Yours brains have proplems , are they ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Your brains have proplems , i think that you should find a hospital for your sick ! VietNam in the Thieu goverment is one of the worst goverment of the world , and Diem is one of some dogs of American . He also is a spy of Vatican ( controled by some CIA man ) . He killed monk ang fire temples for his interesting . Oh my god , I love VietNAm now , they have friendly ralatives with all of these other nations on the world . I Love VietNam and I will return it althought there are some people ( like in this forum ) try to fire this beauty country . Thomas MAth

-- Thomas MAth (thosmas@exaple.com), March 24, 2004

Answers

ong ban nen viet bang tieng viet di boi vi kha nang anh ngu nhu vay chua du suc de chuyen dat y nghi cua ban dau (co qua nhieu loi, tu chinh ta toi van pham - do la chua noi den noi dung cua message!).

chuc ban may man lan sau (i, however, do encourage you to write/post in english but it'd be in a right forum/subject).

-- Phai Phai Phai (3phai) (khongten@noname.com), March 24, 2004.


***

U love VietNam, me too, good specialty dog meat chrcoal grill dip in mam tom chanh and excell. snake blood mix with baxi de for drink :)

One day, I will come home to get married, I am kind of Polygamist want to get 3 wives :)

-- Hochi Minh know how to fuck your mama ...:), give him chance :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), March 24, 2004.


To Thomas:

Who laught last who laught best. Do you understand?

-- Tha Huong (duongchantroi@amazon.com), March 24, 2004.


May ong ban nay (ca ben yeu CS va chong cong) deu la loai dot hay noi chu, trinh do Anh ngu thi ca rich ca tang, trinh do "danh trau" thi chua het trong long ban tay ma cung khua moi mua mep khoe me voi thien ha. Nhung nguoi nhu the nay nen ra "danh trau" trong pub thi hon, posts may cau vo van buon cuoi len day khong co chut gia tri gi het.

-- Cac ong ban dom doi (Dodom@thoingaydi.com), March 24, 2004.

***

Who cares :) tieng My tieng Tay

Ba'c Ho dau co biet noi tieng Tau nhung sao ba'c la.i co' nguoi ti`nh Chinese de ba'c thu.t bida :) hahahah La`m sao con me. chineese kia hieu duoc ba'c no'i ca'i gi` :)

Have fun :)

-- Uncle Ho speak BODY language ... :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), March 25, 2004.Yeah, ur right!!! Cam on nhung y kien cua ban. No giup toi phan nao thoat khoi cai cam giac dien nguoi len truoc nhung loi noi cua bon xuan ngoc nay. Mac ke ho, ho chi dang co dung suc tan luc kiet cua minh de pha roi nhung dieu dang tot dep thoi, that ra bon ho chang hieu cai gi ca. Hon nua, bon ho gom lai cung chi nho nhu con kien. Dung la brains cua bon ho co van de, do la cam giac cua nhung ke thua cuoc...

-- Julie Pham (flamephoenix82@yahoo.com), March 26, 2004.

***

Buon cuoi :) Chu'ng toi la` ke thua cuo.c, ngheo kho phai luu vong vay ma` Hanoi cu moi chung toi ve nuoc xay dung dat nuoc.

Chung toi co ta`i ca'n gi` dau :)

-- VC-Eat shit :) (PussyPham@NearHoculang.com), March 26, 2004.


6 "đức tính vĩ đại" của Hồ Chủ Tịt & Đảng Cộng-Sản Việt-Nam + BETRAYER : Kẻ bán nước + LUSTFUL : Dâm tặc + PLAGIARIZER : Đạo vặn + DEFRAUDER : Xảo quyệt + INSOLENT : Hỗn láo với Tổ tiên (Vô giáo dục) + MURDERER : Sát nhân

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC GỤC MẶT DÂNG ĐẤT DÂNG BIỂN DÂNG MỒ MẢ TỔ TIÊN CHO NGOẠI BANG ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC BUÔN DÂN ĐI LÀM NÔ LỆ CHO CÁC NƯỚC ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC BUÔN TRẺ THƠ LÀM ĐĨ NƯỚC NGOÀI ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC GỤC ĐẦU CÂM HỌNG ĐỂ NGƯỜI TA ĐẤU GIÁ DÂN M̀NH NHƯ BÁN NHỮNG LOÀI SÚC VẬT ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC BUÔN DÂN BÁN NƯỚC ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC CỦA NHỮNG KẺ CAI TRỊ PHẢI GỤC MẶT CHUI LỦI NHƯ CHÓ MỖI KHI RA NƯỚC NGOÀI ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC CHỐI BỎ ĐẠO LƯ TỔ TIÊN DÂN TỘC ĐỂ TÔN THỜ CÁI LƯ THUYẾT THÙNG RÁC NƯỚC NGOÀI ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC BỊ CẢ THẾ GIỚI LÊN ÁN LÀ TÀN ÁC GIAN MANH MỌI RỢ ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC ĐÀN ÁP ỨC HIẾP NHÂN DÂN M̀NH, MÀ LẠI GỤC MẶT CẮM ĐẦU LÀM TÔI MỌI KẺ THÙ ?

=HỠI NHỮNG BÈ LŨ QUỶ ĐỎ CỘNG-SẢN NGU XUẨN TR̀ ĐỘN VÔ TRI KIA. TRẦN GIAN NÀY C̉N CÁI KHỐN NẠN NHỤC NHĂ NÀO MÀ CHÚNG MÀY CHƯA ĐẮP LÊN ĐẦU CHA MẢ TỔ CHÚNG MÀY KHÔNG ?? HỠI NHỮNG BÈ LŨ QUỶ ĐỎ TÔI MỌI TÀU PHÙ KIA. TỚI BAO GIỜ CHÚNG MÀY MỚI BIẾT MỞ MẮT, MỞ LƯƠNG TRI RA ĐỂ NH̀N NHẬN NHỮNG SỰ THẬT.?

ĐÁNG TỘI NGHIỆP CHO NHỮNG KẺ ĐUI MÙ LƯƠNG TRI

================================================== ============ Đảng CSVN là lũ tôi đ̣i của bè lũ CS Trung-Quốc/buôn dân bán nước. Đảng Cộng-Sản là những lũ tham nhũng thối nát/gian manh bịt bợm/tàn ác phi nhân/nhưng lũ giết người cướp của trắng trợn, là những lũ qủy đỏ nhai xương uống máu nhân dân..CẦN PHẢI TẬN DIỆT...

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT GIAN MANH TÀN ÁC

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT THAM NHŨNG THỐI NÁT

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT NGU XUẨN DỐT NÁT

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT ĐÓI NGHÈO LẠC HẬU

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT BƯNG BÍT BỊT BỢM

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT GIAN MANH ĐÀN ÁP

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT BUÔN DÂN BÁN NƯỚC

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT B̉N RÚT TI TIỆN

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT XUYÊN TẠC XẢO TRÁ

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ TẬN DIỆT THỦ ĐOẠN ĐÊ HÈN

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA LÀ CỨU DÂN-TỘC THOÁT KHỎI NGỤC TÙ GIAN MANH BƯNG BÍT, THOÁT KHỎI NỌC ĐỘC TỪ NHỮNG NANH VUỐT LOÀI CỘNG-SẢN.

ĐÔNG ÂU & NGA LÀ NƠI ĐĂ PHÁT SINH RA THUYẾT CỘNG-SẢN, NÊN NHỮNG DÂN TỘC NÀY ĐĂ HIỂU ĐƯỢC SỰ THẬT BẢN CHẤT/ THẾ NÀO LÀ CỘNG-SẢN SỚN HƠN TẤT CẢ NHỮNG DÂN TỘC KHÁC. VÀ KHI NHÂN DÂN ĐĂ HIỂU RƠ BỘ MẶT THẬT CỦA CỘNG-SẢN RỒI, TH̀ PHẢN ỨNG CỦA NHỮNG DÂN-TỘC ĐÓ RA SAO?.

Thưa là. ĐỒNG ĐỨNG LÊN TẬN DIỆT CỘNG-SẢN

VÀ NHỮNG DÂN TỘC NÀY ĐĂ TIÊU DỆT ĐƯỢC CỘNG-SẢN TRÊN ĐẤT NƯỚC HỌ, ĐỂ CỨU DÂN TỘC HỌ ..

ĐẾN NGÀY NÀO NGƯỜI DÂN VIỆT-NAM MỚI CỨU ĐƯỢC CHÍNH M̀NH…????

-- (tosu_cs@yahoo.com), March 26, 2004.


Moderation questions? read the FAQ