Nghị Quyết 36 Và Bang Giao Quốc Tế

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,

Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nghị Quyết 36 Và Bang Giao Quốc Tế

Trich tu www.vietlai.com - ĐỖ THÁI NHIÊN

Đă qua lâu lắm rồi thời kỳ bế quan tỏa cảng. Ngày nay không quốc gia nào trong cộng động thế giới không nhận biết nhu cầu tối cần thiết của bang giao quốc tế. Câu chuyện bang giao là câu chuyện ở pḥng khách. Người khách không được phép tự ư đi vào nhà bếp, pḥng ngủ hay sân sau, nếu không có sự chấp thuận của chủ nhà. Làm thế nào để các "quan chức ngoại giao" có thể "lén đi vào sân sau" của quốc gia mà họ bang giao? Nhóm chữ "lén đi vào sân sau" đă gợi ư cho chúng ta nghĩ tới kỹ thuật tráo bài ba lá. Bài ba lá gồm lá chủ bài và hai lá bài phụ. Người tráo bài ăn tiền khách-chơi-bài nhờ vào kỹ thuật tráo bài vô cùng nhanh tay. Động tác này làm cho "nạn nhân" không thể nhận ra sự thay đổi vị trí của lá chủ bài. Bài ba lá gồm ba lá bài nhưng về mặt thực chất nó chỉ có hai loại bài: chủ bài và bài phụ. Liệu chừng trên bang giao quốc tế người ta có áp dụng kỹ thuật bài ba lá hay không? Câu trả lời ẩn náu bên trong Nghị Quyết 36.

Như đă tŕnh bầy ở bài số 1, nội dung chính yếu của Nghị Quyết 36 là thuyết phục cộng đồng VN tại hải ngoại làm tay sai ngoại giao cho CSVN. Để có thể "có tác động ở mức độ khác nhau tới mối quan hệ giữa nước đó với VN" (nguyên văn Nghị Quyết 36), người VN ở nước ngoài phải có quốc tịch của quốc gia sở tại. Như vậy không c̣n nghi ngờ ǵ nữa, người VN có quốc tịch ngoại quốc là đối tượng trọng tâm của Nghị Quyết 36. Đó là lá chủ bài. Tuy nhiên việc "chủ động mở tiếp xúc" với người Việt mang ngoại tịch nhằm thuyết phục những người này làm việc cho CSVN rất dễ khiến cho CSVN bị quốc tế lên án là đă xâm phạm vào công việc nội bộ của quốc gia liên hệ. V́ vậy, Nghị Quyết 36 đă tạo ra lá bài phu.ï Ngay ở phần mở đầu, Nghị Quyết này viết: "bên cạnh đó, trong những năm qua, hàng trăm ngh́n người VN đă ra nước ngoài lao động, học tập, tu nghiệp, đoàn tụ gia đ́nh, h́nh thành các cộng động người VN tại một số địa bàn mới". Chẳng biết địa bàn mới là địa bàn nào nhưng rơ ràng cộng đồng trên địa bàn mới hiển nhiên bao gồm những người mang quốc tịch VN dưới chế độ CS. Đó là lá bài phụ.

Nói một cách ngắn và gọn, người Việt có ngoại tịch là lá chủ bài. Người Việt vẫn mang quốc tịch VN (thường là những người do CSVN cho vào chương tŕnh xuất cảng lao động) là lá bài phụ. Nếu công việc lôi kéo lá chủ bài đi vào con đường vi phạm luật pháp quốc tế bị bại lộ, CSVN sẽ chạy tội bằng lời biện hộ rằng họ chỉ thăm viếng và giúp đỡ công dân VN của họ chứ không hề có những tiếp xúc bí mật với những người Việt mang quốc tịch ngoại quốc. Lá bài phụ là một loại lá chắn có công dụng che mắt quốc tế nhằm giúp cho CSVN dễ bề thực hiện âm mưu thuyết phục lá chủ bài chấp nhận làm tay sai cho CSVN.

Sau khi phân tích và xác định chủ đích của trận đồ bài ba lá trong Nghị Quyết 36, chúng ta hăy t́m hiểu các hệ quả pháp lư của Nghị Quyết này trong lănh vực bang giao quốc tế.

Bang giao quốc tế được vận hành trên mạng lưới luật quốc tế. Luật quốc tế không tinh vi và chặt chẽ bằng luật quốc nội nhưng nó vẫn đặt căn bản trên những luật tắc bất di bất dịch mà toàn thể xă hội quốc tế phải nghiêm chỉnh tôn trọng. Một trong những luật tắc hàng đầu có tính cách bất di bất dịch kia là luật tắc đ̣i hỏi các quốc gia trong cuộc bang giao tuyệt đối không được phép xâm phạm vào công việc nội bộ của quốc gia khác.

Công việc nội bộ của một quốc gia là loại công việc ǵ? Thưa rằng: Công việc nội bộ của một quốc gia chính là sinh hoạt chính trị có tính nội bộ của quốc gia đó. Nhằm làm cho vấn đề trở nên cụ thể và dễ nhận thức, chúng ta hăy chọn công việc nội bộ của quốc gia Hoa Kỳ làm đối tượng khảo sát. Nghị Quyết 36 đă xâm phạm vào công việc nội bộ của Hoa Kỳ trong những trường hợp sau đây:

1/. TRƯỜNG HỢP THỨ NHẤT:

Nghị Quyết 36 Can Thiệp Vào Cuộc Tranh Cải Chính Trị Nội Bộ Của Nước Mỹ.Tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây, số người VN có quốc tịch Mỹ ngày càng tăng cao. Hầu hết người Mỹ gốc Việt đều rất quan tâm đến t́nh trạng nhân quyền tệ hại tại VN. V́ vậy, với tư cách là công dân Hoa Kỳ, họ thường xuyên đ̣i hỏi quốc hội Mỹ và chính phủ Mỹ gây áp lực kinh tế chính trị đối với nhà cầm quyền CSVN, buộc nhà cầm quyền này phải tôn trọng quyền tự do dân chủ của người dân VN. Trong khi đó có một số cá nhân người Mỹ gốc Việt khác, do sự mua chuộc của CSVN, đă đứng lên chống đối những đ̣i hỏi chánh đáng vừa kể.

Từ đó xẩy ra cuộc tranh căi lẫn nhau giữa hai thành phần người Mỹ gốc Việt. Bên này là những người tố cáo CSVN chà đạp nhân quyền. Bên kia là những kẻ ca tụng chế độ độc tài toàn trị. Đây là một cuộc tranh căi chính trị giữa người Mỹ với người Mỹ. Đây là một sinh hoạt chính trị hoàn toàn diễn ra trong nội bộ của xă hội Hoa Kỳ. Thế nhưng, Nghị Quyết 36 đă nhẩy vào trợ chiến cho những người Mỹ gốc Việt mà CSVN đă mua chuộc. Nghị Quyết này viết:

- Thứ nhất: "Hỗ trợ việc ra báo viết, mở đài phát thanh, truyền h́nh ở nước ngoài" (đoạn 6 phần III, Nghị Quyết 36). Hỗ trợ ở đây là hỗ trợ cho những người Mỹ thân Cộng.

- Thứ hai: người Mỹ thân Cộng chỉ là những cá nhân riêng lẻ, không chính nghĩa, không thế lực chính trị. V́ vậy song song với công việc hổ trợ nói ở trên, CSVN quyết định trực tiếp chiến đấu bên cạnh các con gà chính trị của họ. Nghị Quyết 36 cho biết: Đảng và nhà nước sẽ "tích cực chủ động tăng cường tiếp xú,c vận động, tuyên truyền, phổ biến, chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước tới bà con" (đoạn 8 phần III Nghị Quyết 36).

Bằng vào hai hành động nói trên, CSVN rơ ràng đă can thiệp vào sinh hoạt chính trị nội bộ (tức là công việc nội bộ) của Hoa Kỳ.

2/. TRƯỜNG HỢP THỨ HAI:

Nghị Quyết 36 Làm Thay Đổi Quan Hệ Chính Trị Giữa Cử Tri Mỹ Và Dân Cử Mỹ.Sự việc CSVN can thiệp vào công việc nội bộ của Hoa Kỳ như đă tŕnh bày ở trường hợp thứ nhất bao gồm hai hệ quả:

- Một là: trực tiếp chống phá cuộc đấu tranh cho nhân quyền VN xẩy ra trên đất Mỹ, giữa người Mỹ với người Mỹ.

- Hai là: những hỗ trợ và hợp đồng tác chiến của CSVN dàønh cho thành phần người Mỹ thân cộng có tác dụng thuyết phục toàn bộ người Mỹ gốc Việt hăy ngưng ủng hộ những vị dân cử Hoa Kỳ nào đă và đang đ̣i hỏi nhân quyền cho VN. Điều này làm thay đổi quan hệ chính trị giữa cử tri Mỹ và dân cử Mỹ, một vấn đề thuộc công việc nội bộ của Hoa Kỳ.

3/.TRƯỜNG HỢP THỨ BA:

Nghị Quyết 36 Gây Ô Nhiễm Môi Trường Truyền Thông Hoa Kỳ.Quyền tự do tư tưởng được Tu chính án số một của Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Tự do tư tưởng bao gồm quyền tự do suy nghĩ và tự do phổ biến những điều đă suy nghĩ thông qua kỹ thuật truyềøn thông.

Tự do tư tưởng không có nghĩa là đảng cầm quyền ngang nhiên sử dụng tiền thuế của người dân để tổ chức truyềøn thông quốc doanh nhằm áp đảo những người khác chính kiến với đảng cầm quyền. Đó là lư do giải thích tại sao Tổng Thống đương nhiệm của Hoa Kỳ khi tái tranh cử nhiệm kỳ hai phải vận động tranh cử trên hệ thống truyền thông tư nhân và trả tiền cho hệ thống này bằng tiền gây quỹ riêng của ứng cử viên tổng thống. Sự thể vừa tŕnh bày cho thấy: nhân danh quyền tự do tư tưởng, qưốc gia Hoa Kỳ không chấp nhận tệ nạn truyền thông quốc doanh áp đảo truyền thông tư nhân. Hai chữ "áp đảo" hàm ư rằng truyền thông quốc doanh là cá lớn, truyềøn thông tư nhân là cá bé. Quyền tự do tư tưởng lập tức bị thủ tiêu khi cá lớn quốc doanh nuốt cá bé tư nhân.

Nghị Quyết 36 xác nhận: Đảng CSVN sẽ vào Mỹ để "hỗ trợ việc ra báo viết, mở đài phát thanh, đài truyền h́nh ở nước ngoài" (đoạn 6 phần III Nghị Quyết 36). Xác nhận kia hiệu báo rằng truyền thông quốc doanh của CSVN sẽ được xuất cảng qua Mỹ. Sự thể này hẳn nhiên làm ô nhiễm môi trường truyền thông tại Hoa Kỳ nói chung và gây nguy hại trầm trọng cho quyền tự do tư tưởng của người Mỹ gốc Việt trên lănh vực đ̣i hỏi nhân quyền cho VN nói riêng. Xin đừng quên rằng sinh hoạt truyền thông trên lănh thổ Hoa Kỳ là công việc nội bộ của nước Mỹ.

4/. TRƯỜNG HỢP THỨ TƯ:

Nghị Quyết 36 Khủng Bố Công Dân Hoa Kỳ.Nghị Quyết 36 đă gọi những người Mỹ gốc Việt đ̣i hỏi nhân quyền cho Việt Nam là thành phần có "những biểu hiện cố t́nh đi ngược lại lợi ích dân tộc, phá hoại quan hệ giữa các nước -có đông người Việt Nam sinh sống" với Việt Nam". Đối với thành phần người Mỹ vừa nói, CSVN khẳng định là đảng và nhà nước sẽ "có biện pháp phù hợp đấu tranh" (đoạn 7, phần III Nghị Quyết 36). Thế nào là "có biện pháp phù hợp đấu tranh"? Tại sao CSVN lại phải sử dụng Việt ngữ một cách cồng kềnh và bí hiểm như vậy? Phải chăng cồng kềnh và bí hiểm là bức màn che đậy một âm mưu đen tối nào đó? Bây giờ chúng ta hăy phân tích để đi đến xác định chân ư nghĩa của nhóm chữ "biện pháp phù hợp đấu tranh" của CSVN. Muốn vậy chúng ta hăy áp dụng phép lư luận loại suy. Loại suy là phép lư luận hai bước:

- Bước thứ nhất: nêu ra tất cả các ư nghĩa có thể có của nhóm chữ "biện pháp phù hợp đấu tranh".

- Bước thứ hai: loại bỏ những ư nghĩa không thích hợp với ḍng văn, mạch ư. Ư nghĩa nào không bị loại bỏ, ư nghĩa đó chính là chân ư nghĩa của "biện pháp phù hợp đấu tranh".

Như chúng ta đă biết, ḍng văn thuyết phục bao giờ cũng gồm hai mạch ư. Mạch ư một: nếu bạn nghe theo tôi th́: này là sôi, kia là thịt... Mạch ư hai: nếu bạn từ chối đề nghị của tôi th́ , nói theo kiểu tác phẩm Bố Già , bạn sẽ đối diện với quả đấm!

Mạch ư thứ nhất của Nghị Quyết 36 là: nếu người Mỹ gốc Việt chấp thuận làm tay sai ngoại giao cho CSVN th́ xôi thịt dành cho những người này bao gồm các sự việc: được mời làm "tư vấn trong các quan hệ giữa Việt Nam với đối tác nước ngoài", được CSVN "hỗ trợ việc ra báo viết, mở đài phát thanh, truyền h́nh ở ngoài nước"(xin xem đoạn 2 và 6 phần III, Nghị Quyết 36).

Mạch ư thứ hai của nghị quyết 36 là: nếu người Mỹ gốc Việt từ chối các đề nghị do nghị quyết đưa ra th́ đảng CSVN sẽ "có biện pháp phù hợp đấu tranh". Biện pháp này hiển nhiên là biện pháp của quả đấm. Thật vậy, hai chữ "biện pháp" trong nhóm chữ "biện pháp phù hợp đấu tranh" có chủ ư nhấn mạnh đến những phương pháp hành động cụ thể. Phương pháp hành động cụ thể ở đây chẳng c̣n ǵ khác hơn là phương pháp khủng bố. Khủng bố tinh thần là sự đe dọa làm cho nạn nhân khiếp sợ, không dám tiếp tục biểu lộ tư tưởng phản kháng. Khủng bố thể chất là xử dụng bạo lực của các loại binh khí để dập tắt mọi ư chí chống đối.

Đối với CSVN giữa khủng bố tinh thần và khủng bố thể chất bao giờ cũng gắn liền với nhau như hai mặt của một bàn tay. Không c̣n nghi ngờ ǵ nữa, mạch ư thứ hai củaNghị Quyết 36 nằm trong nhóm chữ "biện pháp phù hợp đấu tranh"là chứng tích một chương tŕnh khủng bố do CSVN nhằm vào công dân Hoa Kỳ đang sinh sống trên lănh thổ Hoa Kỳ.

Nói tóm lại, nghị quyết 36 của Bộ Chính Trị đảng CSVN đă xâm phạm vào công việc nội bộ của quốc gia khác, Hoa Kỳ là quốc gia điển h́nh. Sự xâm phạm kia xẩy ra trên bốn trường hợp chính yếu mà bài viết này đă phân tích và minh chứng. Đặc biệt nhất là sự việc CSVN đe dọa khủng bố công dân ngoại quốc trên lănh thổ ngoại quốc. Không có sự chối căi rằng: CSVN đă nghiễm nhiên trở thành một tên khủng bố liên quốc gia.

Đương đầu với khủng bố quốc tế không phải là những cuộc biểu t́nh, những tuyên cáo chính trị. Người Việt hải ngoại chỉ có thể chống khủng bố CSVN bằng các thủ tục tŕnh báo thích nghi lên quốc hội, chính phủ và các cơ quan an ninh có thẩm quyền tại quốc gia liên hệ. Làm thế nào để thủ tục tŕnh báo kia gây được sự quan tâm cần thiết của các quốc gia có người VN cư ngụ? Câu trả lời nằm ở những phiên họp của cộng đồng Việt Nam hiện sinh hoạt trên hầu hết các quốc gia hùng mạnh của thế giới. (DTN)

-- Chien Si Truyen Tin (Chien_Si_Truyen_Tin@hn.vnn.vn), May 18, 2004

Answers

Response to Nghị Quyết 36 VĂ  Bang Giao Quốc Tế

Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,

Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

------------------------------------------------------ -------------------------------------

Không Đơn Thuần Là Một Nghi Quyết

Trich tu www.vietlai.com - Vi Anh

Thế là Hội đồng Thành phố Garden Grove đă thông qua Nghị Quyết không hài ḷng đón tiếp, không muốn dùng công chức và cảnh sát, không dùng ngân sách tiền thuế của cư dân để bảo vệ an ninh cho Việt Cộng đến thăm, đi ngang qua hay ngừng tạm trong thành phố. Thành phố có 5 nghị viên, cả năm vị đồng thuận 100% sau 60 phút nghe 3 cư dân gốc Mỹ Trắng và 6 cư dân gốc Việt tiêu biểu nói lên nguyện vọng và ḷng mong mỏi của ḿnh. Tất cả từ dân đến đại diện dân cử đều đồng thuận, không một ư kiến chống, không một phiếu chống. Trong pḥng họp chánh của Hội đồng, cả hai pḥng khách lớn của thành phố bên trong và ngoài tiền đ́nh, ngoài sân cỏ đầy nhóc người chờ đợi, không dưới 1000 người.

Trước đó tất cả cơ quan đoàn thể, hội đoàn, cơ chế cộng đồng không phân biệt đảng phái, tôn giáo gốc Việt làm tất cả những ǵ có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để trực tiếp hay gián tiếp vận động Hội đồøng thông qua Nghị Quyết. Truyền thông nhứt là tiếng Việt và tiếng Mỹ trong vùng phản ảnh thông tin, nghị luận thuận lợi nhiều ngày. Hàng quán như Phước Lộc Thọ, Croissant Doré, Tài Bửu, U Factory, chớ búa VN sôi động luận bàn, lôi kéo, hẹn ḥ, rủ rê nhau đi dự yễm trợ. Lần đầu tiên Uûy Ban Vận động Yễm trợ Nghi Quyết Garden Grove, Westminster theo kiểu Mỹ, được thành lập và VN Mến Yêu Radio cho giờ phát thanh miễn phí hàng đêm. Mạng Lưới Nhân quyền họp dân, họp báo để tố VC hăm hại Kư giả Nguyễn Vũ B́nh tuyệt thực sắp chết-- trước tiền đ́nh Hội Trường, trước 1 giờ để cùng kết họp yễm trợ Nghị quyết sau đó.

Sở dĩ hầu hết các đoàn thể, cá nhân người Mỹ gốc Việt trong vùng Little Saigon tập trung nỗ lực ủng hộ như vậy v́ quan niệm Nghị Quyết không đơn thuần là một nghị quyết, một văn kiện lập qui thông thường của một thành phố. Tác dụng của Nghị quyết rất to lớn trong không gian, thời gian, và đường lối đấu tranh cho tự do, dân chủ VN. Aûnh hưởng tích cực có thể sẽ nhơn lên qua các thành phố khác như Chiến dịch Nghị quyết Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ không đầy hai năm dă lan rộng ra 64 thành phố và 4 tiểu bang, và đang phát triễn dài dài và rộng răi thêm nữa. Kết quả tức khắc, chắc như bắp của NQ Garden Grove là, Thành Phố Westminster sẽ nhứt định thông qua Nghị Quyết Westminster vào ngày 18 tháng Năm này, sau khi bị đ́nh hoăn hai tuần v́ tác giả sửa chữa giờ chót, giao cho Hội Đồng quá trễ, nghị viên không nghiên cứu kịp.

C̣n đối với VC, Nghị Quyết Garden Grove về thái độ, là một thông điệp không có ǵ rơ hơn, là thái độ tẩy chay, xa lánh, không muốn thấy mặt của những người và chế độ làn tan nát cuộc đời của người Việt tỵ nạn CS. Người Việt tại Mỹ, trong đời mới không ai muốn bị rắc rối, bực ḿnh, xáo trộn cuộc sống an lành bởi những người khách không mời mà đến, là VC ấy nữa. Đối với người Việt yêu tự do, dân chủ, đó là chiến thuật đấu tranh, kế hoạch mới dùng chánh quyền địa phương Mỹ cô lập VC, chận đường xâm nhập, móc nối, tuyên truyền, và biến Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn CS thành khối quân chúng miễn nhiễm CS, biến đất địa Little Saigon thành vùng phi Cộng sản.

29 năm đấu tranh chốùng VC, một bài học đấu tranh chánh trị sáng tạo. 29 năm hoà nhập một bài học đi sâu, đi sát hữu hiệu vào ḍng chính chánh trị Mỹ bằng lá phiếu và đại diện dân cử của ḿnh tại nghị trường. Một Nghị viên Trần Thái Văn đă sử dụng kinh nghiệm nghị trường, kỹ thuật pháp lư rất khéo léo và sáng tạo để để tránh né cho Nghị Quyết không vi phạm hiệp ước bang giao Washington- Hanôi, không vi phạm quyền tự do đi lại của Tu chánh án số 1 Hiến pháp Mỹ. Anh chỉ nhấn mạnh chỉ nhấn mạnh đến thẩm quyền tự trị của thành phố về sử dụng công chức, cảnh sát và thái độ chánh đáng của đa số nhân dân, là không muốn, không thể dùng tiền thuế của nhân dân tỵ nạn CS, của những gia đ́nh của một đất nước có 58 ngàn quân bị CS sát hại, để phục vụ cho những người của chế độ đă làm hại nhân dân Việt và Mỹ đang ở trong thành phố Garden Grove. Anh đă sử dụng tất cả ân t́nh, ân nghĩa đă đầu tư được trong Hội đồng để vận động chánh trị khéo léo khi thảo luận biểu quyết. Nghi viên Mark Leyes dù thua phiếu Anh trong cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên Cộng Hoà trong việc tranh cử Dân biểu Tiểu Bang, cũng chỉ đưa ra một motion yêu cầu làm sáng tỏ chữ high profile và đề nghị thời hạn cảnh sát thông báo 30 ngày thay v́ 14 như dự thảo. Và chính các nghị viên khác trả lời thay cho tác giả để sau cùng gác qua motion và đề nghị vấn đề tiên quyết-- ngưng thảo luận và biểu quyết.

Tự nhiên nghị viên Trần thái Văn là "gà nhà, gà ruột của ḿnh" người Việt trong nghị trường Hội Đồng Garden Grove. Nhưng nghị viện Trần thái Văn cũng chỉ có một lá phiếu. Sở dĩ NV Trần thái Văn được tất cả hội đồng ủng hộ, kể cả Mark Leyes "nói cho có nói" nhưng vẫn hứa thông qua, là nhờ người Việt Hải ngoại biết kết hợp nỗ lực lá phiếu trong các kỳ bầu cử trước và hậu thuẫn hiện tiền với sự tu họp hàng ngàn người khi Hội đồng họp. Là người làm chánh trị sống bằng lá phiếu của địa phương, không nghị viên nào dại dột "tự sát chánh trị" để chống một Nghị Quyết mà đại đa số cử tri ủng hộ và mong muốn như vậy.

Mô thức này thiết nghĩ sẽ tái diễn ở Tp Wesminster ngày Thứ Ba 18/ 5. Nghị Quyết Westminster tương tự như của Garden Grove được thông qua hay đ́nh hoăn là do cử tri người Việt biết kết họp thành tổng lực để ủng hộ "gà nhà" trong Hội đồng hay không, trước và trong khi Hội đồng thảo luận biểu quyết. Mô thức này có thể nhơn lên, lan rộng ra được như cây Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ hay không ở các thành phố có người Việt định cư trên đất Mỹ, là do cử tri và quân chúng Mỹ có kết họp được thành tổng lực bầu cử , có kỷ luật bầu cử hay không. Không có nghị viên gốc Việt được như Anh Văn và Anh Quách, th́ tại các thành phố khác đó vẫn không thiếu một Broadwater, một Kermit Marsh là đồng tác giả của hai NQ, hiểu biết, chia xẻ nỗi niềm của người Mỹ gốc Việt. Và nhứt là hiểu biết giá trị của số phiếu người Việt tuy thiểu số nhưng là số phiếu làm giọt nước tràn cho sự thắng cử. Và nếu người Việt nối ṿng tay lớn ra khắp nước Mỹ, số phiếu của người Việt sẽ có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ này 2 tháng 11. Và hai ứùng cử viên Bush và Kerry sớm muộn cũng sẽ đích thân hoặc kín đáo cho người có thẩm quyền đến Cali " gặp gỡ riêng" với người Mỹ gốc Việt. Và sau đó chánh nghĩa đấu tranh cho tự do, dân chủ VN sẽ thành đường lối ngoại giao Mỹ, như TT Bush mới vừa biến đ̣i hỏi của người Mỹ gốc Cuba chống CS ở Florida thành sự thật trong quyết của TT Bush đối với Ô. Castro khiến Ô Castro CS này la lối như đỉa phải vôi.

-- Chien Si Truyen Tin (Chien_Si_Truyen_Tin@hn.vnn.vn), May 18, 2004.


Response to Nghị Quyết 36 VĂ  Bang Giao Quốc Tế

Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,

Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

------------------------------------------------------ -------------------------------------

Những điều trông thấy: Văn hóa vận...

Trich tu www.vietbao.com - Phạm Thanh Phương

Trong mọi cuộc chiến, Văn Hoá Vận lúc nào cũng là một vũ khí quan trọng, tuy nó không giết người bằng máu lửa, nhưng nó có thể tiêu hủy một tổ chức hay diệt vong cả một dân tộc, nếu chúng ta không đề cao cảnh giác và sẵn sàng đối phó. Ngày xưa, trong thời Hán Sở tranh hùng, nhà Hán (Lưu Bang) đă xử dụng vũ khí này để làm sụp đổ Sở Quốc (Hạng Vơ). Ngày nay, CSVN cũng đang xử dụng "Văn Hoá Vận" mong ru ngủ người Việt Tỵ Nạn để kiếm lợi và triệt tiêu tất cả mọi công cuộc đấu tranh đ̣i Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam. Trong những năm gần đây, làn sóng chống Cộng của người Việt Tỵ Nạn mỗi ngày một dâng cao, và chúng ta đă bạch hóa được nhiều âm mưu thâm độc, nhiều tội ác dă man, nhiều thủ đoạn hèn mọn của chế độ CS phi nhân trước công luận Quốc Tế.

Trong khi đó, sự ngu dốt của đám lănh đạo CSVN đă tạo cho đất nước sự suy thoái đến cùng cực. Chính v́ thế, CSVN rất "quan tâm" đến người Việt Hải Ngoại, bởi chúng muốn biến chúng ta thành những "con ḅ căng sữa" để chúng vắt kiệt, hầu tạo thêm sự vững chắc cho chế độ và sự phè phỡn của đám đầu nậu Trung Ương Bắc Bộ Phủ.

Để khai thác triệt để âm mưu này, CSVN đă lợi dụng t́nh yêu Quê Hương của người Tỵ Nạn bằng những h́nh ảnh "Cây Đa bến cũ, con đ̣ năm xưa" và lồng vào đó những tuyên truyền láo khoét, bịp bợm để mong thực hiện ư đồ khống chế và bóc lột cả của cải lẫn trí tuệ của những người mà trong thâm tâm chúng luôn luôn cho là thành phần cặn bă "bám đít đế quốc".

Vào năm 2001, CSVN đă đưa ra quyết như 114, trong nghị quyết này được nhấn mạnh về việc yểm trợ tối đa cho các nghệ nhân ra tŕnh diễn tại Hải Ngoại như ca nhạc, cải lương và triển lăm nghệ thuật,v,v. Trong năm 2003, một nghị quyết khác với danh xưng "Qũy yểm trợ CĐ Hải Ngoại" được CS công bố, và đến nay chúng lại cho ra đời Nghị Quyết 36, một cách chi tiết hơn, toàn diện hơn về âm mưu đánh phá cộng đồng người Việt hải ngoại trong lănh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật...

Một điểm quan trọng là tất cả những nghị quyết nêu trên đều ghi rơ "Các nghệ nhân ra Hải Ngoại tŕnh diễn đều phải được phép của Bộ Văn Hóa Thông Tin hay Bộ Ngoại Giao giới thiệu" . Như vậy, chúng ta nên cảnh giác, không bao giờ có chuyện nghệ thuật thuần tuư, phi chính trị như đám tổ chức tay sai rêu rao bịp bợm.

Văn chương, nghệ thuật, chuyện hôm nay Cộng Sản liên minh đám mặt dày Dân chúng, Sơn Hà, xem tựa khói Tâm hồn bạc trắng, loạn cơn say.

Hiện tại, các tổ chức và những nhân vật đấu tranh trong nước đang bị khủng bố một cách dă man. Pḥng tuyến cuối cùng có thể yểm trợ cho họ là CĐNVTD Hải Ngoại chúng ta. CSVN chỉ cần b́nh thường hóa bộ mặt tại Hải Ngoại để tuyên truyền là Văn Công nhà nước đi đến đâu cũng được "Việt kiều" hưởng ứng nhiệt t́nh, th́ ư chí và niềm tin đồng bào quốc nội sẽ lung lay để đi đến chán nản buông xuôi. Như vậy thử hỏi Đất Nước sẽ đi về đâu???

Chúng ta hăy nh́n về quê hương một cách thật khách quan và chân thành, để thấy được những khốn cùng đầy máu và nước mắt của anh em, mà tự chế ḷng ḿnh. Đi xem những buổi tŕnh diễn văn nghệ do cộng sản giậy dây tŕnh diễn, vô h́nh chung chúng ta đă tiếp tay với CS, và thờ ơ trước những đau khổ của đồng bào ta tại Việt Nam. Những tin tức, h́nh ảnh CS khủng bố dă man những chiến sỹ dân chủ và tôn giáo trong nước, tệ trạng băng hoại của xă hội, h́nh ảnh hơn sáu mươi ngàn phụ nữ xất khẩu làm nô lệ qua Đài Loan và các nước lân bang dưới chiêu bài hôn nhân, và đau thương nhất là ba mươi ngàn em bé đang được CS cho xuất ngoại để làm công cụ phục vụ những kẻ bệnh hoạn về t́nh dục tại Cambodia... chắc chắn phải làm cho trái tim chúng ta rung động, và đánh thức lương tâm chúng ta để mỗi người có được một thái độ đúng đắn đối với mọi h́nh thức văn hoá vận của CS.

Đừng đú đởn trên ngàn trăn trở Đừng gục đầu, khánh kiệt lương tâm Quay về thôi, tránh được lỗi lầm Mang điếm nhục, tội nhân thiên cổ.

Trước mắt, CSVN đă cho một số ca sĩ sang Úc, liên kết với bọn đầu nậu tay sai để thực hiện chương tŕnh ca nhạc "Vùng trời b́nh yên" trên ba thành phố Sydney, Melbourne và Adelaide như chúng đă quảng cáo. Chương tŕnh ca nhạc này không phải nhằm mục đích phục vụ nghệ thuật mà là một công tác Văn Hoá Vận trong nghị quyết 36. Như vậy, để bày tỏ quyết tâm không chấp nhận sự hiện diên của CSVN dưới bất cứ h́nh thức nào, kính mong đồng hương tham dự các cuộc biểu t́nh "Chống Văn Hoá Vận CS" trên ba thành phố nêu trên thật đông đảo.

Chúng ta hăy cùng nhau bày tỏ tấm ḷng tha thiết với quê hương, dân tộc và nâng cao chính nghĩa của người Tỵ Nạn. Hành động chống văn công CS này cũng là những đóng góp tích cực để tiếp sức với anh em Quốc nội trong công cuộc tranh đấu đ̣i tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương và cũng mang ư nghĩa cao cả như trận chiến cộng đồng người Việt yêu tự do tại Úc đập tan VTV4 của CS trong năm 2003 vừa qua.

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), May 24, 2004.


Response to Nghị Quyết 36 VĂ  Bang Giao Quốc Tế

Thêm một cuộc biểu t́nh chống văn hoá vận của Việt Cộng tại Sydney.

Tối ngày 23.05.2004, Cộng Đồng người Việt tại Sydney biểu t́nh chống âm mưu văn hoá vận của Việt Cộng. Khoảng 3000 người kéo nhau trước nhà hàng Đại Lam Sơn và hô to những khẩu hiệu « Đả đảo CSVN ». Trong nhà hàng, phái đoàn CSVN lẫn khách mời không hơn 30 người và cảnh sát Úc cấm diễn văn nghệ v́ nhà hàng không có xin giáy phép tổ chức văn nghệ cho buổi này. Photo: VNN-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), May 24, 2004.


Response to Nghị Quyết 36 VĂ  Bang Giao Quốc Tế

Đảng CSVN là lũ tôi đ̣i của bè lũ CS Trung-Quốc/lũ buôn dân bán nước. Đảng Cộng-Sản là những lũ tham nhũng thối nát/gian manh bịt bợm/tàn ác phi nhân/nhưng lũ giết người cướp của trắng trợn, là những lũ qủy đỏ nhai xương uống máu nhân dân..CẦN PHẢI TẬN DIỆT...

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT GIAN MANH TÀN ÁC

LÀ TẬN DIỆT THAM NHŨNG THỐI NÁT

LÀ TẬN DIỆT NGU XUẨN DỐT NÁT

LÀ TẬN DIỆT ĐÓI NGHÈO LẠC HẬU

LÀ TẬN DIỆT BƯNG BÍT BỊT BỢM

LÀ TẬN DIỆT ĐÀN ÁP PHI NHÂN

LÀ TẬN DIỆT BUÔN DÂN BÁN NƯỚC

LÀ TẬN DIỆT B̉N RÚT TI TIỆN

LÀ TẬN DIỆT XUYÊN TẠC XẢO TRÁ

LÀ TẬN DIỆT THỦ ĐOẠN ĐÊ HÈN

LÀ TẬN DIỆT TÀN ÁC MAN RỢ

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ CỨU DÂN-TỘC THOÁT KHỎI NGỤC TÙ GIAN MANH BƯNG BÍT, THOÁT KHỎI NỌC ĐỘC TỪ NHỮNG NANH VUỐT LOÀI CỘNG-SẢN.

ĐÔNG ÂU & NGA LÀ NƠI ĐĂ PHÁT SINH RA THUYẾT CỘNG-SẢN, NÊN NHỮNG DÂN TỘC NÀY ĐĂ HIỂU ĐƯỢC SỰ THẬT BẢN CHẤT THẾ NÀO LÀ CỘNG-SẢN SỚN HƠN TẤT CẢ NHỮNG DÂN TỘC KHÁC. VÀ KHI NHÂN DÂN ĐĂ HIỂU RƠ BỘ MẶT THẬT CỦA CỘNG-SẢN RỒI, TH̀ PHẢN ỨNG CỦA NHỮNG DÂN-TỘC ĐÓ RA SAO?.

Thưa là. ĐỒNG L̉NG ĐỨNG LÊN TẬN DIỆT QUỶ ĐỎ CỘNG-SẢN

VÀ NHỮNG DÂN TỘC NÀY ĐĂ TIÊU DỆT ĐƯỢC LOÀI QUỶ ĐỎ CỘNG-SẢN TRÊN ĐẤT NƯỚC HỌ, ĐỂ CỨU DÂN TỘC HỌ ..

ĐẾN NGÀY NÀO NGƯỜI DÂN VIỆT-NAM MỚI CỨU ĐƯỢC CHÍNH M̀NH…????

-- (tosu_cs@yahoo.com), May 24, 2004.


Response to Nghị Quyết 36 VĂ  Bang Giao Quốc Tế

Cam on cac anh chi em da dem tham du cuoc bieu tinh tay chay bon cho CS nay`.

-- NamKyKhoiNghia-tieu-CongLy (DongKhoi-lenroi@mat.TuDo), May 24, 2004.


Moderation questions? read the FAQ