Viet Nam thuc su thieu tu do !

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nguoi VIet NAm khong co tu do ngon luan, khong co tu do suy nghi . Tu khi sinh da chi biet co Dang , lon len cung phai lam theo tu tuong Dang . Do goi la khong co tu do

Lanh dao nha nuoc , bao gom 2 mat , mat Dang va mat nhan dan . Ve phia nhung Dang vien , trung thanh voi Dang la duong nhien . Nhung ve phia Nhan dan , quoc hoi , hoi dong nhan dan cac cap...cung to chuc tong tuyen cu tu do , cung di bau ....co ve rat dan chu nhung nhung nguoi do nhan dan bau ra la nhugn nguoi duoc Nha nuoc chi dinh..."meo lai hoan meo" , noi tom lai , cung chang co gi la dan chu ca

Ve to chuc Doan , Hoi cua gioi tre cung vay , Doan la doi du bi cua Dang thi khong ban toi , Hoi noi noi tap hop rong rai thanh nien , nhung dieu le quy dinh la ,Chu tich hoi phai la pho bi thu cua Doan ( hue tien, lanh dao rong rai thanh nien la mot thang Cong san!)Viec bau cu cua Hoi la theo hinh thuc hiep thuong , nghia la mot ban danh sach "DO CAN CAN BO CHI DINH " , moi nguoi se gio tay bieu quyet , va nguoi ta noi voi nhau rang , chang can bau ban lam gi , mien duoc lanh dao chon la dau chac!!!Dan chu cung co loai nhu vay ! Neu can bo co nho tham nhung cua quyen, thi xu cong khai de cho dan thay su minh bach cua Dang , con neu can bo cap cao lam vay , thi xu ly noi bo cho dung lam mat mat Dang ...Vi vay nhung ong lon thi chang bao gio so bi nhan dan len an , tot nhat la khi con lam nho, hay hoi lo cho kheo vao , lam lon roi thi "bach doc bat xam"...Do cung la mot kieu cua dan chu !

Moi nguoi deu phai hoc va phai tra bai rang: Mac-Le hay , Mac-Le tuyet voi , ai noi lai , thi mot gong nha con=> ap dat ve tu tuong .Rat dan chu !

Cong san phe phan phong kien ngay xua la trieu dinh chueyn che, quyen luc tap trung vao cac quan nen tha ho ma nhung nhieu. Thuc ra dat nuoc duoi che do XHCN cung la mot kieu phong kien , chi khac la , ngay xua chi co mot ong vua cuoi co ta , bay gio la ca mot dam Dang Cong san....Khac gi nhau !

Cuoi cung toi muon nhan gui voi nhung ai dang chong lai cha do nay ! Neu cac nguoi khong thay doi cach dau tranh , cac nguoi chang bao gio lam nen chuyen . Thu nhat , toi cho rang phai co mot forum trong sach , khong co nhung bai tho con coc, khong co nhung loi le dung tuc va tranh anh doi truy, neu admin cho rang nhu vay la mat tu do thi ong co the tao mot forum khac . Chi co nhung nguoi tri thuc moi du sang suot nhan ra cai gi dung cai gi sai, va ho chinh la nhung tuyen truyen vien hieu qua nhat .Nhung phai de cho ho duoc len tieng, phai de cho ho boc bach nhung suy nghi ma ho che giau khong noi hay khong dam noi. Va phan nhieu , o Viet Nam , gioi tri thuc tre moi quan tam va thuong xuyen theo doi cac dien dan. Nhung noi dung tuc tiu , chi tao phan cam va xo ho gan hon voi CS, va ac cam voi phe doi nghich .

THu hai , phai thuong xyen dua nhung bai viet hay , co tinh chat tuyen truyen vao forum, tao dieu kien de nguoi ta duy tri nhung cuoc tranh luan ve chinh tri tren dien dan , va nhung ke thang , se buoc duoc nhung ke con lai phai suy nghi nhu minh...( mot thang loi ve tu tuong )

-- Saigon (Saigon@yahoo.com), May 14, 2004

Answers

Bài viết quá hay ... Nhận định của Saigon@yahoo.com đưa ra để từng bước định hướng cách đấu tranh đ̣i cải thiện và thay đổi chế độ hiện nay của VN rất thực tế.

Những ǵ Saigon@yahoo.com nói về cách xây dựng và tranh luận của mọi người theo đúng trên th́ tôi tin chắc :

Càng ngày sẽ càng nhiều người Việt trong nước "mạnh dạn" lên tham gia thảo luận về những bức xúc của họ đối với chế độ VN hiện nay.

-- NhatChiMai (koco@yahoo.com), May 14, 2004.


NAM CAM VA` HO CHI MINH AI HON AI?

** NAM CAM LA`AI MA` "lUNG~ DOAN THANH` CONG^"... CHE^' DO^. UU* VIET^. CONG HOA`XA HOI CHU NGHIA VIET NAM???

** NAM CAM LA` AI MA` MUA CHUOC^ HUU*~ HIEU^. CAC' DANG~ VIEN^,

** NHUNG*~ NGUOI*` DUOC* TRANG BI DAY^` DAC*. NHUNG*~ TU* TUONG*~

** CUA~ MAC' LE-NIN CAP^' TIEN^'???

** NAM CAM LA` AI MA` THAO TUNG' DE^~ DANG` CHINH' QUYEN^` CONG SAN~

** VIET NAM, MOT^ CHINH' QUYEN^` LUON^ KIEU^ NGAO. LA` DINH~ CAO

** TRI' TUE^...???

** NAM CAM LA` AI MA` SU*~ DUNG TINH QUAI' CAC' TUNG*` LOP*' CONG AN

** NHAN^ DAN^, VIEN^ KIEM^~ SOAT' NHAN DAN^ DE^~ LANH~ DAO XA~ HOI^

** DEN CHXHCHVN???

** NAM CAM LA` AI MA` GIAT^ GIAY^ CHI~ DAO QUAN^ DOI^. VIET NAM ANH

** HUNG`, MOT^ QUAN^ DOI^ LUON LUON^ CAO GIONG THANG' THUC* DAN^ PHAP

** VA` THANG' DE^'QUOC^' MY~???

** NAM CAM LA` AI LA` TRIET^ HA TU* TUONG*~ CAC' UY~ VIEN^ TRUNG

** UONG* DANG~ CONG^ SAN~, KHIEN^' HO. QUEN^ TUOT^' LUOT^' NHUNG*~

** LOI*` DAY. DO^~ CUA~ ONG^ CAO' HO^ CHI' MINH LA:`

** CAN^` KIEM^, LIEM^ CHINH', CHI' CONG^ VA` VO^ TU*???

** LICH SU*~ VIET NAM TU*` NGAY` CONG^ SAN~ NAM QUYEN^` BINH TU*` NAM

** 1945 DEN^' NAY CHUA* MOT^ NGUOI*` NAO` MA` CO' TAI` NAMG VI~ DAI

** NHU* NAM CAM... CHI~ TRONG MOT^ THOI*` GIAN RAT^' NGAN', KHONG^

** CAN^` TRIET^' LY' CONG^ SAN~ MAC LE^ NIN, CHANG*~ MAN`G QUAN^ DOI^

** NHAN DAN^, BAT^' CAN^` CONG^ AN NHAN^ DAN^, NAM CAM DA~ KHUYNH

** LOAT' VA` BIEN^' MOT^ CHE^' DO^ CONG^ SAN~ TOI^' UU* THANH` TOI^'

** NGU, TOI^' DOT^', TOI^' DAN^`, TOI^'XAO, TOI^' LAO', TOI^' BIP

** TOI^'TAM...????

** NHU* THE^' NAM CAM VA` HO CHI MINH AI VI~ DAI HON* AI???

** THAN^ NHAN NAM CAM VA` BO^ CHINH' TRI TRUNG UONG* DANG~ AI TAI`

** HON* AI???

** DAN` EM NAM CAM VA` DAY^` TO*' NHAN DAN^ , AI TRUNG THANH` HON* AI???

** TAY CHAN^ NAM CAM VA` QUAN^ DOI^ NHAN^ DAN^, AI ANH HUNG` HON* AI???

** NEU^' NGUOI*` CONG SAN~ CU*' REU^ RAO ONG HO CHI' MINH LA` CHA GIA` CUA~ DAN^ TOC^....

** THI` HO PHAI~ THUA*` NHAN^. NAM CAM LA` MOT^ NHA` LANH~ TU CUA~ CA~ DAT^' NUOC*'...

** NEU^' NGUOI*` CONG^ SAN~ TUYEN^ TRUYEN^` CHU~ TICH HO CHI'MINH SONG^' MAI~ TRONG SU* NGHIEP^ CUA~ CHUNG' TA THI` HO PHAI~ CHAP^' NHAN^...VA` THUA*` NHAN^. NAM CAM LA` VI LANH~ TU. BAT^' DIET^. SU* NGHIEP^ CUA~ CHUNG'TA...???

** NEU^' NGUOI*` CONG^ SAN~ REU^ RAO HO CHI' MINH LA` VI CHA GIA` CUA~ DAN^ TOC^ VIET NAM TA THI` HO PHAI~ THUA*` NHAN^ RANG` NAM CAM LA` VI DAN^ TOC^ ANH HUNG` TAI` BA CUA~ DAT^' NUOC*'....????

** NEU^' NGUOI*` CONG^ SAN~ HOC HOI~ TU* TUONG* HO CHI' MINH VI~ DAI SONG^' MAI~ TRONG QUAN^` CUA~ CHUNG' TA THI` HO PHAI~ CHAP^' NHAN^.LANH~ TU. NAM CAM LA` LA` BAT^' DIET^... BIEN^' SU* NGHIEP^ CUA~ CHUNG' TA TRO*~ NEN^ VI~ DAI HON*...????

** NEU^ NGUOI*` CONG SAN~ HOC HOI~ TU* TUONG*` HO^ CHI' MINH DE^~ LAM` KIM CHI~ NAM DUA* DUONG*` DAN^~ LOI^' THI` HO PHAI~ NGHIEN^ CUU*' TRIET^' LY' CHAP^' NHAN^ NAM CAM DE^~ LAM` DAU^` TAU` DAN^~ DAT' CHE^' DO^ CONG SAN~???

** VOI*' NHUNG*~ DIEU^` TREN^, NGUOI*` CONG SAN~ YEN^ TAM^ MA` TU* THU':

** NEU^' LA` NGUOI*` TOI^ SE~ CHET^' CHO NAM CAM!!!!!

( TOI^ NOI' CO' DUNG' KHONG^ QUY' BA` CON CO^ BAC'??? )

CON TRAI NAM CAM!

NAM TRAM!

-- Du Ma' Cong San khat' mau' tanh long` (Cong San toi bai@ban nuoc hai dan.vn), May 31, 2004.


NOI DUNG QUA" >>> NAM CAM CHI KHONG DE Y ! DIEU LA DE DANH LAI CHO NHAN DAN THOI >>NEU NAM CAM KHON 1 CHUT NUA LA >> ANH HUNG DAN TOC ROI << DA DAO CONG SAN CHO" MUON NAM >>

-- Lu cho' ghe thui (Congsanvietnam@vnn.vn), June 03, 2004.

Việt cộng đă xử bắn ông Năm Cam và bốn người dồng bọn ở phát trường Thủ Đức vào ngày hôm qua rồi mấy anh ạ. Ḿnh nghĩ là giờ này ông Năm Cam và ông cáo già Hồ đang tṛ chuyện với nhau. Nếu không xử bắn ông Năm Cam gấp th́ cả đám bọn bạo quyền cộng sản VN sẻ bị phân phui ra và dính liếu cả đám. Đấy là cách hay nhất để khỏi bị mang quạ vào thân của bọn chóp bu đảng csvn.

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 03, 2004.

Moderation questions? read the FAQ