngắm nghía hết một bên, đến dưới chân cầu là họ chạy xe ṿng trở sang bên kia "thẩm định" tiếp. Khi đă "vừa con mắt" đối với một "em" là họ cho xe tấp vào và một cuộc trả giá chớp nhoáng nhưng không kém phần gay cấn diễn ra. Đối tượng mại dâm tụ tập tại khu vực này cũng thuộc đủ các "loại". Đêm ngày 15/5, hiện diện tại khu vực đầu cầu bên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phóng viên thấy gái mại dâm đứng ngồi là những "cô bé" c̣n rất trẻ. Có cô lớp phấn son được tô đậm trên mặt không che nổi nét non choẹt của họ. Tất cả ăn mặc rất thời trang nhưng cũng... rất mỏng và rất hở. Chốc lát, một vài chiếc xe máy tấp lại, sau vài câu chào mời, hỏi han, ngă giá là họ lên xe phóng đi. Trên thành cầu, ngay cầu thang lên xuống để đi vào khu hàng cá chợ Thị Nghè (phường 19, quận B́nh Thạnh) là "lănh địa" tập trung hằng đêm của của các "nàng hoa" mà 100% là... đực rựa. So với xiêm y của các "cô bé" bên kia cầu th́ các "nàng" ở bên này ăn mặt diêm dúa, phấn son ḷe loẹt.

Có vài "nàng" trong số đó c̣n khoác nguyên những bộ áo dài trắng, hồng cho thêm phần... nữ tính. Góp phần làm cảnh khuya náo nhiệt hơn tại khu vực này phải kể đến đội quân gái mại dâm "di động". Hằng đêm, trên đoạn đường từ ngă tư Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng (phường Đa Kao, quận 1) đến ngă ba Nguyễn Văn Lạc - Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 19, quận B́nh Thạnh, trước siêu thị Điện Máy) là lộ tŕnh làm ăn của đội quân này. Đối tượng "mại dâm di động" này đa số c̣n rất trẻ, ăn mặc rất mốt. Họ đi trên những chiếc xe đạp, xe máy đủ các loại từ dream Trung Quốc, max II, thậm chí nhiều cô cưỡi cả Attila cho thêm phần... sang trọng. Theo lời của một thanh niên chuyên "t́m hoa" tại khu vực này th́ nhiều "em di động" cố ăn mặc sao cho ra dáng "gái nhà lành" để làm giá cao với khách.

Cũng theo TNVN, hằng đêm, gái mại dâm hoạt động tại khu vực này thường kéo theo một đội quân bảo kê rất hung dữ. Đa số là những thanh niên nghiện ngập, mặt mày lúc nào cũng lạnh lùng. Những thanh niên này thường tụ tập dưới chân cầu, hay lảng vảng gần địa bàn hoạt động của các nàng đó để theo dơi "con hàng" của ḿnh. Nếu khách mua dâm nào không ṣng phẳng là sẽ bị "xử đẹp". Theo lời của một anh xe ôm chuyên đậu tại khu vực này th́ mỗi tên bảo kê thường sở hữu một vài gái mại dâm.

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), May 28, 2004.


Response to Tại Sao DĂ¢n TrĂ­, Đạo Đức Suy Đồi Ở CĂ¡c Nước Cộng Sản

SU TIEN BO TU DO CUA LOAI VEM !

SU VAN MINH TIEN BO CUA DAT TA SAU 30 NAM DANH MY THANG

-- lu cho" thui HANOI (vanphongbttvh@cpt.gov.vn), May 29, 2004.

Response to Tại Sao DĂ¢n TrĂ­, Đạo Đức Suy Đồi Ở CĂ¡c Nước Cộng Sản

SU TIEN BO TU DO CUA LOAI VEM !

SU VAN MINH TIEN BO CUA DAT TA SAU 30 NAM DANH MY THANG

-- lu cho" thui HANOI (vanphongbttvh@cpt.gov.vn), May 29, 2004.


Response to Tại Sao DĂ¢n TrĂ­, Đạo Đức Suy Đồi Ở CĂ¡c Nước Cộng Sản

Để tôi chỉ cách post h́nh lên forum này cho anh VanPhong, xin anh hảy làm theo chớ không làm tôi mất th́ giờ mà sửa bài post của anh. Nếu không sửa th́ mấy bài viết kế tiếp sẻ bị ảnh hưởng. Chân thành cảm ơn anh nhiều, mong anh thông cảm. TBT

Nhớ là bỏ "<" ở h3 và close ">".

h3 align=center>SU TIEN BO TU DO CUA LOAI VEM ! /h3
p align=center
img src="http://photos2.worldisround.com/photos/0/8/507.jpg"
b SU VAN MINH TIEN BO CUA DAT TA SAU 30 NAM DANH MY THANG /b

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), May 30, 2004.


Moderation questions? read the FAQ