Digilux 2

greenspun.com : LUSENET : Leica Bruger : One Thread

Er der nogle der har prøvet Digilux 2 - hvordan er den ?

-- Jesper Troels Jensen (jtjensen@mac.com), April 05, 2004

Answers

Ingen personlige erfaringer, desværre.

Der er dog et rigtigt godt review af Digilux 2 på Luminous Landscape. Reviewet er meget sobert og er i 3 dele (hvoraf de to første dele er online i skrivende stund).

http://www.luminous- landscape.com/reviews/cameras/leica-digilux2-part1.shtml

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), April 05, 2004.


Jo, jeg har da haft min i nu et par uger (faktisk siden 20.3.04...).

Og foreløbig er erfaringerne gode. Den er lige til at gå til, når man kommer fra den gode gamle manuelle verden. De vigtigste funktioner er hurtige og enkle at komme til (lay out passer i hvert fald til mit ho'ed;-)))

Den elektroniske søger er ikke helt god i dagslys - faktisk meget bedre, når der ikke er meget lys. Start op tid og auto-focus er hurtig, men det kunne godt gå hurtigere med at gemme billeder i den fineste JPEG komprimering.

For dem, som bor i Århus, så prøv at besøg Robert i Mimosa. Han har lavet et par store forstørrelser af et par af mine første billeder.

Der er også en gennemgang på:

http://www.imx.nl/photosite/leica/digital/digilux2.html

niels

-- Niels Adsersen (naa@tdc.dk), April 05, 2004.


Den gamle garvede fotojournalist Bill Pierce har også en mening om Digilux 2:

http://www.digitaljournalist.org/issue0404/pierce.html

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), April 07, 2004.


Hello!

Så er tredie del på luminous landscape publiceret:

http://www.luminous-landscape.com/reviews/cameras/digilux2-2nd.shtml

niels

-- niels adsersen (naa@tdc.dk), April 09, 2004.


Moderation questions? read the FAQ