NNG ĐỨC MẠNH ĐANG CHƠI CON BI CUỐI CỦA MNH

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trich tu Dung Day, tieng noi cua tuoi tre VN trong nuoc...http://dungday.tripod.com/binhluan/041204.html

M V TRUNG CHUYỂN 6 TRUNG ĐON CẢNH ST ĐẶC NHIỆM, 2 SƯ ĐON BỘ BINH THIẾT GIP TĂNG TỪ SI GN, Đ NẴNG LN BUN M THUỘC . NNG ĐỨC MẠNH ĐANG CHƠI CON BI CUỐI CỦA MNH

Tin nng bỏng từ ngy Thứ Bảy tuần rồi đ lm chng ti kinh ngạc nhưng vẫn cố bnh tĩnh tm hiểu thm . Số l ngy Thứ Năm, Thứ Su tuần rồi . Lin tiếp nhiều cuộc biểu tnh dữ dội đ xảy ra ở trung tm thnh phố Bun m thuộc khiến cho Bộ chnh trị họp khẩn vo tối thứ su . Trưa thứ bảy , bốn chiếc khng vận đặc nhiệm chở hơn 400 lnh cơ động gốc Nghệ an , Thanh ho , Lạng sơn tức tốc m ở sn bay Tn sơn Nhất do một đại t cảnh st ở Tổng cục an ninh chỉ huy , hợp cng ba cnh qun thiết gip c , bộ binh c , trực thăng gắn đại xạ lin thanh cực mạnh c bay o ạt phong toả ton bộ thnh phố Bun m Thuộc .

Theo chng ti điều tra th lần ny dn chng Thượng Kinh đ cng kết hợp biểu tnh dữ dội chống việc chiếm đng đất đai khai khẩn canh tc m họ bị mất vo tay cc điạ chủ mới , một tầng lớp cao cấp trong giai cấp lnh đạo cộng sản nắm giữ . Cộng sản đang từng bước điạ chủ ho giai cấp của chng để thch ứng với thị trường tư bản rộng mở ở Việt nam .

Họ biết ngy tn của họ sẽ đến nhanh nếu khng cung ứng quyền lợi tối thượng cho bộ phận cng an trị , an ninh trị của họ , nhưng thật xui xẻo , chnh sự rộng tay nng đỡ tầng lớp đ của cộng sản đ lm cho chế độ của họ mau chng suy tn hơn bao giờ hết .

Năm 2004 đang mở ra cho nhn dn Việt Nam một cơ hội mới , cơ hội Thượng Kinh cng khổ cng kết hợp dưới ch thống trị của cộng sản VN . Cơ hội ny cũng đ chấm dứt mau chng nhiệm kỳ ngắn ngủi của đứa con lạc loi v dụng của Hồ để lại .

Đứa con của Hồ thật v dụng . Đ l cu ni cửa miệng hiện nay của đa số cn bộ về hưu ở Miền Bắc thng qua sự kiện động trời nhưng lan rộng cực nhanh trong nước hiện nay .

-- Kẻ Sỉ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), April 14, 2004

Answers

Response to NÔNG ĐỨC MẠNH ĐANG CHƠI CON BÀI CUỐI CỦA MÌNH

Lịch sử lại ti diển...

Đọc những lời bnh luận về tin tức người Thượng biểu tnh ở Ban M Thuột, ti lại nhớ một biến cố cch đy 29 năm tại Việt Nam cũng gy si nổi khng km, đ l biến cố qun đội chnh qui miền Bắc của chnh quyền CSVN tiến chiếm Ban M Thuột v Pleiku vo những ngy đầu của thng 4 năm 1975 dưới sự tiếp tay dường như cố tnh của đi BBC, v sau đ l sự sụp đổ của Cộng Ho Miền Nam Việt Nam.

Tại sao lại c sự trng hợp đến thế....

-- Kẻ Sỉ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), April 14, 2004.


Response to NÔNG ĐỨC MẠNH ĐANG CHƠI CON BÀI CUỐI CỦA MÌNH

Chuyện này chắc chắn là do sự tiếp tay, xúi giục, mua chuộc của bọn tay sai Mỹ hoặc Việt kiều hải ngoại gì đây! Muốn gây rối an ninh trật tự trong nước, nhắm thời cơ tiệu diệt Đảng cộng sản VN hả?

[img]http://www.bacgiang.edu.vn/Data/Images/Adv/dang_cong_san.gif [/img]

-- Dang vien cong san (CongsanVN@quangvinh.muonnam), April 15, 2004.


Moderation questions? read the FAQ