VIỆT NAM : TƯ TƯỞNG NÓI PHÉT

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

VIỆT NAM : TƯ TƯỞNG NÓI PHÉT ba_den

Joined: Oct 14, 2002 Posts: 1082 Posted: 2003-09-11, 03:01:49

58 năm qua, kể từ Cách mạng Mùa Thu, mỗi năm lui một bước

Phạm Trần --------------------------------------------------------------------------------

Hoa Thịnh Đốn.- Chưa bao giờ đảng Cộng sản Việt Nam dấy lên cao độ phong trào học tập điều được gọi là “Tư tưởng Hồ Chí Minh” như năm 2003, nhưng càng nhiều thảo luận bao nhiêu lại thấy đẻ ra nhiều bất cập, thiếu sót bấy nhiêu.

Hăy bắt đầu bằng cuộc Cách mạng Mùa Thu 19-8-1945 mà người Cộng sản Việt Nam tự nhận làm của riêng. Họ gọi cuộc Cách mạng ấy “là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, là thắng lợi của đường lối giải phóng dân tộc của Đảng, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh – độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xă hội (CNXH)....” (Nhân Dân, 19-8-2003)

Nhưng lịch sử của 58 năm chưa sứt mẻ đi đâu một miếng. H́nh ảnh Hồ Chí Minh và đảng CSVN quan hệ chặt chẽ với thành công th́ ít mà đổ vỡ, thất bại th́ nhiều qua hai cuộc chiến và từ ngày làm chủ cả đất nước từ tháng 4-1975.

Những thứ được coi là xuất phát từ tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc “cách mạng” ấy đă được hàng hàng lớp lớp cán bộ tư tưởng vẽ ra muôn h́nh vạn trạng trong các tài liệu phổ biến kể từ tháng 3-2003, khi phong trào học tập bắt đầu. Họ thêu dệt tư tưởng Hồ Chí Minh đă tiềm tàng trong mọi lĩnh vực: quốc pḥng, an ninh, kinh tế, ngoại giao, xă hội – lao động, giáo dục, đoàn kết dân tộc, xóa đói giảm nghèo...không có thứ ǵ là họ Hồ không biết hay chưa dạy cán bộ.

Theo lập luận của tác giả các bài viết về “tư tưởng Hồ Chí Minh” th́ bấy lâu nay sở dĩ có t́nh trạng cán bộ, đảng viên mất tin tưởng, tham nhũng, sa lầy đạo đức cách mạng là do chưa nghiêm túc thực hành những điều Bác dạy !

Nhưng hết năm này đến năm khác, cứ mỗi lần kỷ niệm “Cách mạng Tháng Tám” là mỗi lần cán bộ, đảng viên được nhắc nhở phải “tổ chức quán triệt và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh” –một tài sản tinh thần vô cùng quư báu mà Người để lại cho dân tộc Việt Nam ta.” (Báo Nhân Dân, 19-8-2003)

Điều đang làm cho đảng CSVN nhức nhối và lo sợ mất quyền lănh đạo tập trung vào nguy cơ càng ngày càng có nhiều cán bộ, đảng viên “chệch định hướng xă hội chủ nghĩa.

Lê Hữu Nghĩa, Giáo sư, Tiến sỹ viết trong Tạp chí Cộng sản số 37-2003:” Trong đảng ta, một bộ phận cán bộ, đảng viên sa sút về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, phai nhạt lư tưởng, thậm chí một số người hoài nghi, dao động về chủ nghĩa xă hội và con đường xă hội chủ nghĩa ở nước ta...”

Đào Duy Quát, Phó Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương (TTVHTƯ)báo động hậu quả của t́nh trạng “chệch hướng” như sau:

“Về chính trị: trước hết đó là chiều hướng tăng lên của sự giảm sút vai tṛ lănh đạo của Đảng cộng sản và hiệu lực quản lư của nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa.”

“Sự chệch hướng XHCN trên lĩnh vực kinh tế-xă hội thể hiện nổi bật trong chiều hướng tăng lên của sự yếu kém của doanh nghiệp nhà nước, của kinh tế tập thể, của t́nh trạng tụt hậu xa hơn nữa về kinh tế so với các nước khu vực và thế giới, sự tăng lên của sự phân cực xă hội, phân hóa giàu nghèo cùng với sự tăng lên của t́nh trạng áp bức, bóc lột, bất công.”

“Trong lĩnh vực văn hóa, sự chệch định hướng xă hội chủ nghĩa được biểu hiện ở sự tăng lên của t́nh trạng suy thoái tư tưởng chính trị và lối sống, sự gia tăng quá tŕnh băng hoại các giá trị tinh thần bền vững của dân tộc...”

Quát khuyến cáo cán bộ, đảng viên :”Giữ vững định hướng XHCN đ̣i hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lư tưởng là độc lập dân tộc gắn chặt với CNXH....” (Tài liệu Ban TTVHTƯ)

Nhưng muốn học tập tốt th́ đảng lại không có cán bộ giỏi hay lắm khi thầy lại dốt hơn tṛ.

Nguyễn Văn Khác, Vụ rưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ (Ban TTVHTƯ) nêu lên những bất cập, thiếu khả năng của đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng như sau:

“Là đội quân xung kích của Đảng trên mặt trận tư tưởng, làm tham mưu cho cấp ủy, song bản lĩnh chính trị trong cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chống “diễn biến ḥa b́nh” trên lĩnh vực tư tưởng vẫn chưa được thể hiện rơ nét. Một số đồng chí chưa thật nhạy cảm về chính trị.”

“Mặc dù đa số được đào tạo cơ bản, số có tŕnh độ đại học và trên đại học, có tŕnh độ trung cấp và cao cấp lư luận chiếm tỷ lệ cao, song trong t́nh h́nh hiện nay chưa đảm bảo để h́nh thành phương pháp nghiên cứu và làm việc khoa học, chưa đủ điều kiện để nâng cao năng lực công tác..”

“Đại đa số chưa được đào tạo chuyên ngành, đào tạo “có nghề” như các nghề khác trong xă hội....Số cán bộ làm công tác tư tưởng giỏi c̣n chiếm tỷ lệ chưa cao.”

“Tŕnh độ hiểu biết toàn diện c̣n hạn chế, một trong những điều đáng quan tâm là số cán bộ làm công tác tư tưởng ở các tỉnh miền núi rất ít người sử dụng được ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc....” (Tài liệu Ban TTVHTƯ)

NÓI KHÔNG HÀNH

Trên đây là những điều được viết ra bởi một số “thợ nói” trong đảng CSVN. Những người như Nghĩa, Quát, Khác và tác giả của những bài viết trên báo Nhân Dân không thiếu trong đội ngũ tuyên truyền của đảng CSVN. Nhóm người này chỉ biết viết hay nói như những cỗ máy vô tri cạn dầu không sản xuất được những món đồ mới hấp dẫn hơn những thứ đang xuất hiện trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Chẳng hạn như việc chống tham nhũng, quan liêu và sa sút đạo đức, lối sống của cán bộ đă được nói từ thời Nguyễn Văn Linh (1986) đến Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và bây giờ dưới thời Nông Đức Mạnh mà đă diệt được đâu.

Theo lời Phan Diễn, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành Nghị quyết Xây dựng, chỉnh đốn Đảng (Nghị quyết 6,kỳ 2 năm1998) “mặc dù đă có chuyển biến cơ bản, nhưng c̣n nổi lên một số mặt yếu kém và khuyềt điểm, chưa đạt yêu cầu như mong muốn của toàn Đảûng, toàn dân, chưa chặn đứng được tiêu cực, tham nhũng, đặc biệt là t́nh trạng sa sút lối sống của một số cán bộ, đảng viên chạy theo đồng tiền, thu vén cá nhân bất chấp lợi ích của Nhà nước và xă hội. Tâm lư thờ ơ ngại đấu tranh trong các chi bộ, Đảng bộ chưa được lên án.” (Thông Tấn xă Việt Nam,20-6-2003)

Trong cuộc họp để rà soát công tác “xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng” tại Sài G̣n hôm 20-8-2033, Diễn nh́n nhận thất bại lần nữa trước các cấp cán bộ Trung ương và 9 tỉnh và thành phố phía Nam. Diễn nói:”Đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lăng phí vẫn chưa đạt được chuyển biến cơ bản, t́nh trạng này vẫn c̣n diễn ra rất nghiêm trọng.” (Báo SDGGP, 20-8-03)

T́nh trạng này nói lên một điều: Cán bộ, đảng viên không coi lệnh đảng ra ǵ; tư tưởng Hồ Chí Minh không ngăn chặn được tham nhũng để cán bộ có tiền tài danh vọng sa đọa ăn chơi.

Điều này đă được Nguyễn Việt Thành, Trung tướng , Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát nh́n nhận trong cuộc họp với Diễn ở Sài G̣n:” Nếu không có sự tiếp tay của cán bộ ở những mức độ khác nhau th́ bọn tội phạm không thể hoạt động phạm tội; suy thoái về đạo đức lối sống của cán bộ đă làm cho bọn tội phạm có chỗ dựa để câu móc, mua chuộc, tha hóa cán bộ, tiếp tay cho chúng thực hiện hành vi phạm tội...”

Trần Hoàng Thám, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM nói với mọi người tham dự Hội thảo:”Muốn ngăn chặn và phát hiện tham nhũng trước tiên phải thực hiện dân chủ thực sự trong nội bộ Đảng, nội bộ cơ quan, đơn vị, phát huy dân chủ trong nhân dân; pḥng chống tham nhũng phải đi đôi với cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng...”

Nhưng bấy lâu nay, không những Đảng không nghe tiếng than của dân mà lắm kẻ c̣n t́m cách trù dập, trả thù những ai tố cáo. Hơn nữa vô số cấp đảng c̣n che giấu tội phạm cho nhau để ăn chia !

Lớp bố mẹ Thanh niên như thế mà Đảng lại cứ ép buộc học sinh, sinh viên phải học chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để làm cán bộ, đảng viên.

Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Dân lập Quản lư Tin học nói:”Những môn học làm tiền đề để định hướng lư tưởng, bản lĩnh chính trị của sinh viên như :”kinh tế, chính trị , triết học Mác – Lênin...hiện nay chưa thu hút được sinh viên. Trong khi nội dung các môn học c̣n khô khan, các phạm trù, khái niệm khó hiểu th́ giáo viên lại không giảng giải một cách sinh động nên không thu hút sinh viên. Nhà trường bắt buộc sinh viên phải đến lớp bằng cách điểm danh gắt gao làm cho việc học tập của sinh viên trở nên miễn cưỡng, đến lớp chỉ v́ điểm số.” (báo Sài G̣n Giải Phóng, 7-8-2003)

Lê Xuân Sinh, Bí thư Đoàn (thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) trường Đại học Mở – Bán công phát biểu:”Đại học Mở Bán công có hơn 50% sinh viên tham gia các phong trào Đoàn, Hội nhưng chỉ có 15% trong số đó đạt học lực khá giỏi. Chúng tôi hết sức trăn trở trước chuyện cán bội Đoàn học tập kém, những sinh viên học tập tốt th́ lơ là với phong trào đoàn.”

Tác giả Tuấn Sơn của tờ SGGP (ngày 7-8-2003) viết:”Năm năm qua, chỉ có 172 sinh viên ở các trường đại học – cao đẳng-trung học chuyên nghiệp ở TPHCM (Thành phố Hồ Chí Minh) được kết nạp Đảng, trong khi đó, mỗi năm có hơn 200.000 sinh viên theo học ở các trường...”

Có bốn lư do khiến học sinh, sinh viên không muốn học tập chính trị, theo lời Tuấn Sơn :

“1) Đảng ủy của nhiều trường chưa thật sự coi trọng công tác phát triển Đảng..2).Nhiều trường chưa coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nội dung trọng tâm trong chương tŕnh học tập, nên không đầu tư đúng mức cho công tác giảng dậy các môn khoa học Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh..3)Nhiều sinh viên ở các trường ngoài công lập và sinh viên chưa là đoàn viên thanh niên đều ngán ngại học chính trị...4) Gần 50% ư kiến cho rằng, nếu môn khoa học Mác – Lênin là môn tự chọn th́ họ sẽ không học môn này...”

Bằng chứng này cho thấy thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ không c̣n tha thiết ǵ với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng dường như lớp lănh đạo Đảng và Nhà nước vẫn c̣n quáng gà, chưa nh́n ra đêm đă qua ngày. Nếu có ai c̣n kiên nhẫn học tập th́ cũng chỉ để kiếm công ăn việc làm, chẳng có lư tưởng ǵ hết.

Vậy mà cấp lănh đạo đảng CSVN cứ tiếp tục nói những điều không tưởng và bắt nhân dân phải tin theo, kể cả những tư tưởng nói phét. -/-

http://f2.pg.photos.yahoo.com/vietnamcongsans

-- lu cho an cuop (vietnamcongsans@yahoo.com), May 03, 2004


Moderation questions? read the FAQ