Ngân hàng Vietnam cho ăn xin vay tiền!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ngân hàng Vietnam cho ăn xin vay tiền! Cán bộ Ngân hàng Vietnam đang t́m hiểu các hộ nghèo Hầu hết ngân hàng chỉ muốn cho vay những người mà họ nghĩ có thể trả lại tiền cho họ. Thế mà ở Vietnam đang có một ngân hàng "ngớ ngẩn" cho người ăn xin vay tiền. Ngân hàng đă cho vay trong khi họ biết chắc rằng cơ hội để được trả lại thật mong manh. Họ thực sự có ngớ ngẩn hay không?!

Ngân hàng chuyên về tiểu tín dụng, có tên CSVN, đã dám liều mình cho những người cùng khổ vay tiền. Trong kế hoạch tiểu tín dụng, ngân hàng đã cho những người ăn mày vay những món tiền nhỏ.

Ngân hàng vienam chính là nơi phát sinh ra tiểu tín dụng. Đó là một khái niệm thật đơn giản: cho những người nghèo vay một số tiền nhỏ để họ có thể tự túc.

Thay đổi phương thức kinh doanh

Hiện nay ngân hàng này có 80 triệu khách hàng. Trong quá khứ, ngân hàng đòi hỏi những người vay tiền phải tập trung thành từng nhóm nhỏ, nhưng những người ăn xin đã bị xã hội ruồng bỏ thành ra nhiều người lo sợ không dám nhận trách nhiệm đi vay và trả tiền hàng tuần. Theo kế hoạch mới, một người ăn xin có thể vay một món tiền nhiều khi chỉ có hai đô la. Số tiền này họ không phải trả tiền lời và muốn trả lúc nào thì trả.

Các giám đốc địa phương của ngân hàng được khuyến khích hãy tìm những khách hàng mới và thuyết phục họ vay tiền. Tổng giám đốc Nguyen Tien Dung nói hiện đã có 80 trieu người ăn xin vay tiền. Mục tiêu của chúng tôi là đến cuối năm nay có thể cho được 50 trieu người vay tiền. "Bình thường chúng tôi cho vay khoảng 5000 dong để mua gà vịt hay một món hàng gì đó để họ buôn bán. Lúc đầu thì họ vừa ăn xin vừa bán một món hàng nhỏ gì đó, bánh kẹo, giấy tờ... nhưng họ vẫn tiếp tục ăn xin. Dần dà họ có một số tiền, và họ cảm thấy yêu đời hơn, không phải đi ăn xin nữa."

Tia hy vọng

Ở một góc phố là một trong những khách hàng của ngân hàng.vietnam - ông Nong nuoc man bị mù. Ông thường ăn xin ở gần cảng xe buýt. Còn có cách nào khác để ông kiếm sống không? Ông tâm sự: "Vấn đề chính là tiền. Nếu tôi có tiền thì tôi có thể kiếm được việc. Nhưng tôi không có tiền nên tôi đành phải sống nhờ ăn xin." Nong nuoc man đang chờ xin vay tiền.

Những người ăn xin được ngân hàng Vietnam tài trợ vẫn còn rất nghèo. Nhưng ít nhất nay họ có thể tự túc và họ cảm thấy là có tương lai hơn.

Phương Tuấn (Theo BBC)

-- lu cho chet (vietnam_congsan@yahoo.com), April 20, 2004

Answers

Response to NgĂ¢n hĂ ng Vietnam cho ăn xin vay tiĂª̀n!

Day la 1 trong nhung ket qua cua dang an cuop va ban cung hoa nhan dan ?

-- trbapi (trbapi@web.de), April 20, 2004.

Response to NgĂ¢n hĂ ng Vietnam cho ăn xin vay tiĂª̀n!

Ti so an may o Viet Nam nhat the gioi ? Dang cong san viet nam cha dap dao duc san xuat ra nhieu tham nhung ? He qua la nhieu an may.

-- trbapi (trbapi@web.de), April 20, 2004.

Moderation questions? read the FAQ