1954, 1975

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

1954 cha bỏ quê, 1975 con bỏ nước Phạm Duy

Một ngày năm bốn, cha bỏ quê xa Chốn đă chôn nhau, cắt rốn bao nhiêu đời Một ngày năm bốn, cha bỏ phương trời Một miền Bắc tối tăm mưa phùn rơi Một ngày năm bốn, cha bỏ Sơn Tây Dắt díu con thơ, vô sống nơi Biên Ḥa Dù là xa đó, vẫn là quê nhà Và miền nắng soi vui gia đ́nh ta!

Một ngày bảy lăm, con bỏ nước ra đi Hai mươi năm là hai lần ta biệt xứ Giờ cha lưu đày ở ngay trên đất ta Và giờ con lưu đày ở đây trên xứ lạ! Một ngày năm bốn, cha lùi quê hương Lánh Bắc vô Nam, cha muốn xa bạo cường Một ngày bảy lăm, đứng ở cuối đường Loài quỷ dữ xua con ra đại dương!

Một ngày năm bốn, xa mộ ông cha Với lũy tre xanh, khóm chuối bên sau nhà Một ngày năm bốn, cha phải chia ĺa Cùng mảnh đất, nóc gia cha làm ra Một ngày năm bốn, ôi Thành Đô ơi! Tiễn bước cha đi, vẫn giữ tên muôn đời Hà Nội yêu quư không thể ngăn người V́ người đă ra đi theo Tự Do

Một ngày bảy lăm, con bỏ hết giang sơn Hai mươi năm t́nh, yêu người yêu cuộc sống! Giờ nơi nước ḿnh niềm đau thay nỗi vui Sài-g̣n đă chết rồi, phải mang tên xác người Một ngày dĩ văng, ôi gần hay xa! Đất nước hai phen chứng kiến bao chia ĺa Đời của cha con: hai lần vẫy chào Chào từ giă quê hương trong khổ đau Đời hai lần ta bỏ quê bỏ nước Phải nuôi ngày sau về ôm Tổ Quốc.

-- MẹViệtNam (MẹViệtNam@vn.vn), April 02, 2004

Answers

QP xin cảm ơn anh!.

-- QuangPhuc (VN_QuangPhuc@yahoo.com), April 05, 2004.

Vâng, tôi mới biết cái diển đàn này không lâu, sau khi searched trên net bài viết về VN. Tôi xin có một đề nghị nhỏ với anh cùng các anh chị trong ban điều hành là ḿnh đừng nên dành quá nhiều th́ giờ với bọn mất dạy, hăy chú trọng muc tiêu vào những thành phần trẻ trong nước qua những bài có giá trị (có thể do ḿnh viết hay của những bật nhân sĩ khác). Nếu ḿnh cứ tiếp tục tranh cải với đám mất dạy nói một câu có hơn 10 tiếng chửi thề, văng tục, th́ ḿnh thật sự bị CS lừa rồi. Có cách nào mấy anh chị filter out mấy từ ngữ thô tục ra không? Nếu tiếp tục cho post những từ ngữ đó, e rằng không có lợi cho mục tiêu chính của ḿnh.

Chào anh

-- QuangPhuc (VN_QuangPhuc@yahoo.com), April 06, 2004.


http://www.baobinhdinh.com.vn

Một bản tuyên ngôn măi măi trường tồn cùng nhân loại

Tem kỷ niệm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Ngày 24-2-1848 đă đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với lịch sử loài người: lần đầu tiên Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng sản chính thức được công bố. Tác giả của Tuyên Ngôn là hai nhà tư tưởng vĩ đại Karl Marx và F.Engels.

Nhằm xây dựng nền tảng đầu tiên cho học thuyết cộng sản khoa học, Marx và Engels rất chú ư tới công tác tuyên truyền và xây dựng tổ chức trong phong trào công nhân. Đồng thời, nhằm quan hệ mật thiết với các nhà hoạt động xă hội chủ nghĩa, hai ông đă thành lập các Uỷ ban Thông tấn Cộng sản. Nhờ vậy, học thuyết cộng sản dần dần có ảnh hưởng trong phong trào công nhân. Tiếp đó, một số nhà lănh đạo trong,“Đồng minh những người chính nghĩa“ bắêt đầu tiếp thu những cơ sở lư luận của Marx và Engels. Theo đề nghị của Marx và Engels, tháng 6-1847, “Đồng minh những người chính nghĩa” được đổi thành “Đồng minh những người cộng sản”.

Từ 29-11 đến 8-12-1847, dưới sự lănh đạo của Marx và Engels, Đại hội lần thứ II “Đồng minh những người cộng sản“ đă được tổ chức. Đại hội đă nhất trí thông qua Điều lệ của Đồng minh và giao cho Marx, Engels thảo ra cương lĩnh dưới h́nh thức một bản tuyên ngôn. Sau một thời gian nghiên cứu, Marx và Engels đă hoàn thành nhiệm vụ. Ngày 24-2- 1848, Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng sản chính thức được công bố ở London (Anh).

Ngay trong phần mở đầu, Marx và Engels đă nêu rơ mục đích khi viết Tuyên Ngôn là”Công khai tŕnh bày trước toàn thế giới những quan điểm, mục đích, ư đồ của ḿnh“ để đập lại câu truyện hư truyền của giai cấp tư sản về “bóng ma cộng sản “.

Bản Tuyên Ngôn gồm 4 chương. Trong chương I, Marx và Engels nêu khái quát quy luật phát triển cơ bản của xă hội tư sản, vạch rơ lợi ích đối lập giữa giai cấp tư sản-vô sản và sứ mạng lịch sử của giai cấp vô sản. Ở chương mở đầu, Marx và Engels đă phân tích sâu sắc trên quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử xă hội tư bản chủ nghĩa và sự đối kháng giai cấp trong xă hội đó. Đồng thời, hai ông khẳng định:”Sự sụp đổ của giai cấp tư bản và thắng lợi của giai cấp vô sản đều là tất yếu như nhau “.

Chương II, Marx và Engels nêu rơ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là chôn vùi giai cấp tư sản và xây dựng xă hội mới. Song, muốn thực hiện được mục tiêu đó, giai cấp vô sản phải có một chính đảng vô sản, một nền chuyên chính vô sản và phải dùng biện pháp bạo lực cách mạng. Đồng thời, hai ông cũng vạch ra một số biện pháp cụ thể mà nhà nước vô sản phải tiến hành, nhằm tiêu diệt chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, xây dựng chế độ sở hữu công cộng và thiết lập chế độ xă hội mới. Chương III Marx và Engels đề ra những biện pháp để phát triển và bảo vệ chân lư của Chủ nghĩa cộng sản khoa học. Đồng thời, hai ông phê phán các loại quan điểm xă hội chủ nghĩa không mang tính giai cấp vô sản. Ở chương cuối cùng (chương IV), Marx và Engels đề ra những nguyên lư cơ bản về sách lược của Đảng Cộng sản trong cuộc đấu tranh cho dân chủ và chủ nghĩa xă hội. Qua Tuyên Ngôn, những người cộng sản công khai tuyên bố rằng: Mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực lật đổ tất cả trật tự xă hội hiện có. Trong cuộc cách mạng ấy, những người cộng sản nếu có mất chăng chỉ là mất xiềng xích, và được là được cả thế giới. Cuối cùng, Marx và Engels đă kêu gọi: “Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại! “.

Ngay sau khi mới ra đời, Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng sản đă từng bước lan rộng khắp thế giới, tạo thành các cao trào quần chúng chống chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc và h́nh thành các lực lượng cách mạng có tổ chức, có mục đích chiến đấu cụ thể, rơ ràng. Có thể nói, trong suốt cả thế kỷ XX tư tưởng của Tuyên Ngôn và của chủ nghĩa Marx đă trở thành “kim chỉ nam“ và là động lực tinh thần to lớn đối với nhiều cuộc cách mạng, làm thay đổi bộ mặt thế giới; nhất là sự ra đời và phát triển của hàng loạt các nước XHCN. Sinh thời, Lênin đánh giá rất cao vai tṛ quan trọng học thuyết của Marx, Engels và Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng sản. Khi tổng kết nguồn gốc của học thuyết Marx, Lênin khẳng định: “Nó là người thừa kế chính đáng của tất cả những cái tốt đẹp nhất mà loài người đă tạo ra hồi thế kỷ XIX- đó là triết học Đức, kinh tế chính trị học Anh và chủ nghĩa xă hội Pháp”.

Sau cuộc khủng hoảng chính trị, dẫn đến sự sụp đổ của Liên bang Cộng hoà Xă hội Chủ nghĩa Xô Viết và sự tan ră của hàng loạt hệ thống các nước XHCN ở Đông Aâu, các thế lực thù địch vội vàng tuyên bố “sự cáo chung” của chủ nghĩa Marx. Nhưng, họ đă lầm. Bởi v́, thất bại của hệ thống các nước XHCN tuy không nhỏ, song xu thế lịch sử không thể thay đổi. Năm 1995, nhân kỷ niệm 100 năm chủ nghĩa Marx, tại Paris, Đại hội Marx Quốc tế (Congres Marx International) đă được tổ chức trọng thể. Hơn 500 đại biểu từ 22 quốc gia trên thế giới đă tới dự. Đại Hội đă tập trung đánh giá vai tṛ và giá trị của chủ nghĩa Marx trong quá khứ, hiện tại và tương lai trên những dữ kiện của một thế kỷ đă tồn tại. Cuối cùng, Đại hội đă đi đến thống nhất: Gương mặt của Marx vẫn là biểu tượng của sự phủ nhận trật tự đang thống trị và tư tưởng của Marx vẫn giữ nguyên tầm quan trọng của nó trong thế giới hiện đại.

155 năm đă trôi qua kể từ ngày Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng sản ra đời. Thế giới đă và đang có những biến động hết sức phức tạp. Song, tư tưởng của Tuyên Ngôn và của chủ nghĩa Marx vẫn giữ nguyên giá trị. Đúng như nhà báo lăo thành Hoàng Tùng đă nhận định: “Người ta có thể vội vàng tuyên bố sự cáo chung của chủ nghĩa Marx. Nhưng lịch sử vẫn đi theo con đường của nó. Hăy chờ xem!”

==============================================

HĂY CHỜ XEM..

LỜI TỰ AN ỦI CUỐI CÙNG " HĂY CHỜ XEM"...

ĐẢNG CỘNG-SẢN LIÊN-XÔ LÀ THÀNH TR̀ VỮNG BỀN MUÔN THỦA, LÀ GƯƠNG MẪU CHÍNH MỰC CỦA NHÂN LOẠI, LÀ ÁNH SÁNG CHIẾU SOI ĐỊA CẦU NGÀN NĂM VẪN SÁNG..

ĐẢNG CỘNG-SẢN VIỆT-NA ...////

Âư!...Nhưng..Nhưng.....Đại khối Cộng-Sản Liên-Xô nó chết ngỏm củ tỏi rồi mà.cái lư thuyết CS ngu đần lạc hậu kia đă bị nhân dân Đông Âu & Nga xô quăng vào thùng rác lâu rồi mà. Nhưng sao đảng ta c̣n cứ qùang vào đầu vào cổ dân ḿnh, bắt dân ḿnh phải tôn thờ cái lư thuyết thùng rác, phải đội cái thùng rác trên đầu rồi phải tung hô tự hào là đỉnh cao trí tuệ. Đỉnh cao trí tuệ moi thùng rác? Đỉnh cao trí tuệ loài chó đói à..????? LẠ NHỈ...

Cộng-sản ngày nay chỉ c̣n là một lũ tàn dư, Chủ nghĩa này đang trên đà tự huỷ diệt nhanh chóng đến kinh hoàng, chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Chỉ cách nay hơn chục năm, trên thế giới có đến mấy chục nước thuộc Cộng-Sản, và Cộng-Sản đă là mối kinh hoàng cho nhân loại. Nhưng nay những nước cộng sản chỉ c̣n vỏn vẹn đủ trên 3 đốt ngón tay. và cứ theo đà tiến triển lan tràn rộng răi và mạnh mẽ của nền Tự-Do Dân-Chủ như ngày nay, th́ chỉ vài năm nữa, những tàn dư Cộng-Sản sẽ bị đào thải tận tuyệt và vĩnh viễn trên toàn cơi địa cầu

==== Ở ĐÂU CÓ TỰ-DO. NƠI ĐÓ CỘNG-SẢN SẼ BỊ TẬN DIỆT ====

= TẬN DIỆT CỘNG-SẢN. NGHĨA LÀ TẬN DIỆT ĐÓI NGHÈO LẠC HẬU. LÀ TẬN DIỆT NGU XUẨN DỐT NÁT =

-- (tosu_cs@yahoo.com), April 06, 2004.


Moderation questions? read the FAQ