Đếm Tiền Trong Túi Việt Kiều: Sẽ Gửi 3.2 Tỉ Đô Năm 2004

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Đếm Tiền Trong Túi Việt Kiều: Sẽ Gửi 3.2 Tỉ Đô Năm 2004.

(Cho nen ong dech them goi tien ve cho VN--cho tui can ngo chet me no het!)

VietBaoOnline

Nhà Nước Thú Nhận, Trước Giờ Lo Đếm Tiền, Bây Giờ Cần Chất Xám HANOI -- Tiền c̣n trong túi Việt Kiều, chưa kịp gửi về, đă được nhà nước đếm trước. Đặc biệt, sau nhiều năm chỉ lo đếm tiền Việt kiều, nhà nước CSVN lại bắt đầu nghĩ tới việc đếm chất xám của khúc ruột xa ngàn dặm. Trên tờ Nhân Dân, tiếng nói của Đảng CSVN, hôm 21-5 đă đăng lại bài viết từ tờ Đại đoàn kết, có nhan đề kiểu “chùm khế ngọt” quê hương là "Tinh túy của dân tộc không phải chỉ ở trong nước..." Nội dung bài viết ghi nhận về cái gọi là “hội thảo về công tác vận động kiều bào và thân nhân diễn ra ở Hà Nội trong hai ngày 14 và 15,” trong đó nhiều kinh nghiệm đă được “trao đổi.” Bài báo cho biết, “Hội thảo do Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức với sự tham dự của các đại diện Hội Thân nhân kiều bào ở các tỉnh thành phố và nhiều kiều bào đang có những dự án đầu tư trong nước.” Trước tiên, nhà nước lo chuyện đếm tiền trong túi Việt Kiều trước, đặc biệt là cả khoản tiền chưa gửi hết của năm 2004 cũng vẫn được đảng CSVN tiên liệu và chờ đợi: “Hiện nay có khoảng 2,7 triệu đồng bào đang sinh sống ở gần 90 nước và vùng lănh thổ, trong đó hơn 80% là ở các nước công nghiệp phát triển. Người Việt Nam ở nước ngoài được đánh giá là cộng đồng trẻ, thích nghi cao, biết vượt khó, hội nhập nhanh vào đời sống sở tại và năng động trong làm ăn, kinh doanh. Tới nay, đại bộ phận đồng bào ở nước ngoài đă có công ăn việc làm. Một bộ phận đă vươn lên có mức sống trung lưu, xuất hiện người giàu có với tài sản nhiều triệu USD. Nhiều người đang đầu tư về Việt Nam, chủ yếu với quy mô nhỏ, vốn ít. Hiện có khoảng gần 1.800 dự án đầu tư của kiều bào với số vốn 540 triệu USD và 2.200 tỷ đồng. Lượng kiều hối gửi về tăng trung b́nh khoảng 10 - 15%/năm; năm 2003 là 2,7 tỷ USD và năm 2004 dự đoán khoảng 3,2 tỷ USD.” Cũng qua hội thảo, các cán bộ gộc cũng thú nhận về t́nh h́nh “Những yếu kém trong công tác vận động kiều bào đă được chỉ rơ trong Nghị quyết của Bộ Chính trị.” Qua đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao CSVN, Chủ nhiệm Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Phú B́nh nh́n nhận: "Vẫn c̣n biểu hiện nặng về khai thác, tranh thủ sự đóng góp vật chất của đồng bào mà coi nhẹ công tác vận động". Sau phần đếm tiền và cán bộ tự phê, nhà nước bắt đầu nghĩ tới chiến dịch gọi là chiêu dụ chất xám, và hy vọng sẽ nắm được tuổi trẻ hải ngoại: “Tuy nhiên, tiềm năng to lớn của người Việt Nam ở nước ngoài là tri thức. Theo thống kê của một số nước phát triển, chỉ số học vấn đại học và trên đại học của người Việt tại các nước này đang tiến gần tới mức trung b́nh của người dân sở tại. Nhiều người có vị trí trong các lĩnh vực khoa học quan trọng, một số có uy tín trên thế giới. Thế mạnh của trí thức kiều bào là làm việc trong môi trường khoa học và công nghệ hiện đại, tiếp cận nhiều ngành khoa học và kinh tế mũi nhọn như tin học, viễn thông, vật liệu mới, sinh học... Lớp tri thức trẻ đang làm thay đổi cơ cấu cộng đồng, từng bước thay thế lớp người lớn tuổi.” Nổi bật trong công tác này được nêu trong hội nghị là Đà Nẵng. Bài báo ghi nhận: “Ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Thân nhân kiều bào TP Đà Nẵng nói như vậy và cho rằng đây là một trong những điểm "chốt" quan trọng trong công tác vận động kiều bào. Hiện nay, Đà Nẵng có 15 doanh nghiệp do kiều bào đầu tư với số vốn khoảng 15 tỷ đồng, lượng kiều hối tăng dần hàng năm từ hơn 8 triệu USD (năm 1999) tăng lên 90 triệu USD (năm 2003)...”

-- Can'-Ngo^' (Can'-Ngo^'@-do^.ng -di~BaDinh), May 24, 2004

Answers

Response to Đếm Tiền Trong Túi Việt Kiều: Sẽ Gửi 3.2 Tỉ Đô Năm 2004

.*** .

Cứt của Việt kiều ngon hơn thịt chó Hanoi :)

-- For SURE ....Count on it ... :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), May 24, 2004.


Response to Đếm Tiền Trong TĂºi Việt Kiều: Sẽ Gửi 3.2 Tỉ ĐĂ´ Năm 2004

Mấy thằng vẹm vào xem cái này ?

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), October 17, 2004.

Response to Đếm Tiền Trong TĂºi Việt Kiều: Sẽ Gửi 3.2 Tỉ ĐĂ´ Năm 2004

Moi~ 1 Anh Viet Kieu La 1 Anh Kinh Tai Gian Tiep Cho Cong San ....-- Fuck You Chi Bua.... (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua'@yahoo.com), October 17, 2004.

Response to Đếm Tiền Trong TĂºi Việt Kiều: Sẽ Gửi 3.2 Tỉ ĐĂ´ Năm 2004-- Bỏ4 (CSonSale@yahoo.com), October 17, 2004.

Response to Đếm Tiền Trong TĂºi Việt Kiều: Sẽ Gửi 3.2 Tỉ ĐĂ´ Năm 2004

Nghi cung thuong bon Viet kieu, dua thi hang nam cung cuc di lam chui nhu trau bo, dua thi bop mom bop mieng an tro cap that nghiep, den cuoi nam cung phai nop het cho nuoc minh. Ban dau Dang du kien la 4 ti/nam nhung sau nghi the thi bon Viet kieu no chet doi mat nen moi giam xuong con 3.2 ti. Nuoi bo sua cung phai cho no an ti co thi no moi song duoc de cung cap sua chu, phai khong. Viet kieu chung may co gang len, dat chi tieu sang nam nop ve cho bon tao 4 ti de bon tao tieu cho thoai mai hon. OK?

-- Viet kieu la nhung con bo sua cua Viet nam (thoidi@khongcainhau.org), October 18, 2004.


Response to Đếm Tiền Trong TĂºi Việt Kiều: Sẽ Gửi 3.2 Tỉ ĐĂ´ Năm 2004

To thoidi@khongcainhau.org

thoidi@khongcainhau.org ăn nói vô cùng mất dạy.


thoidi@khongcainhau.org lại chứng minh thêm


việt cộng bán nước vô cùng vô liêm sĩ

việt cộng lũ sán lăi ăn bám

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), October 18, 2004.


Moderation questions? read the FAQ