Vọng Nam Quan

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Vọng Nam Quan nhạc sĩ: Phan Văn Hưng - Nam Dao

2002

Ải Nam Quan ơi ta đ mất tn em

Như một phần hồn tự nghn năm

Lng ta đau như ai đem dao

X nt da non cứa trn thịt gan

Rừng chiều nay trong cơn gi bấc th lương

Như trăn trở một ging sử đắng

Hằn trn mỗi vch đ trơ sương

Tiếng tht oai phong của thời liệt anh

Gi h vo hồn

Cho ta hận buồn

Sương rơi nghn trng

Gi buốt mịt mng

Lời Phi Khanh sao vẫn thoảng thốt đau đy

Suối vẫn cuộn chảy từng nhịp mu

Ai by giờ l kẻ tội đồ hiến dng người

Ai đem hnh hi

Giang Sơn đọa đy

Cho thn la cnh

Cho cy la đất

Cho ta la cội

Như sng bỏ nguồn

Ta nghe tủi nhục dng vo lng

Từ nghn xưa qua bao nhiu giấc phong ba

Em kiu hng trơ gan tuế nguyệt

Gọi tn nhau rừng chiều hm nay ngập nuối tiếc thương

-- MẹViệt Nam (MeVietnam@yahoo.com), April 05, 2004


Moderation questions? read the FAQ