Re: Hăy về đi với "chánh nghĩa dân tộc-baquexola-nguymutcac"

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

"...Đảng cũng sẵn sàng v́ đoàn kết dân tộc mà quên đi hận thù của quá khứ. Mấy chú em ngụy là những kẻ lạc vô cơi u mê, nhưng không v́ vậy mà đảng quên đi những đứa con lạc ḷi. Mấy chú em nên biết là sẽ luôn luôn có những chỗ ở êm ấm trên Quê Mẹ đang đợi chú em trong đại gia đ́nh dân tộc khi chú em đă cải ngộ.

Hăy về đi với "chánh nghĩa dân tộc-baquexola-nguymutcac" @yahoo.com) December 19, 2003. **************************

"...Đảng cũng sẵn sàng v́ đoàn kết dân tộc mà quên đi hận thù của quá khứ, THÍ DỤ NHƯ ĐẢNG TA, V̀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, MÀ SẲN SÀNG QUÊN NHỮNG TRẬN ĐẤU TỐ: CON TỐ CHA MẸ, VỢ TỐ CHỒNG...MÀ TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM CHƯA BAO GIỜ CÓ CÁI CẢNH DĂ MAN, LUÂN THƯỜNG ĐẠO LƯ ĐẢO LỘN NHƯ VẬY. CŨNG V̀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, ĐẢNG SẲN SÀNG QUÊN NHỮNG LẦN CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, CẢI CÁCH VĂN HOÁ, ĐĂ GIẾT CHẾT HÀNG CHỤC NGÀN ĐỒNG BÀO, BẰNG NHỮNG H̀NH THỨC DĂ MAN, MỌI RỢ, NHƯ DÙNG CUỐC, BÚA, GẬY...ĐẬP NẠN NHÂN CHO ĐẾN CHẾT, HOẶC ĐEM ĐI CHÔN SỐNG.

CŨNG V̀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, ĐẢNG SẲN SÀNG QUÊN VỤ TÀN SÁT TẬP THỂ NĂM MẬU THÂN Ở CỐ ĐÔ HUẾ, ĐỂ LẠI VẾT NỨT NGÀN ĐỜI TRONG L̉NG DÂN VIỆT: TẠI SAO CÙNG LÀ NGƯỜI VIỆT VỚI NHAU, CỘNG SẢN VIỆT NAM LẠI CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG DĂ MAN TÀN ÁC ĐẾN NHƯ VẬY.

CŨNG V̀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, ĐẢNG SẲN SÀNG QUÊN CHIẾC ÁO NGOẠI BANG ĐẪM MÁU MÁC-LÊ MÀ HỌ ĐANG MẶC, V̀ "NGHĨA VỤ THẾ GIỚI" ĐỂ TIẾN LÊN THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG CỦA CHỦ NGHĨA CS, ĐĂ LÀM CHO HÀNG TRIỆU ĐỨA CON VIETNAM SINH BẮC TỬ NAM, Ở LÀO, CAMBỐT. ĐĂ TÀN SÁT HÀNG TRIỆU SANH LINH ĐỒNG BÀO MIỀN NAM, CHẾT TRONG CUỘC CHIẾN, CHẾT TRÊN BIỂN CẢ. ĐĂ ĐẨY HÀNG TRIỆU NGƯỜI KHÁC PHẢI BỎ XỨ, SỐNG ĐỜI LƯU VONG. CŨNG V̀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, ĐẢNG SẲN SÀNG QUÊN: ĐĂ TỪ LÂU CẢ NƯỚC LÀ MỘT TRẠI TÙ VĨ ĐẠI.

CŨNG V̀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, ĐẢNG SẲN SÀNG QUÊN MỐI NHỤC TIẾP TAY CHO TRUNG CỘNG TẤN CHIẾM HOÀNG-SA NĂM 1973. CŨNG V̀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, ĐẢNG SẲN SÀNG QUÊN MỐI NHỤC BÁN ĐẤT TỔ TIÊN, NHƯ ẢI-NAM-QUAN, THÁC BẢN GIỐC, LẢNH HẢI...CHO TRUNG CỘNG.

"Đảng cũng sẵn sàng v́ đoàn kết dân tộc mà QUÊN ĐI CÁI "ĐẢNG CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN" CỦA NGÀY NÀO. NGÀY NAY HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI GIÀU NHẤT NƯỚC, NHỜ VÀO BÓC LỘT, HỐI LỘ, NHŨNG LẠM QUYỀN THẾ. TIỀN BẠC VƠ VÉT HOÀI, SAO CHO VỪA TÚI THAM. ĐẢNG ĐĂ QUÊN ĐI NHỮNG ĐỨA TRẺ THƠ, CƠM KHÔNG ĐỦ ĂN, KHÔNG CÓ ÁO MẶC, CÁC CÔ GÁI KHÔNG CÓ CÔNG ĂN VIỀC LÀM, PHẢI BÁN TRÔN NUÔI MIỆNG, BÁN THÂN CHO ĐÀI-LOAN, ĐẠI HÀN, NAY ĐẾN THÁI-LAN VÀ TRUNG CỘNG!

"Đảng cũng sẵn sàng v́ đoàn kết dân tộc mà QUÊN ĐI NHỮNG VỤ BẮT BỚ GIAM CẦM GẦN ĐÂY, NHỮNG NGƯỜI CHỈ MUỐN CÓ QUYỀN ĐƯỢC SUY NGHĨ, QUYỀN ĐƯỢC NÓI, ĐƯỢC NGHE, ĐƯỢC VIẾT, ĐƯỢC TỰ DO TÔN GIÁO, ĐƯỢC QUYỀN TỐ CÁO THAM NHŨNG, GIAN MANH, BẠO QUYỀN...

"Đảng cũng sẵn sàng v́ đoàn kết dân tộc mà....BLAH, BLAH, BLAH....

**************************

Đi với "chánh nghĩa dân tộc-baquexola-nguymutcac" của đảng là tự sát!

-- Đến Giờ (Đi Thăm Lăng Bác@yahoo.com), April 21, 2004

Answers

Response to Re: HĂ£y về đi với "chĂ¡nh nghĩa dĂ¢n tộc-baquexola-nguymutcac"

cai' thang` baque xo la Nguy Mut Cac nay` tai. no' thuc hanh` ngay dem khong nghi cho nen no' bi. lu'

cung toi nghiep cho no', no' duoc. Dang cho ra nuuoc ngoai` de thuc tap kiem dollars Meo .....nhung bay gio chac' no' bi. a' khau vi` gap may Nga den

cung cau chuc' cho bo phan phe quan cua no' som lanh` lan de tiep tuc. lam cong tac' kieu van

-- MA CO HO CHI MINH_TRAN DAN TIEN (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), April 21, 2004.


Response to Re: HĂ£y về đi với "chĂ¡nh nghĩa dĂ¢n tộc-baquexola-nguymutcac"

May thang Nguy nay luc nao cung thich noi chuyen chem giet sat mau. Lu suc vat chung may chi gioi may tro do thoi, ngoai ra khong co gi trong dau het. Cung may la CS thang o VN chu neu khong thi chac chan la co tam mau (bloodbath) neu tui VNCH thang. Chang noi dau xa cu nhin guong Indonesia khi Suharto lam dao chinh lat Sukarno nhan the giet den hon 1 trieu dang vien CS bang nhung hinh thuc tan bao nhat (Giong nhung gi tui VNCH khoe khoang ve thanh tich diet cong cua chung khi xua, toi khong muon ban o day vi lom giong lam!). Da dao lu Nguy quan nguy quyen giet nguoi khong gom tay!

-- Da Dao Lu Suc Vat VNCH (DownWith@VNCHShit.com), April 22, 2004.

Response to Re: HĂ£y về đi với "chĂ¡nh nghĩa dĂ¢n tộc-baquexola-nguymutcac"

"Đi với "chánh nghĩa dân tộc-baquexola-nguymutcac" của đảng là tự sát!

-- Đến Giờ (Đi Thăm Lăng Bác@yahoo.com), April 21, 2004 "

Oh! th́ ra anh chơi chữ... Bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh viết "Đi với "chánh nghĩa dân tộc-baquexola-nguymutcac" của đảng là tự sát! "

Để cho mấy thằng/con Commies trong forum này nó MÚT C... hoài th́ làm sao mà không chết? hihihi...

-- DownWithCommies!!! (DownWithCommies!!!@yh.com), April 22, 2004.


Moderation questions? read the FAQ