Leica/fotografi BLOG

greenspun.com : LUSENET : Leica Bruger : One Thread

Jeg har i al beskedenhed lavet en weblog, hvor jeg fremover vil notere lidt løst og fast om Leica specifikt og fotografi generelt.

Det vil næppe være de store åbenbaringer, men hvis du har lyst at kigge, er du velkommen:

http://www.forloren.dk/weblog/blogger.htm-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), May 09, 2004


Moderation questions? read the FAQ