89% dân VN muốn dân chủ và không tham nhũng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

89% dân VN muốn dân chủ và không tham nhũng

SÀI G̉N - Tránh "tai vạ" như tờ Tuổi Trẻ khi làm tờ báo xuân năm trước, tờ Thanh Niên phổ biến một cuộc thăm ḍ dư luận kín đáo nói rằng 89% dân chúng trong nước Việt Nam mong muốn có một đất nước dân chủ và không tham nhũng.

Bản thăm ḍ này do "Thành đoàn Thanh niên Thành phố" Sài G̣n thực hiện và đăng tải trên báo Thanh Niên ngày 2-1-2003. Các người được phỏng vấn thăm ḍ nằm trong lứa tuổi từ 15 đến 35. Lớp tuổi này quá nhỏ nên hoặc chưa ra đời hoặc c̣n quá nhỏ khi chiến tranh Việt Nam chấp dứt năm 1975 đưa đến sự thống nhất đất nước trong bàn tay sắt máu Cộng sản và cả triệu người t́m đủ mọi cách để chạy trốn ra ngoại quốc.

Hiển nhiên, những người này dù c̣n là học sinh trung học hoặc đă ra đời và có công ăn việc làm, gia đ́nh, cũng đều hiểu ư niệm thế nào là dân chủ, thế nào là tham nhũng. Ư kiến của họ kín đáo cho thấy Việt Nam chưa có dân chủ trong khi tham nhũng khủng khiếp từ trên xuống dưới trong guồng máy nhà nước. Đám lănh tụ chóp bu CSVN luôn luôn nói đến "dân chủ" nhưng tất cả những ai nói ngược lại những ǵ nhà nước hay lănh tụ đảng nói đều bị đàn áp siết cổ siết miệng thẳng cánh. Ngày 28 và 29-12-02, các nhà tranh đấu nhân quyền, dân chủ Phạm quế Dương và Trần Khuê bị bắt ở Sài G̣n.

Trước đó, Nguyễn khắc Toàn, bị kêu án 12 năm tù v́ "tội gián điệp" tưởng tượng ngày 20-12-02. Lê chí Quang bị án tù 4 năm và 3 năm quản chế ngày 8-11-02 v́ dám bêu xấu đám lănh tụ chóp bu đảng. BS Phạm hồng Sơn, kư giả Nguyễn vũ B́nh đang nằm tù để chờ ngày ra toà. HT Thích Huyền Quang bị "tù không án" 20 năm tại Quảng Ngăi và c̣n đang tiếp tục "tù không án". LM Nguyễn văn Lư lănh 15 năm tù từ tháng 10-2001 v́ gửi bản điều trần tố cáo chính sách đàn áp tôn giáo có hệ thống của CSVN. Đây là một số trong hàng ngàn những thành tích bóp cổ dân chủ của chế độ Hà Nội. C̣n tham nhũng? Nếu thanh tra nhà nước có cơ hội công bố toàn thể những cuộc thanh tra từ trung ương tới địa phương, người ta chắc chắn phải hăi hùng đến thế nào.

Trong bản tin ngày 22-11-02, báo Lao Động loan tin về cuộc họp quốc hội ở Hà Nội cho hay gần 200.000 vụ án tham nhũng nhưng chỉ có 280 vụ với 669 quan chức bị đưa ra ṭa lănh án. Phan văn Khải, thủ tướng CSVN, khi đọc diễn văn trước quốc hội phàn nàn nạn tham nhũng đă xà xẻo hết 35% các ngân khoản đầu tư phát triển vay ở nước ngoài trong năm 2001. Cũng tờ báo Lao Động, mấy tháng trước có đăng một cuộc thăm ḍ dư luận về tham nhũng. Phần lớn các người được phỏng vấn tin rằng nạn buôn lậu ngày càng tệ hại v́ có sự che dù của đảng viên cán bộ các ngành, các nơi từ trên xuống dưới.

Bản thăm ḍ của tờ Thanh Niên nói 82.4% những người được thăm ḍ coi sự ổn định chính trị và xă hội là quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, v́ là đoàn thể Cộng Sản đi phỏng vấn thăm ḍ nên 73.3% nói "ủng hộ việc duy tŕ độc lập và xă hội chủ nghiă". Ai dám nói ngược lại khi trong nước không có dân chủ? Cũng trong cuộc thăm ḍ này, 72% cho hay họ biết Việt Nam thua kém các nước khác trong khu vực. Hồi tháng 11 vừa qua, một tổ chức thăm ḍ tại Mỹ nói rằng người Việt Nam lạc quan nhất thế giới khi họ tin rằng tương lai của họ rất sáng sủa trong khi cả thế giới đều âu lo. Báo Thanh Niên khi phổ biến bản thăm ḍ có lẽ để cho dân chúng, đặc biệt lớp người trẻ tuổi nói lên niềm mơ ước khó trở nên hiện thực.-- vulep dich teo (vietnamcongsans@yahoo.com), May 07, 2004

Answers

Response to 89% dĂ¢n VN muốn dĂ¢n chủ vĂ  khĂ´ng tham nhũng

Đảng Cộng-Sản Liên-Xô là thành tŕ sắt, ngàn đời vững bền..??? Đồng chí Lenin vĩ đại, là ngọn đuốc sáng soi nhân loại.????..

Nhưng cái thành tŕ "SẮT" ấy đă bị sụp đổ như đống bùn thối.

Đồng chí vĩ đại Lenin cũng đă bị nhân dân ông quăng ông vào băi rác. v́ chủ thuyết Cộng-Sản điên rồ, tàn ác, gian manh lạc hậu kia là một chủ thuyết ngu dân/ đi ngược lại trào lưu tiến hoá của nhân loại. nên cái chủ thuyết ấy đă bị nhân dân các nước Liên-Xô & đông Âu quăng vào thùng rác, để nhân dân họ được sống an vui hạnh phúc tự do ấm no trong nền Tự-Do Dân-Chủ..

Những tên lănh tụ vĩ đại như Lenin, Stalin c̣n bị quăng vào băi rác. Huống chi những tên đầy tớ nô lệ như H-C-Minh, Mao-T-Đông, Fedel- Castro.v.v..Rồi những tên Cộng sản rác rưởi này, sớm muộn ǵ cũng sẽ vào băi rác/ đồng số phận như những quan thầy của chúng mà thôi.-- (tosu_cs@yahoo.com), May 13, 2004.


Moderation questions? read the FAQ