So sánh 2 chế độ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hôm nay tui thử so sánh 2 chế độ VNCH cũ và chế độ cộng sản hiện tại ở VN :1) Chính trị :-VNCH độc tài chính trị thời Diệm nhưng tinh thần tự cường dân tộc vẫn c̣n mạnh ,độc tài bù nh́n thời Thiệu -lúc này th́ vừa độc tài vừa mất quyền kiểm soát chính trị vào tay Mỹ ------chế độ Cộng Sản :độc tài đảng trị nhưng sức mạnh tự cường dân tộc luôn được giữ vững từ thời nay sang thời khác 2)Kinh tế :VNCH áp dụng kinh tế thị trường TBCN ,cộng sản hiện nay cũng áp dụng đường lối KT thị trường TBCN --huề 3) Thông tin văn hoá :VNCH có phần thông thoáng hơn cộng sản .Nhưng hiện tại Internet đă tạo ra luồng thông tin văn hoá mới tác động mạnh mẽ tới chế độ CS trong nước . Tóm lại ,nếu có tồi tệ th́ cộng sản và VNCH cũng "kẻ tám lạng người nửa cân" nhưng được cái cộng sản chưa bao giờ để mấy chục vạn quân ngoại bang vào lănh thổ tự tung tự tác .sao ,mấy chú hải ngoại thấy có đúng ko?

-- communist (communist@yahoo.com), March 31, 2004

Answers

Response to So sĂ¡nh 2 chế độ

TOI THAY ONG COMMI SO SANH CHUA TRUNG. TOI KHONG THAN CS NHUNG THEO Y TOI THI CHE DO CSVN HIEN NAY HON DUT CHE DO MO MA VNCH THOI XUA VI: 1. CSVN GIANH DUOC DOC LAP DAN TOC VA TOAN VEN LANH THO CHO VN LAN DAU TIEN SAU 117 NAM BI PHAP THUOC, 30 NAM CT VOI MY-NGUY 2. CSVN HIEN DANG CO GANG PHAT TRIEN KTE CUA DAT NUOC DE VN CO THE HOI NHAP NHANH CHONG VOI CAC NUOC TIEN TIEN TREN THE GIOI. CSACH DOI NGOAI CUA HO CUNG LA CO GANG LAM BAN VOI TAT CA MOI NUOC MOI CHE DO CHINH TRI DE TAO DA PHAT TRIEN KTE-VHOA-XHOI CHO VN. MO MA VNCH NGAY XUA CHI GIOI BUCAC TAY MEO VA CHONG CONG DE VINH THAN PHI GIA THOI, KHONG CO GI GOI LA CANH TAN DAT NUOC HET CA. 3. DIEM CO THE CHE TRACH CHINH QUYEN VN HIEN NAY DUY NHAT LA VAN NAN THAM NHUNG HOI LO VA CAC VAN NAN XA HOI KHAC (MA TUY, MAI DAM). TUY NHIEN NEU AI NGHIEN CUU KY LICH SU VN CAN DAI THI THAY SU THAM NHUNG HOI LO VA DI DIEM LA VAN NAN VO PHUONG CUU CHUA TRONG XA HOI MIEN NAM DUOI THOI CHINH THE MO MA VNCH. CAU NOI CUA TRAN VAN HUONG "CHONG THAM NHUNG THI LAY AI RA MA LAM VIEC" CO THE GIUP TONG QUAT HOA TINH TRANG BE BOI CUA VNCH THOI TRUOC 75. DO CUNG LA MOT TRONG NHUNG LY DO DAN DEN SU SUP DO CUA VNCH - MAT LONG DAN CAO DO, NGAY CA TRONG HANG NGU QUAN CAN CHANH VNCH THOI TRUOC CO RAT NHIEU NGUOI CUNG BIET LA MINH LO THEO VAO PHE PHAN NGHICH LAI DAN TOC, HO CAM THAY CO TOI. DA SO THI CHI THEO VNCH VI CO DOLA CUA MEO, NGOAI RA KHONG HE CO LY TUONG GI HET TRON HET TROI. KHI TUONG PHAM VAN PHU TU SAT VAO 75 ONG TA CO HOI HAN VIET LAI MAY DONG SAU DAY "TIEN...NHIEU QUA...TOI LOI...NHUC NHA". DO LA TOM LUOC TINH TRANG CUA QUAN LUC VNCH THOI DO. NOI VE CQ VN HIEN TAI HO CUNG CO CO GANG NGAN CHAN VA XU LY VAN NAN THAM NHUNG HOI LO NAY NHUNG TAT NHIEN CHUA CO HIEU QUA TUYET DOI DUOC VI VN MOI THOAT RA KHOI NGHEO NAN CUNG CUC CHUNG DO HON 10 NAM NAY THOI, DO LA MOT THOI GIAN QUA NGAN DE CO THE THAY DOI NHAN THUC CUA CON NGUOI. NGOAI RA O CAC NUOC TAN TIEN TREN THE GIOI CUNG VAN XAY RA LIEN TIEP CAC VU THAM NHUNG HOI LO CHU CO PHAI VAN NAN DO DA HET O CAC XU VAN MINH DAN CHU DAU. VI TAT CA CHUNG TA DEU LA CON NGUOI CA.

-- VNCH THUA XA CSVN (VNCH@KEMHANCSVN.COM), March 31, 2004.

Response to So sĂ¡nh 2 chế độ

6 "đức tính vĩ đại" của Hồ Chủ Tịt & Đảng Cộng-Sản Việt-Nam

+ BETRAYER : Kẻ bán nước

+ LUSTFUL : Dâm tặc

+ PLAGIARIZER : Đạo vặn

+ DEFRAUDER : Xảo quyệt

+ INSOLENT : Hỗn láo với Tổ tiên (Vô giáo dục)

+ MURDERER : Sát nhân

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC GỤC MẶT DÂNG ĐẤT DÂNG BIỂN DÂNG MỒ MẢ TỔ TIÊN CHO NGOẠI BANG ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC BUÔN DÂN ĐI LÀM NÔ LỆ CHO CÁC NƯỚC ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC BUÔN TRẺ THƠ LÀM ĐĨ NƯỚC NGOÀI ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC GỤC ĐẦU CÂM HỌNG ĐỂ NGƯỜI TA ĐẤU GIÁ DÂN M̀NH NHƯ BÁN NHỮNG LOÀI SÚC VẬT ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC BUÔN DÂN BÁN NƯỚC ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC CỦA NHỮNG KẺ CAI TRỊ PHẢI GỤC MẶT CHUI LỦI NHƯ CHÓ MỖI KHI RA NƯỚC NGOÀI ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC CHỐI BỎ ĐẠO LƯ TỔ TIÊN DÂN TỘC ĐỂ TÔN THỜ CÁI LƯ THUYẾT THÙNG RÁC NƯỚC NGOÀI ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC BỊ CẢ THẾ GIỚI LÊN ÁN LÀ TÀN ÁC GIAN MANH MỌI RỢ ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC ĐÀN ÁP ỨC HIẾP NHÂN DÂN M̀NH, MÀ LẠI GỤC MẶT CẮM ĐẦU LÀM TÔI MỌI KẺ THÙ ?

=HỠI NHỮNG BÈ LŨ QUỶ ĐỎ CỘNG-SẢN NGU XUẨN TR̀ ĐỘN VÔ TRI KIA. TRẦN GIAN NÀY C̉N CÁI KHỐN NẠN NHỤC NHĂ NÀO MÀ CHÚNG MÀY CHƯA ĐẮP LÊN ĐẦU CHA MẢ TỔ CHÚNG MÀY KHÔNG ??

HỠI NHỮNG BÈ LŨ QUỶ ĐỎ TÔI MỌI TÀU PHÙ KIA. TỚI BAO GIỜ CHÚNG MÀY MỚI BIẾT MỞ MẮT, MỞ LƯƠNG TRI RA ĐỂ NH̀N NHẬN NHỮNG SỰ THẬT.?

=======================================

Đảng CSVN là lũ tôi đ̣i của bè lũ CS Trung-Quốc/buôn dân bán nước. Đảng Cộng-Sản là những lũ tham nhũng thối nát/gian manh bịt bợm/tàn ác phi nhân/nhưng lũ giết người cướp của trắng trợn, là những lũ qủy đỏ nhai xương uống máu nhân dân..CẦN PHẢI TẬN DIỆT...

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT GIAN MANH TÀN ÁC

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT THAM NHŨNG THỐI NÁT

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT NGU XUẨN DỐT NÁT

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT ĐÓI NGHÈO LẠC HẬU

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT BƯNG BÍT BỊT BỢM

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT GIAN MANH ĐÀN ÁP

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT BUÔN DÂN BÁN NƯỚC

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT B̉N RÚT TI TIỆN

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT XUYÊN TẠC XẢO TRÁ

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT THỦ ĐOẠN ĐÊ HÈN

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ CỨU DÂN-TỘC THOÁT KHỎI NGỤC TÙ GIAN MANH BƯNG BÍT, THOÁT KHỎI NỌC ĐỘC TỪ NHỮNG NANH VUỐT LOÀI CỘNG-SẢN.

ĐÔNG ÂU & NGA LÀ NƠI ĐĂ PHÁT SINH RA THUYẾT CỘNG-SẢN, NÊN NHỮNG DÂN TỘC NÀY ĐĂ HIỂU ĐƯỢC SỰ THẬT BẢN CHẤT THẾ NÀO LÀ CỘNG-SẢN SỚN HƠN TẤT CẢ NHỮNG DÂN TỘC KHÁC. VÀ KHI NHÂN DÂN ĐĂ HIỂU RƠ BỘ MẶT THẬT CỦA CỘNG-SẢN RỒI, TH̀ PHẢN ỨNG CỦA NHỮNG DÂN-TỘC ĐÓ RA SAO?.

Thưa là. ĐỒNG L̉NG ĐỨNG LÊN TẬN DIỆT CỘNG-SẢN

VÀ NHỮNG DÂN TỘC NÀY ĐĂ TIÊU DỆT ĐƯỢC CỘNG-SẢN TRÊN ĐẤT NƯỚC HỌ, ĐỂ CỨU DÂN TỘC HỌ ..

ĐẾN NGÀY NÀO NGƯỜI DÂN VIỆT-NAM MỚI CỨU ĐƯỢC CHÍNH M̀NH…????

-- (tosu_cs@yahoo.com), March 31, 2004.


Response to So sĂ¡nh 2 chế độ

Toi that ra chang ua gi may cha noi VNCH va che do VNCH, nhung co san thread cua communist nen toi tra loi luon...

Nhung gi VNCH co ma CSVN kh he bao gio dam co. Do la.... 1/ Bao chi duoc quyen chui chinh quyen, duoc quyen dao ong boi cha may thang tuong ta tham nhung.

2/ Cho tui phan chien , thanh phan thu 3 hoat dong nhu nhac si Trinh cong Son, LS Ngo Ba Thanh, Huynh tan Mam, .v.v

3/Duoc quyen BIEU TINH, su sai , sinh vien hoc sinh xuong duong bieu tinh chong chinh quyen.

4/ Khong co chinh sach HO KHAU.

5/ Tu do thanh lap dang phai, hoi hop.

Dai khai nen dan chu cua che do VNCH nhu Dai Loan, Nam Han hien nay. Con quan doi Dong Minh ( kh phai chi co My, nen nho dieu nay) dong tai mien Nam VN chi de ngan chan CS, giong nhu Nam Han , Dai Loan hien nay cung co quan doi MY dang dong. Neu cac ban bao rang nen dan chu cua Dai Loan, Nam Han thua xa che do ưu viet cua CSVN thi do la quyen suy nghi cua cac ban. Toi het y.

-- Kẻ Sỉ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), April 01, 2004.


Response to So sĂ¡nh 2 chế độ

...."2)Kinh tế :VNCH áp dụng kinh tế thị trường TBCN ,cộng sản hiện nay cũng áp dụng đường lối KT thị trường TBCN --huề"...

Doc cai doan nay, tui day qua that thay chan ngan...HCM dem chu nghia CS quoc te vao VN , dau tranh giai cap, hay dau tranh cai con me gi do...lam chet ca 3 trieu nhan dan Nam Bac, 30 nam chien tranh tuong tan, dat nuoc tan hoang de roi....fuck you..de roi quay tro lai nen Kinh te thi truong theo dinh huong fucking XHCN.

Ho chi Minh va be lu tay sai ban nuoc la NHUNG TEN TOI DO DAN TOC.

-- Kẻ Sỉ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), April 01, 2004.


Response to So sĂ¡nh 2 chế độ

VNCH thân Tây Phương điển h́nh là Pháp Mỹ

VNCS thân Quốc tế cộng sản điển h́nh là Nga Tàu

như vậy cả 2 giống nhau đều bợ đít người ngoài

VNCH có đường lối kinh tế rơ ràng

VNCS chẵng có đường lối kinh tế ǵ ra hồn , cuối cùng phải nhờ tiến sỉ Nguyễn xuân Oánh dạy cho đường lối kinh tế của VNCH

VNCH thắng 2-1

VNCH có nền giáo dục được quốc tế công nhận

VNCS có nền giáo dục không được quốc tế công nhận

VNCH thắng 3-1

VNCH có nền chính trị văn hóa thông tin dân chủ và đa nguyên

VNCS có nền chính trị văn hóa thông tin đơn nguyên do đó không dân chủ

VNCH thắng 4-1

VNCS chống Mỹ Pháp là bạn bè của VNCH , nhưng cuối cùng lại quay ngoắt 180 độ để theo Mỹ Pháp

VNCH thắng 5-1

VNCS chửi bới công dân của VNCH tại quốc ngoại nhưng tháng tháng lại ngữa tay nhận tiền của những công dân này , điều đó cho thấy tư cách hèn hạ bẩn thiễu của cộng sản Việt Nam

VNCH thắng 6-1

tóm lại cuộc chiến tranh thần thánh mà Bác hề và đảng cộng sản Việt Nam phát động chỉ là một cuộc chiến tranh dành quyền bợ đít Pháp Mỷ mà thôi chẳng có ǵ đáng để ca tụng

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), April 01, 2004.Response to So sĂ¡nh 2 chế độ

VNCH thắng 6-1

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), April 01, 2004

Giống như đá bóng, thắng tới 6-1 th́ phải vào chung kết, hoặc phải đoạt cup. VNCH thắng kiểu ǵ mà mất sạch sành sanh, mất nhà mất của mất tổ quốc. Sao VNCH không ở lại làm người chiến thắng cho tụi tôi hưởng cùng chiến thắng cho dzui dze. Self - claimed victory à?

-- Viet Cuong ( VN cuong thinh) (wilson_beng@yahoo.com), April 01, 2004.


Response to So sĂ¡nh 2 chế độ

Coi như thắng đi, nhưng mà dân đen chúng tôi chả được hưởng cái mẹ ǵ từ cái chiến thắng đó.

-- Viet Cuong ( VN cuong thinh) (wilson_beng@yahoo.com), April 01, 2004.

Response to So sĂ¡nh 2 chế độ

Bay gio la 6 gio tối, tới giờ ăn cơm rồi, thấy mấy anh hăng thảo luận, tôi củng muốn góp phần.

Sh́́́́́.́t ....Sau bat ky cuộc chiến nào, th́ thằng chính quyền cac bên dều khoe khoang chỉ có ta là kẻ CHIẾN THẮNG. VNCH củng nói thắng, VC củng tuyên bố thắng. Trận chiến TQ-VC năm 1979 , thằng TQ dạy cho đàn em VC 1 bài học, cả 2 bên đều khoe khoang ḿnh chiến thắng và mở tiệc ăn mừng...

Chỉ có THẰNG DÂN ĐEN trong mọi cuộc chiến đều là nhưng thằng THUA đậm nhất.

-- Kẻ Sỉ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), April 01, 2004.


Response to So sĂ¡nh 2 chế độ

DM MAY THANG CHDT/TSCS/DMHCM. CHUNG MAY CHO VNCH (MO MA) THANG CSVN (HIEN HUU) TOI 7-1 LAM TUI TAO CUOI MUON IA RA QUAN. CHANG CAN CAI NHAU NHIEU VOI GIONG CHO DAI VNCH NGU SI LAM CHI CHO TON THOI GIAN CAN PHAN BAC LAI MAY DIEM TUI TAO THAY THOI QUA.

1. MAY NOI NEN GIAO DUC CUA VNCH DUOC THE GIOI CONG NHAN CON NEN GIAO DUC CUA VNDCCH (CHXHCNVN) KHONG DUOC THE GIOI CONG NHAN THE THI TU NAM 1973 LA NAM DAU TIEN VNDCCH (CHXHCHVN) THAM DU CAC KY THI TOAN-LY- HOA-TIN HOC CUA THE GIOI VA LIEN TIEP GIANH CAC GIAI CAO TU GIAI NHAT DEN BA, GIAI DAC BIET CHO LOI GIAI HAY, VV THI TAO KHONG CO NGHE NOI THAY "THANG LOI" NAO CUA TUI VNCH CON CAC CHUNG MAY TREN LANH VUC GIAO DUC THI THO TAI NANG TRE CUA QUOC TE CA. NGAY CA MAY THANG MANG TIENG LA DUOC HOC BONG COLOMBO CUA MEO NGAY XUA DE DUOC DI DU HOC O CAC NUOC MY-UC VV CO NGHIA LA NHUNG THANH PHAN GIOI GIANG NHAT CUA HS/SV MN THOI DO NEU SO SANH TUONG DUONG CUNG CHI BANG TRINH DO KHA CUA HS/SV MB THOI TRUOC LA CUNG THOI. MA DO LA TUI TAO PHAI HOC DUOI GIAO THONG HAO VOI TUI CUU THUONG, MU ROM, BONG BANG THUOC DO, DUOI BOM DAN CUA MEO.

2. NOI LA CSVN THAN NGA-TAU CON TUI VNCH TUI MAY THAN TAY-MEO LA NOI CHUYEN XUA XUA ROI. NGAY NAY CHXHCHVN DUOC TOI GAN 50 NUOC CONG NHAN TREN TGIOI VA LAM BAN VOI TAT CA CAC NUOC, KE CA CAC NUOC MANH NHAT THE GIOI VA TUNG LA CUU THU THOI XUA (TAY-MEO). CAI NAY LA DE HO PHAT TRIEN KINH TE CHU DAU PHAI LA DE RUOC TAY-MEO VAO LAM BOSS NHU THOI MO MA VNCH CHUNG MAY. VI THUC TE TAY-MEO DAU CO TAC DONG GI DUOC VAO DUONG LOI DOI NOI CUA VN? VAY CHUNG MAY NOI CSVN DANH TAY-MEO DE RUOC TAY-MEO VAO VN LA CUNG LY LUAN CU CAC NOT.

3. CHUNG MAY NOI CSVN CUI DAU DANG DAT DANG BIEN CHO TC. VAY BANG CHUNG VA TAI LIEU DAU? HAY CHI DUA VAO MAY BAI VIET CUA MAY THANG CHA BAT MAN CHE DO O VN GUI RA (NHU NVB,BSI SON,VV). MA SU THUC NEU CSVN CO KY HO HDINH BGIOI VOI TC DE MAT MOT IT DAT THI LE KHA PHIEU CUNG MAT CHUC ROI DO THOI? VN VA TC TRUOC SAU LA KE THU KHONG DOI TROI CHUNG. CSVN HIEN TAI PHAI NE TC VI TC QUA MANH, HIEN DA TRO THANH SIEU CUONG TG THOI. NHUNG TC CUNG CHA DAI GI MA GAY CHIEN VOI VN VI TC BIET RANG KHONG AI CO THE THANG DUOC DAN VN. HON NUA NEU CO CT VOI VN THI BAO NHIEU THANH QUA XAY DUNG KTE CUA TC TU 1978 DEN NAY DEU TAN THANH MAY KHOI HET. BON DAU BUOI VNCH CHUNG MAY CHI NHIN VAN DE THEO MOT CHIEU DE CHUI CSVN CHU DAU CO THAY DUOC QUAN HE TUONG TAC TRONG QUAN HE VN-TC?

4. CHUNG MAY NOI KTE VNCH THOI TRUOC PHAT TRIEN HON KTE CUA CA NUOC VNAM HIEN NAY LA MAY NOI THEO QUAN DIEM CUA NHUNG THANG TAY SAI NGUY QUAN NGUY QUYEN DUOC AN TREN NGOI CHOC TRONG CAI XA HOI BAM DIT NGOAI BANG CUA TUI VNCH CHUNG MAY THOI XUA. KHONG CAN BAN CUNG THAY LA LUAN DIEU NAY NHU CON CU CAC. NGAY XUA CAI GOI LA KINH TE VNCH CHI LA HOAN TOAN SONG TREN VIEN TRO CUA MEO CHO NEN SG MOI DUOC GOI LA HON NGOC VIEN DONG VA PHI TRUONG TSN MOI DUOC COI LA PHI TRUONG BAN RON NHAT TREN THE GIOI (VI MAY BAY QUAN SU CUA MEO LEN XUONG QUA TROI). NGAY NAY NUOC VN THONG NHAT CO NEN KINH TE TANG TRUONG 7-8% MOT NAM SAU CHI CO HON CHUC NAM KINH TE VN KHOI SAC LA MOT THANH TUU DANG KHAM PHUC VI CHANH PHU VA NHAN DAN VN DA TU TUNG TU TAC GAY DUNG LEN SU NGHIEP NAY MOT MINH VOI HAI BAN TAY TRANG, VOI HAU QUA TAN PHA KINH HOANG CUA CHIEN TRANH VOI MY VA NHUNG LAM LOI TRONG BUOC DUONG VUA LAM VUA HOC PHAT TRIEN KINH TE CUA HO (VI NEN KINH TE VNAM HIEN NAY TREN MOT CHUNG MUC NAO DO CO THE COI LA SU THANH CONG CUA MOT HINH MAU KINH TE KHONG GIONG VOI BAT CU QUOC GIA, HE THONG KTE-CTRI NAO TREN THE GIOI).

5. NEU VN CO TU DO DAU PHIEU VA TRUNG CAU DAN Y THI CO THE NHUNG LANH DAO CS HIEN NAY KHO O DUOC VI TRI CUA HO NHUNG BIET DAU NGUOI THAY THE HO LAI CHANG LA CON CHAU HO, NHUNG NGUOI TU SAN DO CO DAY DU TRI THUC VA MANH KHOE DE LANH DAO NUOC VN, DAN VN? VA DO LA DIEU TOT CHO VN CHU CO LAM SAO? CU NHIN VAO PUTIN CUA NGA VA SCHROERDER CUA DUC THI BIET. CON TUI MO MA VNCH CHUNG MAY THI CHAC CHAN NGOAI MAY CHUC NGAN TUI BA CON HO HANG VNCH O CALI VA UC RA CHANG CO MA NAO O VN THEM DEM XIA DEN TUI MAY. LY DO THI QUA NHIEU VA QUA HIEN NHIEN, NHUNG CO THE TOM LAI O MOT CAU "AI DAU CON MUON BOI LEN CAI DONG RAC CU VNCH LAM CAI GI. TUI NO TOAN LA MOT LU DOI BO PHAN LAI DAN TOC".

-- VNCH BAI TRAN CON LAM MOM (DMVNCH@THUADUTDUOI.COM), April 01, 2004.


Response to So sĂ¡nh 2 chế độ

Người nào giỏi về cái ǵ th́ đem cái đó ra làm vũ khí. Trí thức th́ dùng lư luận để tranh căi. Côn đồ hay du đăng th́ dùng tay chân. Cách mạng cộng sản th́ dùng bạo lực và sự lừa dối, C̣n chị bướm nhà ḿnh chỉ biết nằm ngữa th́ dĩ nhiên vũ khí chính là cái của chị ta!!!

-- Ho Dam Tac (damtachochiminh@yahoo.com), April 01, 2004.


Response to So sĂ¡nh 2 chế độ

Cộng Sản Bắc Việt biết bao nhiêu lần được Trung Cộng yêu cầu đưa quân sang giúp (như quân Chí Nguyện ở Bắc Triều Tiên ) mà vẫn từ chối để giữ vững chủ quyền quốc gia .Bọn VNCH th́ rước Mẽo vào chém giết đồng bào .Mấy cha lại bảo là quân đồng minh ...S.H.I.T.. ,quân của khối tư bản th́ đúng hơn ,bao nhiêu thằng TB xúm vào đánh 1 thằng trọc đầu nhỏ thó .Nhưng mà như thế vẫn chưa nhục bằng việc bấy nhiêu thằng bị nó đánh tơi bời hoa lá hẹ

-- communist (communist@yahoo.com), April 01, 2004.

Response to So sĂ¡nh 2 chế độ

VNCH dân chủ đa nguyên ,thằng nào nói câu này :1 là thằng khùng nào đó đang nằm trong bệnh viện ,2 là thằng vô học ngu dốt .Đề nghị những ai c̣n tin tưởng là VNCH ngày xưa dân chủ đa nguyên th́ nên đi học lại các kiến thức cơ bản rồi quay lại đây nói chuyện .Biết ngu mà ko chịu học ,biết sai mà ko sửa sai -communist tôi đây dám nh́n nhận là chế độ cộng sản hiện nay ko có dân chủ đa nguyên , mấy cha thân VNCH th́ ko dám nhận là ḿnh tồi tệ .

-- communist (communist@yahoo.com), April 01, 2004.

Response to So sĂ¡nh 2 chế độ

Nền giáo dục VNCH được quốc tế công nhận ,buồn cười thật .Miễn b́nh luận . CSVN chống Pháp Mỹ rồi lại bắt tay với Pháp Mỹ ,chẳng lẽ VN phải suốt đời chĩa súng chống lại cả thế giới -(có lẽ thằng này muốn dân tộc VN bị tận diệt -mẹ kiếp !đúng là vừa ngu vừa ko có lương tâm ).Chỉ có bọn mày mới hiếu chiến như vậy thôi .VN lúc nào cũng muốn làm bạn với các nước ,miễn là họ tôn trọng chủ quyền của VN và hợp tác trên nguyên tắc 2 bên cùng có lợi

-- communist (communist@yahoo.com), April 01, 2004.

Response to So sánh 2 chế độ

Tóm lại ,tôi sẽ ủng hộ chế độ VNCH nếu VNCH giữ vững được quyền tự chủ dân tộc ko để các nước khác dính líu .

-- communist (communist@yahoo.com), April 01, 2004.

Response to So sĂ¡nh 2 chế độ

Toi da song duoi hai che do; toi nhan xet :

VIET NAM CONG HOA LUONG THIEN HON HAN CONG SAN.

Cong san luu manh hon; thu doan hon; bip bom nhan dan kheo hon VNCH.

VNCH ngay thang hon.

Thang luu manh da thang thang dang hoang.

-- TINH CO. (nghisaonoidzay@yahoo.com), April 05, 2004.Response to So sĂ¡nh 2 chế độ

Chống bạo quyền Mafia CSVN
can đảm, là anh hùng
thương dân, yêu tổ quốc.
 
 
 
 
 
Bám đít bưng bô cho cáo hồ và đám
CS tay sai hại dân bán nước
hèn nhát, bán rẻ lương tâm, vô liêm sỉ.
 
Đừng nghe những gì cộng sãn nói,
hãy nhìn những gì cộng sãn làm.
(Cố tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu)
 
 
 
 
 
Chống lại cáo Hổ dâm tặc gian ác và CSVN hại dân bán
nước không có nghĩa là chống lại tổ quốc dân tộc, vì tổ quốc
VN không là của riêng của một người, một đảng phái nào.


Trả lời thằng cán ngố "côm mu đít":
- VNCH gọi Mỹ và các nước khác là đồng minh (bạn ngang hàng, ngang cấp), còn hồ củ lẳng và đám tay sai đội trên đầu các ngài Nga cộng, Tàu cộng và tôn sùng làm ông nội, là bác, là cha (như Tố Hữu). VNCH chưa có ai làm thơ tôn thờ, thương khóc mister Washington của Hoa Kỳ là cha già VN một cách vô liêm sỉ bao giờ.
- VNCH theo dân chủ đa nguyên, cũng như Hoa Kỳ, Nam Hàn, Đài Loan, Nhật Bản. Không như mấy thằng ốm đói Cuba, Bắc Hàn, VN, sợ Tự Do Dân Chủ như ma quỷ sợ cây Thánh Giá.
- CSVN hung hăng đít chò chống Pháp Mỹ rồi bắt tay Pháp Mỹ, nước miếng nhổ xuống đất rồi cúi xuống liếm đi liếm lại, dể hiểu vì thằng ông cố nội Liên Xô tự nhiên đứt mạch máu lăng đùng ra chết, đám cháu chắt mồ côi cũng lần lượt tắt thở và tiếp tục xây dựng CNCS theo định hướng "XHCN âm phủ". Còn thằng cháu CSVN mồ côi thì bò lê lết, vác nón lá và bị gậy đi luồn cúi trước kẻ thù củ, để xin được sống còn trên thế giới TBCN đầy bất công này. Đó là chưa nói đến mấy thằng ngu phản dân hại nước đem dâng đất biển cho thằng sến sáng Tàu cộng, mà rồi vẫn không được yên thân.


-- Dinh Ngu Tri Te CS (NgayTanCS@KhatMau.hn.vn), April 05, 2004.

Response to So sĂ¡nh 2 chế độ

Cộng-sản ngày nay chỉ c̣n là một lũ tàn dư, Chủ nghĩa này đang trên đà tự huỷ diệt nhanh chóng đến kinh hoàng, chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Chỉ cách nay hơn chục năm, trên thế giới có đến mấy chục nước thuộc Cộng-Sản, và Cộng-Sản đă là mối kinh hoàng cho nhân loại. Nhưng nay những nước cộng sản chỉ c̣n vỏn vẹn đủ trên 3 đốt ngón tay. và cứ theo đà tiến triển lan tràn rộng răi và mạnh mẽ của nền Tự-Do Dân-Chủ như ngày nay, th́ chỉ vài năm nữa, những tàn dư Cộng-Sản sẽ bị đào thải tận tuyệt và vĩnh viễn trên toàn cơi địa cầu.

KIẾN THỨC LÀ KẺ THÙ CHÍNH CỦA CỘNG-SẢN NGÀY NAY. V̀ KIẾN THỨC SẼ NGHIỀN NÁT CÁI LƯ THUYẾT CỘNG SẢN ĐIÊN CUỒNG NGU MUỘI

CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ĐĂ ĐẨY ĐƯA DÂN TỘC XUỐNG TẬN CÙNG ĐÓI NGHÈO LẠC HẬU.

-- (tosu_cs@yahoo.com), April 05, 2004.


Response to So sĂ¡nh 2 chế độ

Ê communist cám ơn chú ḿ đă gọi Tôi là khùng , có điều gần 2 triệu thằng đảng viên vừa dốt vừa NGU mong được khùng như Tôi đó

cuối cùng chú ḿ có hiểu chử Đa nguyên là ǵ không vậy ?

c̣n trả lời cho cái thằng NGU nói rằng năm 73 tụi bay dự thi Tin học trên thế giới , hệ thống PC của thế giới chỉ mới bắt dầu vào năm 71 thôi ok , và năm 72-73 tại Sài g̣n nơi đầu tiên của toàn khu vực Đông nam á đă được tập đoàn IBM giới thiệu sản phẩm mới cùng đào tạo miễn phí cho VNCH chuyên viên điều hành hệ thống này ok , ngày đó Hà nội tụi bay TV tủ lạnh c̣n chưa có th́ nói cái đếch ǵ đến 2 chử tin học

c̣n toán học tụi bay giỏi qúa há thi quốc tế tùm lum nhưng hàng ngũ Kỹ sư Bác sĩ Giáo sư Hà Nội của tụi mày NGU như súc vật giải không xong những bài tích phân , nhục

tụi bay nói học dưới giao thông hào hả có viết lộn không ? có phải ư chú ḿ nói là VỌC nhau dưới giao thông hào phải không ?

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), April 08, 2004.


Response to So sĂ¡nh 2 chế độ

May chu cong o day gioi tich phan (Integration ) lam. Tich phan cua cong san la gom gop va an cuop lam cua minh.

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), April 08, 2004.

Response to So sĂ¡nh 2 chế độ

Các ông chán bỏ mẹ, toàn nói chuyện đâu đâu

-- Datnuoctuoidep (datnuoctuoidep@yahoo.com), April 08, 2004.

Moderation questions? read the FAQ