Tin vui vo ngy quốc nạn 30-4: Tiểu bang Colorado ra nghị quyết cng nhận cờ vng ba sọc đỏ!!!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tin vui vo ngy quốc nạn 30-4: Tiểu bang Colorado ra nghị quyết cng nhận cờ vng ba sọc đỏ Friday, April 30, 2004 5:41:42 PM - DENVER 30-4 (NV).- Lưỡng Viện Quốc Hội Tiểu Bang Colorado trong ngy Thứ Năm 29-4-2004 đ thng qua bản nghị quyết cng nhận cờ vng ba sọc đỏ l biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở địa phương, theo cc tin tức hoạt động lập php tiểu bang ny phổ biến chnh thức trn trang nh Internet cũng như qua sự loan bo của một số vị trong cộng đồng người Việt ở thnh phố Denver, nơi qui tụ kh đng người Việt cư ngụ d thời tiết Ma ng tuyết gi.

V người dn VNCH dũng cảm chống lại cuộc xm lăng của CSBV m hng ngn hng vạn người đ hy sinh để bảo vệ nền tự do.

V hng ngn hng vạn qun cn chnh, tr thức, gio chức, nghệ sĩ VNCH bị bỏ t tập thể sau khi miền Nam sụp đổ.

V CSVN hiện nay tiếp tục khủng bố, bắt giam cc người tranh đấu cho dn chủ tự do.

V l cờ vng ba sọc đỏ l biểu tượng bất tử của hy vọng, tnh yu v tự do của cộng đồng người Việt cũng như l cờ Hoa Kỳ tượng trưng cho cng một nguyện với ton dn trn đất nước ny...

Hơn 2 triệu người Việt Nam đ phải bỏ nước đi tm tự do m rất nhiều người đang định cư ở tiểu bang Colorado... Cộng đồng người Việt đ đng gp đng kể về cc phương diện văn ha, tn gio, chnh trị v kinh tế trong tiểu bang suốt nhiều chục năm qua.

Nay ra nghị quyết chung giữa Hạ Nghị Viện v Thượng Nghị Viện cng nhận sự đng gp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt về mọi phương diện trong tiểu bang Colorado. Cng nhận l cờ vng ba sọc đỏ l biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong tiểu bang Colorado.

Theo cc nguồn tin trn, nghị quyết đ được 35 nghị sĩ v 65 dn biểu của Lưỡng Viện Quốc Hội Colorado thng qua nội trong buổi chiều ngy Thứ Năm 29-4-2004 với đa số tuyệt đối.

Nghị quyết do Nghị Sĩ Bruce E. Cairns đồng bảo trợ với tướng hồi hưu Jmaes C. Hall. Tướng Hall l cố vấn qun sự của Thống ốc Tiểu Bang Colorado. Bản nghị quyết ny cũng đ được BS Bi Phương Hải - nguyn Chủ Tịch Cộng ồng Người Việt Colorado, soạn thảo v vận động đệ nạp từ Thng Ba năm 2003. ược biết, BS Hải l Bc Sĩ Qun Y Hải Qun Hoa Kỳ v cũng l bc sĩ ring của Thống ốc Tiểu Bang Colorado.

ến nay, tiểu bang Colorado l tiểu bang thứ năm trn ton nước Mỹ ra nghị quyết cng nhận l cờ vng ba sọc đỏ l biểu tượng của cộng đồng người Việt ở cc địa phương, sau cc tiểu bang Louisina, Hawaii, New Jersey v Virginia.

Trong Thng Tư 2004, c cc thnh phố Kent (Washington), Minneapolis (Minnesota), Tampa (Florida), nng tổng số ln 62 thnh phố, quận hạt v tiểu bang thng qua cc nghị quyết cng nhận l cờ vng ba sọc đỏ.

Ngy Thứ Tư 28-4-2004 vừa qua, hai thnh phố Garden Grove v Westminster của Quận Cam, California, lập bản dự thảo nghị quyết cấm cn bộ CSVN từ Việt Nam sang đy đặt chn tới khu vực Little Saigon, khu vực qui tụ nhiều người tị nạn CSVN nhất trn thế giới. Vo dịp ny, một phi đon Quốc Hội CSVN dự tr đến quan st khu vực sinh sống của người Việt Quận Cam trn khu phố Bolsa nhưng đ bị Bộ Ngoại Giao Mỹ hủy bỏ v cảnh st địa phương khng bảo đảm an ninh.

ược biết, cộng đồng người Việt khi hay tin đ chuẩn bị một số kh lớn trứng, c chua, cờ vng ba sọc đỏ để dn cho phi đon CSVN.

-- ngườithibnh. TB,VN (ngườithibnh@yahoo.com), May 01, 2004

Answers

Response to Tin vui vào ngày quốc nạn 30-4: Tiểu bang Colorado ra nghị quyết công nhận cờ vàng ba sọc đỏ!!!

THỰC L NỖI KHỔ TM ĐAU ĐỚN CHO MỘT CHNH THỂ ĐẢNG TRỊ (đảng cầm quyền) "ĐẢNG LNH ĐẠO" PHẢI BẢO ĐẢM CHO NH NƯỚC CO HIỆU LỰC DN CHỦ, V THỰC HIỆN DN CHỦ. NHƯ VẬY PHẢI C MỘT NH NƯỚC DN CHỦ PHP QUYỀN.

NGƯỢC LAI ! CHNH PHỦ Đ KHNG C THỰC QUYỀN , CHỈ BIẾT CI ĐẦU TUN PHỤC NHỮNG G M ĐẢNG CỘNG SẢN MUỐN : NN Đ THỤC SỰ KHNG PHẢI L NH NƯỚC DO DN, V DN V CỦA DN. CHO NN Đ KHNG C THỰC SỰ "TỰ DO, DN CHỦ V NHN QUYỀN"

Những l do nu trn, L cờ "ĐỎ SAO VNG" đ thể hiện ton l sự đn p, khủng bố bắt bớ t đy, n l tượng trưng cho "KHNG DN CHỦ" "KHNG TỰ DO" KHNG NHN QUYN". (Lừa bịp, gian c)

Cũng v thế ! m l cờ "VNG BA SỌC ĐỎ" Cờ của Miền Nam Việt Nam đ v đang tung bay khắp nơi trn thế giới "TỰ DO" V chnh l cờ ny đ thể hiện được "DN CHỦ, TỰ DO V NHN QUYỀN" cho nhn dn Miền Nam Việt Nam. Hy vọng l cờ VNG BA (3) SỌC ĐỎ; sẽ đại diện cho người Việt tự do, dn chủ v nhn quyền thực sư cho dn tộc ta. /-

-- lu cho" thui (vietnamcongsans@yahoo.com), May 01, 2004.


Response to Tin vui vào ngày quốc nạn 30-4: Tiểu bang Colorado ra nghị quyết công nhận cờ vàng ba sọc đỏ!!!

HHHHHHOOOOOOOOAAAAAAAANNNNNNNNN HHHHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!

-- Tinh Co (Nghisaonoidzay@yahoo.com), May 01, 2004.

Response to Tin vui vào ngày quốc nạn 30-4: Tiểu bang Colorado ra nghị quyết công nhận cờ vàng ba sọc đỏ!!!

NEU CHUNG MAY CO GIOI THI LAY CO VANG 3 SOC RA MA LAM CO CUA VIET NAM CONG HOA TREN DAT MY, CHUNG MAY PHAI DOI MY CAT DAT MOT BANG RA MA TU TRI, THANH LAP NUOC VIET NAM TREN DAT CUA MY, THI TAO DAY O QUE HUONG CUNG TU HAO, TAO CUNG MO UOC CO NGAY LA CO 3 SOC CUA VIET NAM MOI TUNG BAY TREN DAT MY VA DAI DIEN CHO MOT QUOC GIA CO CHU QUYEN, MA TAO BAO CHUNG MAY LA DOI BANG NEWYORK LAM DAT CUA VIET NAM CONG HOA THE MOI XUNG TAM NGUOI VIET

-- nguoi cong san (nmt9802@yahoo.com), May 05, 2004.

Response to Tin vui vào ngày quốc nạn 30-4: Tiểu bang Colorado ra nghị quyết công nhận cờ vàng ba sọc đỏ!!!

TP West Valley Công Nhận Cờ Vàng Cho Cộng Đồng VN

West Valley, Utah -- Thêm một thành phố công nhận lá cơ ø vàng tại tiểu bang Utah. Một biến cố lịch sử xảy ra vào ngày 4 tây tháng 5 năm 2004 tại một khu phố nhỏ hiền hòa ở West Valley City. Trong một buổi họp "Public hearing" vào lúc 6:30 chiều với số lượng người đông hơn thường lệ. Trong căn phòng họp nhỏ với 72 người Việt ăn mặc đàng hoàng và lịch sự, và có cả những người mặc đồ lính ngày hôm ấy. Nhìn trong có vẻ oai nghiêm và trang trọng, và đây là thời điểm rất đúng để cho họ phô trương những bộ y phục quân đội mà đây là một vật vô cùng qúy báu trong cuộc đời họ. Không bao lâu, thì ông Thị Trưởng Dennis Nordfelt cùng các nghị viên thành phố bước vào phòng họp. Nhóm người Việt và kể cả ngươì Mỹ trong phòng họp đứng dậy chào đón họ với một tràng vổ tay thân mật mà đã làm cho họ cảm động. Sau khi giải quyết những vấn đề cũng giống như những lần "Public hearing" khác, ông Thị Trưởng đọc điều luật 04-72 một cách trang trọng và tán thành. Tất cả hội viên thành phố đều đồng ý như ông Thị Trưởùng chấp nhận lá cờ vàng 3 sọc đỏ là lá cờ của người Việt gốc Mỹ ở thành phố West Valley. Tất cả mọi người trong phòng họp đứng dậy với một tràng pháo tay thật lớn. Mọi người vui cười, hớn hở, và có người ứa nước mắt vì cảm động trong buổi nghi lễ nàỵ. Ông Thị Trưởng mời ông chủ tịch cộng đồng Việt Nam, Tom Huynh, bày tỏ cho tất cả mọi hội đồng viên trong thành phố một lần nữa về lá cờ vàng 3 sọc đỏ được công nhận tại thành phố West Valley. Sau đó, ông thị trưởng thành phố cùng các nghị viên ký tên vào lá cờ, bắt tay đồng bào và chụp hình chung với đồng bào tham dự ngày hôm đó. Họ trao tặng cho nhau những nụ cười tươi nhất trong cuộc đời của họ. Đây là một ngày đã ghi sâu vào trong cuộc đời của họ. Một ấn tượng khó quên và là một biến cố lịch sử tại thành phố West Valley trong mùa xuân của năm 2004.

-- ngườitháibình. TB,VN (ngườitháibình@yahoo.com), May 09, 2004.


Moderation questions? read the FAQ