Tại sao phải quan tâm đến thành phần mà việt cộng gọi là chống đối

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cầy hương không hiểu tại sao bà con hay làm rùm ben về những vụ như Bùi tín , Dương thu Hương , Lê chí Quang , cùng cái anh chàng dịch những tài liệu nói lên dân chủ là ǵ ? v v.vvvv

thật sự mà nói , những kẻ này theo Cầy hương Họ chỉ là những bông hoa sớm nở tối tàn trong vườn hoa dân chủ giả vờ của Việt cộng bày ra cho thiên hạ xem mà thôi , nếu các bạn đem Hồ chí Minh ra chửi th́ 2 con mắt của những bông hoa này chỉ c̣n một nền trắng vằn vện bởi những tia máu mà thôi

tóm lại " ĐỪNG NGHE NHỮNG G̀ CỘNG SẢN NÓI MÀ HẢY NH̀N KỶ NHỮNG G̀ CỘNG SẢN lÀM "

Cầy Hương chỉ vái làm sao tụi việt cộng đem hết mấy thành phần đối lập ra treo cổ th́ chúng ta mới tin là Việt Nam hiện tại đang có đối lập

PS :Cầy Hương nhờ mấy cậu học tṛ tại 23 Nguyển Du Hà Nội chuyển bài viết này lên cho mấy thằng NGU trong bộ chính trị đọc , nhớ chuyển nguyên văn ok , nếu VN thật sự có đối lập th́ chính phủ Việt nam có dám mời nhóm đối lập này có quyền thông qua những nghị quyết tại đại hội đảng không ?

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), April 21, 2004

Answers

Response to Tại sao phải quan tĂ¢m đến thĂ nh phần mĂ  việt cộng gọi lĂ  chống đối

Dung roi do' ,,DAN choi co ngon thi dem ra treo co...moi tin thang cong san lam viec cho dan ,,cho dat nuoc ,,cho tat ca moi nguoi thang rang CSVN sam hoi ,,toi cung dong y' diem nay

-- lu cho chet (vietnam_congsan@yahoo.com), April 22, 2004.

Moderation questions? read the FAQ