Các cuộc “đối thọai” về nhân quyền với Hà Nội chỉ diễn ra như sự đối đáp “giữa những người điếc.”

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thứ trưởng Ngọai Giao Mỹ đối thọai nhân quyền với Hà Nội

Friday, May 14, 2004 3:35:57 PM -

HÀ NỘI 14-5 (TH).- Thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ, James Kelly, đến Việt Nam hai ngày để thảo luận các vấn đề trong quan hệ song phương mà một trong những vấn đề chính là vấn đề nhân quyền.

Ông James Kelly đặc trách khu vực Đông Á và Thái B́nh Dương của Bộ Ngọai Giao Mỹ, đă gặp Vũ Khoan, phó thủ tướng CSVN, vào sáng Thứ Sáu 14-5-2004 “trong khuôn khổ đối thọai chính trị Việt Mỹ”.

Hăng thông tấn CSVN loan tin cuộc đối thọai này thuật lại rằng Vũ Khoan “nhấn mạnh cần tạo không khí thuận lợi cho sự hợp tác ổn định giữa hai nước CSVN và Hoa Kỳ.”

Điều này gián tiếp cho thấy Hà Nội tức tối trứơc các phản ứng của Hoa Thịnh Đốn cũng như Hạ Viện Mỹ trong những ngày gần đây đối với một số biến cố xảy ra ở Việt Nam, hoặc liên quan đến Việt Nam trên phương diện tự do tôn giáo và nhân quyền.

Ông Kelly đến Việt Nam “đối thọai” với một túi đầy những bằng cớ sốt dẻo của rất nhiều hành động đàn áp tôn giáo và nhân quyền xảy ra trong ṿng hơn một tháng qua.

Trong hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư 11 và 12-5-2004, Hạ Viện đă thông qua với số phiếu gần như tuyệt đối hai nghị quyết, nghị quyết đ̣i CSVN phải trả tự do tức khắc cho LM Nguyễn văn Lư (đang bị biệt giam ở Nam Hà với bản án 10 năm v́ đ̣i tự do tông giáo), và nghị quyết kỷ niệm 10 năm Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam lên án CSVN vi phạm nhân quyền trầm trọng.

Cũng trong tuần này, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF), một cơ quan độc lập nhưng do cả chính phủ và quốc hội Hoa Kỳ đồng thành lập, lập bản phúc tŕnh yêu cầu chính phủ cho tên CSVN vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt. Hành động này nếu được chấp thụan có thể dẫn đến cấm vận dù cho tới giờ Hoa Thịnh Đốn chưa áp dụng biện páhp trừng phạt mạnh như vậy đối với bất cứ nước nào.

Ngày 5-5-2004, ṭa án “phúc thẩm” Hà Nội xử y án bản án tù do ṭa sơ thẩm CSVN áp đặt lên đầu kư giả Nguyễn vũ B́nh, 35 tuổi, bản án 7 năm tù và 3 năm quản chế qua phiên xử ngày 31-12-2003 vừa qua với cáo bụôc hồ đồ “gián điệp” dù chế độ Hà nội không đưa ra bằng chứng nào xác định được ông là gián điệp. Đựơc biết trước khi bị bắt hai tháng, kư giả Nguyễn Vũ b́nh đă gửi tới Hạ Viện Mỹ bản điều trầ ntố cáo CSVN đàn áp, khủng bố các nhà trí thức, đảng viên và cựu đảng viên CSVN tranh đấu đ̣i tự do dân chủ trong nước.

Trước đó, hàng ngàn người Thựơng đă biểu t́nh ở 3 tỉnh Tây nguêyn (Đắc Lắc, Gia Lai, Đắc Nông) đ̣i tự do tôn giáo và đất canh tác truềyn thống nhân dịp Lễ Phục Sinh 10-4-2004. Các nguồn tin độc lập nói ít nhất 10 người Thượng đă bị Công An hoặc “lực lượng dân pḥng” bắn hoặc đánh chết trong các cuộc biểu t́nh này, trong khi CSVN tuyên truyền là chỉ có 2 người Thượng chết v́ họ “ném đá trúng lẫn nhau hoặc bị xe công nông chở người đi biểu tính cán chết”.

Nhà cầm quyền Hà Nội đă dàn dựng các chuyến thăm viếng Tây nguyên cho một số cơ quan quốc tế, một số nhà ngọai giao và một ít thông tấn ngọai quốc nên không làm họ thỏa măn.

Đầu tháng Tư 2004, một số nhà ngọai giao Mỹ từ Hà Nội và Sài G̣n đến Huế để gặp HT Thiện Hạnh ở chùa Báo Quốc nhưng đă bị Công An dàn cảnh tai nạn xe để ngăn chặn cùng với việc khóa cổng chùa.

Trong những lần đối thọai trước đây diễn ra với đại diện quốc hội Liên Âu, phái đ̣an này đă đưa ra nhận xét rằng các cuộc “đối thọai” về nhân quyền với Hà Nội chỉ diễn ra như sự đối đáp “giữa những người điếc.”

Ng̣ai các cuộc thảo luận với một số viên chức CSVN, ông Kelly c̣n có buổi nói chuyện với sinh viên “Học viện Quan Hệ Quốc tế” ở Hà Nội, nơi đào tạo cán bộ ngọai giao cho CSVN trong tương lai. Ông c̣n tŕnh bày vấn đề “Tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam đối với Hoa Kỳ” tại Hội đ6̣ng Thương Mại Việt Mỹ.

-- VN_QuangPhuc (VN_QuangPhuc@yahoo.com), May 16, 2004

Answers

Response to CĂ¡c cuộc “đối thọai” về nhĂ¢n quyền với HĂ  Nội chỉ diễn ra như sự đối đĂ¡p “giữa những người điếc.”

*** . .

Các anh Vẹm 1 khi c̣n khẩu AK-47 trong tay th́ họ coi Trời bằng vung :)

Sẽ có 1 ngày CHINA bị "Flash Flood" về Economic rồi từ đó các anh VC- Hanoi bị Mud Slide luôn :)

PS: Việc lỗ tai lợn luộc th́ ai cũng biết đó là lỗ tai Vietcong Hanoi rồi, khỏi cần phàn nàn...

-- Tha`ng HoCuLang Wait and see :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), May 16, 2004.


Response to CĂ¡c cuộc “đối thọai” về nhĂ¢n quyền với HĂ  Nội chỉ diễn ra như sự đối đĂ¡p “giữa những người điếc.”

Cộng-Sản là một loài QUÁI VẬT. chúng chỉ có MỒM, không có TAI.

-- (tosu_cs@yahoo.com), May 16, 2004.

Response to CĂ¡c cuộc “đối thọai” về nhĂ¢n quyền với HĂ  Nội chỉ diễn ra như sự đối đĂ¡p “giữa những người điếc.”

COMMUNIST HAVE NO FÚCKING SHAME.
One reason I have such little respect for Mancow and Dr. Laura is the fact that they are not above lying (in my opinion) to try to persuade you to come to their side of an issue. I have heard Mancow with my own ears stop a tape of Pat Buchanan criticizing Bush after Buchanan had just criticized Gore just because he refused to have anyone say anything negative about Bush, while Dr. Laura claims to use sources to quote her “facts” when they come from obviously biased, politically right wing conservative publications and ignores anything that reports the contrary.
To me the most important thing is to learn the truth, and if I really want to get to the truth or persuade you of the truth then I shouldn’t have to pervert information or silence an opposing opinion. That is what I do when my position is faulty and can’t stand on its own accord.
Well in Vietnam, President Clinton was giving a speech live on television to the nation and when he started talking about human rights, opening up its political system and further liberalizing its economy they started fúcking up the translation by placing his English louder than the translator's voice and then fúcking up the translation so that it didn’t make sense.
For example, Clinton's words:
``In our experience, guaranteeing the right to religious worship and the right to political dissent does not threaten the stability of the society; instead it builds people's confidence in the fairness of the institution...''
Became the equivalent of:
``According to our experience, the issue of allowing worshipping, allowing, (pause) that does not affect the regime but to improve our regime...''
And his comments:
``...only you can decide how to weave individual liberties and human rights into the rich and strong fabric of Vietnamese national identity...''
Became: ``...only you can decide (pause) on how to live with the issue, um, (pause) in the issue that human rights in Vietnam and in the society then you make a decision on your own...''
Vietnamese who listened to the speech said the poor translation made Clinton's remarks on rights totally incomprehensible.
All this says to me is if your political system was so strong you wouldn’t be threatened by outside ideas. When you want what is best for the people, you must allow for the open and free discussion and exchange of ideas because what is right for society today may not be what is right tomorrow. Just like what you feed a newborn when the child is 3 weeks old is not what that same person needs when he is 23 years old. The severity of punishments and rules you lay down for a child when you are trying to instill discipline is often not necessary at least to the same degree when the kid is a young adult or has learned responsibility.
It blows my fúking mind how lucky I am to live in a country where I can write and say the kind of fúcking that I do every day, and not have to worry that I have some censor (bleep) my %^#*# and (bleep). Comments on this article please send to riotfuel@8BM.com


-- (tosu_cs@yahoo.com), May 16, 2004.

Response to CĂ¡c cuộc “đối thọai” về nhĂ¢n quyền với HĂ  Nội chỉ diễn ra như sự đối đĂ¡p “giữa những người điếc.”

*** . .

That Pic above is somehow messed-up

Clinton O co' ma(.c a'o ca`i cu'c nguo+.c nhu+ li`n ba` :)

Va` ca'i ma(.t me.t at the lower right corner la` the^m va`o

-- Make sure your Pix is CLEAN :) .... (TrietGiaSJeduNET@aol.com), May 16, 2004.


Moderation questions? read the FAQ