SAI LẦM LÀ BÀI HỌC ????????

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

-----Cuộc đời là con đường dài đi t́m chân lư mà chỉ khi mắc phải sai lầm chúng ta mới t́m ra---- -makjovi-

====

Xin kể vài sai lầm của đảng ta

Thứ 1, Cuộc chém giết cướp bóc nhân dân gây chia rẽ thù hằn xă hội “Cuộc Cải Cách Ruộng Đất”..

Thứ 2, Cuộc triệt tiêu nhân tài /trí thức Dân Tộc . "Nhân Văn Giai Phẩm."

Thứ 3, Cuộc lùa quân cướp chiếm, khủng bố, tàn sát nhân dân mịền nam Việt-Nam quá đỗi man rợ gây biết bao tang thương /tàn phá quê hưong /dân tộc.

Thứ 4, Cuộc Cướp càn quét của cải của nhân dân miền Nam sau 75

Thứ 5, Cuộc trả thù dă man tàn ác "Những trại tù cải tạo"

Thứ 6, Tiêu diệt sức sống nhân dân miền Nam sau 75, cướp chiếm nhà cửa ruộng vuờn của cải và lùa nhân dân vào những băi bom ḿn "Vùng Kinh Tế Mới"

Thứ 7, Cuộc cướp chiếm Campuchia để dẫn đến cuộc chiến Việt Trung/bị thế giới cấm vận.

Thứ 8, Đảng ngu xuẩn đê hèn ngầm kư dâng đất đai/sông biển mồ mả tổ tiên dân tộc cho Trung-Quốc.

Thứ 9, Đàn áp Tôn Giáo/những tiếng nói đóng góp xây dựng đất nước/ nhửng tiếng nói đ̣i Tự-Do Dân-Chủ cho dân tộc.

Thứ 10, Bè đảng lộng quyền tham nhũng thối nát/ rúc rỉa tài nguyên quốc gia/ tiền của thế giới viện trợ cho dân nghèo làm của riêng ḿnh..

Thứ 11, Vẫn ngu xuẩn tuyên truyền nhồi sọ nhân dân bằng những giáo điều gian manh lạc hậu từ những thùng rác lien-xô.

Thứ 12, Vẫn gian manh quỷ xảo xuyên tạc những sự thật/ lịch sử để tô vẽ cho đảng.

Thứ 13, Vẫn bưng bít thông tin/ bịt bợm nhân dân, làm ngu hoá dân tộc..v.v. và v.v…

Ôi giời ơi.. C̣n rất nhiều nhiều.. Đảng vẫn lừng danh thế giới về tàn ác man rợ, buôn dân bán nước, tuyên truyền xuyên tạc, gian manh xảo trá..v.v..

=========CÀNG NGÀY ĐẢNG CÀNG MẮC NHIỀU SAI LẦM HƠN===========

-------------V̀------------------

Cộng-Sản là những cái đầu sọ th́ dày, óc th́ sơ cứng bướng bỉnh chai lỳ + gian ác và xuẩn độn. nên Cộng sản không bao giờ học hỏi được điều ǵ từ những sai lầm quá khứ....

Hăy nghe vị cựu thủ lănh Nga-Xô tuyên bố...

=======CỘNG SẢN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC. MÀ CẦN PHẢI DẸP BỎ========

-- Nguyễn-Việt-Nam (tosu_cs@yahoo.com), May 20, 2004

Answers

Response to SAI LẦM LĂ€ BĂ€I HỌC ????????

Thứ 14: Bắt tay với tư bản phương tây, xuất khẩu nô lệ việt nam ra nước ngoài làm thuê với giá rẻ mà không có 1 chính xác bảo vệ quyền lợi của người lao động trong khi cứ măi khoe khoang làm cách mạng để xoá bỏ bóc lột

Thứ 15: Nhắm mắt là ngơ trước các tệ nạn ngày càng tràn lan trong xă hội. Dưa thanh niên và giới trẻ việt nam vào các con đường ăn chơi trụy lạc, ma tuư đĩ điếm, cho phát hành các sách báo chỉ dẩn t́nh dục làm cho thanh niên việt nam măi đắm ch́m vào hưỡng thụ mà quên đi nghĩa vụ cao cả là xây dựng đất nước và phát triển xă hội.

Thứ 16: Nhắm mắt là ngơ để cho bọn ngoại bang vào việt nam đem phụ nữ ra nước ngoài làm nô lệ t́nh dục qua các con đường hôn nhân mai mối 1 cách vội vàng nhưng thật chất là 1 sự mua bán thân xác của người phụ nữ VN không hơn không kém.

Thứ 17: Không công khai ngân sách tài khoá của quốc gia để ém nhẹm các khoản tiền khổng lồ để các cán bộ chia chát với nhau.

Thứ 18: Không có chế độ bảo vệ trẻ em hợp lư khiến cho trẻ em của việt nam bị bóc lột lao động 1 cách nặng nề.

Thứ 19: Tội ngu xuẩn, không có đầu óc quản lư và phát triển thành thị khiến cho nhiều thành phố, thành thị phát triển không có tổ chức, không có trật tự đưa tới ảnh hưởng môi trường, ô nhiễm không khí, khiến cho sanh ra các loại bịnh tật quái dị.

Thư 20: Tội không con trọng con người việt nam, dưới mắt bọn công an cán bộ, người việt nam chẳng qua là những nô lệ hay tù nhân để chúng mặc sức thao túng.

Thứ 21: Phản bội lại truyền thống và đạo đức của tổ tiên lạc hồng. Tôn thờ chủ nghĩa vô thần mà đă bị thế giới đào thăi.

Thứ 22: Làm nhục truyền thống siêng năng cần cù của con người VN bằng cách đi xin xỏ khắp thế giới làm cho thế giới tưởng rằng dân VN không có khả năng làm lụng, chỉ biết ngữa tay nhận viện trợ.

Thứ 23: Nhồi sọ và bóp méo lịch sữ, cải tổ giáo dục 1 cách bừa băi, làm hư hại hệ thống công dân giáo dục khiến cho các thanh niên học sinh không có khả năng phân biệt đúng sai, không dám nói lên những sự thật, không có ư thức tự giá, thiếu tŕnh độ dân trí và ư thức vệ sinh môi trường 1 cách trầm trọng. Đưa tới những thế hệ thanh niên ích kỹ và không trung thực, chỉ biết vuơn lên bằng các thủ đoạn lương lẹo, móc ngoặc không đáng với phẩm chất của những con người việt nam lương thiện.

....

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), May 20, 2004.


Moderation questions? read the FAQ