Tự do Thng tin của H Nội

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hello cc bạn tụi Việt cộng con tại những chổ ny thường vo forum ph phch chng ta , gửi virus , ni tục chửi thề , post chuyện dm tặc , đe dọa mọi người

Cầy Hương quyết đinh post chng ln đy m khng thng qua VAS vTBT để chng ta mổi người mổi cch triệt hạ dn PC của chng , để đở khổ cho dn lnh cc bạn hy hỏi cc đồng nghiệp hoạc thầy c gip thm sức trong việc ny

đừng nhẹ tay với chng ok

Registrant: Vietnam Posts and Telecommunications (VNPT)

Address: 23 Nguyen Du street, Hanoi capital, Vietnam

Country: VN

Administrative Contact: Nguyen Xuan Cuong (cuong.ng@vnn.vn) Vietnam Posts and Telecommunications (VNPT) 18 Nguyen Du street, Hanoi capital, Vietnam Phone: +84-4-8523712 Fax: +84-4-8226861

Technical Contact: Khanh Nguyen Hien (pbthuy29@vnn.vn) Vietnam Datacommunications Company (VDC) 258 Ba Trieu street, Hanoi capital, Vietnam Phone: +84-4-8212680 Fax: +84-4-9760397

Information Source: Asia Pacific Network Information Center

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), April 02, 2004

Answers

Response to Tự do Thông tin của Hà Nội

***

Anh Cầy hương, ti nghĩ l kệ lũ Vẹm đi, chng ta l kẻ "V Qu Hương" đ lm chng đau khổ qua ci VAS ny nn chng TỨC GIẬN cũng chẳng lạ g v chng ta khỏ đng Ổ rội

Vietcong Hanoi rất sợ những qu khứ lịch sử của chng, ngy xưa tại miền Bắc, lũ đầu sỏ chuyn m nhẹm những hnh ảnh tin tức xấu xa về chng nn dn lnh O mảy may hay biết g, giờ đy qua hệ thống Internet v cc DOCUMENTS của Lin S, Php, Tiệp Khắc...v.v.... đ lan trn nhan nhản về lũ Vẹm nn lũ Vẹm sợ cc GIỚI TRẺ của chng biết rồi họ nổi cơn gi bụi vng ln thiến sạch cc nh lnh đạo Pắc Pộ Fủ :)

-- VC-Hanoi đang đau khổ v VAS .... :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), April 02, 2004.


Response to Tự do Thông tin của Hà Nội

TO SU LU VNCH MUT BUOI CHO BO. CHUNG MAY CHI LA MOT LU CHO THOI. TAO CHUA THAY CHUNG MAY LAM DUOC CAI CON CAC GI HET. CAI LOAI CHUNG MAY NGAY TAI HAI NGOAI CUNG DA NAT ROI THI LAM DUOC CAI TRO GI. DO CHO CHET VNCH MUT LON CHO PHVN.

-- VNCH mut buoi 80 trieu dan VN (VNCH@LIEMLON50trieu.PHVN), April 03, 2004.

Response to Tự do Thông tin của Hà Nội

Trong 80 chục triệu đ c hơn 2/3 coi việt cộng chỉ l sc vật v ci lủ sc vật đ đa số hiện đang lc nhc tại H nội một số điển hnh đang chui rc tại 23 Nguyen Du v 258 B Triệu H Nội số ny c ăn học nhưng NGU

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), April 04, 2004.

Response to Tự do Thông tin của Hà Nội

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), may chi thuoc loai cho ma o Hai ngoai thoi. Cai loai ngu nhu may thi cung chi la loai cho ghe o Hai ngoai thoi; Do cho chet.

-- VNCH mut buoi 80 trieu dan VN (VNCH@LIEMLON50trieu.PHVN), April 04, 2004.

Response to Tự do Thông tin của Hà Nội

Well Cầy Hương c l g g đi nửa cũng khng thnh vấn đề , vấn đề ở chổ Cầy Hương m đ chửi th bảo đảm cả họ nh Việt cộng cũng nhảy dựng chứ đừng ni chi mấy thằng Việt Cộng vừa NGU vừa dốt lc nhc đầy H nội

hỏi thm ? Đn ng H nội theo Đảng cộng sản Việt Nam bao lu nay chỉ nhằm mục đch bn vợ đợ con thi phải khng ?

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), April 05, 2004.Moderation questions? read the FAQ