Giỏi, bởi đó là con chau thầy?!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Giỏi, bởi đó là con thầy?! Theo quy ước bất thành vǎn từ bấy lâu nay - ở hầu hết các trường đại học, việc giữ sinh viên lại khoa làm cán bộ giảng dạy - đều rơi vào các cô cử, cậu cử là con em cán bộ giáo viên trong trường. Th́ tre già, mǎng phải mọc chứ sao? Rất tiếc không phải “mầm mǎng” nào cũng mọc thẳng và khoẻ mạnh, đầy sức sống. Có những “mầm mǎng” sài đẹn, quǎn queo cũng được phù phép để ra bằng được “cây tre trǎm đốt” mặc dầu lóng ngắn, c̣i cọc.

Có một câu chuyện kể rằng, ở một trường đại học nọ, tại khoa Z kia - một giảng viên đại học có cậu con trai quư, học không lấy ǵ làm xuất sắc - mới trên mức trung b́nh một chút. Với mức học ấy, ra trường biết xin vào đâu?

Bây giờ thầy c̣n đương chức, cậu con c̣n có cơ may ở lại trường - lẽ dĩ nhiên phải phù phép những con điểm để sao cho kết quả cuối học kỳ của cậu từ trung b́nh lên khá. Và cuối khoá, giỏi là được... ở lại trường - học không giỏi, nói ai nghe?

Con giáo viên không giỏi th́ ai giỏi vào đây? Đứa nào trong lớp x́ xào, liệu đấy! Giỏi cứ kiện đi! Con kiến cứ việc đi t́m củ khoai mà kiện!!!

Thế là sau 4 nǎm, từ điểm số TBM 5,5 ở học kỳ I nǎm thứ nhất, cậu ấm nọ đă có kết quả 8,5 điểm TBM ở cuối học kỳ thứ 8. Này nhé: Học giỏi, con em cán bộ giáo viên - tiêu chuẩn ấy ai nỡ mời cậu ra khỏi khoa, trường?

Hôm họp chia tay với lớp và bạn bè, cậu sinh viên nọ đỏ bừng mặt, lúng túng khi được bạn bè chúc tụng: - "Cậu đă nêu tấm gương sáng về ư chí và quyết tâm thành đạt cho lớp đấy!!?"

C̣n những giáo viên đă tạo cho cậu một dáng vẻ sinh viên ưu tú đă giật ḿnh khi nhận ra rằng, vài nǎm nữa, sinh viên sẽ học được ở cậu những ǵ, bởi tài nǎng, tâm huyết và đạo đức người thầy - cậu c̣n thiếu quá nhiều!

Song, ít người trách cậu. Người ta trách vị Tiến sĩ nọ - cha của cậu kia. Nếu không rỉ tai nhờ vả các giáo viên ở khoa nâng điểm cho cậu - cơ sự đă không đến nỗi đáng thương thế này...

Bút VEM dich Đỏ

-- vulep dich teo (vietnam_cong san@google.com), April 28, 2004

Answers

Response to Giỏi, bởi đó là con chau thầy?!

Mày sạo chó quá hà ,Ngu Cộng Hoà mà sao không sạo được hahahahah

-- sss.f (dffdfd@ff.t), April 28, 2004.

Response to Giỏi, bởi đĂ³ lĂ  con chau thầy?!

ua ? dat nuoc vietnam cua may do VEM a ..dau phai ngoai quoc dau ma sao.. ? ai sao vay ka`?

-- vulep dich teo (vietnam_cong san@google.com), April 28, 2004.

Moderation questions? read the FAQ