TRUNG TƯỚNG ĐẶNG QUỐC BẢO, TỐ CÁO TRẦN ĐỨC LƯƠNG, CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM THAM NHŨNG ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

TRONG CUỘC PHỎNG VẤN ÔNG BÙI TÍN, CỦA ĐÀI Á CHÂU TỰ DO, SÁNG NAY 7/5/2004. TRUNG TƯỚNG ĐẶNG QUỐC BẢO, CÓ ĐẶT RA 5 CÂU HỎI VỚI CHỦ TỊCH NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN "TRẦN ĐỨC LƯƠNG" :

1/- Sử dụng một khách sạn 5 sao? 2/- Quyền sử hữu 6 ht (mẫu) khu du lịch rất quy Đồng-Ngô thuộc tỉnh Hà Tậy. 3/- sở hữu 200 m2, ngoài đảo Tần châu thược tỉnh Hải Ninh. 4/- Có cả hàng triệu Dolar gửi cho các than nhan o nước ngươi, tay chân của chủ tịch nước đa số là thuộc ngành ngoai giao, thương gia buôn bán với nước ngoài. 5/- Vợ chồng Nguyễn Đức Lương, đă lấy tiền của nhà nước để tu sửa ngôi nhà trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Sau khi có du luận của Trần Đức Lương tham nhung, BCT trung ương đảng có cuộc thảo luận và kiểm thảo của các Uỷ viên Trung Ương Đảng. Được biết; Ông Nguyễn Minh Triết, bí thư Thành Uỷ thanh phố Hồ Chí Minh đă nói công khai với các cán bội rằng : hiện nay giột từ trên nóc giột xuống" Trần Đức Lương" tiêu biểu cho việc chống tham nhũng mà lại lấy công quỹ ra để sửa chữa nhà riêng.

Trung Tướng ĐẶNG QUỐC BẢO cho rằng "một chủ tịch nước mà có những hành động tham nhũng, ăn cướp của nhân dân làm giầu cho gia đ́nh va gịng họ" (theo lời phân trần của Chủ Tịch nước "TRẦN ĐỨC LƯƠNG", tôi làm theo ư cua Đảng, bây giờ đang cho các đang viên tự do kinh doanh rồi, tôi cũng phải tự xoay chút ít dành cho gia đinh tôi phong thân, sau khi tôi về hưu (retir...)????

TẤT CẢ MỌI LĂNH TỤ CỘNG ĐẢNG ĐỀU CÓ Ư NHƯ NGÀI CHỦ TỊCH NHÀ NƯỚC TRẦN ĐỨC LƯƠNG, THI NHÂN DÂN VIỆT. NAM CHỈ CÓ NƯỚC BỐC NƯỚC SÔNG HỒNG HÀ ĐỂ MÀ CẦM HƠI CHO QUA NGÀY. ĐÚNG NHƯ LỜI CỦA uỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG "NGUYỄN MINH TRIẾT NÓI GIỘT TỪ NÓC GIỘT XUỐNG. NHU VẬY CÓ NGHĨA LÀ TRONG ĐẢNG CỘNG SẢN ĐĂ CÓ HỆ THỐNG THAM NHŨNG "ĂN CHIA" CẤP DƯỚI TRA KHẢO NHÂN DÂN, SAU CHIA LÊN CHO CÁC VI LĂNH TỤ TRONG BCT/TW/ĐCSVN?.

HỎI THỬ? ÔNG TỔNG BÍ THƯ "NÔNG ĐỨC MẠNH, NGHĨ SAO VỀ NGÀI CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐÚC LƯƠNG??? ÔNG THỦ TƯỚNG PHAN VAN KHẢI, CO NHƯ NGÀI CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCNVN HAY KHÔNG? ÔNG CHỦ TỊCH "QUỐC HỘI" NGUYỄN VĂN AN, NGAI CÙNG ĐĂ ĂN NHIỀU RỒI, NHƯ VỤ LÀM MA MẸ NGÀI, BAO THƠ ĐỰNG TIỀN ĐĂ LẤY HẾT, BAO THƠ KHÔNG BỎ TRÔI ĐẦY SÔNG THÁI B̀NH? RIÊNG ĐỐI VỚI NGÀI CHỦ TỊCH NHÀ NƯỚC TH̀ ÔNG CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGHĨ SAO???

MỘT MÀN ĐẸP MẮT KỂ TỪ KHI TRUNG TƯỚNG TRẦN-ĐỘ QUA ĐỜI. CỨ TƯỞNG RẰNG KHÔNG C̉N CÓ AI NHẬN RA ĐƯỢC NHỮNG SẢO QUYỆT CỦA CÁC LĂNH TỤ CSVN. NHÂN DÂN VẪN CON ĐƯỢC NGHE VÀ BIẾT ĐƯỢC NHỮNG CON NGƯỜI ÍCH KỶ, CHI BIẾT NGHĨ CHO CÁ NHÂN HỌ, MÀ QUYÊN ĐI QUYỀN LỢI CỦA ĐONG BÀO VA TỔ QUỐC VIỆT NAM.

MONG GÓP Ư KIẾN CÙNG VỚI TRUNG TƯỚNG ĐẶNG QUỐC BẢO ĐỂ VẠCH RƠ NHỮNG BỘ MẶT THAM NHŨNG HIỆN NAY TRONG CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM. HẦU MANG LẠI CHO NHÂN DÂN SỐNG TRONG THANH B̀NH, ẤM NO HẠNH PHÚC./-

-- lu cho" thui (vietnamcongsans@yahoo.com), May 08, 2004


Moderation questions? read the FAQ