Làm sao để đoàn kết người Việt trên thế giới?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Làm sao để đoàn kết người Việt trên thế giới?

--------------------------------------------------------------------------------

Một trong những câu hỏi thường được người Việt hải ngoại ở khắp mọi nơi nói tới đó là làm sao đoàn kết được người Việt trong t́nh h́nh hiện nay.

Có nhiều ư kiến khác nhau xong trong thời gian gần đây có phong trào do Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh chủ xướng đưa ra một solution hết sức khả thi mà tôi xin viết vài ḍng về nó sau đây.

Trước khi nói về solution, ta phải nh́n vào hiện trạng người Việt hải ngoại hiện nay. Người Việt Hải Ngoại (NVHN) có rất nhiều tổ chức rất đa dạng như sau: - Các Báo chí, truyền thanh, truyền h́nh - Các tổ chức chính trị lớn có tính chất quốc tế: chính phủ cách mạng tự do - Các hội cựu chiến sĩ, cựu cảnh sát, cựu thuỷ quân lục chiến v.v. - Các hội ái hữu, đồng hương - Các các hội và tổ chức của "giới trẻ": hội sinh viên, mắt trận lên đường, các website, forum, các nhóm luật sư, các nhóm bác sĩ, các nhóm trí thức... - Các tổ chức tôn giáo, các tổ chức từ thiện, tổ chức nhân quyền v.v. - Các chính khách gốc Việt - những người Việt tham gia vào hội hay tổ chức nhưng vẫn tham gia vào các hoạt động do cách hôi/tổ chức này - các nhóm làm việc kín đáo ...

Với sự đa dạng về không những h́nh thức hoạt động, cách hoạt động mà c̣n thành phần, background, kiến thức, khả năng v.v., muốn đoàn kết không phải là chuyện dễ, nhưng không phải impossible. Yếu tố then chốt năm ở sự khác biệt giữa: đoàn kết và melting pot. Đoàn kết không phải là melting pot. Melting pot là mỗi hội đoàn, mỗi cá nhân hoà nhập với nhau lại thành một khối duy nhất, cùng cách hành động cùng chí hương cùng tiến cùng lui,xoa bỏ mọi khác biệt cá nhân v.v. Điều này là impossible với t́nh h́nh hiện nay. Đoàn kết không cần làm như thế.

Đoàn kết chỉ cần sự cộng tác của các hội đoàn đoàn thể, cá nhân có cùng một đích chung: tương lai tươi đẹp cho dân tộc Việt Nam. Đoàn kết không phá bỏ sự khác biệt giữa các hội đoàn, mà tận dụng sự khác biệt của các hội đoàn đó, liên kết lại với nhau tạo sức mạnh. Mỗi hội đoàn hay cá nhân, xin gọi chung là một entity, hoạt động theo cách của ḿnh, theo khả năng của ḿnh nhưng liên lạc chặt chẽ với các entity khác để giúp đỡ lẫn nhau. Và muốn được như thế giữa các entity cần có các điều hợp viên.

Các điều hợp viên này không phải đóng vai tṛ lănh đạo mà đóng vai tṛ liên lạc, điều hợp, truyền thông tin. Họ giúp các entity thông tin với nhau và hiểu hành động của nhau và nếu cần họ giúp các entity phối hợp hành động hay gíup các entity đối thoại để giải quyết các xung khắc.

Nói theo kiểu IT, đoàn kết theo cách nh́n của phong trào của Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh có thể được coi như là một peer-to-peer computer network. Mỗi một hội đoàn, đoàn thể, một entity đó như là một computer trong network và các entity đó phối hợp cùng với nhau, chia việc cùng với nhau mà hoạt động.

Để hiểu rơ cấu trúc này, xin đưa một ví dụ. Ví dụ nói về sự phản ứng của toàn bộ "network" với một sự kiện nào đó xảy ra trong nước:

- Khi sự kiện xảy ra (ví dụ như vụ cao nguyên chẳng hạn), các cơ quan báo chí, truyền thông loan tin. Các điều hợp viên cũng tiếp tay loan tin này tơi các hội đoàn và hỏi xem họ có kế hoạch phản ứng ra sao. - Mỗi hội đoàn, tổ chức tùy theo khả năng, cách hoạt động của ḿnh mà đưa ra một plan/kế hoạch hành động và sau đó báo lại với các điều hợp viên về kế hoạch này - Các điều hợp viên có nhiệm vụ thông tin các kế hoạch này đến với các tổ chức đoàn thể khác nhau trong cùng một vùng hay trên toàn thế giới. - Sau đó, mỗi tổ chức đoàn thể biết được các tổ chức kia làm ǵ rồi có thể: ...... Tiến hành kế hoạch của ḿnh đă đưa ra hay ...... Nếu thấy kế hoạch của đoàn thể kia hay hơn, có thể bỏ kế hoạch của ḿnh mà hợp tác với đoàn thể kia mà thi hành kế hoạch của họ hay ...... Dùng điều hợp viên phối hợp kế hoạch của ḿnh vơi kế hoạch của đoàn thể khác tạo thành một nét-effect.

V́ các đoàn thể, tổ chức cùng một mục đích cung, nên các kế hoạch này thường hỗ trợ hoặc trùng với nhau chứ không conflict. Trong trường hợp có conflict, nhiệm vụ của điều hợp viên là giúp 2 nhom/tổ chức có conflict trong kế hoạch ngồi lại đối thoại và đưa ra một giải pháp. Người điều hợp viên trong trường hợp này đóng vai tṛ điều họp phiên họp, make sure rằng cả 2 bên làm việc với nhau trên tinh thần cộng tác và compromise để đạt mục đích chung.

Trong trường hợp tệ nhất, conflict không được giải quyết. Chấp nhận sự conflict đó, hội đoàn nào cứ làm theo hội đoàn đó. Điều đó nói lên tính tự do, tôn trọng sự khác biệt của người khác. Conflict trong kế hoạch một lần không có nghĩa là trở thành kẻ thù. Các đảng phái chính trị của Hoa Kỳ conflict nhau gần như mỗi ngày, nhưng họ cũng cùng với nhau giúp cho nước Mỹ thăng tiến. Ḿnh cũng làm được chuyện đó.-- ho dam tac (vietnam_congsan@yahoo.com), April 24, 2004

Answers

Response to LĂ m sao để đoĂ n kết người Việt trĂªn thế giới?

Cai chuong cho CD VNCH Haingoai rat thoi tha va nat bet. Lu cho hoang lac loai VNCH can xe nhau ang ang suot ngay. Ngoai ra chung no sua vao bat cu passerby nao vi chung no deu bi benh cho dai ke tu sau 30/4/75 het roi. Lam cho gi co chinh nghia hay nen tang dao ly nao de doan ket cai lu co hon di diem nay lai voi nhau duoc?

-- VNCH CUT CHO (LUCANBA@VNCH.COM), April 26, 2004.

Response to LĂ m sao để đoĂ n kết người Việt trĂªn thế giới?

Đảng CSVN là lũ tôi đ̣i của bè lũ CS Trung-Quốc/buôn dân bán nước. Đảng Cộng-Sản là những lũ tham nhũng thối nát/gian manh bịt bợm/tàn ác phi nhân/nhưng lũ giết người cướp của trắng trợn, là những lũ qủy đỏ nhai xương uống máu nhân dân..CẦN PHẢI TẬN DIỆT...

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT GIAN MANH TÀN ÁC

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT THAM NHŨNG THỐI NÁT

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT NGU XUẨN DỐT NÁT

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT ĐÓI NGHÈO LẠC HẬU

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT BƯNG BÍT BỊT BỢM

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT ĐÀN ÁP PHI NHÂN

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT BUÔN DÂN BÁN NƯỚC

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT B̉N RÚT TI TIỆN

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT XUYÊN TẠC XẢO TRÁ

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT THỦ ĐOẠN ĐÊ HÈN

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ CỨU DÂN-TỘC THOÁT KHỎI NGỤC TÙ GIAN MANH BƯNG BÍT, THOÁT KHỎI NỌC ĐỘC TỪ NHỮNG NANH VUỐT LOÀI CỘNG-SẢN.

ĐÔNG ÂU & NGA LÀ NƠI ĐĂ PHÁT SINH RA THUYẾT CỘNG-SẢN, NÊN NHỮNG DÂN TỘC NÀY ĐĂ HIỂU ĐƯỢC SỰ THẬT BẢN CHẤT THẾ NÀO LÀ CỘNG-SẢN SỚN HƠN TẤT CẢ NHỮNG DÂN TỘC KHÁC. VÀ KHI NHÂN DÂN ĐĂ HIỂU RƠ BỘ MẶT THẬT CỦA CỘNG-SẢN RỒI, TH̀ PHẢN ỨNG CỦA NHỮNG DÂN-TỘC ĐÓ RA SAO?.

Thưa là. ĐỒNG L̉NG ĐỨNG LÊN TẬN DIỆT QUỶ ĐỎ CỘNG-SẢN

VÀ NHỮNG DÂN TỘC NÀY ĐĂ TIÊU DỆT ĐƯỢC LOÀI QUỶ ĐỎ CỘNG-SẢN TRÊN ĐẤT NƯỚC HỌ, ĐỂ CỨU DÂN TỘC HỌ ..

====ĐẾN NGÀY NÀO NGƯỜI DÂN VIỆT-NAM MỚI CỨU ĐƯỢC CHÍNH M̀NH…????====

-- (tosu_cs@yahoo.com), April 27, 2004.


Moderation questions? read the FAQ