Giáo Sư Nguyễn Văn Canh Thuyết Tŕnh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,

Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

-------------------------------------------------------------------------------------------

Giáo Sư Nguyễn Văn Canh Thuyết Tŕnh

Trich tu Www.vietbao.com - Tuyết Mai

Giáo Sư Nguyễn Văn Canh.

Virginia.- Từ nhiều năm nay Diễn Đàn Dân Chủ Hóa VN vùng Hoa Thịnh Đốn không ngừng t́m cách lắng nghe và thâu nhận nhiều cao kiến liên quan đến việc đấu tranh dân chủ cho quê hương. Phương thức giải thể chế độ CS cần được phân tích, thảo luận rộng răi để mọi ngưới quán triệt, tin tưởng, chóng đi đến thành công. Trong chiều hướng đó Diễn Đàn Dân Chủ Hóa VN vùng HTĐ đă tổ chức một buổi hội thảo. Giáo sư Nguyễn Văn Canh thuyết tŕnh đề tài "Nhân Quyền Và Viện Trợ Kinh Tế Cho VNá", vào lúc 2:30 chiều ngày 8 tháng 5 tại George Mason University, Arlington , VA.

Hiện diện trong buổi diễn thuyết này có khoảng một trăm người tham dự. Đây là một buổi chiều gặp gỡ của những nhà đấu tranh , những người mang ưu tư cho đất nước, tương lai dân tộc. Khôâng khí rất trang nghiêm, cuộc thảo luận rất sôi nỗi, súc tích với nhiều sáng kiến mới lạ, quư giá .

Trước hết Ông Nguyễn Cao Quyền giới thiệu về Giáo sư Nguyễn Văn Canh. Ông là một học giả đồng thời cũng là một nhà tranh đấu trong Cộng Đồng người Việt tị nạn tại HK . Trước 1975 Ông là Phụ Tá Khoa trưởng Đại Học Luật Khoa ở Saigon, là thuyết tŕnh viên ở trường Chỉ Huy Tham Mưu, trường Cao Đẳng Quốc Pḥng, Học Viện Cảnh Sát . Ông cũng là giăng sư tại Đại Học Huế, Đại Học Vạn Hạnh. Sau 1975 Ông là học giả của Viện Nghiên Cứu Hoover về Chiến Tranh , Cách Mạng và Ḥa B́nh của Đại học Stanford ở Cali. Ông là tác giả một bộ sách gồm hai quyển "Cộng Sản Trên Đất Việt" (2002) .

Sau đó Giáo Sư Nguyễn Văn Canh đi thẳng vào vấn đề CSVN vi phạm nhân quyền. Đây là một quốc gia độc đảng, người dân không có quyền thay đổi chính quyền, chính phủ cấm chỉ h́nh thành Xă Hội Dân Sự bằng cách sách nhiểu, đe dọa, bỏ tù những người ôn ḥa bày tỏ quan điểm, đàn áp người thiểu số ở Bắc và Trung Việt.

CS tước đoạt quyền căn bản công dân và các hoạt động tôn giáo, ngược đăi, kỳ thị cựu quân nhân QĐVNCH, vi phạm quyền làm việc của côâng nhân , khai thác lao động trẻ em , xuất cảng lao động đàn bà...

Theo dự luật Ngoại Viện 2003 ( trong đó có một phần DL Nhân Quyền cho VN) , muốn được Mỹ viện trợ kinh tế, CSVN phải đạt được những điều kiện sau đây: Phải có tiến bộ về việc trả tự do cho các tù nhân chính trị và tôn giáo, phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo, cho phép người Việt được tự do tham gia vào các chương tŕnh tị nạn, phải tôn trọng nhân quyền của người thiểu số ở Cao Nguyên Trung Phần và bất cứ nơi nào trên lănh thổ, không được đồn g lơa trong các h́nh thức buôn người .

Về h́nh thức viện trợ th́ có hai h́nh thức : Song phương là giữa Mỹ và VC, cơ quan OPIC bảo hiểm các rủi ro và viện trợ các dự án, Eximbank lo các dịch vụ ngân hàng và các dự án xuất nhập cảng. Viện trợ đa phương, Hoa Kỳ tham dự vào các cơ quan tài chính Quốc tế như International Monetary Fund (IMF), Ngân Hàng Phát triển Á Châu (ADB), Ngân Hàng Thế Giới (WB) . Dự luật quy định Tổng Thống HK phải chỉ định cho đại diện của Mỹ ở các cơ quan tài chính này phủ quyết viện trợ cho CS khi mà những điều kiện nhân quyền nêu trên không được thỏa măn. V́ sự đóng góp của Mỹ rất lớn trong các cơ quan này nên coi như Mỹ có quyền quyết định viện trợ hay không.

Bộ Trưởng Ngoại Giao phải nộp cho Quốc Hội một báo cáo về các tiến bộ trong các lănh vực mà Dự luật quy định, đặc biệt là những quyền được ghi trong Công Ước Quốc Tế và trong bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền.

Giáo sư Nguyễn Văn Canh kết luận, mục tiêu của DL là phát triển Tự Do, Dân Chủ ở Việt Nam. Đây là một công cụ buộc CSVN phải nhượng bộ bằng cách để cho nhân dân VN được hưởng các quyền căn bản của con người, nếu họ muốn nhận viện trợ kinh tế.

Tháng 12 , 2003 nhóm Tư Vấn QT gồm 21 Quốc gia và các tổ chức tài chính quốc tế đă không nghe theo đề nghị của Human Rights Watch và Amnesty International kêu gọi , đă tăng việïn trợ cho CSVN từ $US 2.4 tỉ lên 2.8 tỉ. Theo các cơ quan tranh đấu cho Nhân Quyền, viện trợ kinh tế cho CS mà không đ̣i hỏi CS thi hành điều kiện "nhân quyền" là tưởng thưởng chúng, khuyến khích chúng gia tăng đàn áp nhân dân VN. Với tư cách là một người tị nạn CS, chúng ta phải làm ǵ để đối phó với một dự luật nhân quyền vẫn c̣n ở Thượng Viện (TNS John Kerry ém nhẹm) và đối phó thế nào với sách lược vi phạm nhân quyền của CS. Tới đây Giáo Sư dành th́ giờ cho mọi người góp ư kiến để thảo luận . Một người tham dự nêu lên câu hỏi, chúng ta có nên chống John Kerry không? Nếu Ông ấy đắc cử th́ sao? Có nên dồn phiếu cho Ông Bush không, bốn năm qua với hai viện ở Quốc Hội là Cộng Ḥa mà Dự Luật Nhân Quyền không được thông qua, Mỹ muốn làm ăn với CSVN, vậy chúng ta phải làm ǵ để đẩy mạnh Nhân Quyền cho VN?

Ông Nguyễn Văn Canh trả lời, chúng ta đang sống trong một nước tự do, dân chủ, không sợ ai hết. Chúng ta có quyền nói lên tiếng nói của chúng ta. Thí dụ, Ông đă viết thư cho TổngThốùng Bush phản đối việc Bộ Quốc Pḥng HK dự tính đón tiếp Tướng Phạm Văn Trà trước đây rất long trọng . Sau bức thư phản đối của Ông, kế hoặch tiếp đón Phạm Văn Trà với kèn trống ŕnh rang, trải thảm đỏ... được thay đổi . Ḿnh phải tích cực, không mong Ông Bush hay Ông Kerry giúp ḿnh .

Có người nêu ra vấn đề chúng ta đấu tranh mà không có sức mạnh và Mỹ đă có chính sách mưu lợi cho họ, muốn làm ăn với CS , nên việc đấu tranh rất khó khăn, mọi việc như đă an bài, vô vọng.

Giáo sư Canh trả lời, chúng ta sẽ dựa vào Mỹ, không có nghĩa là mong Mỹ đem quân qua VN, thắng CS bằng quân sự, mà chúng ta chú trọng hoạt động mạnh trong những lănh vực liên hệ đến quyền lợi kinh tế của Mỹ phù hợp với điều chúng ta mong muôùn. Chẳng hạn như Hiệp ước thương măi song phương (BTA) được kư kết giữa CSVN và HK quy định : CS phải giải thể các công ty quốc doanh , phải để tư nhân tham dự vào kinh tế, nhất là trong năm lănh vực viễn thông, năng lượng (dầu khí) , ngân hàng, bảo hiểm và tài chánh. Những lănh vực này liên hệ đến quyền lợi kinh tế của Mỹ.Cho tới nay CS chưa giải thể các công ty quốc doanh, ngoại trừ một vài công ty nhỏ, thua lỗ.

Theo tài liệu , 91 trong số hơn 5000 công ty quốc doanh của CS thuộc một nhóm nhỏ do Trung Ương Đảng làm chủ, có tài sản 2/3 tài sản của cả nước. Hiện nay thế giới viện trợ cho CS qua việc cung cấp tiền cho các công ty quốc doanh phát triển, tức là giúp cho Đảng CS mạnh thêm. Gs Canh cho biết, IMF đă chấp thuận viện trợ cho VN 400 triệu trong ba năm để xây dụng hạ tầng cơ sở (xóa đói, giảm nghèo). Họ đă giải ngân 170 triệu trong năm 2003. Năm nay IMF đ̣i thanh sát khối tiền trong ngân hàng VN. CSVN viện cớ bí mật quốc gia không cho thanh sát, v́ vậy ngày 24 tháng 4 IMF đă cúp viện trợ 230 triệu c̣n lại. Giáo sư Canh đề nghị chúng ta phải hoạt động thật mạnh với các Nghị Sĩ, Dân Biễu Mỹ , nhờ họ đặt vấn đề với TổngThống Bush , chính phủ đă sử dụng tiền đóng thuế của chúng tôi để viện trợ cho CS mà không đ̣i hỏi CS thực thi nhân quyền, kể cả việc thực thi những điều khoản ghi trong Hiệp Ước Thương Măi (BTA) , về việc giải thể việc giải thể các công ty quốc doanh. Cho tới nay CS chưa giải thể các công ty quốc doanh, mà quư vị làm lơ.

Tấn công mặt này là chúng ta phá vở nguồn mạch sống của Đảng CSVN. Trong phần thảo luận , Ông Nguyễn Quốc Khải lập lại lời của Dân Biểu Frank Wolf. Ông Wolf cho biết có một nhóm VC đến Quốc Hội vận động cho Hiệp ước thương mại , trong khi Người Việt tị nạn tranh đấu nhân quyền mà không có ai xuất hiện ở đây. Quư vị tranh đấu mà không tham gia, mong chờ người khác giúp ḿnh, làm cho ḿnh th́ đến bao giờ thành công? Giáo sư Canh đề nghị những người không có khả năng Anh ngữ, hay kiến thức chính trị để tiếp xúc với các chính khách HK th́ hỗ trợ những người có khả năng, cùng nhau góp sức.

Niên Trưởng Đinh Mạnh Hùng nêu lên vấn đề sách lược, mỗi người đấu tranh một ngă làm cho tiềm lực phân tán. Ông đề nghị các tổ chưcù đấu tranh nên ngồi lại với nhau, thành lập một cơ quan hoặch định sách lược chung, rồi phối hợp hành động đồng nhất khắp nơi .

Bà Chi Ray có ư kiến Giáo Sư Canh đề nghị một sách lược chung để đồng nhất hoạt động chống CS muốn vào WTO năm tới.

Giáo sư Nguyễn Văn Canh cho biết Ông đang chú trọng đến công tác " Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ" . Đây là một chương tŕnh giáo dục quần chúng Mỹ, giúp họ ư thức Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do cho VN là điều quan trọng. Công tác thứ hai là thành lập "Hội đồng bầu cử" gồm những người Mỹ gốc Việt. Nếu kế hoạch này được tổ chức một cách quy mô trên toàn nước Mỹ, chúng ta có thể đặt điều kiện với các vị Dân cử HK. Nếu chúng tôi bầu cho các Ông th́ các Ông phải giúp chúng tôi , đem Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền cho dân tộc tôi ở VN.

Giáo Sư Canh nhấn mạnh , để tranh đấu có hiệu quả ,chúng ta phải áp lực CS thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản trong Hiệp Ước Thương Mại ( BTA) . Hiệp ước đó quy định đầy đủ những việc CS phải làm để chuẩn bị vào tổ chức Mậu Dịch Quốc Tế (WTO). Điều này không có ǵ mâu thuẩn với quyền lợi của người Mỹ muốn làm ăn ở VN.

Vấn đề thứ hai là giải thể chế độ quốc doanh, từ đó kinh tế trong nước sẽ dần dần đi lên , sẽ ảnh hưởng đến nhân quyền . Nhân Quyền được thực hiện th́ chế độ độc tài của CS sẽ tan ră.

Chương tŕnh thuyết tŕnh của Giáo Sư Nguyễn Văn Canh về "Nhân quyền và viện trợ kinh tế cho VN" được chấm dứt vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Theo sau là tiệc trà thân mật với diễn giả. Mọi người tṛ chuyện rất lạc quan về một viễn ảnh tốt đẹp cho quê hương không c̣n bao xa.

-- Chien Si Truyen Tin (Chien_Si_Truyen_Tin@hn.vnn.vn), May 19, 2004


Moderation questions? read the FAQ