Kurs i portrettfoto?

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Hei, har ni nogra kurs i portrettfotografering med 35 mm med tanke på ljussetting i studio etc? Eller vet ni om nogra kurs i Helsingforsområdet?

-- Stig (spa8686@hotmail.com), April 06, 2004

Answers

Hej, AFK har ingen porträttfotokurs inplanerad just nu. Jag känner inte heller till någon annan amatörkurs i porträttfoto.

-- Martin Glader (martin.glader@kolumbus.fi), April 07, 2004.

Moderation questions? read the FAQ