Lng thanh thản v đầu c mở rộng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chia tay forum được 1 thời gian ,vc bal đi dọc Nam Bắc ngắm cảnh qu hương mới thấy lng nhẹ nhỏm lm sao ,lại học được nhiều điều hay .C lẽ Ấn tượng đọng lại l khc sng Bạch Đằng nơi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn v Ng Quyền đ đnh bại qun xm lược ngoại bang. Ko biết mọi người c biết ko nhưng th thực ti rất ngỡ ngng khi biết rằng những cy cọc huyền thoại m 2 ng đ dng đnh giặc vẫn cn cho đến ngy hm nay .Thật ko thể diễn tả cảm xc của mnh khi được chim ngưỡng những cy cọc to lớn đứng hin ngang bn 1 khc sng mnh mng lộng gi .D thời gian đ lm thay đổi nhiều thứ nhưng những cy cọc vẫn đứng đ ,bất chấp gi mưa bo bng như muốn nhắc nhở cho đm con chu 1 ĐIỀU G .Bng hong hn phủ xuống dng sng nhuộm đầy 1 thứ nh sng ,mu sắc lạ lng ko thể diễn tả được .Tm lại c ai thắc mắc th xch vali du hnh về 1 chuyến cho biết-(dể biết mnh l ai ?từ đu tới ?v phải đi về đu ?) ,chứ ngồi ở nh bật computer ln chửi đổng mi th lm sao trnh khỏi đầu c chật hẹp ,mụ mị .Chuyến đi ny c thể ni lm ti trưởng thnh lần thứ 2 .

-- communist (communist@yaheo.com), March 29, 2004

Answers

Response to Lòng thanh thản và đầu óc mở rộng

Welcome back Communist. You are the most welcome.

Nguoi Viet ti nan , hau het da ve tham lai que huong VN it nhat 1 lan. Ho chua co dui, chua co diec nen ho da nghe va thay cung nhieu.

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), March 29, 2004.


Response to LÃng thanh thản và đầu Ãc mở rộng

Cho mừng communist trở lại- Hi KSBH, chắc chắn mọi ngời khng ui, iếc, iều duy nhất ti muốn ni rằng c thể qu khứ qu nặng nề v thnh kiến l nguyn nhn của tất cả

-- Datnuoctuoidep (datnuoctuoidep@yahoo.com), March 29, 2004.

Response to Lòng thanh thản và đầu óc mở rộng

DM THANG CHDT NAY. NEU MAY TAY TO CS DO DEU CO BAC TY DOLA CUA RIENG THAM NHUNG THI VN DA LA NAM TT ROI CHU DAU CON LA VN NUA? DM MAY BIA DAT CUNG KHONG DUNG KIEU NUA. IN HET NHU MAY THANG NGUY CHUNG MAY NGAY XUA DI CAN NGUOI KHONG DU TOAN DU TRAU VOI DU BO VI CHO RANG NHU THE MOI DU CO THO MOC CHO CHUNG MAY. NOI RA CAU NAO NGU VA LUA DAO CAU AY MA CUNG LAM BO VAY VO.

-- ME LU LON VNCH BA XAO (DMVNCH@CHDTANCUT.COM), March 30, 2004.

Response to Lòng thanh thản và đầu óc mở rộng

DM THANG CHDT NAY. NEU MAY TAY TO CS DO DEU CO BAC TY DOLA CUA RIENG THAM NHUNG THI VN DA LA NAM TT ROI CHU DAU CON LA VN NUA? DM MAY BIA DAT CUNG KHONG DUNG KIEU NUA. IN HET NHU MAY THANG NGUY CHUNG MAY NGAY XUA DI CAN NGUOI KHONG DU TOAN DU TRAU VOI DU BO VI CHO RANG NHU THE MOI DU CO THO MOC CHO CHUNG MAY. NOI RA CAU NAO NGU VA LUA DAO CAU AY MA CUNG LAM BO VAY VO.

-- ME LU LON VNCH BA XAO (DMVNCH@CHDTANCUT.COM), March 30, 2004. =============================

May` noi' ngu nhu* con cho'.......cua? cai~ an cuo'p hoi' lo^. no' lai. di khoe cho may` biet sao ?... khongle~ em an ho^i' lo^. la`mgiau` thi` may` lai. ddi noi' ra cho ba` con nghe? sao may ngu nhu* con gi`...te^. ho*n con cho' nua~ do'

-- -- communist (communist@yaheo.com), March 31, 2004.


Response to Lòng thanh thản và đầu óc mở rộng

Tra? loi` cho -communist

Neu' la` to^i.......di~ nhie^nn di cho*i toi cu~ng ti`m ca?nh de.p nhu*ng neu' ma` do^ng` chi communist vo qua'n pho*? an mot. to^ pho*? ma `nhin` xung quanh ra't nhieu` tre? em con` qua' nho? ddi an xin.. hoa.c la` cho*`` khach' vua` an xong lien` chop. lay' cai' to^ nuo'c con` thu*a` de^? tru't vo^ mie.ng.... hay la` neu' nhin` rong. ra ngoai`mot. chut', thi` communist se~ thay' nhu~ng cu. gia` le^ let' ba'n nhung bo' rau, hay dieu' thuo'c la' dde^? nuoi con hay nuoi tha^n thi `khong biet' Do^`ng Chi' communist se~ nghi~ sao ve^` cai' Da~ng cua? Dong` chi ? hay la` ddo^ng `chi' se~ thay' la` ddu*ng` dduoc. sinh tru*o*?ng trong che^' do^. CS con` ho*n???? well, ma` cu~ng co the^? con ma't cua? Dong` Chi' communist thich nhin` cai' ma` Da~ng muon' roi` nhe^? Ra'ng mau lo*"n ddi...ddde^? mau gia` ma` chet' nha Dong`chi' communist

-- anti-communist (anti-communist@yaheo.com), March 31, 2004.Response to LÃng thanh thản và đầu Ãc mở rộng

ng vo Nam một chuyến mới thấy bc hề của ch my l một thằng NGU

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), March 31, 2004.

Moderation questions? read the FAQ