Biểu T́nh Nổi Dậy Phục Sinh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Biểu T́nh Nổi Dậy Phục Sinh ba_den

Joined: Oct 14, 2002 Posts: 1082 Posted: 2004-04-14, 09:18:36

Lễ Phục Sinh năm nay 2004 ở nước nhà Việt Nam, được đánh dấu bằng cuộc biểu t́nh nổi dậy lần thứ hai của Đồng bào Thượng ( ĐBT ) ở Cao nguyên Trung phần. Nhiều triệu chứng cho thấy vấn đề Đồng Bào Thượng sẽ thành "vấn đề lớn" ngoài sức kiểm soát của CS Hà nội.

-------------------------------------------------------------------------------- Vi Anh -------------------------------------------------------------------------------- Một, cuộc biểu t́nh nổi dậy Phục Sinh là một cuộc đấu tranh có kế hoạch, có tổ chức phối hơp liền lạc giữa trong và ngoài nước. Tại Mỹ tổ chức ĐBT Montagnard Foundation thông báo trước cho hầu hết các cơ quan truyền thông Việt Mỹ và các hội quốc tế Nhân quyền về cuộc biểu t́nh. Trong nước, ĐBT đi biểu t́nh bằng máy cày, máy kéo, biểu t́nh cơ giới, từ buôn làng đồng loạt kéo về tỉnh lỵ của nhiều tỉnh như Gia lai, Kontum, Pleiku nhưng đông nhứt là Ban mê thuột. H́nh thức biểu t́nh bất bạo động kết họp với cầu nguyện Phục sinh. Lần biểu t́nh nổi dậy thứ nhứt vào năm 2001, chưa làm nổi bật khiá cạnh tôn giáo nên rút linh nghiệm kỳ này chọn Lễ Phục sinh. CS Hà nội kỳ trước phải điều động hằng binh đoàn bộ đội có trực thăng yễm trợ để dẹp tạm yên trong vùng. Kỳ 2 nếu ...ng như kỳ trước CS sẽ mang thêm tiếng xấu đàn áp tôn giáo. Dù kỳ 1 CS gói gọn trong vấn đề điạ phương, cuộc nổi dậy cũng được lôi ra ánh sáng ở ngoài nước. Hàng ngàn ĐBT chạy sang Miên tỵ nạn. CS Hà nội đ̣i trả về, Liên hiệp Quốc không chịu và sau cùng Mỹ dàn xếp cho đi Mỹ định cư. CS Hà nội mang tiếng xấu lớn là chế độ dùng chánh sách trộn dân để cho bộ đội và cán bộ của Đảng cướp đất của sắc tộc thiểu số và cấm không cho ĐBT theo đạo Tin Lành. Cuộc biểu t́nh nổi dậy lần thứ hai này xảy ra có tính toán thời cơ Lễ Phục Sinh và chuẩn bị lôi cuốn dư luận thế giới bằng sự kiện 46 người ĐBT vượt biên sang Nam Vang vào trụ sở Uûy Hội Người Tỵ nạn của LHQ xin tỵ nạn. CS Hà nội phản đối; Miên tố cáo Uûy hội dụ dỗ ĐBT tỵ nạn chánh trị.

Hai, cuộc biểu t́nh nổi dậy Phục sinh có quốc tế vận kỹ lưỡng, nhứt là đối với truyền thông đại chúng quốc tế. Nên tất cả các hăng tin quốc tế như AP, Reuters, AFP và các đài phát thanh quốc tế như BBC, RFI, RFA, VOA đều có loan tin liên tục mấy ngày cuối tuần. Riêng báo chí tiếng Việt, trong đó có Việt Báo là tờ báo có online được thông báo đầy đủ chi tiết. Toà Đại sứ Mỹ lên tiếng ngay khi phái đoàn Mỹ đi Cao Nguyên bị chận lại và đuổi về. Theo lời Toà Đại sứ Mỹ đó là phái đoàn nghiên cứu thường lệ - ráng tin như vậy-điều đó cũng chứng minh vấn đề ĐBT là vấn đề có chuyên viên, có chương tŕnh thường trực, tức vấn đề quan tâm đặc biệt của Mỹ. Ngoại Trưởng Ư lên tiếng yêu cầu Hà nội để Uûy hội Người Tỵ nạn của Liên hiệp quốc tiếp xúc với người biểu t́nh và thúc đẩy Liên Aâu ở Brussels đặt vấn đề với Hà nội. Hầu hết các đặc phái viên truyền thông quốc tế ở VN tỏ ra bất măn không liên lạc được người biểu t́nh v́ CS Hà nội cô lập Cao Nguyên. Bất măn hơn khi CS Hà nội tránh né câu hỏi của phóng viên quốc tế. Càng bưng bít truyền thông càng bới móc, nghề phóng viên là vậy. VOA cố lượm lặt được vài mẩu tin, có 60 đồng bào Thượng VN bị lựu đạn cay và vài chục cảnh sát bị xây xát vào bịnh viện điều trị. Bí quá CS Hà nội chỉ có một lời tuyên bố nhỏ, cho đó là một cuộc mất trật tự nhỏ hồi sáng thứ Bảy và yên tỉnh trở lại hồi trưa tại Ban mê thuột.

Ba, chánh nghĩa của cuộc nổi dậy hay đề tài tranh đấu đă kết họp nhuần nhuyễn quyền lợi vật chất với quyền lợi tinh thần của ĐBT , liên kết được dĩ văng với hiện tại của ĐBT với người Mỹ, tạo thành một vấn đề lương tâm cho nhân dân và chánh quyền Mỹ. Đấu tranh chống chánh sách CS Hà nội pha trộn dân, cho cán bộ và bộ đội từ Miền Bắc vào cướp đất thuộc quyền lợi vật chất của ĐBT kết hợp với đấu tranh chống lại đàn áp tư do tín ngưỡng, chống kỳ thị chủng tộc, kỳ thị thiểu số thuộc quyền lợi tinh thần. Như đă biết từ lâu CS Hà nội cấm người Thượng theo và đàn áp hệ phái Tin Lành nhiều người theo nhứt trong buôn làng gọi , là Tin Lành tại gia, hệ phái không chấp nhận tổ chức Tin lành do CS dàn dựng và chỉ đạo. Chánh nghĩa và đề tài đấu tranh đó lại ...ng chạm đến tim gan của người Mỹ. Hai lănh vực nhậy cảm nhứt đôi với nhân dân và chánh quyền Mỹ, là lănh vực kỳ thị chủng tộc thiểu số và lănh vực tôn giáo nhiều người Mỹ tham gia nhứt là đạo Tin lành có gần 70% người Mỹ theo. Nh́n lại 29 năm từ khi CS Hà nội tóm thâu được VNCH, nếu phong trào thuyền nhân hàng mấy triệu người vượt biển để tỵ nạn CS-- gần phân nửa chết dưới biển đánh - đánh động lương tâm Nhân Loại, th́ cuộc dấu tranh của Đồng Bào Thượng ở VN chống Hà nội trộn dân cướp đất, chống CS diệt Tin lành Tại gia, làm người Mỹ đau xót nhứt. Đồng Bào Thượng là những người được Lực lượng Đăc biệt Mỹ tin tưởng và được Tin lành truyền giáo nhiều nhứt trong Chiến tranh VN. Sau chương tŕnh định cư Thuyền Nhân và HO, Người Thượng là thành phần được Mỹ dang tay ra đón nhiều nhứt để tỵ nạn CS tại Mỹ. Trong cuộc nổi dây năm 2001, CS Hà nội phản đối ǵ phản đối, Miên do áp lực Hà nội gây cản trở cứ cản, chánh quyền Mỹ vẫn âm thầm dùng thế lực ngoại giao, kinh tế của ḿnh để rước cho được trên dưới 1000 dồng bào Thượng VN trốn sang Miên định cư ở Mỹ.

Sau cùng, lịch sử chánh trị cho thấy thường thường nhà cầm quyền nào cũng muốn bưng bít, gói gọn, giảm thiểu tầm mức các cuộc tranh đấu của nhân dân trên mọi phương diện. Nhưng vấn đề Đồng Bào Thượng là một vấn đề CS Hà nội không thể bưng bít được nữa, sẽ diễn tiến đến mức CS không có thể kiểm soát được t́nh h́nh như từ trước đến giờ. Nói theo kiểu b́nh dân VN, đó là một khúc xương chéo hốc, một hột cóc đầy gai, CS Hà nội nuốt vào không vô mà nhả ra cũng không được. Dù CS Hà nội có tập trung nỗ lực vu oan giá họa cho ĐBT muốn ly khai, lập ra nước Dega, để chia rẽ t́nh dân tộc với người Việt; dù CS Hà nội có lớn tiếng tố cáo CIA, "lực lượng phản cách mạng, thù địch ở nước ngoài" xúi dục đánh phá CS Hà nội; nhân dân VN trong ngoài nước, chánh quyền và nhân dân công chính trên thế giới cũng chẳng ai nghe v́ đă biết CS quá rồi. Trái lại phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, trong ngoài nước sẽ yễm trợï cho ĐBT, là một thành phần dân tộc VN bất khả phân ly trải qua 4000 năm lịch sử Việt rồi. Các tôn giáo và trí thức VN sẽ yễm trợ cho ĐBT như cho ḿnh. Lịch sử thế giới đă từng chứng minh một khi phong trào nhân dân tiến bộ nổi lên nếu nhà cầm quyền lạc hậu không triệt hạ được trong buổi ban đầu, phong trào sẽ lớn lên trên đống tro tàn của chế độ phản tiến hoá.

-- Lu Dam Duc (vietnamcongsans@yahoo.com), May 04, 2004


Moderation questions? read the FAQ