Thudo Hanoi hom nay ....

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

***

:) Hahahahah ba't duoc 1 thang Ve.m gia? VNCH tu.t quan ia vao mat ba'c Ho` ngay ta.i thu do Hanoi:

====== (FWD)

Answers

Bài viết trên lại là 1 sản phẩm ưu tú khác của 1 sinh viên ưu tú của nước Cộng Hoà Xả Hội CHủ Nghĩa Việt Nam tên là Lê Tuấn Anh nhà ḿnh: Sinh Viên Đại Học Báck Khoa Hà nội. Email tuankhanhbkhn@yahoo.com Email mới gần đây là tkanhbkhn@yahoo.com viết từ Host 203.162.175.165

Nè anh vietcuong, wilsonbeng@yahoo.com, người này xài chung IP với anh đấy nhá. cũng là tác giả của bài viết này : DAY LA LAN CUOI CUNG TOI VAO DIEN DAN NAY!!!!!!!!!!"

-- VAS Moderator (vasgatekeeper@yahoo.com), March 22, 2004.

============Thnks Mr VAS

-- thom nhu cai dit ba'c Ho` .... (TrietGiaSJeduNET@aol.com), March 23, 2004

Answers

Này triết gia 2 xu, chuyện IP này đă được anh VAS giả thích rồi nhé, đàn ông mà lèm nhèm thế.

-- Datnuoctuoidep (datnuoctuoidep@yahoo.com), March 23, 2004.

***

Toi ho.c lo'm tu thang Ho gia` do' :)

-- Vietcong 1 mat no'i nhan nghia, mat kia tu.t quan ia ph.et va`o ma.t cha me. chu'ng ... :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), March 23, 2004.


Chac bo me may ngay xua duoc ngui dit cu Ho nhieu roi nen may bi nghien (Uncle HO's bums addicted)den tan ngay nay phai khong? Con nhung ngon tu ban thiu may xai la loai cua tui linh tay nguy (scumbags VNCH) van dung trong khi co toilets cho Meo o can cu Dong Du do cho, dau co phai la loai dung de xai o forum? (Ngoai tru cai goi la forum nay cua tui may).

-- Thang Linh Tay (Dirty Dick) VNCH nay (TG2Xu@LinhTayVNCH.com), March 24, 2004.

Moderation questions? read the FAQ