Anh Quốc Bị Hối Thúc Trừng Phạt Hà Nội

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Anh Quốc Bị Hối Thúc Trừng Phạt Hà Nội

Hồ Sơ Người Thượng Bị Trấn Áp Tŕnh Lên Quốc Hội Anh LONDON -- Một tổ chức nhân quyền Ky Tô Giáo đang thúc giục Anh Quốc và Liên Âu trừng phạt chính phủ CSVN, trong một hồ sơ kể việc người Thượng biểu t́nh bị đánh đập tàn nhẫn, kể cả trường hợp một thiếu nữ Thượng bị 20 bộ đội CSVN hiếp dâm tập thể.

Tổ chức có tên Jubilee Campaign đang thúc giục chính phủ Anh và các nước đối tác Liên Âu trừng phạt Hà Nội v́ đă đàn áp tàn bạo cuộc biểu t́nh của người Thượng hôm 10-4, khi nhiều ngàn người Thượng ôn ḥa biểui t́nh đ̣i tự do tôn giáo và quyền sử dụng đất. Hồ sơ viết bằng Anh Ngữ phổ biến hôm 22-4 của hội này viết, “công an được giúp sức từ nhiều người Kinh định cư đă tấn công người Thượng. Người biểu t́nh bị bắn, bị đâm và bị đánh đập, và có 400 người bị giết ở Ban Mê Thuột.” Nhắc tới việc chính phủ Anh đang viện trợ cho VN, ông Wilfred Wong, viên chức Jubilee Campaign, viết, “Cực kỳ bi hài khi quá nhiều viện trợ của Anh tặng cho VN chống nghèo ở nông thôn, bởi v́ chính phủ CSVN cố ư tăng thêm đói nghèo nông thôn bằng các đán áp tàn bạo và có hệ thống nhằm vào người Thượng. Nhiều người Thượng không có thể làm rẫy hay mua lương thực hay đi lấy nước về bởi v́ bị trấn áp thô bạo. Cán bộ và nhiều thường dân người Kinh đă từ chối bán hay tặng lương thực cho người Thượng, làm tệ hại thêm sự thiếu lương thực của nhiều ngàn dân Thượng.” Nơi đây, chúng ta cần nhắc rằng hội Jubilee Campaign không phân biệt được rằng “thường dân Kinh” thực sự chỉ là công an thường phục thôi. Chứ sắc tộc Kinh-Thượng không có mâu thuẫn ǵ.

Hồ sơ của hội này dựa theo hội Montagnard Foundation để kể ra nhiều trấn áp thô bạo mới biết như sau: -- Người biểu t́nh tên là Tol đă bị giết bởi “thường dân Kinh định cư” hôm 10-4. Một nhân chứng kể là dân Kinh bắt Tol, chọc thủng 2 mắt Tol và đánh anh tới khi chết. -- Người biểu t́nh tên Hnun bị công an bắn vào đầu chết. -- Siu Plen, 33 tuổi, bị công an bắt, c̣ng tay, rồi giao cho “thường dân và học sinh Kinh” để đánh tới vỡ sọ chết. -- Cô Hkroih, từ làng Plei Djrong, bị công an bắn vào 2 chân găy xương, và bệnh viện từ chối chữa trị cô. -- Ngun, từ làng Plei Piong, bị công an bắn vào chân trái, bệnh viện từ chối chữa trị. -- Nhiều người Thượng biến mất, có thể đă bị giết và thủ tiêu xác. Như Pin, Djum, Kuk và Ayui (nhiều người tên chỉ 1 chữ) đều bị thương nguy kịch khi bị đàn áp, nhưng bây giờ đă biến mất. C̣n Wung, Bing, Biung, Som, Dum, Dat, Hun, Ron, Jop và Wun trong nhóm nhiều người Thượng bị công an vào làng nửa đêm bắt đi, và bây giờ không rơ ở đâu. -- Hơn 1,000 người Thượng đang lẩn trốn, và có thể chết đói nếu quốc tế không can thiệp sớm. -- Cô Hhlon, một thiếu nữ Thượng 20 tuổi, bị hiếp dâm tập thể bởi 20 bộ đội rồi mang đi đâu mất. Cô vẫn chưa về làng trở lại. Tổ chức Jubilee Campaign đang làm việc với 150 dân biểu Anh về các vấn đề nhân quyền ṭàn cầu.

-- Người Thái B́nh. Thái B́nh, VN (Người Thái B́nh @yahoo.com), April 24, 2004

Answers

Response to Anh Quốc Bị Hối ThĂºc Trừng Phạt HĂ  Nội

Nhung su bia dat het suc vo ly, nghe nhieu qua nen nham roi, hen gi ko co ai vao tranh luan, doi chu de di cac anh Cong hoa oi

-- giang ho (banhxe_langtu2003@yahoo.com), April 24, 2004.

Response to Anh Quốc Bị Hối ThĂºc Trừng Phạt HĂ  Nội

JUBILEE CAMPAIGN CALLS FOR SANCTIONS AGAINST VIETNAM 23/04/2004 | Jubilee Campaign | VIETNAM | --------------------------------------------------------------------- -----------

The Christian human rights organisation, the Jubilee Campaign, is campaigning for the British government to impose sanctions against Vietnam and to urge its European Union partners to do likewise because of the brutal and relentless persecution of the Degar people of the Central Highlands by the Vietnamese government. Persecution has included the recent crackdown on April 10 by Vietnamese security forces against thousands of Degars peacefully demonstrating for their rights including their religious liberty and rights to land. The security forces also enlisted the help of many Vietnamese settlers in attacking the Degar. Demonstrators were shot, stabbed and beaten and about 400 of them, many of whom were Christians, were killed in Banmathout city.

The Degar are the indigenous people of Vietnam's Central Highlands and the majority of them are Christians. Persecution against the Degar by the Vietnamese authorities has included religious persecution, such as the systematic forced closure of their churches and the giving of Degar land to settlers from the ethnic Vietnamese majority.

Jubilee Campaign has been campaigning for the rights of the Degar people since 2001 and Jubilee is now lobbying British Parliamentarians to urge the British government to impose sanctions on Vietnam.The British government has already given millions of pounds in aid to Vietnam, including financial assistance to fight rural poverty. Jubilee Campaign's Researcher and Parliamentary Officer, Wilfred Wong, says, " It is deeply ironic that so much British government aid has been given to Vietnam to combat rural poverty since the Vietnamese government is deliberately intensifying rural poverty by its brutal and systematic atrocities against the Degar. Many of the Degar are unable to work their fields or buy food or collect water because of this persecution. Government officials and many ethnic Vietnamese civilians have refused to sell or give food to the Degar people, worsening the food shortages for thousands of Degars.

So far the Vietnamese government has generally ignored international concern about the persecution against the Degar so tougher action like sanctions is needed to try and force them to change their policies. There are clearly both racist and anti-Christian motives involved in this persecution. Now, more than ever, we ought to pray and speak out for the Degar people. "

At the moment the region remains sealed off by the Vietnamese authorities but information regarding the atrocities continues to come out of the Central Highlands. The human rights group, the Montagnard Foundation, has reported on a wide range of recent abuses against the Degars. For example, they describe how Tol, a Degar, was grabbed and killed by ethnic Vietnamese settlers on April 10. An eyewitness said that the Vietnamese civilians held him, poked both of his eyes and then beat him until he died.

Hnun, another Degar, was killed when the Vietnamese police shot him in the head. Siu Plen, 33, was participating in the peaceful demonstrations when the police arrested and handcuffed him, then gave him over to Vietnamese civilians and students who beat him up until his skull fractured and he died.

Hkroih, from the village of Plei Djrong, was shot by the police in both of her legs which are now broken and the hospital has refused to treat her. Ngun, from the village of Plei Piong, was shot by police in the left leg and the hospital also refused him medical treatment. The hospitals are dominated by ethnic Vietnamese who are antagonistic towards the Degar.

Many of the Degar demonstrators have also disappeared and may have been killed. For example, Pin, Djum, Kuk and Ayui (many Degars have only one name) were all seriously injured after the attack on the demonstrators but now they have disappeared. Wung, Bing, Biung, Som, Dum, Dat , Hun, Ron, Jop and Wun, were among numerous Degars taken away from their villages by Vietnamese police at night and their whereabouts are unknown.

Over a thousand of the Degar have hidden from the Vietnamese security forces and have little or no food in their hiding places. They could starve to death if the anti-Degar crackdown is not ended soon.

HHlon, a 20 year old Degar girl, was gang raped by 20 Vietnamese soldiers at gun point and then taken away to an unknown location. She has still not returned to her village.

****************

For further information you can contact Wilfred Wong on 020 7219 5129.

Jubilee Campaign is an interdenominational Christian human rights organisation which has worked with over 150 British Parliamentarians on human rights issues worldwide.

-- tintucthegio (tintucthegio@yahoo.com), April 24, 2004.


Response to Anh Quốc Bị Hối ThĂºc Trừng Phạt HĂ  Nội

.."Nhung su bia dat het suc vo ly, nghe nhieu qua nen nham roi, hen gi ko co ai vao tranh luan, doi chu de di cac anh Cong hoa oi -- giang ho (banhxe_langtu2003@yahoo.com), April 24, 2004. "
Trong hệ thống thông tin bưng bít, tuyên truyền 1 chiều như o xứ việt cộng th́ làm sao người dân như chú mày biết được những điều đau ḷng ở trên.

-- Diet Gian Tru Bao (DietGianTruBao@DGTB.com), April 24, 2004.

Response to Anh Quốc Bị Hối ThĂºc Trừng Phạt HĂ  Nội

QUỶ ĐỎ CỘNG SẢN ĐANG THI HÀNH TỘI ÁC DIỆT CHỦNG TRÊN TÂY NGUYÊN VIỆT- NAM.

CỘNG SẢN VIỆT-NAM VẪN LUÔN T̀M MỌI THŨ ĐOẠN ĐỂ TIÊU DIỆT TÔN GIÁO

-- (tosu_cs@yahoo.com), April 25, 2004.


Response to Anh Quốc Bị Hối ThĂºc Trừng Phạt HĂ  Nội

Này, Chỉ có sự thật mới có thể thuyết phục người nghe thôi. Sự thật là tao có mặt tại đó, c̣n thằng viết bài này ở tận đâu đó. Sự thật là không có mấy cái chuyện bịa đặt của tụi bay. Sự thật là không có chuyện đàn áp, trấn áp ǵ cả mà Cảnh sát Việt nam chỉ ngăn cản và lùi thôi. Nếu tụi bay rỗi hơi và thừa thời gian th́ về nước và đóng góp tiền bạc cho người nghèo đi. C̣n cứ ở tận đâu đó mà la oai oái việc trong nhà của người khác, tụi bay không thấy là vô duyên và dở hơi à

-- Nguyen Phuong Nam (phuongnam79@yahoo.com), April 26, 2004.


Moderation questions? read the FAQ