VIỆT NAM : CHẾT VẪN CHƯA YN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

VIỆT NAM : CHẾT VẪN CHƯA YN ba_den

Joined: Oct 14, 2002 Posts: 1082 Posted: 2003-08-14, 01:11:14

Hoa Thịnh Đốn.- Người mnh thường ni chết l hết chuyện, nhưng c nhiều người chết vẫn chưa được yn, cứ bị hnh hạ đến tội nghiệp như trường hợp Hồ Ch Minh, người sng lập đảng Cộng sản Việt Nam đ ra đi cch nay 34 năm (1969).

--------------------------------------------------------------------------------

Phạm Trần

--------------------------------------------------------------------------------

Họ Hồ khng bị người khc vần ln đặt xuống m lại do chnh những người nối nghiệp đ khng ngơi nghỉ, thay phin nhau di chuyển ng vo những chỗ khng xứng đng như : thất bại, bất lực, sa st đạo đức, quan liu, tham nhũng, mất định hướng, xa la dn, quan cch mạng của đội ngũ được gọi l con chu của Bc Hồ.

Từ sau Đại hội đảng lần 9 năm 2001, nhiều phong tro học tập điều được gọi l Tư tưởng Hồ Ch Minh đ được tổ chức nhằm rn luyện cho bằng được một đội ngũ cn bộ vững vng về tư tưởng v trong sng, lnh mạnh trong hnh động. Nhưng cng học tập, cng c nhiều hội nghị, cng nhiều cuộc kiểm điểm v ph bnh v tự ph bnh th lại đẻ thm nhiều cn bộ, đảng vin mắc chứng hư tật xấu.

Những khẩu hiệu Kin định mục tiu độc lập dn tộc v chủ nghĩa x hội hay Xy dựng v bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x hội chủ nghĩa ghi trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần IX đ được Nng Đức Mạnh khng ngừng lập đi lập lại mỗi khi c dịp ni trước đm đng. Thế m chưa đủ. Guồng my thng tin tuyn truyền của Đảng v nhiều cấp lnh đạo cn tiếp tay Mạnh đưa hai khẩu hiệu ny nhồi nht vo cc buổi học tập của đợt được gọi l Nghin cứu, học tập v lm theo tư tưởng Hồ Ch Minh bắt đầu từ thng 3-2003.

Vậy tư tưởng Hồ Ch Minh l ci g to tt m phải thổi phồng ln như thế ? Coi đ như một liều thuốc tin trị dứt nọc mọi chứng bệnh của cn bộ, đảng vin để c thể hon tất được giấc mơ đưa Việt Nam qu độ ln x hội chủ nghĩa tốt đẹp hơn cả chủ nghĩaTư bản ?

Ni theo Nguyễn Ph Trọng, Ủy vin Bộ Chnh trị, Chủ tịch Hội đồng L luận Trung ương th tư tưởng Hồ Ch Minh đ được khẳng định từ Đại hội lần II năm 1951 v họ Hồ đ biết vận dụng sng tạo l luận Mc L-nin v kinh nghiệm quốc tế vo điều kiện Việt Nam, l sự kết gắn độc lập dn tộc với chủ nghĩa x hội.... (Tạp ch Cộng sản số 39-2003)

Nhưng từ 1951 đến 1990 l chặng đường di 39 năm di để đảng CSVN thực hnh những điều được gọi l tư tưởng vĩ đại của họ Hồ m Việt Nam vẫn khng sao ngoai ra khỏi một trong 40 nước ngho nn v chậm tiến nhất thế giới.

Đến năm 1991, sau khi hng loạt cc nước x hội chủ nghĩa chư hầu của Lin x ở Đng u sụp đổ v chỉ năm sau (1992) nước Nga cũng gi từ chủ nghĩa Mc Lnin khiến đảng CSVN lung lay, cn bộ hoang mang tột bực th đảng CSVN lại khng lột xc theo cc nước anh em. Ngược lại họ đ khẳng định thm lần nữa: Đảng ta lấy chủ nghĩa Mc Lnin v tư tường Hồ Ch Minh lm nền tảng tư tưởng v kim chỉ nam cho hnh động.

Hnh động ny nếu khng l trơ trẽn lẻ loi th cũng tụt hậu r rng trước tro lưu tiến ha của cc dn tộc trước đy đ từng st cnh gip họ Hồ v đảng CSVN trong hai cuộc chiến chống Php v Mỹ gọi l bảo vệ độc lập v giải phng dn tộc (!)

Nhưng từ năm 1991 giới lnh đạo đảng CSVN lại t ni v viết đến hai chữ Cộng sản mỗi khi bn về vấn đề chủ nghĩa v đường lối xy dựng đất nước. Hai nhm chữ chế độ x hội chủ nghĩa hay nh nước x hội chủ nghĩa đ trở thnh một mốt (mode) thời trang chnh trị của giới cầm quyền.

Bề ngoi th xem như họ ngại ngng mỗi khi phải đề cập đến chủ nghĩa Cộng sản, nhưng trn sch bo, chẳng hạn như trường hợp L Đức Bnh (Hội đồng L luận Trung ương) đ khng giấu diếm viết rằng: Đảng Cộng sản l sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mc Lnin với phong tro cng nhn. Thiếu một trong hai yếu tố đ th khng thể đưa tới sự ra đời của Đảng Cộng sản. Hay :Chủ nghĩa Mc Lnin v tư tưởng Hồ Ch Minh l nền tảng tư tưởng của Đảng ta, l hệ tư tưởng của giai cấp cng nhn nước ta v ngy cng giữ vai tr chủ đạo trong đời sống tinh thần, tư tưởng của dn tộc ta... (Tạp ch Xy dựng Đảng, thng 8-2003)

Ba chữ dn tộc ta l một lạm dụng hm hồ của Bnh muốn lấy của ring đảng vin Cộng sản lm của chung đất nước. Bởi lẽ chưa bao giờ đảng v nh nước CSVN dm mở cuộc hỏi kiến xem nhn dn c chấp nhận chế độ theo chủ nghĩa Mc Lnin v tư tưởng Hồ Ch Minh hay họ muốn sống trong một quốc gia tự do v dn chủ theo kiểu Ty phương ?

C chăng, Mc Lin v tư tưởng Hồ Ch Minh chỉ c thể l của 2 triệu đảng vin đảng CSVN trong tổng số 80 triệu người dn. V r rng l khối đa số đang bị cai trị bởi một thiểu số nhưng c quyền v c sng đạn.

Do đ m nhm thiểu số ny mới sinh ra nhiều chứng, nhiều tật khng lm giống như những thu dệt được gọi l tư tưởng Hồ Ch Minh như l đại đon kết dn tộc, quyền lm chủ của nhn dn, xy dựng Nh nước thật sự của dn, do dn v v dn...nng cao đời sống vật chất v tinh thần của nhn dn...

V tất nhin lm g cn bộ c đạo đức cch mạng cần, kiệm, lim, chnh ch cng v tư để xy dựng một đội ngũ trong sạch, vững mạnh, cn bộ, đảng vin vừa l người lnh đạo, vừa l người đầy tớ thật trung thnh của nhn dn ?

Tại Đại hội IX, L Khả Phiu bo co :Tnh trạng tham nhũng, suy thoi ở một bộ phận khng nhỏ cn bộ, đảng vin l rất nghim trọng. th nay cng nghim trọng hơn nữa !

Bởi v, theo như bi viết của Nguyễn Ph Trọng th : Nhiệm vụ quan trọng hiện nay l chng ta phải tiếp tục thực hiện c hiệu quả cc nghị quyết về xy dựng Đảng, đặc biệt l Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) kha VIII v Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (kha IX), đẩy mạnh cuộc vận động xy dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung tốt cng tc gio dục, rn luyện đạo đức cch mạng, kin quyết đấu tranh chống chủ nghĩa c nhn, tệ tham nhũng, quan liu, lng ph; pht huy dn chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương... chăm lo xy dựng đội ngụ cn bộ thật vững vng, bảo đảm kế tục trung thnh v xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của Đảng....kin định, vận dụng sng tạo, v pht triển chủ nghĩa Mc-Lnin...nghin cứu, học tập, qun triệt v phổ biến rộng ri tư tưởng Hồ Ch Minh...

Trọng cũng khng qun nhắc nhở đảng vin phải :Đấu tranh c hiệu quả chống lại cc luận điệu th địch, bc bỏ những quan điểm sai tri xuyn tạc chủ nghĩa Mc Lnin, tư tưởng Hồ Ch Minh, bảo vệ l tưởng, mục tiu cch mạng v con đường đi ln chủ nghĩa x hội dưới sự lnh đạo của Đảng.

Tại sao cho đến by giờ, sau 34 năm Hồ Ch Minh chết m đảng cn lung tung đến thế ?

Trong khi đ tnh hnh thực tế cho biết, theo bo co sơ kết của ngnh Thanh tra, đ chứng minh:Trong 6 thng đầu năm nay, qua cng tc thanh tra, đ c 253 cn bộ, cng chức vi phạm php luật bị xử kỷ luật, trong đ c 23 đối tượng phải chuyển cơ quan điều tra truy cứu trch nhiệm hnh sự. Tại 5 tỉnh, 8 huyện, 55 x v 109 cơ quan hnh chnh sự nghiệp được kiểm tra, thanh tra, đ pht hiện thu sai 4,5 tỷ đồng; chi sai 101,3 tỷ đồng, để ngoi sổ sch 95,9 tỷ đồng; chỉ 20 vụ tham nhũng, số tiền mất đ ln tới gần 10 tỷ đồng. (Bo Si Gn Giải Phng, 3-8-2003)

Tờ bo viết tiếp:Điều đặc biệt cần bo động l tnh trạng chạy chọt, mc ngoặc đang c xu hướng pht triển. Cc kiểu dạng chạy chọt ngy cng mở rộng v lan rộng:chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy lợi (trước khi phn chia ngn sch, xt duyệt dự n đầu tư, cấp quota...) thậm ch chạy xin...huy chương v cuối cng chạy tội khi bị điều tra, thanh tra, truy tố xt xử...

Đy l một bằng chứng để trả lời cho những Nghị quyết v lệnh đảng buộc cn bộ, đảng vin phải sống v lm việc như lời Bc dạy hay những thứ được gọi l tư tưởng Hồ Ch Minh khng cn gi trị trước đồng tiền ?

C lẽ v vậy m ng Hồ cứ bị con chu li đi xềnh xệch từ chỗ tốt đến chỗ xấu, mỗi khi cấp lnh đạo thấy bọ bất lực đối với đảng vin.

Phạm Trần http://f2.pg.photos.yahoo.com/vietnamcongsans

-- lu cho an cuop (vietnam_congsan2004@yahoo.com), May 03, 2004

Answers

Response to VIỆT NAM : CHẾT VẪN CHƯA YÊN

Nhu vay CSVN toan la xau xa mot mau den kit va ca nuoc VN sap xuong ho ca lu voi nhau? Chac do la "niem mong uoc bay lau" cua may ong VNCH han thu sat mau nhu ong anh nay? Dieu khong may cho may ong anh VNCH la tinh hinh VN hien nay co hoi khac mot chut. Trong nuoc du van con nhieu van nan nhung ho cung dat duoc nhieu thanh tich kha quan ve phat trien kinh te, vay nen dan chung cung do cuc kho hon hoi may chuc nam ve truoc hoi may anh VNCH phai di vuot bien! Toi co nghe nhieu ong VNCH cu tam su rang "Neu biet VN thay doi nhu ngay nay thi hoi do tui tui chac dau co tinh duong di vuot bien tram chet mot song!". May ong anh VNCH "thoai chi" nay co phai la tieu bieu cho tu tuong cua cac bac VNCH gia ca khong hay chi la thieu so "nhut chi dau tranh" thoi ha cac vi VNCH?

-- Cho Toi Hoi Doi Loi (VNCH@LaCaiGiVay?.Com), May 03, 2004.

Response to VIỆT NAM : CHẾT VẪN CHƯA YÊN

Con co thay duoc su dau kho cua Dan toc vn thi con lo giup gi duoc trong kha nang minh ,,nhung nguoi chung quanh chung con , ho can co cac con giup do..du thu moi mat ,,con neu nhu cac con ma tin thang congsan tot thi cac con cu viec bung bit chung di roi 1 ngay cac con se hieu chung no la` lu gi ,,,gi cac ong cua cac con de hieu qua nhieu congsan roi ,,,nhung ke nao da lam nole cho congsan thi moi hieu congsan la gi noi congsan hoai met qua' ...khong le chuoi hoai lu chau ngu dot nay khi nao thang congsan giet con roi thi moi hay la no ac nhe' ?

-- lu cho liem dich gia HO (vietnamcongsans@yahoo.com), May 03, 2004.

Response to VIỆT NAM : CHẾT VẪN CHƯA YÊN

Xin trả lời bạn "-- Cho Toi Hoi Doi Loi (VNCH@LaCaiGiVay?.Com)"

C nhn ti cũng như nhiều người VN hải ngoại chỉ muốn đấu tranh cho một Việt Nam Tự Do, Dn Chủ thật sự: Người dn C QUYỀN CHỌN LỰA NGƯỜI LẢNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC, CHỌN LỰA TNH NGƯỠNG, C QUYỀN PHT BIỂU KIẾN CHO D KIẾN Đ C TRI NGƯỢC VỚI ĐẢNG, NHƯNG VẨN KHNG PHẢI SỢ BỊ GIAM CẦM. C QUYỀN TỰ DO BO CH, TỰ DO HI HỢP, TỰ DO ĐI LẠI (chắc bạn cũng khng cần ti nhắc lại NHỮNG AI đ v đang bị giam cầm v "vi phạm" những điều ny, phải khng?).

C lẻ bạn khng hiểu r: VNCH chỉ l một danh xưng, Một khi nước Việt c tự do dn chủ thật sự, c thể mang một ci tn khc, th dụ như Việt Nam Dn Chủ, hay Cộng Ho Nhn Dn Việt Nam, v.v... Danh xưng tương lai của cả nước sẻ do người dn trong nước tự quyết định lấy qua hnh thức bầu cử.

Ti khng phủ nhận với bạn rằng tnh trạng của đất nước hiện nay c khả quan hơn khoảng thời gian của thập nin 80s.(Tất cả nhờ vo sự đầu tư của khối tư bản vo VN, chứ khng phải nhờ vo chủ nghĩa cộng sản). Nhưng đồng thời, v độc đảng m những tnh trạng nhũng lạm, hối lộ, quan liu...ngy cng nhiều. Tnh trạng kể trn dẩn tới một x hội suy đồi: Đĩ điếm lang trn, bun bn trẻ thơ, phụ nữ v.v.. (ti hy vọng rằng bạn hiểu tại sao hối lộ, quan liu nhũng lạm..lại c lin quan đến sự suy đồi của x hội!)

Chủ nghĩa CS ngy nay, v sống cn, đ c thay đổi (tạm thời, v mục tiu tối hậu vẩn l chủ nghĩa..cộng sản!) qua những đề xướng từ cuối thập nin 70s, m khởi đầu từ Nga: Qua cc chương trnh c tn như: Perestroka (restructuring, a policy of accelerating the country's social and economic progress and renewing all spheres of life.), Glasnost (Гла́сность)or Openness (Sau những chương trnh ny, chnh phủ Soviet sớm nhận thức được ci sai tri của chủ nghĩa CS, v từ bỏ n, như bạn đ biết). Như đ ni ở trn, những thay đổi ny đều c mang tnh chất TẠM THỜI v CSVN vẫn cn tuyn bố họ l những người CS "chn chnh". Bạn c thể v những thay đổi ny như: Lc đảng vui, đảng để yn cho người dn lm ăn; lc chn, đảng giở tr "Đnh tư sản mại bản!" Lc vui, đảng cho bạn ht Tnh Ca, lc buồn, đảng bảo Nhạc Đồi Truỵ, Phản Động, Tri ngược với Đừng Lối X Hội Chủ Nghĩa!!!

Người dn Việt l g? Đảng l ai? m họ c quyền muốn "Cởi" l Cởi", muốn "Tri" l "Tri" như vậy? Bạn nghĩ người dn VN c xứng đng (deserve) something better than that khng?

Ni tm lại:

1. VNCH chỉ l một danh xưng (subject to change). Một khi đất nước c Tự Do Dn Chủ thật sự, danh xưng do người dn trong nước quyết định.

2. Cuộc đấu tranh cho nền Dn Chủ thật sự ở VN sẻ tiếp diển, cho đến ngy no VN c Đa Đảng, người dn c quyền chọn lựa người lảnh đạo, c quyền lưa chọn đảng phi. Người dn c quyền Tự Do Đi Lại, Tự Do Hội Hợp, Tự Do Bo Ch, Tự Do chọn lựa Tnh Ngưỡng v.v... Ngy no cn ĐỘC TI, ĐỘC ĐẢNG, NGY Đ CN C ĐẤU TRANH!

Sau khi trả lời cho bạn, ti chỉ muốn hỏi, theo của bạn: Người Việt Nam chng ta C XỨNG ĐNG ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG QUYỀN LỢI CĂN BẢN CỦA CON NGƯỜI, M THEO HIẾN CHƯƠNG LIN HIỆP QUỐC Đ ĐƯA RA khng?

Cm ơn bạn lắng nghe v mong được nghe kiến của bạn về những cu hỏi của ti ở trn.

Cho,

-- VN Tự Do (VN_Tự Do @yahoo.com), May 03, 2004.


Response to VIỆT NAM : CHẾT VẪN CHƯA YÊN

Xin lổi for my typo nha b con: Tnh Ngưỡng: xin đọc l Tn Ngưỡng, v một vi chử khc cũng viết sai. Tớ tập viết tiếng Việt lại từ lc biết ci forum ny m thi... Đ hơn 30 năm khng viết tiếng Việt rồi, thng cảm nh!!!

Đa Tạ, đa tạ!!!

-- VN_Tự Do (VN_Tự Do@yahoo.com), May 03, 2004.


Response to VIỆT NAM : CHẾT VẪN CHƯA YÊN

GỌI MĂI TÊN NGƯỜI

Gọi măi tên người hồ chí minh

Vào thăm lăng bác tôi nghiêng ḿnh

Cúi đầu chào bác, tay thành kính

Nhẹ nhàng lôi ra đấng anh linh

Nằm măi trong quần bác đinh ninh

Rằng tôi chả biết nghĩa với t́nh

"Bác ơi !" thầm gọi, tôi cáu kỉnh

"Cháu mót lắm rồi, đừng linh tinh"

Cầm bác tôi làm việc vệ sinh

Khổ nỗi mùi đưa ra thúi ́nh

Bịt mũi phùng mang tôi lính quính

Bắn mẹ ra quần thiệt là kinh

Xong rồi tôi lắc ... (bác làm thinh!)

Âu yếm nhét vô, lặng lẽ nh́n

Kéo "phẹc mơ tuya" cho thật chỉnh

Âm thầm tôi gọi hồ chí minh !

Xin ban dung font Vietnamese Windows

-- lu Dam duc (vietnamcongsans@yahoo.com), May 09, 2004.Moderation questions? read the FAQ