Gio*'i thi.u de^'n Quy' Vi. trang web nghia~trang m. chi'n si~ VNCH

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ca'c Anh Chi'n Si~ VNCH lun trong tra'i tim ti... Xin Quy' Vi. click vo linh du*o*'i ddy:

http://www006.upp.so-net.ne.jp/tusi/nghiatrang/nghiatrang..html-- viet cong khung` (hochomanh@yahoo.com), April 05, 2004

Answers

Response to Gio*'i thiê.u de^'n Quy' Vi. trang web nghia~trang mô. chiê'n si~ VNCH

CHO TAO HOI NGHIA TRANG CUA BON LINH NGUY BAN NUOC GIET DAN KHONG GOM TAY CO GI HAY HO MA BON MAY DAU LEN DAY LAM GI VAY .DUNG LA MAY THANG NGUY CO TU TUONG BENH HOAN KHONG CACH NAO CUU CHUA DUOC NUA HAHAHAHAHA

-- congsan (congsanmuonnam2001@yahoo.com), June 27, 2004.

Response to Gio*'i thiê.u de^'n Quy' Vi. trang web nghia~trang mô. chiê'n si~ VNCH

NGHIA TRANG CUA CAC QUAN NHAN VNCH DA CO CONG GIU GIN 1/2 MIEN DAT NUOC TU DO. BAN GIET BON QUY DO CONG SAN KHONG GOM TAY. XUNG DANG DUOC NHAN DAN KINH TRONG VA LUU DANH MUON THUO.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), June 27, 2004.

Response to Gio*'i thiê.u de^'n Quy' Vi. trang web nghia~trang mô. chiê'n si~ VNCH-- (tosu_cs@yahoo.com), June 27, 2004.

Response to Gio*'i thiê.u de^'n Quy' Vi. trang web nghia~trang mô. chiê'n si~ VNCH

That khong the hieu duoc cai dam nguoi luu vong chung no nghi gi nua.Hom no toi co nghe duoc 1 bai hat trong do chung no hat"Ho Chi Minh,thang Ho ly".Du ho chi minh co duoc ung ho hay khong thi cung la 1 vi nhan,lanh tu cong san.Nguoi cong san khong bao gio chui Nguyen van thieu hay duong van minh nhu vay thi VNCH cung khong nen co thai do qua khich the chu?

-- mike quinn (blackcardio@yahoo.com), June 30, 2004.

Response to Gio*'i thiê.u de^'n Quy' Vi. trang web nghia~trang mô. chiê'n si~ VNCH

BE LEN 5

XIN CHAO BON BAN NUOC-BON PHAN DONG-VIET GIAN A CHAU LA THANH ,NAM NAY 5 TUOI THOI A,NHUNG CHAU THAY CAC CHU PHAN DONG ,VIET GIAN NGU SI,DAN DON,VA PHAN DONG QUA

CHAU SE KHONG BAO GIO TIN BON PHAN DONG CAC CHU DAU

HO CHI MINH MUON NAM VIET NAM MUON NAM CONG SAN MUON NAM

-- BE LEN 5 (thanhsapa2000@yahoo.com), July 07, 2004.Response to Gio*'i thiê.u de^'n Quy' Vi. trang web nghia~trang mô. chiê'n si~ VNCH

con Vem nay` doc' qua' troi`...len 5 viet ranh` tieng Viet...biet hoan ho Ho Dai' Bu........phai thang` Dit' Phen` hong dzay may~ ??

-- Ho Chi Minh Ma Co (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), July 07, 2004.

Response to Gio*'i thiê.u de^'n Quy' Vi. trang web nghia~trang mô. chiê'n si~ VNCH

CHUNG MAY CHI LA BON CHO CUA MY THOI MA BON MAY CON TE HON CHO NUA KIA. VI IT RA CHO CUNG KJHONG CAN CHU DANG NAY BON MAY CHI A DUA THEO BON MY MA BAN DUNG NDAT NUOC BAN DUNG QUE HUONG CAN LAI DONG BAO MINH. CHU NGHIA XA HOI VIET NAM MUON NAM. HO CHI MINH MUON NAM VI SU TIEN BO VA LUONG TRI CUA LAOI NGUOI MOT NGAY NAO DO BON MAY PHAI AN HAN VOI NHUNG GI BON MAY BAN RE DAT NUOC.

-- Yeu Viet Nam (congsanmuonnam2002@yahoo.com), August 27, 2004.

Response to Gio*'i thiê.u de^'n Quy' Vi. trang web nghia~trang mô. chiê'n si~ VNCH

CHUNG MAY CHI LA BON CHO CUA MY THOI MA BON MAY CON TE HON CHO NUA KIA. VI IT RA CHO CUNG KJHONG CAN CHU DANG NAY BON MAY CHI A DUA THEO BON MY MA BAN DUNG NDAT NUOC BAN DUNG QUE HUONG CAN LAI DONG BAO MINH. CHU NGHIA XA HOI VIET NAM MUON NAM. HO CHI MINH MUON NAM VI SU TIEN BO VA LUONG TRI CUA LAOI NGUOI MOT NGAY NAO DO BON MAY PHAI AN HAN VOI NHUNG GI BON MAY BAN RE DAT NUOC.

-- tan thanh (toiyeuvietnam@yahoo.com), September 03, 2004.

Response to Gio*'i thiê.u de^'n Quy' Vi. trang web nghia~trang mô. chiê'n si~ VNCH

CỘNG SẢN = V THẦN...V THẦN TH LM G C TM LINH....V TM LINH ..TH LM G C LƯƠNG TRI..V LƯƠNG TRI.. TH LM G C NHN BẢN..V NHN BẢN... TH ĐU PHẢI L CON NGƯỜI...

Đ L CHƯA KỂ ĐẾN 2 CI...V .. NỮA CUẢ L THUYẾT CỘNG SẢN TAM V..

-- (tosu_cs@yahoo.com), September 03, 2004.


Moderation questions? read the FAQ