Ti Khc thầm v THƯƠNG NHỚ bc Hồ v cng tận ....

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

*** Năm 1969 bc Hồ vĩnh viễn ra đi để lại những đồng ch ci Comrades bơ vơ O người chăm sc nhu~ng ci bướm khắm :)

Hnh trn chụp 1 tuần trước khi bc chết, trong hnh bc run run cảm động sờ m những tấm hnh của cc Đồng ch hộ l cho bc trong suốt 40 chục năm chường..... Sao lục từ hồ sơ B Mật của NH NƯỚC xhcn... :)....

-- Sao lục từ hồ sơ B Mật của NH NƯỚC xhcn... :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), April 02, 2004

Answers

Response to Tôi Khóc thầm và THƯƠNG NHỚ bác Hồ vô cùng tận ....

Hnh trn chụp 1 tuần trước khi bc chết, trong hnh bc run run cảm động sờ m những tấm hnh của cc Đồng ch hộ l cho bc trong suốt 40 chục năm chường..... Sao lục từ hồ sơ B Mật của NH NƯỚC xhcn... :)....

-- Thế l tuần sau đ, bc lm ngy O đủ tranh thủ lm đm, bc lăn ra ngỏm c đẻo :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), April 02, 2004.


Response to TÃi KhÃc thầm và THƯƠNG NHỚ bÃc Hồ và cÃng tận ....

Ha ha thằng sc vật hồ ch minh ng tn dm tặc , hey Việt cờng ch my thấy bc Hề của chng my th bỉ khng ?

Bc Hề Vĩ ại muốn nằm với gi mun nm

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), April 02, 2004.


Response to Tôi Khóc thầm và THƯƠNG NHỚ bác Hồ vô cùng tận ....

***

:) Hahahahh bc Hồ trong hnh đang lẩm nhẩm.. " Ừ.... dồng ch Nguyễn thị Minh Lin ny hơi khăm khắm chứ m đồng ch Phạm thị Khuất Sơn kia mới l khắm nhất... i giời, khắm th khắm cứ t ti rn rỉ l ti thch rồi.. "

-- Cng gia cng dzẻo cng dzai... ăn đồng kẹo ki n dzi ra thm.... no mời.... :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), April 02, 2004.


Response to Tôi Khóc thầm và THƯƠNG NHỚ bác Hồ vô cùng tận ....

bac Hô` cung voi bac Tôn...2 ba´c ddêu`thi´ch ôm hôn dda`n ba`.....da ma(.t hai ba´c hô`ng hô`ng ......da lô`n các chi. ti´m nhu* qua? ca`

-- baclieu2002 (thomasph75@hotmail.com), April 02, 2004.

Response to Tôi Khóc thầm và THƯƠNG NHỚ bác Hồ vô cùng tận ....

bac ho cung voi bac ton ....hai bac ddeu thich om hon ddan ba .....da mat cac bac hong hong .....da lon cac chi. tim nhu qua ca

-- baclieu2002 (thomasph75@hotmail.com), April 02, 2004.


Response to Tôi Khóc thầm và THƯƠNG NHỚ bác Hồ vô cùng tận ....

Mays anh ban la do vo cong ru nghe .... bo het chuyen choi sao ma dem may cai anh Cua Bac ra ban tan ... toi noi thiet may nguoi mat het chat nguoi Viet - may nguoi la lu "ban nuoc cau vinh" chien tranh di theo giac tan sat nhan dan ...sau chien tranh bam ghot giac ...an hoi

-- le huu minh tuan (hacker_vnn_vn@ttvn.com), April 02, 2004.

Response to Tôi Khóc thầm và THƯƠNG NHỚ bác Hồ vô cùng tận ....

Bo may la thang linh kho do, me may la con diem thui cho Meo moi de ra may la giong cho de mat nhu vay. Den con chau may cung la giong cho ghe chuyen bucac ngoai bang not.

-- DM Thang Dau Buoi TG2Xu (Dadaonguyquan@TG2XuBuCac.Com), April 02, 2004.

Response to Tôi Khóc thầm và THƯƠNG NHỚ bác Hồ vô cùng tận ....

Mấy thằng cn ngố như Việt Cường, dất nước tươi đẹp (???) đu rồi? Ln tiếng đi chớ!

Kể ra th bc của tụi n cũng l loại dn chơi thứ thiệt chớ đu phải l hạng lơ tơ mơ đu!

-- Hồ Chnh Mi (dumehochiminh@yahoo.co.uk), April 03, 2004.


Response to Tôi Khóc thầm và THƯƠNG NHỚ bác Hồ vô cùng tận ....

Ba'c Ho^` cu`ng vo*'i Ba'c To^n Ca? hai dde^`u thi'ch ngu*?i " L..`." ngu*o*`i ta Tuy ra(`ng hai ba'c ra ma Cai' ta^.t cho*i gai' che^'t Cha kho^ng chu*`a !

-- Ho Cho Minh (BQuynh2004@yahoo.com), April 03, 2004.

Response to Tôi Khóc thầm và THƯƠNG NHỚ bác Hồ vô cùng tận ....

Bac' ngo^`i nga('m a'nh ta` du*o*ng... va^.t na`y bac' dde^? tre^n giu*o*`ng chi. Khai ... Bac' ra(`ng ba'c thi'ch co?i a^m... dda.o na`o ba'c cu~ng xa^m xa^m ddi va`o A^m dda.o vui` ma(t. ba'c va`o, Ra^u ria ma('m ruo^'c...vi` sao the^' na`y!!!

-- Ho Cho Minh (BQuynh2004@yahoo.com), April 03, 2004.


Response to Tôi Khóc thầm và THƯƠNG NHỚ bác Hồ vô cùng tận ....

To su thang (dumehochiminh@yahoo.co.uk), do cho chet. Cai loai nhu may thi lam duoc cai deo gi?? Tao chang thay may lam dc cai tro gi ngoai viec di Mut lon Tay. Ma cai loai nhu may thi tao dam chac rang Cho no cung khong cho MUT chu khong con noi den TAY. Do cho chet. Ma to nha may chac dang bi VOI DAY.

-- VNCH mut buoi 80 trieu dan VN (VNCH@LIEMLON50trieu.PHVN), April 03, 2004.

Response to Tôi Khóc thầm và THƯƠNG NHỚ bác Hồ vô cùng tận ....

***

Mấy anh Vẹm quả l m tịt, ti post hnh bc đang đứng trước cc đồng ch Ci của bc v thấy r bc dng ngn tay giữa để m mẫm mn m thie cc anh Vẹ biết l ai b lie'm L.... ai rồi :)

***

Mấy anh Vẹm quả l m tịt, ti post hnh bc đang đứng trước cc đồng ch Ci của bc v thấy r vc dng ngn tay giữa để m mẫm mn m thie cc anh Vẹ biết l ai b L.... ai rồi :)

Bc Hồ C Lẳng chứ cn ai vo đy... :)

Liền b rất thch ngn tay giữa v n di ....nn thọt v ci đường hầm Củ Chi cn ngn tay ci th nhấn vo ci G-Spot v ngn tay t của bc th chui ngay vo ci BớLec Hole, cỡ gi trầu Bướm Khắm Nguyenthị Bnh kia cn cong chn ưỡn đt rn la..... "Bc ơi..chu choa ni.. lm chi m t quả....mần răng cho em lu lu 1 cht bc ơi..."

Rồi bc cười kh "Cong ln đi, cong ln để bc vc C Nng qua ni bc thụt"...

-- Bc đt 2 bn tay vo ti quần rồi bc đếm.Une Deux.... v bc đếm được tất cả l 11 ngn tay.. :)...... :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), April 03, 2004.


Response to Tôi Khóc thầm và THƯƠNG NHỚ bác Hồ vô cùng tận ....

E thang TG2Xu linh kho do kia. May noi chuyen ha dang suc vat thi duoc chu gio tieng tay boi ra lam gi de nguoi ta khinh cai lu suc vat VNCH chung may? Neu muon dem bang tieng tay (phu-lang-sa) de thi uy voi anh em thi it nhat phai noi : Un, deux, trois, etc chu khong phai la une, deux dau ong kho do VNCH a. Toi tang ong cau tieng Tay nay nua cho du von tu kho do: Va t'en faire fudre avec ta mere. Saloupard.

-- Do Kho Do VNCH Mat Hang (TG2Xu@VNCHKhoXanhKhoDo.com), April 04, 2004.

Response to Tôi Khóc thầm và THƯƠNG NHỚ bác Hồ vô cùng tận ....

>>>>>>>>To su thang (dumehochiminh <<<<<<<<<
-- baclieu2002 (thomasph75@hotmail.com), April 04, 2004.

Response to Tôi Khóc thầm và THƯƠNG NHỚ bác Hồ vô cùng tận ....

Chống bạo quyền Mafia CSVN
can đảm, là anh hùng
thương dân, yêu tổ quốc.
 
 
 
 
 
Bám đít bưng bô cho cáo hồ và đám
CS tay sai hại dân bán nước
hèn nhát, bán rẻ lương tâm, vô liêm sỉ.
 
Đừng nghe những gì cộng sãn nói,
hãy nhìn những gì cộng sãn làm.
(Cố tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu)
 
 
 
 
 
Chống lại cáo Hổ dâm tặc gian ác và ĐCSVN hại dân bán
nước không có nghĩa là chống lại tổ quốc dân tộc, vì tổ quốc VN
không là của riêng của một người hay một đảng phái nào.


Thấy hồ củ lẳng cứ dùng ngón giửa chọt chọt vào tấm hình của một em cán bộ hộ lý, mặt cứ đờ đẩn ra, trong dâm đảng vô cùng. Đúng là hồ dâm tặc, thằng cha già kính yêu của con transvestite/shemale dơ bẩn Bướm Khắm và đám chó cán ngố sủa ong ỏng không biết mệt trong forum này. Cha nào thì con nấy.

-- Dinh Ngu Tri Te CS (NgayTanCS@KhatMau.hn.vn), April 04, 2004.


Response to Tôi Khóc thầm và THƯƠNG NHỚ bác Hồ vô cùng tận ....

Gui anh: Do Kho Do VNCH Mat Hang (TG2Xu@VNCHKhoXanhKhoDo.com), April 04, 2004 So di toi chui bon cho chet do vi chung no khong xung lam cho o day!!! Chung no chi la mot lu lua dao thoi. Ho hao ba con Viet Kieu dong tien de giup do VN nhung chung no LIEM sach. Cai loai cho chung no song chi lam ban XH!!!

-- VNCH mut buoi 80 trieu dan VN (VNCH@LIEMLON50trieu.PHVN), April 04, 2004.

Response to Tôi Khóc thầm và THƯƠNG NHỚ bác Hồ vô cùng tận ....

***

Je sais mais je joue seulement le jeu drle avec le communiste comme l'essai de Mr. Ve.m VoGiap pour parler Francais comme la merde :)

-- Vem est Ve.m TOUJOURS, Uncle HoCu`Lang dit ainsi :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), April 04, 2004.


Response to Tôi Khóc thầm và THƯƠNG NHỚ bác Hồ vô cùng tận ....

TrietGiaSJeduNET@aol.com), t'es un gros vieux chien de merde!! ce type comme toi ne peux pas tre vu comme un chien ici!!!!! va niquer ta mre vieux sac de foutre!!!espce de connard,pd..................

-- VNCH mut buoi 80 trieu dan VN (VNCH@LIEMLON50trieu.PHVN), April 05, 2004.

Response to Tôi Khóc thầm và THƯƠNG NHỚ bác Hồ vô cùng tận ....

Đúng là những bọn tay sai chó săn núp dưới bóng Mỹ chửi rủa Cộng sản VN, sao chúng mày ko dám lên án đấu tranh, ra đi tìm đường cứu nước mới như Bác Hồ trước kia đi?

-- Hồng quân VN (CongsanVN@yahoo.com), April 11, 2004.

Moderation questions? read the FAQ